NGIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI – KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA

Tổng hợp xác định cấu trúc của muối kép Natri Kẽm hydroxycitrat từ dịch chiết HCA

Tổng hợp và xác định cấu trúc của muối kép Natri Kẽm hydroxycitrat từ dịch chiết HCA
... tài: “TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI- KẼM HYDROXYCITRAT TỪ VỎ QUẢ BỨA TAI CHUA – GARCINIA COWA” Mục đích nghiên cứu - Xây dựng quy trình tổng hợp muối kép Natri- Magie hydroxycitrat ... 3.2 Dịch muối kép tẩy màu Hình 3.3 Muối kép Zn/Na hydroxycitrat tinh chế 3.2 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA SẢN PHẨM MUỐI 3.2.1 Kiểm tra sản phẩm muối phổ hồng ngoại IR Để kiểm tra sản phẩm muối kép Zn/Na ... thích hợp - Phƣơng pháp thực nghiệm: Sử dụng chiết chƣng ninh để chiết tách HCA; Chuyển hóa HCA thành muối kép Na/Zn hydroxycitrat; Phân tích công cụ để xác định hàm lƣợng cấu trúc muối kép tạo...
 • 48
 • 162
 • 0

Tổng hợp xác định cấu trúc của muối kép Kali Magiê hydroxycitrat từ vỏ quả bứa tai chua Garcinia cowa

Tổng hợp và xác định cấu trúc của muối kép Kali Magiê hydroxycitrat từ vỏ quả bứa tai chua – Garcinia cowa
... tài: Tổng hợp xác định cấu trúc muối kép Kali - Magiê hydroxycitrat từ vỏ bứa tai chua Garcinia cowa Mục tiêu nghiên cứu - Xác định điều kiện để chiết đƣợc tối đa lƣợng axit có vỏ bứa khô phƣơng ... tượng + Muối kép K/Mg hydroxycitrat 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Tổng hợp muối kép K/Mg hydroxycitrat từ axit hydroxycitric chiết tách từ vỏ bứa tai chua khô 4 + Xác định cấu trúc muối kép phổ hồng ... K/Mg hydroxycitrat Hình 3.3 Muối kép Kali Magie hydroxycitrat lọc sấy khô 3.2 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA SẢN PHẨM MUỐI 3.2.1 Kiểm tra sản phẩm muối phổ hồng ngoại IR Để kiểm tra sản phẩm muối kép...
 • 48
 • 311
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tổng hợp xác định cấu trúc phức tạo thành giữa Ni(II) với thiosemicacbazon diaxetylmonoxim " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... phân mảnh phức platin với 4-phenylthiosemicacbazon isatin Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 14 (2002) - 14 Tóm tắt Phức niken với thiosemicacbazon diaxetylmonoxim tổng hợp Cấu trúc xác định qua ... Từ kết phân tích trên, cấu trúc phức chất nghiên cứu đề nghị sau: NH2 C N S N CH3 N OH CH3 OH C C Ni C C CH3 N CH S N N C NH2 IV Kết luận Phức chất Ni với thiosemicacbazon diaxetylmonoxim có dạng ... viên với KBr III Kết thảo luận Kết phân tích nguyên tố phương pháp hấp thụ nguyên tử cho thấy hàm lượng niken chiếm khoảng 15%, chứng tỏ phức tạo thành thiosemicacbazon diaxetylmonoxim có tỉ lệ Ni(II): ...
 • 8
 • 304
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "▪ Tổng hợp xác định cấu trúc phức chất của Neodim (III) với các phối tử 1,10-phenantrolin Nitrat" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... t c a Nd(III) v i 1,10-phenantrolin nitrat, nghiên c u v t l s mol gi a ph i t phen v i Nd(III), k t qu thu ñư c cho th y hi u su t t ng h p ñ t giá tr cao nh t ng v i t l mol phen:Nd(III) = ... p nghiên c u m t s ph c ch t c a Eu(III) v i 1,10-phenantrolin dùng làm nguyên li u ch t o màng chuy n hóa ánh sáng, T p chí Hóa h c ng d ng, T.59 (11), (2006), 35-38 [2] Nguy n ð c Vư ng, Nghiên ... ng t l mol khác gi a ph i t phen Nd (III) là: phen:Nd = 1:1; 2:1; 3:1; 4:1, k t qu nghiên c u ñư c ch b ng B ng Hi u su t t ng h p ph c t l mol khác TN phen/Nd(III) Hi u su t (%) 1:1 45 2:1 72...
 • 10
 • 353
 • 1

