Các vấn đề trong kế toán tài chính chương 11, 12 lê thị thanh huệ dịch

Bài giảng kế toán tài chính chương 11 phan tống thiên kiều

Bài giảng kế toán tài chính chương 11  phan tống thiên kiều
... NỘI DUNG CHƯƠNG Kế toán lợi nhuận chưa phân phối Kế toán quỹ đầu tư phát triển Kế toán quỹ dự phòng tài Kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi Kế toán quỹ phát triển khoa học công nghệ I KẾ TOÁN LỢI ... hoạn,… III KẾ TOÁN QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH Chứng từ sử dụng: Bản điều lệ công ty Biên đại hội cổ đông, hội đồng quản trị Các chứng từ khác Tài khoản sử dụng: 415 III KẾ TOÁN QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH ... tiền trích lập vào tờ khai toán thuế TNDN IV KẾ TOÁN QUỸ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Sơ đồ hạch toán: TK 133 TK 111 , 112 , 331 (2) Chi tiêu quỹ TK 3561 TK 3562 (3) Kết chuyển nguồn hình thành...
 • 20
 • 37
 • 0

Bàn về vấn đề tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính doanh nghiệp.DOC

Bàn về vấn đề tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính doanh nghiệp.DOC
... tạo sản phẩm đợc gọi chi phí sản xuất (chi phí sản phẩm) IV.2.2 Giá thành việc tính giá thành sản phẩm : Giá thành (hay giá phí) kế toán Mỹ đợc chia làm loại: - Giá thành sản phẩm (giá phí sản xuất ... : Kế toán A K 12 Tên đề tài: Bàn vấn đề tập hợp chí phí tính giá thành sản phẩm kế toán tài doanh nghiệp Phần I: Cơ sở lý luận chi phí sản xuất .3 I chi phí sản xuất phân loại chi phí sản ... pháp tính giá thành sản phẩm II.1.1.Đối tợng tính giá thành sản phẩm: Đối tợng tính giá thành sản phẩm sản phẩm, dịch vụ đòi hỏi kế toán phải tính đợc giá thành giá thành đơn vị Trớc tính giá thành...
 • 29
 • 990
 • 4

Bàn về vấn đề tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong Kế toán tài chính doanh nghiệp

Bàn về vấn đề tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong Kế toán tài chính doanh nghiệp
... tạo sản phẩm đợc gọi chi phí sản xuất (chi phí sản phẩm) IV.2.2 Giá thành việc tính giá thành sản phẩm : Giá thành (hay giá phí) kế toán Mỹ đợc chia làm loại: - Giá thành sản phẩm (giá phí sản xuất ... : Kế toán A K 12 Tên đề tài: Bàn vấn đề tập hợp chí phí tính giá thành sản phẩm kế toán tài doanh nghiệp Phần I: Cơ sở lý luận chi phí sản xuất .3 I chi phí sản xuất phân loại chi phí sản ... pháp tính giá thành sản phẩm II.1.1.Đối tợng tính giá thành sản phẩm: Đối tợng tính giá thành sản phẩm sản phẩm, dịch vụ đòi hỏi kế toán phải tính đợc giá thành giá thành đơn vị Trớc tính giá thành...
 • 29
 • 422
 • 0

187 Bàn về vấn đề tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong Kế toán tài chính doanh nghiệp

187 Bàn về vấn đề tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong Kế toán tài chính doanh nghiệp
... tạo sản phẩm đợc gọi chi phí sản xuất (chi phí sản phẩm) IV.2.2 Giá thành việc tính giá thành sản phẩm : Giá thành (hay giá phí) kế toán Mỹ đợc chia làm loại: - Giá thành sản phẩm (giá phí sản xuất ... : Kế toán A K 12 Tên đề tài: Bàn vấn đề tập hợp chí phí tính giá thành sản phẩm kế toán tài doanh nghiệp Phần I: Cơ sở lý luận chi phí sản xuất .3 I chi phí sản xuất phân loại chi phí sản ... pháp tính giá thành sản phẩm II.1.1.Đối tợng tính giá thành sản phẩm: Đối tợng tính giá thành sản phẩm sản phẩm, dịch vụ đòi hỏi kế toán phải tính đợc giá thành giá thành đơn vị Trớc tính giá thành...
 • 29
 • 366
 • 0

Bàn về vấn đề tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính doanh nghiệp

Bàn về vấn đề tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính doanh nghiệp
... tạo sản phẩm gọi chi phí sản xuất (chi phí sản phẩm) IV.2.2 Giá thành việc tính giá thành sản phẩm : Giá thành (hay giá phí) kế toán Mỹ chia làm loại: - Giá thành sản phẩm (giá phí sản xuất ): giá ... Ngày sinh : 26/6/1975 Lớp : Kế toán A K 12 Tên đề tài: Bàn vấn đề tập hợp chí phí tính giá thành sản phẩm kế toán tài doanh nghiệp Z sản phẩm = giá phí sản xuất + giá phí phân phối .8 Có 331,111,112: ... tính giá thành sản phẩm II.1.1.Đối tượng tính giá thành sản phẩm: Đối tượng tính giá thành sản phẩm sản phẩm, dịch vụ đòi hỏi kế toán phải tính giá thành giá thành đơn vị Trước tính giá thành sản...
 • 30
 • 291
 • 0

LUẬN VĂN: Bàn về vấn đề tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính doanh nghiệp doc

LUẬN VĂN: Bàn về vấn đề tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính doanh nghiệp doc
... sản phẩm gọi chi phí sản xuất (chi phí sản phẩm) IV.2.2 Giá thành việc tính giá thành sản phẩm : Giá thành (hay giá phí) kế toán Mỹ chia làm loại: - Giá thành sản phẩm (giá phí sản xuất ): giá ... Lớp : Kế toán A K 12 Tên đề tài: Bàn vấn đề tập hợp chí phí tính giá thành sản phẩm kế toán tài doanh nghiệp Lời mở đầu Phần I: Cơ sở lý luận chi phí sản xuất tính giá thành SP I Chi phí sản xuất ... tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kế toán tài doanh nghiệp Việt Nam Phần I: Cơ sở lý luận chi phí sản xuất giá thành sản phẩm I chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất I.1.Bản...
 • 40
 • 336
 • 0

đề cương báo cáo điều tra phỏng vấn chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

đề cương báo cáo điều tra phỏng vấn chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại
... CNG BO CO IU TRA PHNG VN CHUYấN NGNH K TON TI CHNH DOANH NGHIP THNG MI A GII THIU V DOANH NGHIP: Khỏi quỏt chung v doanh nghip - Tờn doanh nghip: Cụng ty c phn Prime i Vit - a ch ca doanh nghip: ... Yờn Tnh Vnh Phỳc - Loi hỡnh doanh nghip: Cụng ty c phn - Cỏc lnh vc kinh doanh ch yu ca doanh nghip: Sn xut gch p lỏt - Quy mụ ca doanh nghờp (Tng s v lao ng ca doanh nghip): + Tng s ca cụng ... ti chớnh phi m nhim c cỏc b phn k toỏn ti doanh nghip, c bit l kh nng phõn tớch v hoch nh ti chớnh ca doanh nghip t ú cú nhng t phự hp cho nh qun tr doanh nghip iu chnh Trong cỏc k nng cụng c...
 • 12
 • 773
 • 3

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
... lệ chi phí chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch ( định mức), kế toán tính giá thành đơn vị tổng giá thành sản phẩm loại Tỷ lệ chi phí loại sản phẩm Giá thành thực tế đơn vị sản ... sản xuất tính giá thành Tuỳ thuộc vào hình thức kế toán doanh nghiệp vận dụng yêu cầu quản lý sản xuất, giá thành sản phẩm doanh nghiệp kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sử dụng ... tế chi phí thời điểm chi phí phát sinh, địa điểm đối tượng chịu chi phí Tính giá thành tính toán, hạch toán nội dung kinh tế chi phí hao phí để sản xuất sản phẩm Tính đủ giá thành tính đủ chi phí...
 • 36
 • 228
 • 0

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 4) docx

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 4) docx
... tiền bạn bỏ ra.< Nhiều doanh nghiệp chọn cách tiếp cận thị trường cách ngẫu nhiên Thật không may, việc thường dẫn đến lãng phí tiền Một kế hoạch tiếp thị giúp bạn thiết kế kế hoạch hành động Trước ... tiếp tục với kế hoạch đề Tài liệu tiếp thị Điều quan trọng bạn phải có sẵn tài liệu cần thiết trước bắt đầu công việc tiếp thị Không thể bắt đầu bạn chưa làm xong danh thiếp, giấy tiêu đề công ty, ... làm Nhưng nhiên, vấn đề cho tồn công ty bạn Danh thiếp Danh thiếp quan trọng Nó giới thiệu với khách hàng tiềm bạn tạo hội cho khách hàng nhớ bạn bạn khỏi Kế hoạch tiếp thị Một kế hoạch tiếp thị...
 • 10
 • 357
 • 1

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 3) pdf

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 3) pdf
... việc kế toán Lúc lúc bạn cần phải tìm để chăm lo cho công việc kế toán tài bạn Bấy bạn tập trung vào việc phát triển kinh doanh bán hàng Bạn thuê nhân viên kế toán đưa việc cho công ty kế toán ... vấn chuyên gia bảo hiểm kinh doanh Những người giúp bạn tìm phạm vi bảo hiểm tốt với chi phí thấp Có nhà tư vấn nghiêm túc, có lúc bạn gặp phải nhà tư vấn không đàng hoàng Một cách khác hỏi kế ... dụng nhục hình, v.v… • Giờ làm việc trung bình 48 giờ/tuần, nghỉ ngày> Các sách kinh doanh Các quy định đề từ sách kinh doanh công ty giúp bạn vận hành công ty trôi chảy Một khách hàng hay đối...
 • 9
 • 308
 • 0

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 2) ppt

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 2) ppt
... thấy họ có quyền định việc kinh doanh bạn, lúc bạn gặp khó khăn Có thể bạn phải chuyển Các định đưa bối cảnh “chuyện gia đình” đồng hành với định kinh doanh Các định kinh doanh thường phải xuất phát ... vực Bạn có biết rõ sản phẩm dịch vụ bạn không? Kinh nghiệm - Trình độ Cũng cần phải nói bạn không nên bắt đầu kinh doanh lĩnh vực mà bạn nhiều kinh nghiệm Nếu bạn bắt đầu thu thập kiến thức sản ... phẩm dịch vụ bạn đồng lúc với việc cố nằm bắt công việc kinh doanh, điều sớm trở thành nhiệm vụ bất khả thi Mặc dù có số lĩnh vực kinh doanh dễ Như cung cấp dịch vụ lau chùi quét dọn bán bánh...
 • 5
 • 305
 • 0

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 10 và hết) pptx

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 10 và hết) pptx
... khác cho công việc kinh doanh họ không đơn vấn đề lợi nhuận quản lý Một số tự nhìn thân nguời có sức mạnh cá nhân giúp đỡ cộng đồng phát triển trình độ học vấn họ tham gia vào nhiều họat động ... sông khu vực hay gây nguy hại cho công nhân Bạn có mục tiêu kinh doanh đặc biệt không? Diện mạo công việc kinh doanh Để bắt đầu kinh doanh, bạn phải hạ tham vọng xuống mức thấp so với bạn suy ... Vào thời điểm thế, tốt bạn có kế hoạch cho tương lai có tầm nhìn “tương lai tốt đẹp” Hãy tưởng tượng bạn trực thăng Bạn bay lên nhìn xuống công việc kinh doanh Bạn nghĩ “Mình...
 • 5
 • 326
 • 0

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 9) pdf

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 9) pdf
... chụp- photocopier • Các đồ đạc khác cần văn phòng Mua sắm trước khởi đầu kinh doanh Các nguyên liệu thô/ hay bán thành phẩm • Hàng hóa (lượng trữ kho sẳn) • Văn phòng phẩm Các chi phí khác • ... thương mại có cấu sau: Doanh số / doanh thu - biến phí / hàng hóa sử dụng = Lợi nhuận ròng - chi phí cố định - khấu hao - lãi suất = lợi nhuận Doanh số / doanh thu Doanh số / doanh thu “tiền mà bạn ... vụ số • Doanh số sản phẩm/dịch vụ số • Doanh số sản phẩm/dịch vụ số … Dự toán doanh số cho loại sản phẩm/dịch vụ chủ yếu Các biến phí / hàng hóa sử dụng • Nguyên vật liệu – nguyên vật liệu thô,...
 • 13
 • 356
 • 0

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 8) pdf

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 8) pdf
... tế kế hoạch kinh doanh bạn Mọi người nhìn xuyên qua số thiếu thực tế Hoặc nhà đầu tư, nhân viên ngân hàng hay doanh nghiệp khác thấy điều Một chủ quán Bar Café Thể thao viết kế hoạch kinh doanh: ... hàng tin bạn giải xong vấn đề máy tính họ mà không làm hư liệu tài • • Hiệu - điều quan trọng giải vấn đề cách nhanh chóng mười ngày xem khoảng thời gian dài • • Thiết kế đẹp – khách hàng cảm ... diện vấn đề Công ty nhận diện vấn đề mình: cần cửa nhà kho, hoặc: Cửa nhà kho bị hỏng Liệu ngân sách có đủ để mua cửa không? Xác định nét đặc trưng yêu cần Công ty xác định yêu cầu mình: liệu...
 • 11
 • 348
 • 0

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 7) ppt

Tài liệu Các vấn đề trong Kế hoạch kinh doanh (Phần 7) ppt
... phí cố định bạn mong đợi bán nói chuyện 40 tuần Điều tương tự xảy với kế toán, luật sư, nhà tư vấn tâm lý nhà tư vấn khác Các đối thủ cạnh tranh Thực tế bạn không đơn phương độc mã thị trường ... có thông tin nhiều cách Bạn gọi điện cho đối thủ yêu cầu họ cung cấp tài liệu giới thiệu họ, tìm họ internet, ghé qua cửa hàng họ, tìm thông tin thư viện, mua sản phẩm họ, vấn người sử dụng sản ... 11 Thực đơn thể thao 12 - Bóng đá 13 - Cricket 14 - Các môn thể thao khác Một chuyên gia máy tính bán ba loại sản phẩm: • Sản phẩm 1: Một tài liệu chiến lược điểm thuận lợi bất lợi thương mại điện...
 • 9
 • 346
 • 0

Xem thêm