Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Ca dao than thân yêu thương tình nghĩa

Ca dao than thân yêu thương tình nghĩa
... ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Đặc điểm a Nội dung - Ca dao diễn tả đời sống tâm hồn,tư tưởng tình cảm nhân dân - Phân loại theo chủ đề: + Ca dao than thân + Ca dao yêu thương tình nghĩa ... văn: ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa II Đọc - hiểu văn Ca dao than thân a Bài ca dao số 1, ca dao số Bài1 : Thân em lụa đào Phất phơ chợ biết vào tay * Điểm chung: - Cách mở đầu từ thân ... 27 ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa * Nét riêng Thân số 1: em Bài ca dao Tấm lụa đào (vẻ đẹp ngoại hình, ( Đẹp, quý ) vẻ em, hình ảnh Theođẹp tâm hồn) lụa đào ca dao cần hiểu theo nghĩa...
 • 13
 • 4,680
 • 9

Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa
... (Ghi nhớ ) : Nỗi niềm chua xót, đắng cay tình cảm yêu thương chung thủy người bình dân XH cũ bộc lộ chân tình sâu sắc qua chùm ca dao than thân, yêu thương tình nghóa Nghệ thuật dân gian tô đậm ... chủ động đến với tình yêu cô gái HOẠT ĐỘNG Tìm hiểu ca -Hình ảnh ca dao có thực tế không? -Vì nói đến tình nghóa người, ca dao lại dùng hình ảnh muối gừng? Ý nghóa chúng? Bài ca dao số 6: Ý nghóa ... mặt trăng – mặt trời, Hôm-sao mai, Vượt chờ trăng 2 Bài ca dao 3: Mở đầu ca dao khác hai ca dao dùng “ Trèo lên….” Cách thường thấy ca dao “Trèo lên bưởi hái hoa ” Từ “ ”( đại từ phiếm ): gợi...
 • 19
 • 3,023
 • 21

ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa
... thân, yêu thương tình nghĩa - Ca dao than thân: đầu - Ca dao yêu thương, tình nghĩa: lại II Đọc hiểu Ca dao than thân a Điểm chung - Mô típ mở đầu: Thân em - Nội dung: Than thở số phận, tự khẳng ... Hai ca dao than thân có điểm chung điểm khác biệt nào? HS suy nghĩ trả lời GV: Bài ca dao thứ có nội dung nào? Em thấy có môtíp quen thuộc? HS: Suy nghĩ trả lời Ca dao than thân, yêu thương tình ... gọi da diết, đáng thương → Ẩn chứa ngậm ngùi, xót xa cho thân phận người gái nghèo, khao khat hạnh phúc lứa đôi Ca dao yêu thương, tình nghĩa a Bài ca dao thứ - Nội dung: tình yêu lứa đôi, bị lỡ...
 • 4
 • 3,205
 • 22

Ca dao than thân - yêu thương - tình nghĩa

Ca dao than thân - yêu thương - tình nghĩa
...  Ca dao yêu thương tình nghóa  Ca dao hài hước, trào phúng B TÌM HIỂU VĂN BẢN I Nội dung chính: - Bài Bài Bài Bài Bài Bài Ca dao than thân Ca dao yêu thương tình nghóa II ĐỌC - HIỂU VĂN ... niệm: Ca dao tác phẩm trữ tình dân gian Ca dao lời thơ hát dân gian (dân ca)  Nội dung: Ca dao phản ánh tâm tư, tình cảm, giới tâm hồn người  Phân loại (theo chủ đề):  Ca dao than thân Ca dao ... lục bát,vãn bốn,…  CÁC EM NHỚ HỌC BÀI VÀ CHUẨN BỊ PHẦN CÒN LẠI CỦA BÀI CA DAO THAN THÂN - YÊU THƯƠNG - TÌNH NGHĨA”: BÀI CA DAO THỨ BA,THỨ NĂM VÀ THỨ SÁU CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ! ...
 • 25
 • 4,705
 • 30

Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa

Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa
... giảng Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa I Đôi nét Ca dao: Kt hp vi vic kim tra HS chun b bi II Phân tích: (6 ca dao) * Những câu hát than thân Bài ca dao * Những câu hát yêu thương Các ca dao ... ln iu dõn ca * Ca dao v dõn ca l hai th loi c lp v khỏc bit I ôi nét ca dao: -Khái niệm: Ca dao l ting lũng ca ngi bỡnh dõn Li th thng ngn, phn ln l lc bỏt -Ni dung: Ca dao tr tỡnh Ca dao hi hc ... khoanh ỏp ỏn ỳng OCa dao l nhng li tõm tỡnh c hỏt lờn * mụi trng din xng dân gian Ca dao cú mt s kiu nhõn vt tr tỡnh Ngi hỏt nh hỏt v mỡnh, ngi nghe nh nghe ting lũng mỡnh OCa dao l nhng li th...
 • 26
 • 794
 • 4

CA DAO THAN THAN YEU THUONG TINH NGHIA

CA DAO THAN THAN YEU THUONG TINH NGHIA
... ngh thut ca ca dao, tỡm hiu ni dung cỏc bi ca dao SGK c thờm: T Liu Vn Hc 10 (T1); Tc ng- ca dao- dõn ca Vit nam ca V Ngc Phan Tỡm mua lm t liu nhng cun sỏch vit v tc ng ca dao- dõn ca Vit Nam ... saochồng thuỷ chung son sắt, đậm đà người ca dao lại dùng hình ảnh muối, nồng ấm gừng? Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Em có suy nghĩ số ca dao này? Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa III ... trầu trao Miệng cười nụ biết tình Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Tiểu kết: - Bài ca dao tiếng hát đầy yêu thương mang nặng nỗi nhớ lo âu khắc khoải, đặt ca dao hoàn cảnh xã hội Phong Kiến...
 • 31
 • 1,071
 • 4

CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG TÌNH NGHĨA

CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG TÌNH NGHĨA
... thành Nhng tình nghĩa đôi ta mãi đổi thay Đó vẻ đẹp tình nghĩa ngời Vẻ đẹp trớc sau, mãi sáng, nhấp nháy nh Vợt trời nh tình ngời ca dao xa nói mối tình lỡ làng duyên kiếp 3/ Bà Nếu ca dao nỗi ... mãnh liệt cô gái tình yêu; không tâm hồn đẹp ngời xa tình yêu mà có cách nói đẹp họ việc biểu đạt tình yêu 5/ Bà Muối ba năm, muối mặn Gừng chín tháng, gừng cay Đôi ta nghĩa nặng tình dày Có xa ... Vậy thân em nh lời than ? Do đâu mà em biết đợc điều ? _ Nội dung : + Đây lời than cô gái +Cụm từ phiếm thân em nh đợc lặp lặp lại ca dao nên vừa mang ý nghĩa xác định vừa mang ý nghĩa khái...
 • 10
 • 1,005
 • 9

ca dao than than yeu thuong tinh nghia

ca dao than than yeu thuong tinh nghia
... cđa ca dao a Néi dung cđa ca dao lµ g× Ca dao diƠn t¶ ®êi sèng t©m hån, t­ t­ëng, t×nh c¶m ? cđa nh©n d©n c¸c mèi quan hƯ: løa ®«i, gia ®×nh, quª h­¬ng, ®Êt n­íc b Ph©n lo¹i Ca dao than th©n, ca ... lªn c©y g¹o cao cao……… Bµi Më ®Çu bµi ca dao nµy kh¸c hai bµi ca dao trªn lµ dïng “TrÌo lªn”… C¸ch nµy còng th­êng thÊy ca dao nh­ “TrÌo lªn c©y b­ëi h¸i hoa…” “TrÌo lªn c©y g¹o cao cao…” “TrÌo ... Ph©n lo¹i Ca dao than th©n, ca dao yªu th­¬ng t×nh nghÜa, ca dao hµi h­íc trµo phóng Cã mÊy lo¹i ca dao? Nªu mét sè nghƯ tht tiªu biĨu cđa ca dao? c NghƯ tht Lêi ca dao ng¾n, phÇn lín theo thĨ lơc...
 • 37
 • 448
 • 0

Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (10 chuẩn)

Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (10 chuẩn)
... CA DAO THAN THN YấU THNG, TèNH NGHA I.TIU DN II.C HIU 1 .Ca dao than thõn : bi 1, a.Bi Thõn em nh tm la o Pht ph gia ch bit vo tay CA DAO THAN THN YấU THNG, TèNH NGHA I.TIU DN II.C HIU 1 .Ca dao ... CA DAO THAN THN YấU THNG, TèNH NGHA I.TIU DN 1.Khỏi nim : - L li th tr tỡnh dõn gian thng kt hp vi õm nhc din xng; c sỏng tỏc din t th gii ni tõm ca ngi 2.Phõn loi ca dao : - Ca dao tr ... hng cõu hi tu t -Bit vo tay li than vỡ khụng th quyt nh c s phn CA DAO THAN THN YấU THNG, TèNH NGHA I.TIU DN II.C HIU 1 .Ca dao than thõn : bi 1, a.Bi => L li than chung cho mi ngi ph n xó hi...
 • 23
 • 1,066
 • 3

Ca dao than than yeu thuong tinh nghia

Ca dao than than yeu thuong tinh nghia
... ngh thut ca ca dao, tỡm hiu ni dung cỏc bi ca dao SGK c thờm: T Liu Vn Hc 10 (T1); Tc ng- ca dao- dõn ca Vit nam ca V Ngc Phan Tỡm mua lm t liu nhng cun sỏch vit v tc ng ca dao- dõn ca Vit Nam ... thực đắng cay -> lỡ dở hàn gắn - Hình ảnh Sao vượt chờ trăng trời -> khẳng định tình yêu thuỷ chung son sắt Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Những ca dao yêu thương dao lời Bài ca tình ... chung ca dao - - 1- Nội dung : Ca dao diễn tả đời sống tâm hồn, tư tưởng, tình cảm Của nhân dân lao động quan hệ: lứa đôI, gia đình, quê hương, đất nước Ra đời xã hội cũ, ca dao trữ tình câu hát than...
 • 31
 • 487
 • 0

CA DAO THAN THÂN, YÊU THƯƠNG TÌNH NGHĨA

CA DAO THAN THÂN, YÊU THƯƠNG TÌNH NGHĨA
... đọc ca dao - HS đọc diễn cảm với giọng điệu phù hợp với ca dao, ý cách ngắt nhịp điệp từ, hô (?) Có thể chia theo chủ đề ngữ… ca dao - Ca dao than thân (bài nào? 1,2), ca dao yêu thương tình nghĩa ... rõ mối quan hệ ca dao dân ca 20 Nội dung Phân loại: - Ca dao than thân - Ca dao yêu thương tình nghĩa - Ca dao hài hước Nghệ thuật: Ca dao thường ngắn gọn, phần lớn đặt theo lục bát lục bát biến ... Nội dung biểu đạt cách nói độc đáo nào? (?) Trong ca dao tình yêu, cầu có ý nghĩa gì? Lấy số câu ca dao để minh họa? Giáo án Ngữ Văn 10 dôi lứa yêu, phương tiện để họ đến với Ví dụ: + “ Hai ta...
 • 8
 • 11,673
 • 60

Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa - tiết 2

Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa - tiết 2
... thuật ca dao? Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa I Tiểu dẫn II Đọc hiểu văn Bài 1, 2: Ca dao than thân Bài 3: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Bài 4, 5, 6: Ca dao yêu thương tình nghĩa ... thân tình yêu cách nói đẹp việc Bài 3: Ca dao than thân, biểu đạt tình yêu yêu thương tình nghĩa Bài 4, 5, 6: Ca dao yêu thương tình nghĩa a Bài ca dao số b Bài ca dao số Ca dao than thân, yêu thương ... Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa I Tiểu dẫn II Đọc hiểu văn Bài 1, 2: Ca dao than thân Bài 3: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Bài 4, 5, 6: Ca dao yêu thương tình nghĩa a Bài ca...
 • 23
 • 516
 • 1

Tìm hiểu về Ca dao than thân , yêu thương tình nghĩa

Tìm hiểu về Ca dao than thân , yêu thương tình nghĩa
... đào, củ ấu gai, mặt trời, mặt trăng, sao,… + Thể lục bát, thể ch , song thất lục bát, biến th , 2/ Nội dung: chùm ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa thể sâu sắc nỗi niềm chua xót,đắng cay ... nhiều ca dao yêu thương tình nghĩa tình yêu nam n , vợ chồng Bài ca dao 4: 3.1 Nỗi thương nhớ người yêu: Nỗi niềm thương nhớ cô gái người yêu biểu cách cụ th , sinh động biểu tượng khăn, đèn ... mặn mà,cay đắng sâu đậm, nặng nghĩa nặng tình, thật thương - Đôi ta: nghĩa nặng tình dày -> ba vạn sáu ngàn ngày xa -> lối nói kết cấu theo thời gian: độ mặn muối, độ cay gừng có hạn tình nghĩa...
 • 5
 • 595
 • 3

Tài liệu Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (t2) Thi GVG - xuất sắc

Tài liệu Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (t2) Thi GVG - xuất sắc
... Tiết 27: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (tiếp theo) I Tìm hiểu chung II Đọc - hiểu văn Bài 1, 2 Bài 3 Bài 4, 5, a/ Bài 4: Nỗi niềm thương nhớ cô gái tình yêu Hỏi khăn Khăn thương nhớ ... nữ: tình yêu mãnh liệt, khao khát yêu thương sự vận động hình tượng thơ mạch cảm xúc nhân vật trữ tình thương nhớ Khăn Đèn Mắt Em – cô gái Nhân vật trữ tình lo phiền không yên bề Từ niềm thương ... chung, tình nghĩa, gắn bó sâu nặng vượt qua giới hạn Vẻ đẹp tâm hồn, truyền thống đạo lí người Việt III Tổng kết Nội dung -Nỗi niềm cay đắng, chua xót thân phận, tình duyên -Khát vọng tình yêu, ...
 • 12
 • 509
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ca dao than thân yêu thương tình nghĩaca dao than thân yêu thương tình nghĩa lớp 10ca dao than thân yêu thương tình nghĩa giaoan violetca dao than thân yêu thương tình nghĩa violetca dao than than yeu thuong tinh nghiasoạn bài ca dao than thân yêu thương tình nghĩaTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúc10 chiến lược facebook marketingTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDBài tập 300 câu sửa lỗi sai + phrasal verbs có ĐÁP ÁNTHẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG NIMESULIDGRAMMAR PASSIVE VOICE TABLENGỮ PHÁP CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THI TOEIC (GRAMMAR PHRASAL VERBS )GRAMMAR sự hòa hợp GIỮA vị NGỮ và CHỦ NGỮ Có ĐÁP ÁNSỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ (GRAMMAR THE AGREEMENT OF THE PREDICATE WITH THE SUBJECT)Ngữ Pháp GRAMMAR thức giả định ở mệnh đề điều kiệnGiao trinh matlab co banSỬ DỤNG DMP TRONG ĐIỀU TRỊ MTC VÀ NNTPChương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dàiChương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếpbài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳngĐặc điểm địa chất núi Châu Viên Vũng Tàu