skkn vận dụng đổi mới phương pháp dậy học tổ chức lớp học trong giảng dạy ngữ ở trường trung học cơ sở

Sáng kiến kinh nghiệm" Vận dụng đổi mới phương pháp dạy một tiết Ngữ văn lới 7"

Sáng kiến kinh nghiệm
... phơng pháp dạy học phù hợp phát huy tính hiệu cao dạy giáo viên Học sinh hiểu bài, làm chủ kiến thức./ Phòng giáo dục yên hng Trờng Trung học sở trần hng đạo Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng đổi ... - Tìm phân tích chi tiết nói lên kỉ niệm tuổi thơ tình cảm bà cháu C/ kết Tóm lại, vận dụng đổi phơng pháp dạy học Ngữ văn lớp việc làm cần thiết giáo viên Thực tốt việc đổi làm cho học sôi nổi, ... hành nhiều hơn, đợc bày tỏ kiến riêng Từ em ham học hơn, tiếp xúc nội dung tốt Mục đích đổi dạy học ngữ văn đạt đợc hiệu mong muốn d/ Bài học kinh nghiệm Đổi phơng pháp dạy học đòi hỏi ngời giáo...
 • 8
 • 510
 • 6

Báo cáo sáng kiến Vận dụng đổi mới phương pháp dạy Văn trường Trung học sở

Báo cáo sáng kiến Vận dụng đổi mới phương pháp dạy Văn ở trường Trung học cơ sở
... 17 Vận dụng đổi phơng pháp dạy văn trờng Trung học sở Sn H, ngy 01 thỏng 03 nm 2012 NGI VIT ng Th Thanh Hng NHN XẫT, XP LOI CA BAN GIM KHO Đặng Thị Thanh Hờng - Trờng THCS Sơn Hà 18 Vận dụng đổi ... Thị Thanh Hờng - Trờng THCS Sơn Hà 12 Vận dụng đổi phơng pháp dạy văn trờng Trung học sở * Vit tờn ch trung tõm, hay v mt hỡnh nh phn ỏnh ch * T ch trung tõm, v cỏc nhỏnh chớnh Trờn mi nhỏnh ... Mi ngi ngi vo v trớ (4 gúc khn) * Tp trung vo cõu hi (hoc ch ,) Đặng Thị Thanh Hờng - Trờng THCS Sơn Hà 13 Vận dụng đổi phơng pháp dạy văn trờng Trung học sở * Cỏ nhõn vit cõu tr li vo ụ ỏnh s...
 • 19
 • 109
 • 0

skkn một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn âm nhạc tiểu học

skkn một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn âm nhạc ở tiểu học
... phương pháp dạy học mà phải biết sử dụng thiết bị dạy học cách phù hợp với tiết học để đạt yêu cầu đề 1.3- LỊCH SỬ VẤN ĐỀ: Trong trình giảng dạy nghiên cứu tìm hiểu môn âm nhạc viết đề tài Một ... trạng vấn đề học nhạc trưởng Tiểu học Yên Luật 1.6.Nguyên nhân thực trạng Tiểu kết: Trang 1 2 3 3 3 CHƯƠNG II: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TRONG VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG, THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC ... yếu đổi phương pháp dạy học Ngay trường Tiểu học Đốc Tín học sinh lớp 3, áp dụng phương pháp đổi Tôi trí giúp toàn khối lớp 1, 2, 3, 4, điều mà nhận thấy rõ rệt là: -Học sinh say mê môn âm nhạc...
 • 22
 • 1,201
 • 4

SKKN MỘT SỐ Ý KIẾN BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT BẬC THCS

SKKN MỘT SỐ Ý KIẾN BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở BẬC THCS
... dạy thuật nhà trường, tham gia lớp tập huấn chương trình thay sách giáo khoa Tập huấn đổi phương pháp dạy mơn thuật THCS, tơi có dịp nghe tiếp thu kinh nghiệm q đổi phương pháp dạy thuật ... túc, việc đổi phương pháp dạy học điều cần thiết phải làm Trong thực tế số giáo viên dạy thuật trái với chun mơn, số giáo viên trường nhiều lúng túng thực việc đổi phương pháp dạy học - Qua ... cho mơn thuật mơn phụ xem dạy thuật bề mang tính phong trào Một phận giáo viên chua nắm vững mục tiêu phương pháp dạy thuật giáo viên chưa đồng Một phận giáo viên nặng nề phương pháp theo...
 • 27
 • 907
 • 3

skkn SKKN áp dụng đổi mới phưong pháp giảng dạy vào việc rèn kỉ năng đặt câu và chữa lổi tiếng việt cho HS lớp 6

skkn SKKN áp dụng đổi mới phưong pháp giảng dạy vào việc rèn kỉ năng đặt câu và chữa lổi tiếng việt cho HS lớp 6
... nh¾c nhë HS ho¹t ®éng - Gi¸o viªn tỉ chøc cho häc sinh tr×nh bÇy kÕt qđa ho¹t ®éng cđa nhãm, tỉ chøc cho líp nhËn xÐt vµ bỉ sung - Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ kh¸t qu¸t vµ bỉ sung kiÕn thøc cho häc sinh ... nhÊt líp 6A d B¹n Lan lµ ngêi häc giái nhÊt líp 6A * Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn; - Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh - Gi¸o viªn ®i xng c¸c nhãm, quan s¸t, theo dâi vµ nh¾c nhë HS ho¹t ®éng ... chøc cho häc sinh nhí l¹i kü n¨ng x¸c ®Þnh vỊ thµnh phÇn chđ ng÷ nh sau; §ã lµ chđ ng÷ thêng tr¶ lêi cho c¸c c©u hái : Ai?, C¸i g×?, §Ĩ t×m chđ ng÷ thÝch hỵp vµo chç trèng ph¶i ®Ỉt c©u hái cho...
 • 16
 • 61
 • 0

DAY DUNG DOI MOI PHUONG PHAP DAY TIENG VIET 3

DAY DUNG DOI MOI PHUONG PHAP DAY TIENG VIET 3
... - Làm việc lớp 3. Các bước tiến hành đổi phương pháp dạy học môn Tiếng Việt - Lớp : Luyện đọc , Đọc chữ,câu Đọc ... đọc có yêu cầu học thuộc lòng ) có kết hợp dạy từ ngữ , ngữ pháp , bước đầu tìm hiểu giá trị nội dung , nghệ thuật văn nhằm nâng cao trình độ đọc cảm thụ văn học cho HS *CHÍNH TẢ - Kết hợp chặt ... sáng , mẫu mực chữ viết , cách trình bày ý rèn nếp "Vở - Chữ đẹp" cho HS *LUYỆN TỪ VÀ CÂU -Lớp 3, cần khắc sâu tri thức sơ giản từ ngữ nhằm phục vụ cho yêu cầu hệ thống hóa thực hành từ ngữ tốt...
 • 3
 • 223
 • 0

SKKN Mỹ thuật- đổi mới phương pháp dạy học để gây hứng thú học tập cho học sinh

SKKN Mỹ thuật- đổi mới phương pháp dạy học để gây hứng thú học tập cho học sinh
... việc hứng thú tự học, học việc cần thiết học Mĩ Thuật Nếu giáo viên gây hứng thú cho học sinh tốt sẽ gây cho học sinh đam mê học tập của Vì việc hứng thú đem đến tình có vấn đề, sau học sinh ... giúp học sinh tích cực học tập Dựa vào học lực để giáo viên phân cho học sinh nhiệm vụ tương ứng Tất những điều cũng gây hứng thú của học sinh - Tở chức trò chơi để gây hứng thú cho học sinh ... cần phải biết gây hứng thú học tập cho học sinh để tiết học thực nhẹ nhàng, sinh động Học sinh tiếp thu kiến thức cách tự nhiên, khơng gượng ép Vậy để học sinh thêm hứng thú học tập mơn nên tơi...
 • 10
 • 589
 • 5

một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn ngữ văn 10

một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn ngữ văn 10
... - Một số vấn đề có tính chất định hớng chung đổi chơng trình sách giáo khoa Trung học phổ thông; - Một số vấn đề đổi phơng pháp dạy học môn Ngữ văn Trung học phổ thông; - Một số vấn đề đổi kiểm ... Trung học phổ thông - Phần hai: Một số vấn đề đổi phơng pháp dạy học môn ngữ văn Trung học phổ thông - Phần ba: Thiết kế dạy học Ngữ văn theo hớng tích hợp - Phần bốn: Xây dựng đề kiểm tra Văn ... đề đổi kiểm tra, đánh giá; Theo đó, phần, sách đề cập số vấn đề thuộc lĩnh vực thuộc đổi chơng trình sách giáo khoa Trung học phổ thông, đổi phơng pháp dạy học môn đổi kiểm tra, đánh giá Nh vậy,...
 • 159
 • 553
 • 0

Nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lý lớp 10 theo chương trình và sách giáo khoa mới pot

Nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lý lớp 10 theo chương trình và sách giáo khoa mới pot
... tổ chức DH (học nội khóa tự chọn, học lớp, lớp, trường, học nhà), kết hợp HT cá nhân HT hợp tác với hình thức khác (cặp, nhóm, lớp) HS làm quen với hình thức HT theo nhóm từ lớp học VL GV cần ... TN thu thập liệu, xử kết TN) - PPTN phương pháp nghiên cứu đặc thù VL, nhằm kiểm tra tính đắn giả thuyết khoa học Phỏng theo chu trình nhận thức khoa học VL, PPTN (hiểu theo nghĩa rộng) thường ... phương trình chuyển động thẳng vật, phương trình biểu diễn biến đổi vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng biến đổi đều, phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều, công, động định lí động...
 • 8
 • 375
 • 0

SKKN vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học vật lý nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh

SKKN vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học vật lý nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh
... quan tinh thần đổi vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học SKKN: Vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học Vật nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo lực tự học học sinh Vật lý, xác định rõ ... phát huy ưu điểm phương pháp nhằm tích cực hoá hoạt động học tập, khơi dạy học sinh 20 SKKN: Vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học Vật nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo lực tự học ... SKKN: Vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học Vật nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo lực tự học học sinh Dạy học Vật xét mặt dạy lại ngôn ngữ, ngôn ngữ đặc biệt có tác dụng...
 • 25
 • 1,216
 • 9

skkn kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy môn sinh học

skkn kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy môn sinh học
... nhiệm học tập cho HS Có thể nói cốt lõi đổi dạy học h ớng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động Mục đích việc đổi ph ơng pháp dạy học thay đổi lối truyền thụ dạy học ... vấn đề nảy sinh - Ph ơng pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ ph ơng pháp hợp tác giúp thành viên nhóm chia sẻ băn khoăn, kinh nghiệm thân, xây dựng nhận thức Để phát triển ph ơng pháp dạy học tích cực, ... nâng cao chất l ợng giảng dạy đòi hỏi GV cần trọng đổi ph ơng pháp dạy học phù hợp với đối t ợng HS Sau minh hoạ dạy cụ thể, 41: Diễn sinh thái Sinh học 12 B i 41: diễn sinh thái I- mục tiêu: Kiến...
 • 7
 • 571
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nội dung đổi mới phương pháp dạy học là gìluận văn về đổi mới phương pháp dạy họcnội dung đổi mới phương pháp dạy học môn sinh họcđổi mới phương pháp dạy ngữ văn thcsmột số vấn đề đổi mới phương pháp dạy họcmot số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc ở thcsđổi mới phương pháp dạy toán ở tiểu họcvan dung quy luat luong chat trong doi moi phuong phap day hoc cua nuoc ta hien nayvận dụng quy luật lượng chất trong công tác đổi mới phương pháp dạy học ở nước tavận dụng quy luật lượng chất vào đổi mới phương pháp dạy học ở nước ta hiện nayii vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn ngữ vănđổi mới phương pháp dạy học môn vănđổi mới phương pháp dạy học môn ngữ văn thcsđổi mới phương pháp dạy học ngữ văn thcsđổi mới phương pháp dạy học môn ngữ văn 6tầm quan trọng của việc phân chia trách nhiệm,quyền hạn đối với hoạt động tổ chứcThất thoát – lãng phí trong ĐTXDCB và những biểu hiện cụ thểthực tiễn và biện pháp thúc đẩy hoạt động marketing mix tại tổng công ty cà phê việt namthực trạng hoạt động của trung tâm giao dịch cà phê buôn ma thuột (bcec) và những thách thức đối với sở giao dịch cà phê và hàng hóa buôn ma thuột (bcce)Thực trạng phân đoạn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của samsung vinatiểu luận nguyên nhân, cách khắc phục và phòng ngừa bệnh timTìm hiểu công nghệ 2g, 3gtìm hiểu về công nghệ sản xuất mangarineTìm hiểu về nhận thức và thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của sinh viên trường đại học luật hà nộitìm hiểu về quy trình tinh luyện dầu từ dầu thô để có thể tạo ra loại dầu đạt chất lượng cao hơn và tốt cho sức khỏe con ngườitìm hiểu về sàn cme grouptính toán và kiểm nghiệm ly hợp trục các đăng và hộp sốTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần trường sơnứng dụng vật liệu composite trong xây dựngVận dụng lý thuyết lợi thế so sánh vào xuất khẩu hàng may mặc của việt namvăn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhậpNghiên cứu các phức chất hỗn hợp kim loại với phối tử n’,n’,n’’’,n’’’ tetraetyl n,n’’ pyriđin 2,6 đicacbonylbis (thioure)Phát hiện người mang gen bệnh tăng sản thượng thận thể thiếu enzym 21 hyroxylase bằng kỹ thuật MLPAbài 7 ngôn ngữ SQLđề tài thủ tục đầu tư