SKKN rèn kĩ NĂNG đọc HIỂU CHO học SINH lớp 4

SKKN RÈN NĂNG ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH LỚP 4

SKKN RÈN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH LỚP 4
... tiên) Sĩ số Đọc tốt Đọc Đọc TB Đọc yếu 49 21 19 % đạt 8.2% 42 .8% 38.8% 10.2% Sau thực tế áp dụng biện pháp cho kết thống kê sau: Sĩ số 49 % đạt Đọc tốt 24 49% Đọc 22 44 .9% Đọc TB 6.1% Đọc yếu 0 ... dạy học, phải làm cho học sinh thích đọc thấy đợc khả đọc có lợi ích cho em đời, phải làm cho học sinh thấy đờng đặc biệt để tạo cho sống trí tuệ đầy đủ phát triển Để tổ chức dạy học đọc cho học ... làm để giúp học sinh hiểu nội dung, cảm nhận hay đẹp tập đọc mà không thời gian công sức mà học sinh đọc nhiều, rèn đợc kỹ đọc lớp Những trăn trở lý chọn đề tài đọc hiểu cho học sinh việc sử...
 • 17
 • 1,280
 • 10

SKKN Rèn năng đọc hiểu cho học sinh lớp 1 trong giờ Tập đọc

SKKN Rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 1 trong giờ Tập đọc
... bạo dạn em Tập đọc môn học thực hành Tiếng Việt Dạy Tập đọc dạy năng, cần coi trọng đọc hiểu cho học sinh, coi việc rèn nhiệm vụ trọng tâm Giáo viên cần tổ chức cho học sinh nhiều hình ... hỏi để học sinh trả lời câu hỏi Đọc hiểu tiết Tập đọc theo khâu mà học sinh chưa đạt hiệu cao Học sinh lớp 1, em nhỏ em chưa hiểu hết tầm quan trọng việc đọc hiểu, mà em đến việc đọc đúng, đọc to ... lượng học tập toàn diện cho học sinh Xếp loại học lực TB Năm học Số HS Giỏi Khá TB Yếu Trở lên 20072008 20082009 20092 010 29 – 24 ,14 %9 - 31, 03% 37,93% – 11 2 32 – 28 ,13 % – 31, 25% 10 6,9%27 – 93 ,1% 12 ...
 • 6
 • 975
 • 1

Một số kinh nghiệm rèn năng đọc hiểu cho học sinh lớp 4

Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 4
... học Một đề quan tâm giảng dạy là: Đọc- hiểu học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng Xuất phát từ thực tiễn dạy học môn Tập đọc lớp tiến hành nghiên cứu việc Rèn đọc- hiểu cho học ... đến việc rèn đọc hiểu cho học sinh Điều khiến cho học sinh dễ bị thụ động việc lĩnh hội kiến thức Chất lượng đọc hiểu chưa cao, dừng lại mực độ đọc đọc hiểu chưa cao dẫn đến kết đọc chưa đáp ... đối tượng học sinh khó khăn tìm hiểu nội dung Khi giáo viên phải có kế hoạch rèn cho đối tượng học sinh Phải thể rõ soạn: câu hỏi dành cho học sinh khá, giỏi, học sinh trung bình, học sinh yếu...
 • 18
 • 416
 • 0

Tài liệu Sáng kiến - MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN NĂNG ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH LỚP 1 ppt

Tài liệu Sáng kiến - MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH LỚP 1 ppt
... Sáng kiến MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH LỚP PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ Trong dạy học môn tập đọc tiểu học, việc rèn đọc hiểu chiếm vị trí đặc biệt quan trọng Việc đọc hiểu ... nghĩa sáng kiến Rèn kỹ đọc hiểu cho học sinh lớp 1 công tác giáo dục Tập đọc môn học thực hành Tiếng Việt Dạy Tập đọc dạy năng, cần coi trọng đọc hiểu cho học sinh, coi việc rèn nhiệm ... đà cho học sinh học tốt môn học khác học tiếp lên lớp Những nhận định chung khả áp dụng việc Rèn kỹ đọc hiểu cho học sinh lớp 1 Tập đọc Qua nghiên cứu, thực hành dạy đọc hiểu Tập đọc cho học...
 • 22
 • 1,567
 • 12

Sáng kiến kinh nghiệm: “Rèn năng đọc hiểu cho học sinh lớp 1 trong giờ Tập đọc” docx

Sáng kiến kinh nghiệm: “Rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 1 trong giờ Tập đọc” docx
... việc rèn đọc hiểu học sinh đạt kết cao, tạo đà cho học sinh học tốt môn học khác học tiếp lên lớp 16 Những nhận định chung khả áp dụng việc “Rèn kỹ đọc hiểu cho học sinh lớp 1 Tập đọc Qua ... trình dạy học Một đề quan tâm giảng dạy là: Đọc hiểu học sinh tiểu học Xuất phát từ thực tiến dạy học môn Tập đọc lớp tiến hành nghiên cứu việc “Rèn đọc hiểu cho học sinh lớp Tập đọc PHẦN ... LUẬN CHUNG Ý nghĩa sáng kiến “Rèn kỹ đọc hiểu cho học sinh lớp 1 công tác giáo dục 4.: Giải phỏp Từ sở lý luận xin đưa số biện pháp rèn đọc hiểu tập đọc cho học sinh lớp sau Trong trình giảng...
 • 18
 • 2,286
 • 33

bien phap ren ky nang doc hieu cho hoc sinh lop 4

bien phap ren ky nang doc hieu cho hoc sinh lop 4
... kỹ đọc cho học sinh, khảo sát chất lượng kỹ đọc học sinh khối trực tiếp giảng dạy Kết khảo sát 107 học sinh khối sau: Lớp 4A (26) 4B (27) 4C (28) 4D (26) SL 3 Giỏi TL 11.5% 7 .4% 10.7% 15 .4% Khá ... 2012 sau: Lớp 4A (26) 4B (27) 4C (28) 4D (26) SL 6 Giỏi TL 23.1% 14. 8% 17.9% 23.1% SL Khá TL 23.1% 29.6% 32.1% 30.8% SL 11 11 10 TB TL 42 .3% 40 .8% 35.7% 34. 6% Yếu SL TL 11.5% 14. 8% 14. 3% 11.5% Nhìn ... giáo viên nên thường xuyên chuẩn bị kỹ cho tiết dạy, lên kế hoạch cho bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh làm cho tiết học trở nên sinh động đạt hiệu cao Hơn thân tìm tòi...
 • 23
 • 431
 • 5

De tai ren ki nang doc dung cho hoc sinh lop hai ( b

De tai ren ki nang doc dung cho hoc sinh lop hai ( b
... sinh < /b> lªn b ng - Mét häc sinh < /b> ®äc ®äc, viÕt : BiỊn biƯt, tiªng - Hai < /b> häc sinh < /b> lªn b ng viÕt tiÕc,biªng biÕc - Häc sinh < /b> díi líp viÕt nh¸p - GV nhËn xÐt vµ ghi ®iĨm - HS nhËn xÐt b i viÕt trªn b ng ... Th«ng thêng b i viÕt chÝnh t¶ bao gåm hai < /b> cì ch÷ ( < /b> cì ch÷ nhì ë ®Çu b i, cì ch÷ nhá ë néi dung < /b> b i viÕt, mét sè em cha ph©n biƯt ®ỵc hai < /b> cì ch÷ nµy, cho < /b> nªn dÉn ®Õn viƯc viÕt sai hc b lÉn ë c¸c ... häc sinh < /b> so¸t b i ( < /b> Nªn cã b i mÉu chn b b ng phơ ®Ĩ häc sinh < /b> so s¸nh) Trong lo¹i b i nµy gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh < /b> l¾ng nghe giäng ®äc, c¸ch ph¸t ©m cđa gi¸o viªn ®Ĩ viÕt chÝnh x¸c + Víi b i...
 • 29
 • 900
 • 12

SKKN rèn năng giải toán cho học sinh lớp 5

SKKN rèn kĩ năng giải toán cho học sinh lớp 5
... giải toán hạn chế, trình bày giải chưa khoa học, Từ lý nêu nên nghiên cứu, tìm giải pháp ‘’ Rèn kỹ giải toán cho học sinh lớp 5 ’ vận dụng lớp giảng dạy SKKN: Rèn giải toán cho học sinh lớp ... Các toán có nội dung hình học (liên quan đến hình học) II GIẢI PHÁP VỀ RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 5: Xác định dạng toán: a Các dạng toán chương trình toán lớp 5: * Ôn tập: - Tìm số trung ... kiểm tra bước giải Tìm cách giải khác để đối chiếu, so sánh Thay kiện tìm kiểm tra tính logic đề toán Rèn kỹ giải toán: SKKN: Rèn giải toán cho học sinh lớp - Thực hành giải toán từ dễ đến...
 • 16
 • 2,467
 • 9

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên rèn năng đọc đúng cho học sinh lớp 2 3 qua phân môn Tập đọc

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 2 3 qua phân môn Tập đọc
... II .3. Chương 3: BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP 2+ 3 QUA PHÂN MÔN TẬP ĐỌC II 3. 1 Các biện pháp đạo giáo viên rèn đọc cho học sinh lớp 2+ 3 qua phân môn Tập đọc II .3. 1.1 .Chỉ ... đạo giáo viên rèn đọc cho học sinh lớp 2+ trường Tiểu học Đông Hải sau: Họ tên: Lương Thị Viên 12 Một số biện pháp đạo giáo viên rèn đọc cho học sinh lớp 2- 3 qua phân môn Tập đọc II .3. Chương ... Tập san giáo dục tiểu học tập 21 năm 20 06 1.8 Tập san giáo dục tiểu học tập 23 năm 20 07 Họ tên: Lương Thị Viên 25 Một số biện pháp đạo giáo viên rèn đọc cho học sinh lớp 2- 3 qua phân môn Tập...
 • 32
 • 901
 • 3

rèn năng đọc đúng cho học sinh lớp 1

rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 1
... cho học sinh lớp Tôi thu nhặt kết đáng khích lệ sau : Sĩ số Số học sinh đọc yếu Năm học học sinh 2 012 – 2 013 2 013 – 2 014 20 16 Đầu năm 12 10 Cuối kỳ I Cuối năm 0 Đây kết đáng mừng, bù đắp cho công ... cực học tập kết học tập em đạt Khá - Giỏi Chính lý mà chọn đề tài “ Rèn kỹ đọc cho học sinh lớp 1 để nghiên cứu, tìm tòi nhằm góp phần cho việc rèn luyện kỹ đọc cho học sinh lớp Một II NỘI DUNG ... đọc. Muốn cho học sinh đọc từ câu ứng dụng giáo viên cho học sinh nắm vần sau cho em ghép chữ đầu với vần vừa học để đọc tiếng, đọc từ Ví dụ: dạy vần ăm có từ tằm Sau học sinh nắm vững vần ăm, nhìn đọc...
 • 13
 • 1,065
 • 5

SKKN RÈN NĂNG NGHE NÓI CHO HỌC SINH LỚP 3 QUA PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN

SKKN RÈN KĨ NĂNG NGHE NÓI CHO HỌC SINH LỚP 3 QUA PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN
... động nghe nói học sinh Tiểu học Đặc điểm nghe nói học sinh lớp 3 Vị trí, vai trò phân môn Tập làm văn Chơng II: Cơ sở thực tiễn: Rèn nghe nói cho học sinh lớp qua phân môn Tập làm văn Tổng quan ... thống tập sách giáo khoa phân môn Tập làm văn Phơng pháp dạy học rèn nghe - nói cho học sinh lớp qua phân môn Tập làm văn IV Mục đích nghiên cứu: - Nắm vững đặc điểm nghe nói học sinh lớp yêu ... trình Tập làm văn Rèn luyện nghe nói cho học sinh lớp qua phân môn Tập làm văn Một số biện pháp rèn kỹ nghe nói cho học sinh lớp Phần nội dung Chơng I: Cơ sở lí luận vấn đề có liên quan đến...
 • 15
 • 932
 • 3

skkn Rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh lớp 1

skkn Rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh lớp 1
... THẮNG 11 TRƯỜNG TH CHIẾN RÈN KỸ NĂNG ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP Kinh nghiệm rèn kỹ đọc cho học sinh lớp 1C chắn không tránh khỏi thiếu sót định Rất mong đóng góp chân thành Hội đồng khoa học để ... năm TRƯỜNG TH CHIẾN RÈN KỸ NĂNG ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP Đây kết đáng mừng, bù đắp cho công sức kiên nhẫn giáo viên đứng lớp IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM : - Rèn kỹ đọc cho học sinh đọc âm, vần, tiếng ... RÈN KỸ NĂNG ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP - Học sinh nhận mặt chữ, biết ghép vần, ghép tiếng, ghép từ, đọc câu yêu cầu em phải đọc đúng, đọc chuẩn, đọc xác Vì em phát âm chuẩn đọc em viết đúng, ...
 • 15
 • 226
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm RÈN NĂNG ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP 2

sáng kiến kinh nghiệm RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP 2
... + Học sinh đọc tốt *) Phương pháp rèn đọc cho học sinh đọc yếu kém: - Học sinh đọc yếu thường có tâm lí chung ngại đọc, lúng túng gọi đọc kiểm tra đọc cần ý tới tạo tâm cho học sinh trước đọc: ... tiếp câu Học sinh đọc nối tiếp câu bài, em đọc câu hết học sinh lớp Như vậy, học sinh lớp đọc em phải ý theo dõi bạn đọc để đọc cho 39 Bước 5: Đọc nối tiếp đoạn trước lớp: Học sinh luyện đọc đoạn, ... tốt đọc nhà, học sinh phải đọc trước nhiều Em chưa theo kịp cần rèn luyện thêm sau tiết dạy *) Rèn đọc cho đối tượng học sinh đọc tốt: - Đối với dạng học sinh trọng nâng cao đọc hiểu đọc...
 • 49
 • 271
 • 1

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 2 - 3

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 2 - 3
... hệ thống tập rèn đọc hiểu cho học sinh Tiếp -4 - thu kết nghiên cứu tác giả, xây dựng nên hệ thống tập đọc rèn đọc hiểu cho học sinh lớp 2, Mục đích nghiên cứu - Xây dựng hệ thống tập rèn ... tiết tập đọc lớp 2, 3, 4, -7 - lớp Tập đọc học từ tuần 23 với 42 đọc Từ lớp đến lớp Tập đọc học 31 tuần (không kể tuần ôn tập) , lớp tuần có tiết (3 bài) , lớp tuần có 3, 5 tiết (3 bài) , lớp 4, tuần ... thông qua hệ thống tập - Xây dựng hệ thống tập rèn đọc hiểu cho học sinh lớp 2, - Thử nghiệm giáo án Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Hoạt động dạy học môn Tập đọc Tiểu học - Phạm vi...
 • 99
 • 457
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 1rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 2rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 3rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 5sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 1 trong giờ tập đọc docxrèn kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 4rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 4rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 1rèn kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 2rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 3rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 2skkn rèn kĩ năng giải toán cho học sinh lớp 5rèn kĩ năng đọc viết cho học sinh lớp 1rèn kĩ năng giải toán cho học sinh lớp 4sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh lớp 4Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn