SKKN tổ CHỨC KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM BẰNG WONDERSHARE QUIZCREATOR 4 5 TRÊN lớp học TRỰC TUYẾN ENGRADE

Giải pháp tổ chức kiểm tra trắc nghiệm trong phòng máy Mạng Lan

Giải pháp tổ chức kiểm tra trắc nghiệm trong phòng máy Mạng Lan
... SKKN: Giải pháp tổ chức kiểm tra trắc nghiệm phòng máy - Mạng LAN  2/14/2015 Tìm tòi khám phá để đưa giải pháp tổ chức kiểm tra trắc nghiệm nói chung môn Tin học nói riếng phòng má - Mạng LAN ... SKKN: Giải pháp tổ chức kiểm tra trắc nghiệm phòng máy - Mạng LAN  2/14/2015 Sơ đồ cáp chéo: C Cài đặt mạng LAN: Vũ Văn Trọng  Trường THPT Nguyễn Công Trứ Trang  SKKN: Giải pháp tổ chức kiểm tra ...  Trường THPT Nguyễn Công Trứ Trang 12  SKKN: Giải pháp tổ chức kiểm tra trắc nghiệm phòng máy - Mạng LAN  2/14/2015 B Các bước tiến hành tổ chức kiểm tra trắc nghiệm : Trước tiên bạn cần phải...
 • 31
 • 347
 • 0

CHUYÊN đề một số kỹ NĂNG SOẠN và tổ CHỨC KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM đơn GIẢN với EXCEL

CHUYÊN đề một số kỹ NĂNG SOẠN và tổ CHỨC KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM đơn GIẢN với EXCEL
... B NỘI DUNG I ĐẶT VẤN ĐỀ: Lý do: - Trong việc tổ chức cho học sinh kiểm tra lý thuyết kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ,…không có đủ thời gian để kiểm tra miệng hết lớp học kỳ Ngoài ... dụng kỹ thuật soạn tổ chức thi trắc nghiệm máy tính chương trình Excel quen thuộc góp phần giúp cho GV làm việc đạt hiệu có khoa học Công việc chấm thi đơn giản máy tự theo đáp án cung cấp lúc soạn ... chép thành 3, file Đề gốc (tùy theo số lượng đề GV) Xin minh họa mẫu dạng Đề soạn Excel đây:  Bƣớc 3: Tạo file Đề gốc: - Sao chép câu hỏi từ file Ngân hàng Đề sang file Đề gốc Excel Ta tạo nhiều...
 • 11
 • 66
 • 0

Tạo bài kiểm tra trắc nghiệm với Wondershare Quizcreator pot

Tạo bài kiểm tra trắc nghiệm với Wondershare Quizcreator pot
... lập thông số cho kiểm tra bạn bấm mục Quiz Propertier Tại cửa sổ lên có mục tinh chỉnh sau cho bạn lựa chọn:  Quiz Information: Đặt tên ghi thông tin ghi trang đầu trước làm kiểm tra Bạn tinh chỉnh ... thêm số thành phần cho kiểm tra tùy chỉnh giao diện cho trang làm mục Player Temple Tại cửa sổ tùy chỉnh bạn bấm chọn hình giao diện phần Theme Bạn tải thêm hình từ thư viện trang web WQC cung cấp ... lời câu  Others: Tại thẻ bạn đặt mật bảo vệ cho kiểm tra cần mục Password Protection Ngoài bạn tùy chỉnh thiết lập giới hạn đường dẫn địa cho kiểm tra muốn sử dụng mạng mục Domain Limit Online...
 • 7
 • 296
 • 1

TĂNG CƯỜNG NỀN NẾP, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỜ DẠY TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN

TĂNG CƯỜNG NỀN NẾP, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỜ DẠY TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN
... TĂNG CƯỜNG NỀN NẾP, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỜ DẠY TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN A LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong ... lượng kiểm tra có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu tổ chức kiểm tra dạy lớp giáo viên nhà trường Xây dựng kế hoạch kiểm tra dạy lớp: 12 * Kế hoạch kiểm tra dạy lớp giáo viên công ... trưởng tổ trưởng chuyên môn khó thực bỏ tiết dạy để đoàn kiểm tra Chính tổ trưởng tự bố trí thời gian kiểm tra Như hình thức kiểm tra trường chủ yếu kiểm tra gián tiếp qua tổ trưởng tổ môn Lãnh đạo...
 • 22
 • 315
 • 1

THỐNG kê và TÍNH điểm các bài KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM BẰNG EXCEL

THỐNG kê và TÍNH điểm các bài KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM BẰNG EXCEL
... HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍNH ĐIỂM VÀ THỐNG KÊ CÁC BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 1/ Giai đoạn kiểm tra trắc nghiệm giấy : - Giáo viên cho học sinh tiến hành làm kiểm tra trắc nghiệm giấy theo cách thức bình ... NH: 2014 - 2015 Trang SKKN: Thống tính điểm kiểm tra trắc nghiệm Excel GV BÙI VĂN HUỲNH NH: 2014 - 2015 Trang SKKN: Thống tính điểm kiểm tra trắc nghiệm Excel  Lƣu ý quan trọng : Trong ... 2015 Trang SKKN: Thống tính điểm kiểm tra trắc nghiệm Excel II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: A SỬ DỤNG CÁC HÀM TRONG CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH - Những hàm sau đƣợc dùng chƣơng trình tính điểm thống Excel: ...
 • 12
 • 267
 • 0

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên
... hồi lò xo có độ lớn nhỏ A F = k∆l B F = kA C F = D F = k(A - ∆l) - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 192 ... Cái điều khiển ti vi C Máy thu hình (TV - Ti vi) D Máy thu Câu 12: Một vật rắn quay quanh trục cố định với vận tốc góc không đổi Tính chất chuyển động vật rắn A quay chậm dần B quay biến đổi ... Câu 9: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm Vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn...
 • 4
 • 150
 • 1

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn
... với biên độ A (hay xm) Li độ vật động vật lò xo A A A A B x = ± C x = ± A x = ± D x = ± 2 4 - - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 263 ... = 100N/m vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân quãng đường vật A 24cm π s 10 B 12cm C 6cm D 9cm Trang 2/4 - Mã đề ... điện mạch π 3π ) (A) B i = sin(100 π t - ) (A) A i = sin(100 π t + 4 3π D i = sin(100 π t ) (A) C i = sin(100 π t ) (A) uc = 50 sin(100 π t - Trang 3/4 - Mã đề thi 263 Câu 29: Cho đoạn mạch không...
 • 4
 • 243
 • 1

Tài liệu Bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh số 4 ppt

Tài liệu Bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh số 4 ppt
... feelings 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A usage A address A barrier A point A refer A progresses A signifies A predicates A traced A While B B B B B B B B B B use speech obstacles signify rotate transmits ... B 46 B D 17 A 32 A 47 A A 18 A 33 A 48 B B 19 C 34 C 49 C B 20 A 35 A 50 A A 21 B 36 B 51 D D 22 B 37 B 52 B A 23 C 38 D 53 C C 24 D 39 C 54 C 10 D 25 B 40 A 55 C 11 B 26 A 41 B 56 12 A 27 A 42 ... D 39 C 54 C 10 D 25 B 40 A 55 C 11 B 26 A 41 B 56 12 A 27 A 42 B 57 13 B 28 B 43 A 58 14 A 29 B 44 D 59 15 C 30 D 45 C 60 ...
 • 4
 • 852
 • 6

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH - TEST 4 doc

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH - TEST 4 doc
... seventy-eight as historical sites B) the other one hundred seventy-eight as historical sites C) seventy-eight plus one hundred more as historical sites D) as historical sites one hundred seventy-eight ... 11 C) 12 B) 13 C) 14 D) 15 B) 16 C) 17 D) 18 B) 19 C) 20 A) 21 A) 22 A) 23 C) 24 B) 25 A) 26 B) 27 D) 28 C) 29 B) 30 C) 31 D) 32 A) 33 D) 34 D) 35 C) 36 C) 37 C) 38 D) 39 A) 40 C) ... 14 war correspondent, Hemingway used his experiences for some of his most powerful novels A) But a B) It is a C) While D) A 15 Thirty-eight national sites are known as parks, another eighty-two...
 • 4
 • 327
 • 3

