QUY ĐỊNH CHUẨN CÁC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

QUY ĐỊNH CHUẨN CÁC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

QUY ĐỊNH CHUẨN CÁC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG
... thực giảng dạy đào tạo bậc đại học sau đại học, chuyên trách giảng dạy ngành đào tạo trường đại học Thực nhiệm vụ theo quy định Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 Bộ Giáo ... đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, tổng kết cải tiến nghiệp vụ quản lý nắm xu phát triển nghiệp vụ 10 nước giới; - Tổ chức triển khai hoạt động quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, quy ... dưỡng - Có tốt nghiệp đại học loại trở lên phù hợp với vị trí việc làm ngành giảng dạy; - Có có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục đại học; - Có thạc sĩ trở lên giảng viên giảng dạy học...
 • 11
 • 70
 • 0

Danh mục các đề tài giáo viên trường Đại học nông lâm

Danh mục các đề tài giáo viên trường Đại học nông lâm
... học cấp đại học: 01 báo đăng Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên Số lượng đề tài SV NCKH: 03 2.Sản phẩm ứng dụng: Sản phẩm dự kiến: Đồ án quy hoạch hạ tầng sở trường Đại học Nông Lâm ... - Ứng dụng tin học vào quản lý sở liệu địa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp cho việc quản lí, tra cứu, truy cập thông tin đất đai trường cách nhanh Ghi 1.Sản phẩm khoa học - Báo cáo kết ... tác quản lý quy hoạch sở hạ tầng trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên từ thành lập đến - Hiện trạng sử dụng đất gắn với hạ tầng sở trường Đại học Nông Lâm năm 2012 - Quy hoạch sử sử dụng đất xây...
 • 3
 • 490
 • 0

Thử nghiệm trồng và bước đầu đánh giá sinh trưởng phát tri ển cây chò chỉ tại viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệptrường đại học nông lâm thái nguyên

Thử nghiệm trồng và bước đầu đánh giá sinh trưởng phát tri ển cây chò chỉ tại viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp – trường đại học nông lâm thái nguyên
... cứu đề tài Thử nghiệm trồng bước đầu đánh giá sinh trưởng phát tri n Chò (Parashorea chinensis Wang Hsie) Viện Nghiên cứu Phát tri n Lâm nghiệp Trường Đại học Nông lâm Thái nguyên Trong trình ... ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực nghiên cứu đề tài Thử nghiệm trồng bước đầu đánh giá sinh trưởng phát tri n Chò (Parashorea chinensis Wang Hsie) Viện Nghiên cứu Phát tri n Lâm nghiệp ... chinensis Wang Hsie) Viện Nghiên cứu Phát tri n Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái nguyên 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài - Trồng thử nghiệm 50 Chò Viện Nghiên cứu Phát tri n Lâm nghiệp số tuyến...
 • 62
 • 97
 • 0

Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn học ngành nông lâm ngư nghiệp - Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn học ngành nông lâm ngư nghiệp - Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lê Thị Minh Trúc MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN HỌC NGÀNH NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu Xác định số yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành Nông Lâm Ngư nghiệp sinh viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM, giúp lãnh đạo Nhà trường ... Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn học ngành Nông Lâm Ngư Nghiệp - trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn kết nghiên cứu thân chưa công bố công trình nghiên cứu ngư i khác...
 • 114
 • 258
 • 0

Nghiên Cứu Tình Hình Sinh Trưởng, Phát Triển Và Ảnh Hưởng Của Các Thời Điểm Thu Hoạch Đến Năng Suất, Chất Lượng Của Các Dòng, Giống Sắn Tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

Nghiên Cứu Tình Hình Sinh Trưởng, Phát Triển Và Ảnh Hưởng Của Các Thời Điểm Thu Hoạch Đến Năng Suất, Chất Lượng Của Các Dòng, Giống Sắn Tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ LINH NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC ... hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên quan tâm Ban chủ nhiệm khoa Sau Đại Học, Tôi tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến suất, chất ... giảng viên khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ban giám hiệu Nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ban Chủ nhiệm khoa Sau Đại Học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Trung Tâm...
 • 126
 • 209
 • 0

Quy Hoạch Rừng Trồng Cây Bản Địa Tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Năm 2012

Quy Hoạch Rừng Trồng Cây Bản Địa Tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Năm 2012
... giy chỳng nhn quyn s dng t Quyn ca ngi s dng t cng c b sung thờm: chuyn i, chuyn nhng, cho thuờ, cho thuờ li, tha k, tng cho quyn s dng t, quyn th chp, bo lónh, gúp bng quyn s dng t, quyn c bi thng ... nghiệp 10 Quy t định 661/TTg thực dự án trồng triệu rừng, 1998 11 Quy t định 327/HĐBT nhằm đẩy mạnh chơng trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc, b\i bồi ven biển, 1992 12 Trn Hu Viờn (1997), Quy hoch ... định 136 CP ngày 16/11/1999 quy định giao đất lâm nghiệp cho tổ chức gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp Nghị định 64/CP phủ giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình...
 • 38
 • 188
 • 0

Khảo nghiệm một số giống keo tai tượng có khả năng chịu lạnh trong giai đoạn vườn ươm tại viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp trường đại học nông lâm thái nguyen

Khảo nghiệm một số giống keo tai tượng có khả năng chịu lạnh trong giai đoạn vườn ươm tại viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp trường đại học nông lâm thái nguyen
... đề tài Khảo nghiệm số giống Keo tai tượng khả chịu lạnh giai đoạn vườn ươm Viện nghiên cứu phát triển lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Khảo nghiệm ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ THỊ NA “KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG KEO TAI TƢỢNG CÓ KHẢ NĂNG CHỊU LẠNH TRONG GIAI ĐOẠN VƢỜN ƢƠM TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ... Thu Hà, tiến hành thực đề tài: Khảo nghiệm số giống Keo tai tượng khả chịu lạnh giai đoạn vườn ươm Viện nghiên cứu phát triển lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” Để hoàn thành khóa...
 • 55
 • 282
 • 0

Đánh giá hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ của trường đại học nông nghiệp hà nội trên địa bàn huyện gia lâm,hà nội

Đánh giá hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ của trường đại học nông nghiệp hà nội trên địa bàn huyện gia lâm,hà nội
... chuy n giao khoa h c công ngh cho nông dân huy n Gia Lâm 81 4.3 M T S CÔNG NGH GI I PHÁP NH M THÚC ð Y CHUY N GIAO KHOA H C TRONG NÔNG NGHI P CHO NÔNG DÂN NÔNG TRÊN ð A BÀN HUY N GIA ... ñ n công tác chuy n giao KHCN c a cán b công tác ti p nh n chuy n giao KHCN c a ngư i nông dân 2.1.3 Nông dân, nông thôn vi c chuy n giao KHCN 2.1.3.1 M t s ñ c ñi m v nông dân, nông thôn Nông ... mô hình chuy n giao KHCN ñ a bàn huy n, l a ch n nghiên c u ñ tài: “ðánh giá ho t ñ ng chuy n giao Khoa h c công ngh c a trư ng ð i h c Nông nghi p N i ñ a bàn huy n Gia Lâm, N i” làm lu...
 • 140
 • 233
 • 1

Đánh giá và xác định quy trình phân tích kháng sinh trong thủy sản, đại học nông lâm tp HCM

Đánh giá và xác định quy trình phân tích kháng sinh trong thủy sản, đại học nông lâm tp HCM
... công nhân (trong thành phần có chứa kháng sinh cấm Chloramphenicol) - Do cố tình sử dụng trình sơ chế (công đoạn ngâm nhúng, tẩy trắng, ) III Tỏc hi ca khỏng sinh thy sn Hoá chất, kháng sinh Chloramphenicol ... gen khỏng thuc cỏc chng vi sinh vt, c bit vi sinh vt gõy bnh II Nguyờn nhõn tn ng khỏng sinh thy sn - Do thiếu hiểu biết tiết kiệm đá sử dụng kháng sinh hoá chất độc hại, nh: Chloramphenicol, ... Nguyờn nhõn tn ng khỏng sinh thy sn III Tỏc hi ca khỏng sinh thy sn IV Gii thiu phng phỏp Elisa Nguyờn tc Phng phỏp ng dng V ng dng phng phỏp ELISA phõn tớch tn d khỏng sinh Nhúm QUINOLONE tụm...
 • 37
 • 352
 • 0

Đánh giá, chọn lọc và xác định mối tương quan của một số tính trạng với năng suất củ các dòng giống sắn có triển vọng từ hạt lai nhập nội của CIAT tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Đánh giá, chọn lọc và xác định mối tương quan của một số tính trạng với năng suất củ các dòng giống sắn có triển vọng từ hạt lai nhập nội của CIAT tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... trồng Diện tích Năng suất sắn năm (tấn/ha) Giá sắn (USD/tấn) Sự tăng Sự tăng giá trị suất sản phẩm (tấn/ha) triệu USD 2002 1994 2002 Châu 3.486.502 12,93 14,67 25 1,74 151,70 Thái Lan 1.030.000 ... sn 56 3.4 Tng quan ca mt s c trng c tớnh liờn quan n sinh trng vi nng sut c 61 3.4.1 Tng quan tng phn (tng quan ca c trng vi nng sut c) 61 3.4.2 Tng quan ton phn (T c ... vitamin Cụng dng ca cõy sn c th hin qua s : S 1.1 Cụng dng ca cõy sn Cây sắn Thân Lá Củ Thức ăn gia súc Rau ăn Giấy Sắn thái lát Thức ăn gia súc Rợu Phân bón Dợc phẩm Chất đốt Tinh bột Dợc phẩm...
 • 83
 • 62
 • 0

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PRONET VÀO BÌNH SAI LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG; ĐO VẼ CHI TIẾT CÁC KHU CHỨC NĂNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PRONET VÀO BÌNH SAI LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG; ĐO VẼ CHI TIẾT CÁC KHU CHỨC NĂNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
... điểm khu vực đo vẽ, xây dựng lưới khống chế đo vẽ lưới đường chuyền kinh vĩ khép kín Lưới khống chế đo vẽ bình sai phần mềm Pronet Tuy nhiên địa hình đo vẽ phức tạp, khó khăn việc đo vẽ chi tiết ... cố định Các lưới xây dựng dựa điểm khống chế lưới nhà nước - Lưới khống chế mặt đo vẽ : + Lưới khống chế mặt đo vẽ gồm điểm tam giác nhỏ điểm đường chuyền cấp cấp +Lưới khống chế mặt đo vẽ làm ... menu Bình sai lưới mặt \ 3-Hiển thị sơ đồ lưới Ta sơ đồ lưới sau: 18 Hình 6: Sơ đồ lưới Cuối ta vào menu Bình sai lưói mặt \ 4 -Bình sai lưới mặt Như kết thúc trình bình sai lưới khống chế phần mềm...
 • 29
 • 2,314
 • 7

Nghiên cứu quy trình điều khiển ra hoa của loài lan VũNữ(Oncidium) tại Viện Sinh Học Nông Nghiệp, Trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội

Nghiên cứu quy trình điều khiển ra hoa của loài lan VũNữ(Oncidium) tại Viện Sinh Học Nông Nghiệp, Trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội
... Pháp i u Khiển Ra Hoa Đã có nhiều phương pháp nghiên cứu tiến hành, thử nghiệm trung tâm viện nghiên cứu nước có Vườn Lan Viện Sinh Học Nông Nghiệp- Trường Đ i Học Nông Nghiệp I N i Tuy nhiên ... gian thực tập giao đề t i: Nghiên cứu quy trình i u khiển hoa lo i lan Vũ Nữ(Oncidium) Viện Sinh Học Nông Nghiệp, Trường Đ i Học Nông Nghiệp I N i. ” Phan Văn Trường- Lớp 0404-K11 http://www.ebook.edu.vn ... ONCIDIUM (Oncidium Gower Ramsey) 3.1 Đ i Tượng Và Vật Liệu Nghiên cứu 3.1.1 Đ i tượng: Cây lan vũ nữ: Giống vũ nữ Oncidium Gower Ramsey nu i cấy mô Viện Sinh Học Nông Nghiệp -Trường Đ i Học Nông...
 • 29
 • 411
 • 0

Tiểu luận :Phát triển nghề nghiệp trường Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh ppt

Tiểu luận :Phát triển nghề nghiệp trường Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh ppt
... -TTg Thành lập Trường ại Học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp IV Đây kiện trọng đại trường thể nổ lực phấn đấu không ngừng trưởng thành lónh vực đào tạo nghề trường ... TRƯ NG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH (1957-2005) Suốt gần 50 năm tồn phát triển Trường Đại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh , thay tên nhiều lần , chia làm thời kỳ : 1- Trường trung học DONBOSCO ... (1957-1975) 2- Trường công nhân Kỹ Thuật ( 1975-1994) 3- Trường trung học KT Công Nghiệp (1994 -1998) 4- Trường Cao Đẳng Công Nghiệp (1999-2004) 5- Trường Đại Học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh (2004...
 • 48
 • 257
 • 0

Đánh giá phương pháp giảng dạy hệ Đại học chính quy của giảng viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Đánh giá phương pháp giảng dạy hệ Đại học chính quy của giảng viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THANH BÌNH ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Chuyên ... viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đánh giá thực trạng phương pháp giảng dạy hệ quy Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên sở đề xuất số giải pháp giúp cải ... 1994, Đại học Thái Nguyên thành lập theo nghị định số 31/CP Chính phủ Trường Đại học Nông nghiệp III trở thành 12 trường đại học thành viên Đại học Thái Nguyên với tên gọi Trường Đại học Nông Lâm...
 • 29
 • 258
 • 0

Đánh giá phương pháp giảng dạy hệ Đại học chính quy của giảng viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Đánh giá phương pháp giảng dạy hệ Đại học chính quy của giảng viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THANH BÌNH ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Chuyên ... viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 10 II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đánh giá thực trạng phương pháp giảng dạy hệ quy Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên sở đề xuất số giải pháp giúp ... ĐHNL : Đại học Nông Lâm ĐHNLTN : Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ĐG : Đánh giá SV : Sinh viên ĐTB : Điểm trung bình GV : Giảng viên PPGD : Phương pháp giảng dạy SD : Độ lệch chuẩn TN : Thái Nguyên...
 • 104
 • 312
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quy định hạng của chức danh nghề nghiệpquy định về hạng chức danh nghề nghiệpkhoa lâm nghiệp trường đại học nông lâm tp hcmđiểm chuẩn đại học nông lâm bắc giang 2013điểm chuẩn đại học nông lâm bắc giang năm 2013luận văn tốt nghiệp trường đại học nông lâmđiểm chuẩn đại học nông lâm bắc giang 2011lâm nghiệp trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minhquyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệpmẫu quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệpquyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chứcđiểm chuẩn các trường đại học nông lâm huế 2013đánh giá hiệu quả đào tạo và sử dụng của đội ngũ nhân lực tốt nghiệp của đại học nông lâm tp hcm trong thời gian từ 1975 đến 2000khoa công nghệ sinh học trường đại học nông lâmcông nghệ sinh học trường đại học nông lâmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả