Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu mạng 3g vinaphone

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN SVM KẾT HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN SVM KẾT HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP
... thuc vo nh ngha ca gii thut Trong SVM, hu ht cỏc c trng c xem nh cú liờn quan v hu dng phõn loi bn Hong Minh D08CNPM2 31 n Tt Nghip i Hc Chng C s lý thuyt ca phng phỏp SVM v ng hun luyn c ú l ... thng s dng SVM Núi cỏch khỏc, gii thut SVM cú th x lý vi bt k bn no ang hun luyn dự cho s lng c trng cha nú ln Th ba l gii thut c xõy dng trờn ý tng cc tiu ri ro cu trỳc Ngun gc ca SVM da trờn ... PHNG PHP SVM Cú nhiu cỏch biu din mt mụ hỡnh phõn lp v cú nhiu thut toỏn gii quyt nú ó c cp trờn nh: mng neural,cõy quyt nh,suy lun quy np,mng Bayesian,Support Vector Machine (SVM) Trong cỏc...
 • 61
 • 997
 • 11

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT HIỆN TẤN CÔNG, ĐỘT NHẬP MẠNG DỰA TRÊN ĐỐI SÁNH CHUỖI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT HIỆN TẤN CÔNG, ĐỘT NHẬP MẠNG DỰA TRÊN ĐỐI SÁNH CHUỖI
... StackFrame 42 16: Tìm địa lệnh JUMP ESP file Executable Ollydmg 43 Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 17: Dữ liệu nhớ Stack sau chèn mã công 43 18: Nhận biết ... thức để xây dựng chuỗi công, cách có ưu, nhược điểm khác Sau sâu vào trình bày hai cách thức xây dựng chuỗi mã công 2.4.4.1 Xây dựng chuỗi với mã công đặt Buffer hàm bị tràn Ta xây dựng chuỗi ... hổng này, từ có phương án xây dựng hệ thống an toàn Đây lý em chọn đề tài “Nghiên cứu công lỗi tràn đệm phần mềm phòng chống” làm đồ án tốt nghiệp đại học Nội dung đồ án gồm có ba chương phần...
 • 65
 • 465
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ MÔ HÌNH HOÁ LƯU LƯỢNG TRONG TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH LƯU LƯỢNG THU THẬP TỪ TRUNG TÂM DỮ LIỆU VIETTEL

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ MÔ HÌNH HOÁ LƯU LƯỢNG TRONG TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH LƯU LƯỢNG THU THẬP TỪ TRUNG TÂM DỮ LIỆU VIETTEL
... Nghiên cứu, đánh giá hình hóa lưu lượng trung tâm liệu dựa kết phân tích lưu lượng thu thập từ trung tâm liệu Viettel GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Tên đề tài: “ Nghiên cứu, đánh giá hình hóa lưu lượng ... hình hóa lưu lượng trung tâm liệu dựa kết phân tích lưu lượng thu thập từ trung tâm liệu Viettel 1.2.3 Phân loại theo quy trung tâm liệu Theo quy trung tâm liệu, phân trung tâm liệu thành ... lượng trung tâm liệu dựa kết phân tích lưu lượng thu thập từ trung tâm liệu Viettel Mục tiêu: - Nghiên cứu đặc điểm lưu lượng trung tâm liệu đưa - hình lưu lượng cho trung tâm lưu lượng Hoàn...
 • 102
 • 574
 • 0

Đồ án tốt nghiệp đại học “nghiên cứu xây dựng phần mềm nhận dạng ảnh theo thuật toán PCA, FLD”

Đồ án tốt nghiệp đại học “nghiên cứu xây dựng phần mềm nhận dạng ảnh theo thuật toán PCA, FLD”
... mặt người Nhận dạng ảnh gì, bước trình nhận dạng, nghiên cứu trước toán nhận dạng ảnh mặt người, đưa khó khăn toán nhận dạng ảnh mặt người Áp dụng thuật toán PCA FLD cho toán nhận dạng ảnh mặt ... học, xử lý ảnh thị giác máy tính Nhằm nâng cao hiểu biết lĩnh vực nhận dạng mặt người nói riêng kỹ thuật xử lý ảnh nói chung em nhận đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm nhận dạng ảnh theo thuật ... thức toán học liên quan phương pháp thống kê toán nhận dạng mẫu, phép biến đổi tuyến tính, ma trận hiệp sai đặc trưng Chương 3: Bài toán nhận dạng ảnh mặt người Giới thiệu toán nhận dạng ảnh mặt...
 • 68
 • 529
 • 0

ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học NGHIÊN cứu bài TOÁN SO KHỚP TIỀN tố dài NHẤT áp DỤNG TRONG ROUTER

ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học NGHIÊN cứu bài TOÁN SO KHỚP TIỀN tố dài NHẤT áp DỤNG TRONG ROUTER
... để định tuyến gói tin Tiền tố 110* đặc trưng tiền tố 11* Khi tiền tố khớp với địa đích d tiền tố đặc trưng tiền tố dài nên biện pháp khớp đặc trưng gọi khớp tiền tố dài Trong trường hợp bảng ... Các ứng dụng tầm nhìn, toán túi, toán định tuyến IP, vấn đề tính toán địa lý…Ngay sau ứng dụng PST để giải toán định tuyến IP 36 Chương ĐỊNH TUYẾN IP THEO PHƯƠNG PHÁP KHỚP TIỀN TỐ DÀI NHẤT Chương ... 11011100.01001110.10101* Trong 21 chiều dài tiền tố Với cấu trúc địa IP phần tiền tố, địa IP khớp với nhiều tiền tố có chiều dài khác Việc tìm tiền tố khớp với địa đích d tiền tố địa đích phải có...
 • 79
 • 451
 • 0

ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học NGHIÊN cứu, xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH tự ĐỘNG tóm tắt văn bản

ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học NGHIÊN cứu, xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH tự ĐỘNG tóm tắt văn bản
... pháp tự động tóm tắt văn 3.1 Mô hình toán Bài toán tự động tóm tắt văn bao gồm tóm tắt đơn văn trích rút, tóm tắt đơn văn tóm lược tóm tắt đa văn Trong phần đưa mô hình chung giải toán tự động tóm ... chủ yếu toán  Tóm tắt đơn văn tóm tắt đa văn Tóm tắt đơn văn tạo tóm tắt từ văn đầu vào, tóm tắt đa văn tạo tóm tắt từ nhiều văn đầu vào loại [19].[27] Bài toán tự động tóm tắt đơn văn lại chia ... thuật tự động tóm tắt văn cuối kỹ thuật tự động đánh giá chất lượng tóm tắt 17 Chương V: Chương giới thiệu hệ thống tự động tóm tắt tin tức mà xây dựng được, kết thực phương pháp đánh giá, so sánh...
 • 79
 • 466
 • 0

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu thuật toán FFT và xây dựng ứng dụng phân tích phổ

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu thuật toán FFT và xây dựng ứng dụng phân tích phổ
... thấy rõ việc áp dụng kỹ thuật số mà phân tích xử lý tín hiệu số vấn đề cốt lõi, hệ thống số Đề tài: Nghiên cứu thuật toán FFT xây dựng ứng dụng phân tích phổ tín hiệu làm rõ vấn đề Trong phạm ... Chơng III: Thuật toán biến đổi nhanh Fourier (FFT) Cấu trúc file Wave Chơng IV: Thiết kế xây dựng chơng trình hiển thị phổ tín hiệu file Wave Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng Đặc biệt ... số Mô tả vào/ra hệ thống Một hệ thống rời rạc theo thời gian toán tử toán học phép ánh xạ biến đổi tín hiệu( ngõ vào) thành tín hiệu khác( ngõ ra) dựa vào tập cố định quy luật phép toán Các tính...
 • 98
 • 1,629
 • 3

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu bộ lọc bloom và ứng dụng

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu bộ lọc bloom và ứng dụng
... bộ lọc Bloom Filter và ứng dụng” gồm nội dung chính: - Lý thuyết lọc Bloom - Tìm hiểu số ứng dụng lọc Bloom: khớp tiền tố dài nhất, phân loại gói tin khai phá phần tử phổ biến sử dụng ESBF ... lọc Bloom rất hiệu quả việc xử lý với sở dữ liệu nói chung nên thực sự rất hữu ích rất nhiều ứng dụng thực tế khác Trong đồ án tốt nghiệp mình, em chọn đề tài Nghiên ... Khởi tạo phần tử x Khi khởi tạo lọc Bloom với phần tử x bit V[h1(x)], V[h2(x)],…,V[hk(x)] gán 1.3 Cơ chế hoạt động của bộ lọc Bloom Chức của bộ lọc Bloom là xác định một phần tử...
 • 73
 • 2,101
 • 6

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu thuật toán biến đổi ảnh gabor wavelet và xây dựng ứng dụng nhận dạng ảnh mặt người

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu thuật toán biến đổi ảnh gabor wavelet và xây dựng ứng dụng nhận dạng ảnh mặt người
... trình nhận dạng ảnh mặt người theo thuật toán biến đổi sóng Gabor - Đánh giá kết đề xuất cải tiến Mục tiêu đồ án nghiên cứu thuật toán biến đổi ảnh mặt người sóng Gabor xây dựng ứng dụng nhận dạng ... việc nhận dạng đồ án tốt nghiệp mình, em chọn đề tài “ Nghiên cứu thuật toán biến đổi ảnh Gabor Wavelet xây dựng ứng dụng nhận dạng ảnh mặt người ” để có điều kiện tiếp cận với phương pháp nhận ... 2: Nhận dạng mặt người dựa thuật toán biến đổi sóng Gabor: + Trình bày số phép toán liên quan có xử dụng trình dùng sóng Gabor cho toán nhận dạng mặt người + Trình bày lý sóng Gabor áp dụng toán...
 • 66
 • 2,564
 • 19

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu và đánh giá các đặc trưng thống kê thuật toán mã hóa CRYPT(D) 64

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu và đánh giá các đặc trưng thống kê thuật toán mã hóa CRYPT(D) 64
... nhiều nghiên cứu nhằm cải thiện kế thừa khoá DES, phần đồ án em xin trình bày thuật toán hoá thuật toán CRYPT(D) 64 Thuật toán thiết kế dựa tiêu chuẩn sau: Kiểu thuật toán hóa: khối, ... thiệu tổng quát phương pháp hóa DES 1.2.2 hóa DES Về mặt khái niệm, thông thường thuật toán hoá DES thuật toán mở, nghĩa người biết thuật toán DES thuật toán hóa khối: xử lý khối thông ... ASIC/FPGA Thuật toán xây dựng lựa chọn phương án sử dụng toán tử phụ thuộc vào khoá liệu biến đổi Trong phần triển khai cài đặt ứng dụng em tập trung vào phần đánh giá đặc trưng thống thuật toán...
 • 82
 • 375
 • 0

ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học NGHIÊN cứu và ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍCH hợp TRÊN CÔNG NGHỆ FPGA THUẬT TOÁN mật mã CRYPT(D 128)

ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học NGHIÊN cứu và ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍCH hợp TRÊN CÔNG NGHỆ FPGA THUẬT TOÁN mật mã CRYPT(D 128)
... dụng công nghệ FPGA FPGA sử dụng hầu hết ứng dụng dùng MPGA, PLD mạch tích hợp nhỏ Các mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt: FPGA phơng tiện tổng quát để thực mạch logic số Chúng đặc biệt thích hợp ... rủi ro tài phải gánh chịu trình nghiên cứu sản phẩm công nghệ điện tử FPGA loại thiết bị khả trình (PLD) tiên tiến nghành công nghệ chế tạo IC chuyên biệt (ASIC) Sau mô hình FPGA: Ti nguyờn kt ... TRấN CễNG NGH FPGA 38 2.1 Tng quan v cụng nghờ FPGA 38 2.1.2 Phân loại FPGA 40 2.1.3 Các công nghệ lập trình FPGA 41 2.1.4 Các ứng dụng công nghệ FPGA 42...
 • 75
 • 446
 • 0

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu, tìm hiểu mạng neuron và ứng dụng mạng neuron trong nhận dạng giọng nói trên tập từ hữu hạn

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu, tìm hiểu mạng neuron và ứng dụng mạng neuron trong nhận dạng giọng nói trên tập từ hữu hạn
... tìm hiểu mạng Neuron ứng dụng mạng Neuron nhận dạng giọng nói tập từ hữu hạn Nghiên cứu nhận dạng quan điểm xem xét tín hiệu giọng nói góc độ phân tách thành tập tham số trích rút từ khung(N=240) ... định vùng âm • Tìm hiểu mạng neuron cho nhận dạng giọng nói( cụ thể với mạng LVQ- learnned Vecter Quantization hay Kohonen.) • Xây dựng chương trình nhận dạng giọng nói sử dụng mạng neuron LVQ • ... đồng thời phân loại theo tương ứng mẫu tốt Tiếp cận nhận dạng mẫu thường lựa chọn cho ứng dụng nhận dạng tiếng nói ba lý sau: Tính dễ sử dụng dễ hiểu thuật toán Tính bất biến khả thích nghi từ...
 • 75
 • 1,162
 • 2

ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học NGHIÊN cứu, TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM hệ THỐNG CHỊU lỗi với mô HÌNH CLUSTER

ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học NGHIÊN cứu, TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM hệ THỐNG CHỊU lỗi với mô HÌNH CLUSTER
... kết hợp với đặc tính chịu đựng lỗi hệ thống fault-tolerance Các nhà thiết kế hệ thống có kinh nghiệm đưa kiến trúc hệ thống tối ưu với khả sẵn sàng cao, tính chịu đựng lỗi tốt, cho phép hệ thống ... cho hệ thống Cluster Tuy việc làm cho hiệu hệ thống giải pháp có tính lâu dài việc mở rộng quy mô, chia sẻ ứng dụng hệ thống Hình vẽ sau tả việc mở rộng hệ thống Cluster việc sử dụng SMP Hình ... cao Hình 1.1: Cấu trúc hệ thống Cluster Một lợi ích khác dễ dàng mở rộng quy hình Cluster, ví dụ xây dựng hệ thống Cluster ban đầu mặt kinh phí chưa rõ lợi ích Clustering đem lại, hệ thống...
 • 69
 • 1,148
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp ô tô nghiên cứu và ứng dụng khí sinh học biogas cho động cơ đốt trongđề cương đồ án tốt nghiệp đại họcđồ án tốt nghiệp đại học xây dựngđồ án tốt nghiệp đại học thủy lợiđồ án tốt nghiệp đại học mỏ địa chấtđồ án tốt nghiệp đại học kiến trúc tp hcmđồ án tốt nghiệp đại học giao thông vận tảiđồ án tốt nghiệp đại học mỹ thuậtđồ án tốt nghiệp đại học kiến trúc hà nộiđồ án tốt nghiệp đại học kiến trúcđồ án tốt nghiệp đại học bách khoađồ án tốt nghiệp đại học bách khoa hà nộicau hoi va dap an bao ve do an tot nghiep dai hoc xay dung va cong nghieplàm đồ án tốt nghiệp đại học xây dựngbảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học xây dựngBài 25. Trang trí lều trạiTiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUTiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn caLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUBài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tếBài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệpBài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam ÁBài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạngChủ đề sinh học 9 Ô nhiễm môi trườngLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUdồ án105-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (193).pdf110-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (198).pdfsaigontel CkgfU54CJPTai lieu hop DHDCD 201602. Noi dung chuong trinh hop DHDCD 201712. To trinh gioi thieu ung cu vien HDQT BKS 1 211. To trinh dau tu du an Dung QuatDu thao Nghi quyet DHDCD 2017 1