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH -TEST 4 pot

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH -TEST 4 pot
... 42 Watching an international football match is wonderful  I find 43 Women not bear a lot of children any longer  No longer 44 ... _ 45 They can speak English and use a computer so they can easily get a good job  Those who 46 How heavy are you?  What 47 John ... not? 39 Who can get asthma? 40 Can increasing ventilation in a building solve the problem? VI Rewrite the sentences as directed without changing the original meaning 41 They reported that the climbers...
 • 3
 • 156
 • 0

khóa luận tốt nghiệp đại học đề tài Xây dựng bộ kiểm tra trắc nghiệm khách quan phân môn Lịch sử lớp 4

khóa luận tốt nghiệp đại học đề tài Xây dựng bộ kiểm tra trắc nghiệm khách quan phân môn Lịch sử lớp 4
... 2 .4 Xây dựng sử dụng kiểm tra trắc nghiệm khách quan phân môn Lịch sử lớp 36 2 .4. 1 Xây dựng kiểm tra trắc nghiệm khách quan kiểm tra học phân môn Lịch sử lớp 36 2 .4. 2 ... dạy học nói chung trình dạy học môn Lịch sử lớp nói riêng Để kiểm tra kết học tập môn Lịch sử lớp người ta xây dựng kiểm tra trắc nghiệm kiểm tra trắc nghiệm khách quan Bộ kiểm tra trắc nghiệm ... 2: XÂY DỰNG BỘ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 2.1 Những định hƣớng để xây dựng kiểm tra trắc nghiệm khách quan 2.1.1 Về nội dung Việc xây dựng kiểm tra trắc nghiệm khách quan...
 • 83
 • 352
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng câu hỏi và để kiểm tra trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập môn tin học 6

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng câu hỏi và để kiểm tra trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập môn tin học 6
... sau: Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh trình dạy học Phơng pháp trắc nghiệm khách quan 36 Thực trạng kiểm tra đánh giá kết học tập môn Tin Học trờng THCS Mạo Khê II Xây dựng câu hỏi kiểm tra ... nghiên cứu lý luận thực tiễn kiểm tra đánh giá kết học tập đề tài thiết kế qui trình xây dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm khách quan đánh giá kết học tập môn Tin học Phơng pháp có khả đo ... cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ để sử dụng cách tốt II.2.2 Xây dựng câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm khách quan môn Tin Học trờng THCS Mạo Khê II *Qui trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn...
 • 38
 • 393
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh test 4 nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namtrắc nghiệm môn sinh bài 4 5 6 lớp 12bước 2 xác định hình thức đề kiểm tra đề kiểm tra kết hợp trắc nghiệm khác quan và tự luận cách tổ chức kiểm tra cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận trắc nghiệm khách quan thời gian 45 phútbài kiểm tra trắc nghiệm hệ thống phanh trên ô tôskkn tổ chức thanh tra kiểm tra chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy và học tại trường võ trường toảntổ chức kiểm tra nghiệm thu kết quả đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chínhđề kiểm tra trắc nghiệmkiểm tra trắc nghiệm môn anhkiểm tra trắc nghiệm lớp 5tổ chức kiểm tra đánh giá cuối nămđề kiểm tra trắc nghiệm vật lýđề kiểm tra trắc nghiệm môn vật lýđề kiểm tra trắc nghiệm môn lýđề kiểm tra trắc nghiệm môn sinhđề kiểm tra trắc nghiệm môn toánThực tập sinh lý bệnh miễn dịchTIẾT bài tập CÔNG SUẤTVật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017Ky thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014kiem tra 1 tiet li 7 kieu ky23 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HIỆN đại môn hóa học, TRẦN văn THANHSang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMSưu tầm các bài toán hayDe thi olympic so cap 2015(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10Tổng quan về công ty Biti’sDạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợpBài giảng mặt cầu toán 12chuyên đề vật lý nanoĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớitieu luan bds2003