CD chung minh BDT on thi vao lop 10 rat hay

ÔN THI VÀO LƠP 10 RẤT HAY

ÔN THI VÀO LƠP 10 RẤT HAY
... AB3 = BC.BD.EF Ht -Chỳc cỏc em thnh cụng ! Giỏo viờn son H Anh Tun THI TH TUYN SINH VO LP 10 NM HC 2009 2 010 Mụn : TON Thi gian lm bi 120 phỳt ( khụng k giao ) -| - Mó : 493 ... AB3 = BC.BD.EF Ht -Chỳc cỏc em thnh cụng ! Giỏo viờn son H Anh Tun THI TH TUYN SINH VO LP 10 NM HC 2009 2 010 Mụn : TON Thi gian lm bi 120 phỳt ( khụng k giao ) -| - Mó : 484 ... AB3 = BC.BD.EF Ht -Chỳc cỏc em thnh cụng ! Giỏo viờn son H Anh Tun THI TH TUYN SINH VO LP 10 NM HC 2009 2 010 Mụn : TON Thi gian lm bi 120 phỳt ( khụng k giao ) -| - Mó : 475...
 • 10
 • 234
 • 0

Bo de On thi vao Lớp 10 ( rat hay)

Bo de On thi vao Lớp 10 ( rat hay)
... y ) ( x + y ) (1 + x ) (1 y ) ( x + y ) ( x y + x xy + y xy ) = x ( x + 1) y ( x + 1) + y ( + x ) ( x ) = ( x + y ) (1 + x ) (1 y ) (1 + x ) (1 y ) x (1 y ) (1 + y ) y (1 y ) x y + ... 1: Cho hàm số f(x) = x x + a) Tính f(-1); f(5) b) Tìm x để f(x) = 10 c) Rút gọn A = f ( x) x x2 x( y 2) = ( x + 2 )( y 4) ( x 3 )(2 y + 7) = (2 x 7 )( y + 3) Câu 2: Giải hệ phơng trình ... ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x ) = 10 x = 10 x = c) A= x2 f ( x) = x ( x 2 )( x + 2) Với x > suy x - > suy A = x+2 Với x < suy x - < suy A = x+2 Câu x (...
 • 10
 • 158
 • 2

On thi vao lop 10(Rat hay)

On thi vao lop 10(Rat hay)
... hàm số hệ trục toạ độ b) Viết phơng trình đờng thẳng song song với đờng thẳng y = - x cắt đồ thị hàm số x2 điểm có tung độ y= Bài 11 Trong hệ trục toạ độ Oxy cho hàm số y = 3x + m (*) 1) Tính ... hai cánh đồng Nếu hai máy cày ngày xong việc Nhng thực tế hai máy làm việc với ngày đầu Sau máy I cày nơi khác, máy II cày nốt ngày xong Hỏi máy làm cày xong cánh đồng ? Bài 18 Hai công nhân ... Chứng minh: Tứ giác AMON hình chữ nhật MN // BC Tứ giác PHOP nội tiếp Xác định vị trí góc xAy cho tam giác AMN có diện tích lớn Một số đề thi tuyển sinh THPT Đề số (Đề thi tỉnh Hải Dơng năm học...
 • 41
 • 62
 • 0

NGU PHAP ON THI VAO LOP 10(CUC HAY)

NGU PHAP ON THI VAO LOP 10(CUC HAY)
... ex Monday is the day We will come then Monday is the day when we will com XXV Dạng câu hỏi đuôi (Tag Questions) Một số ví dụ sau giúp cho em biết cách thành lập câu hỏi đuôi: Lets go to London ... me, should you? Jim hasn t been waiting long, has he? You won t tell anyone about this, will you? Youre not doing what I told you, are you? Lan worked in this facrory, didn t you? George can t ... I last heard this song ten years ago It is Youd better not lend that man any more money, Mary said John John advised We dont have enough money, so we cant buy...
 • 6
 • 1,005
 • 50

ôn thi vao lớp 10 tuyệt hay

ôn thi vao lớp 10 tuyệt hay
... túc xanh) Hi cú th xy trng THI VO LP 10 NNG KHIU I HC QUC GIA TP H CH MINH Thi gian : 150 phỳt * Khúa thi : 2003 - 2004 Trờng THCS Tri Phơng 18 ôn thi lớp 10 : Bộ môn Toán hp sau mt s hu hn ln ... y hai phn bng B Toỏn : (8 im) THI TUYN SINH THPT TNH THI BèNH Khúa thi : 2002 - 2003 * Thi gian : 150 phỳt Bi (2 im) Trờng THCS Tri Phơng 21 ôn thi lớp 10 : Bộ môn Toán Bi : (3 im) a) Tớnh : ... DMN CMR đờng thẳng vuông góc với BM N qua điểm cố định Phần phụ lục Giới thi u Một số đề thi tuyển sinh lớp 10 THI TT NGHIP TRUNG HC C S THNH PH H NI Thi gian : 120 phỳt Khúa thi : 2002 - 2003...
 • 23
 • 352
 • 5

De on thi vao lop 10 ( cuc hay)

De on thi vao lop 10 ( cuc hay)
... ON THI VAO LOP 10 THPT TEST i.Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from that of the other three .(1 .0P) A designer B prefer C because D mention A generation B garbage ... provided II Choose the best answer from A, B, C or D Circle the letter .(2 .5P) Malaysia is into two regions, known as East Malaysia and West Malaysia A depended B divided C consisted D decided ... information (6 ) .your course and an (7 ) form? I would also like some (8 ) about accommodatoin I can your test for attending your course (9 ) nexessary I look forward (1 0) hearing (1 1) you as soon (1 2)...
 • 7
 • 221
 • 0

de on thi vao lop 10 cuc hay

de on thi vao lop 10 cuc hay
... (20 ms) London is the (1) …………………………………… of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland It ranks as one of the world's oldest and (2) …………………………………… historic cities London traces ... Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Chuyên Anh HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH PHONETICS (20 ms) A (10 ms – 2/ w.) 1) bread 2) wash 3) chorus 4) just B (10 ms – 1/ w.) ‘acrobat com’muter co’operation ... have always regarded you as one of the most important persons in my life I thank you again for all the help you (10 give) …………………………………… me With best wishes, From your grateful student, Anita B...
 • 5
 • 185
 • 0

Tai lieu on thi vao lop 10(Kha hay)

Tai lieu on thi vao lop 10(Kha hay)
... điểm song song với đờng thẳng cho trớc D.7.1: Lập phơng trình đờng thẳng qua điểm song song với đờng thẳng cho trớc D.7.2: Tìm giá trị tham số để phơng trình đờng thẳng qua điểm song song với ... ý: Dạng đồ thị: a) Hàm Đồ thị hàm y = m (trong Đồ thị hàm x = m (trong y x biến, m Ă ) đờng biến, m Ă ) đờng thẳng thẳng song song với trục Ox song song với trục Oy y y x=m y=m m O x O m x b) ... thứ hai làm xong công việc là: y(giờ) (y> 0) x - Trong ngời thứ làm đợc: - Trong ngời thứ hai làm đợc: Vậy hai ngời làm đợc y (công việc) (công việc) (công việc) nên ta có: x - Trong ngời thứ...
 • 53
 • 82
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 RẤT HAY (GV DẠY TOÁN LỚP 9 CẦN BIẾT )

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 RẤT HAY (GV DẠY TOÁN LỚP 9 CẦN BIẾT )
... điểm (d) (P) 2.Tìm điều kiện để (d) (P) a) (d) (P) cắt phương trình (V) có hai nghiệm phân biệt b) (d) (P) tiếp xúc với c) (d) (P) khơng giao phương trình (V) có nghiệm kép phương trình (V) vơ ... x + 1) − ( y − 2) = ( x − 4)( y + 7) = ( x − 3)( y + 4)  2x + 3y = +  ( x − 1)( y − 2) + ( x + 1)( y − 3) = 3( x + y ) + 5( x − y ) = 12 ;  ;  ( x − 3)( y + 1) − ( x − 3)( y − 5) =  ... a) 10x2 + 17x + = 2(2x - 1) - 15 b) x2 + 7x - = x(x - 1) - c) 2x2 - 5x - = (x+ 1)( x - 1) + d) 5x2 - x - = 2x(x - 1) - + x2 e) -6x2 + x - = -3x(x - 1) - 11 f) - 4x2 + x(x - 1) - = x(x + 3) + g)...
 • 36
 • 470
 • 4

đề thi vào lớp 10 (rất hay)

đề thi vào lớp 10 (rất hay)
... (loại) , x2 = 10 (thoả mãn) Vậy để chảy đầy bể vòi II cần 10 giờ, vòi I cần 10 + = 15 III.1 III.2 - Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d) qua với m 1 5  ; ÷ 2 2 1 5 - Thay  ; ÷ vào (P) tìm ... ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM Đề số : Câu Nội dung Điểm I.1 Đáp số : x1 = ; x2 = -6 0,75 điểm I.2 Đáp số : (x = ; y = -1) 0,75...
 • 3
 • 108
 • 0

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 rất hay

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 rất hay
... Trn Vn Chung - Tuyn thi vo lp 10 sở giáo dục đào tạo Kì THI TUYểN SINH vào lớp 10 THPT Lạng sơn NăM học 2 010 - 2011 MÔN THI: TON đề thức Thi gian lm bi 120 phỳt, khụng k thi gian giao ... 28 Trn Vn Chung - Tuyn thi vo lp 10 - Ht - T: 0972.311.481 Trang 29 Trn Vn Chung - Tuyn thi vo lp 10 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TNH PH TH Năm học 2 010- 2011 - 000 ... Trn Vn Chung - Tuyn thi vo lp 10 S GIO DC V O TO NINH BèNH Kè THI TUYN SINH LP 10 NM HC 2 010- 2011 MễN : TON NGY THI : 06/07/2 010 CHNH THC Thi gian lm bi : 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) ...
 • 32
 • 221
 • 0

Văn thuyết minh ôn thi vào lớp 10

Văn thuyết minh ôn thi vào lớp 10
... Muốn thuyết minh thành phố, mặt: vị trí địa lý, khí hậu, dân số, lịch sử, người, sản vật… Cách làm văn thuyết minh: Văn thuyết minh Ôn thi vào lớp 10 Trang Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Thành Công ... thức Thể thức chung văn hành công vụ quy định nào? Ngoài văn hành công vụ học chương trình, em biết thêm loại văn hành công vụ khác? Văn thuyết minh Ôn thi vào lớp 10 Trang 12 ... tố thuyết minh ca dao sau: Trong đầm đẹp sen Lá xanh, trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng, trắng, xanh Văn thuyết minh Ôn thi vào lớp 10 Trang Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Thành Công - Thành Công...
 • 12
 • 532
 • 1

Xem thêm