Bài tập tuấn 1 lớp 2

Bài tập tuần 1 - lớp 5

Bài tập tuần 1 - lớp 5
... A 10 5 004 B 10 9 004 C 10 9 10 4 D 11 0 10 4 Câu 13 : Tìm x : 753 + x = 14 50 7 A x = 854 B x = 754 C x = 21 260 D x = 754 Câu 14 : Kết phép nhân 837 x 10 3 là: A 10 8 81 B 85 211 C 86 211 D Câu 15 : Kết ... 698 57 3 Câu 10 : Trong dãy số dới đây, dãy số đợc viết theo thứ tự từ bé đến lớn : A 237 911 ; 237 055 ; 403 250 ; 50 0 3 21 B 237 055 ; 237 911 ; 403 250 ; 50 0 3 21 C 50 0 3 21 ; 403 250 ; 237 911 ; ... 055 D 403 250 ; 50 0 3 21 ; 237 055 ; 237 911 Câu 11 : Số thích hợp để viết vào chỗ chấm dãy số 824 ; 424 ; ; 624 ; 224 là: A 52 4 B 52 4 C 024 D 824 Câu 12 : Kết phép cộng 86 54 3 + 23 5 61 là: A 10 5...
 • 5
 • 120
 • 0

Bai tap chuong 1 lop 10

Bai tap chuong 1 lop 10
... Cho g = 10 m/s2 ĐS: a m b 80 m, 40 m/s Bài 10 : Một viên bi sắt thả rơi không vận tốc ban đầu từ độ cao m Hãy chia độ cao làm phần cho thời gian rơi phần 1/ 3 tổng thời gian rơi bi Bài 11 : Một người ... m vận tốc 21. 6 km/h a Tìm gia tốc xe lửa b Tính quãng đường xe lửa thêm kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại c Tính vận tốc xe sau nửa đầu quãng đường ĐS: a – 0.5 m/s2 b 10 0 m c 7 .1 m/s Bài 9: ... ĐS: a 8h 4’ 10 ”, 2500 m b 8h 6’ 40”, 4000 m, 17 50 m Bài 3: Một người ngồi ô tô tải chuyển động với vận tốc 18 km/h nhìn thấy xe ô tô du lịch cách xe 300 m...
 • 4
 • 721
 • 0

bài tập chương 1 lớp 12

bài tập chương 1 lớp 12
... 9,09% ; nit chim 18 ,18 % ( theo lng) t chỏy 7,7 gam cht X thu c 4,928 lớt CO o 27,3oC v atm Cụng thc phõn t ca X l: A C3H7NO2 B C2H7NO2 C C2H5NO2 D khụng xỏc nh c Bài tập :Chia 11 ,7 gam hỗn hợp ... Bài tập : Đốt cháy hoàn toàn a gam hai rợu đơn chức thu đợc 35,2 gam CO2 19 ,8 gam H2O Tính giá trị a thành phần % khối lợng chúng hỗn hợp, biết tỷ khối rợu so với H2 nhỏ 32 Bài tập :4 Cho 2 ,11 ... 20: Dóy ng ng ca ru etylic cú cụng thc chung l A CnH2n - 1OH (n3) B CnH2n + 1OH (n1) C CnH2n +2 - x(OH)x (nx, x >1) D CnH2n - 7OH (n6) Cõu 21: Cht khụng cú kh nng lm xanh nc qu tớm l A Natri axetat...
 • 5
 • 768
 • 8

bài tập chưong 1- Lớp 11

bài tập chưong 1- Lớp 11
... B 375ml C 500ml D 520ml b Sau kt thỳc phn ng, lc tỏch ly kt ta, sch, em cõn thy nng: A 182,6g B 114 ,6g C 136g D 141,6g Cõu Th tớch khớ thoỏt (ktc) ho tan hon ton m gam Na 2CO3 bng 200ml dung dch ... B 375ml C 500ml D 520ml b Sau kt thỳc phn ng, lc tỏch ly kt ta, sch, em cõn thy nng: A 182,6g B 114 ,6g C 136g D 141,6g Cõu Th tớch khớ thoỏt (ktc) ho tan hon ton m gam Na 2CO3 bng 200ml dung dch ... (pH = 5) vi V lớt kim mnh (pH = 9) theo t l th tớch no sau õy thu c cú pH = 6? A V1 12 = V2 B V1 11 = V2 C V1 = V2 D V1 12 = V2 Cõu 9: B HD: pH = [H+] = 105M ; pH = [H+] = 109M [OH] = 105; pH...
 • 23
 • 888
 • 2

Bài tập chương 1 lớp 9

Bài tập chương 1 lớp 9
... ducky0 510 @gmail.com Phone: 097 9.830645 Bài 8: Dung dịch chứa 28g KOH hấp thụ 5,6 lít khí CO (đktc) Hãy cho biết muối tạo ra? Khối lượng gam? Bài 9: Để trung hoà 12 5ml dung dịch HCl cần dùng 15 0g ... ban đầu Bài 4: Cho lượng dung dịch H2SO4 10 % vừa đủ tác dụng hết với 16 g CuO Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu Bài 5: Hoà tan 4,7g K2O vào 19 5,3g nước Tính nồng độ dung dịch thu Bài 6: ... muối tan, cho thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể Bài 11 : Để trung hoà dung dịch chứa 10 9, 5g HCl, người ta dùng dung dịch chứa 11 2g KOH Sau lại đổ thêm dung dịch Ba(OH)2 25% cho trung hoà...
 • 10
 • 1,869
 • 64

ÔN TẬP BÀI TAP HK 1 lop 7 gdcd

ÔN TẬP BÀI TAP HK 1 lop 7 gdcd
... dự cá nhân tập thể C Khơng biết xấu hổ D Bắt nạt người khác Câu 11 2 “ Có cứng đứng đầu gió “ tục ngữ nói đức tính………………… A Tôn trọng B Tự tin C Trung thực D.Tôn sư trọng đạo Câu 11 3: Những hành ... A Sức mạnh B Tin thần C Động lực D Yếu tố Câu 11 7 “ n khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng “ câu nói A Nông dân B Nhà giáo C Bác só D Công nhân Câu 11 8 Yêu thương người biết giúp đỡ người khác ... c Ơn trả nghĩa đền C Lan học thật giỏi để dâng lên nhiều điểm 10 cho thầy d Một chữ thầy, nửa chữ thầy giáo nhân ngày 20 – 11 Câu 57: Việc làm thể đồn kết tương trợ: D gặp tốn khó, Trung nhờ giáo...
 • 8
 • 529
 • 7

bai tập chương 1 lớp 12

bai tập chương 1 lớp 12
... A D B D C C B D C 21 30 B B A B C A C D D A 31 40 A B B A B A A B C C 41 50 D C A B C B D A B C 10 51 60 61 70 71 -80 81 -90 91 10 0 10 1 - C A D A C A B C C D B B A B D A D A D D D B ... sinh) bên thể Câu 60 Tần số đột biến gen dao động trung bình từ: A 10 -8 đến 10 -6 B 10 -6 đến 10 -4 C 10 -4 đến 10 -2 D 10 -3 đến 10 -1 Câu 61 Các dạng đột biến điểm A Thay hay thêm cặp nuclêôtit B Đảo hay ... ADN A 10 3 nuclêôtit B 10 6nuclêôtit C 10 nuclêôtit D 10 6 nuclêôtit Câu 80 Số lượng nuclêôtit tự môi trường cung cấp ADN mẹ hoàn thành đợt nhân đôi lần thứ A 10 3 nuclêôtit C 12 10 3 nuclêôtit B 10 6nuclêôtit...
 • 11
 • 390
 • 4

Bài tập tuần 28 - lớp 5

Bài tập tuần 28 - lớp 5
... chuyển M«n To¸n §iÓm Bài 1:Một xuồng máy có vận tốc 30km/giờ chạy hồ nước yên lặng Trên dòng sông, nước chảy có vận tốc 5m/giờ Tính quãng đường xuồng máy sông thời gian1giờ phút? Bài giải …………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………… Bài Lúc giờ, anh Hùng xe đạp quê với vận tốc 15km/giờ Đến giờ, anh Dũng xe máy từ nhà quê đuổi theo anh Hùng với vận tốc 40km/giờ Hỏi đến anh Dũng đuổi kịp anh Hùng chỗ cách nhà hai anh ki-lô-mét? ... …………………………………………………………………………………… Bài 3: Lúc giờ, có ô tô từ Hà Nội tới Lạng Sơn với vận tốc 60km/giờ ô tô từ Lạng Sơn hà Nội với vận tốc 40km/giờ, Hỏi ô tô gặp lúc giờ, biết quãng đường Hà Nội – lạng Sơn 150 km? Bài giải...
 • 4
 • 269
 • 0

bai tap tuan 10 lop 3

bai tap tuan 10 lop 3
... ri tớnh: 31 5 + 467 289 + 711 567 + 2 83 800 146 901- 238 634 529 17 x 27 x 19 x 38 x 85 : 83 : 95 : 76 : Bi 2:Tớnh: a,81 + x x +160 100 x 90 : x Bi :Tớnh nhanh: 479 + 205 +521 +95 536 +11 +64 ... ln ri li cng vi 32 thỡ c kt qu l 132 Bi 8:in du >, ...
 • 9
 • 284
 • 1

Báo cáo Bài tập tuần 1 môn học Phân tích và yêu cầu phần mềm

Báo cáo Bài tập tuần 1 môn học Phân tích và yêu cầu phần mềm
... từ người phân tích viên duyệt yêu cầu đạt yêu cầu hay yêu cầu rườm rà bỏ qua hay nên bổ sung yêu cầu để thỏa mãn yêu cầu người dùng Ví dụ: cho người dùng delete ghi đòi hỏi phải có yêu cầu có ... với người sử dụng yêu cầu phần mềm cần thực (CMU/SEI 19 95) • Xác định giới hạn phần mềm (Requirement baseline) • Duyệt lại giới hạn phần mềm • Quản lý thay đổi yêu cầu phần mềm (Requirement Changes) ... đột yêu cầu • Tìm phạm vi phần mềm cách mà tác động tới môi trường xung quanh • Nghiên cứu yêu cầu hệ thống để tìm yêu cầu phần mềm + Requirement Specification (Đặc tả yêu cầu) Đặc tả yêu...
 • 28
 • 633
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiếng việt lớp 2 kỳ 1vo bai tap tieng viet lop 2 tuan 5sach bai tap tieng viet lop 2 tap 1gia bai tap tieng viet lop 2 tuan 7vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1sach giai bai tap tieng viet lop 2 tap 1bai tap chuong 1 va 2 mon sinh lop 12bài tập tiếng việt lớp 2bài tập tuần toán lớp 5sách bài tập tiếng việt lớp 2những bài tập tiếng việt lớp 2vở bài tập tiếng việt lớp 2phiếu bài tập tiếng việt lớp 2bài tập tiếng việt lớp 2 nâng caogiải bài tập tiếng việt lớp 2Improving highh school students speaking skill while teaching other skillsIMPROVING THE STUDENTS SPEAKING SKILLS AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLMaking anxiety less damaging to student oral performanceModal verbs in expressing advice, permission and offer and some applications to teaching modal verbs for the 10th form studentsMột số biện pháp nhằm cải thiện kỹ năng viết lại câu cho học sinh lớp 10Organizing games in teaching speaking lessons of english 10Phát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán con lắc đơn và con lắc lò xo ở vật lý 10PRACTICING PROBLEM SOLVING SKILLS IN DIRECT AND INDIRECT SPEECH FOR GRADE 12 STUDENTS IN THE NATIONAL EXAMINATIONChỉ dẫn kỹ thuật hệ thống điện nhẹ trong các công trình xây dựng (ELV)Practicing speaking skill for students in grade 12RAISE STUDENT’S AWARENESS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT THROUGH STUDYING THE AIR POLLUTIONChuyên đề 1 hàm số và các vấn đề liên quanSolustions to teacher’s difficulties in teaching reading skills to grade 10th student at quang xuong 3 high school, thanh hoa provincecông thức f2l rubik 3x3x3Some experience in teaching how to write a paragraph in upper secondary schoolPHƯƠNG PHÁP SIÊU tốc GIẢI TRẮC NGHIỆM KHTN môn vật lý (tập 1), NGUYỄN ANH VINHSome major ways to give and interpret english complimentsSome measures to improve the efficiency of teaching and learning english vocabulary for students in grades 10Some methods in teaching pre writing helping class 11a2 improve their writing skillSome suggested solutions for ineffective teaching and learning enlish at ha van mao high school