Tổng hợp xác định cấu trúc một số Quinolin 4,5b,c 1,5 Benzoxazepin từ các dẫn xuất của Anilin

Tổng hợp và xác định cấu trúc một số Quinolin 4,5b,c 1,5 Benzoxazepin từ các dẫn xuất của Anilin
... ca Anilin nhm nghiờn cu tng hp mt s dn xut ca quinolin v c bit l h vũng ngng t quinolino 4,5b,c 1,5 benzoxazepin Mc ớch chớnh ca lun ltng hp c mt s dn xut N-axyl ca quinolino [4,5 b,c] [1,5] benzoxazepin ... 9,11-Di-tert-butyl-2,4,5-trimethyl-7H-quinolino- 37 [4,5-bc] [1,5] benzoxazepine 37 3.3.3 Tng hp 9-axyl-2,11,12-trimetyl-5,7-i(tert-butyl)quinolino [4,5b,c] benzo[f] -1,5- oxazepin 38 3.4 ... [16] 2.3 Tng hp cỏc quinolino[4,5-b,c]benzo[f] -1,5- oxazepin 2.3.1 s thc nghim Lun c thc hin t cỏc cht u l dn xut ca anilin nh metyl anilin, 2,3 imetyl anilin, 2,4- imetyl anilin ( R1, R2 l CH3...
 • 62
 • 212
 • 0

Báo cáo y học: "Nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc của kaempferol 3-(2,3-di-E-p-coumaroyl-ỏ-LRhamnopyranoside) từ cây đơn kim (Bidens pilosa L,.)" ppsx

Báo cáo y học:
... v chiu y l hp cht ln u tiờn c phõn lp t c y n kim * T khúa: C y n kim; Kaempferol; Flavonoid Study of isolation and determined structure of Kaempferol 3-(2,3-di-E-p-coumaroyl--Lrhamnopyranoside) ... Lng, Nguyn Vn Long, Phm Thanh K Nghiờn cu thnh phn húa hc c y Đn kim (Bidens pilosa L, Astearaceae) Tp Y - Dc hc Quõn S Vol 34, N09/2009, tr.94-98 Maourad Kaouadji Acylated and non-acylated kaempferol ... nh cu trỳc húa hc c y n kim thu hỏi ca kaempferol 3-(2,3-di- H ụng -L- E-p-coumaroyl- * Học viện Quân y * Đại học D-ợc Hà Nội Phản biện khoa học: PGS TS Nguyễn Văn Minh Nguyên liệu ph-ơng Vin...
 • 19
 • 285
 • 0

Nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây huyết đằng ( sargentodoxa cuneata (oliv ) rehd et wils) ở hà tĩnh

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây huyết đằng ( sargentodoxa cuneata (oliv ) rehd et wils) ở hà tĩnh
... đợc nghiên cứu nhiều thành phần hoá học Chính chọn đề tài (nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ Huyết đằng (Sargentodoxa cuneata (Oliv. ) Rehd et wils) tĩnh) từ góp phần xác ... toàn nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ Huyết đằng (Sargentodoxa cuneata (OLIV. ) Rehd et wils) tĩnh Chuyên nghành: hoá hữu Mã số: 60.44.27 Luận văn thạc sỹ hoá học (Ngời ... tợng nghiên cứu dịch chiết rễ huyết đằng (Sargentodoxa cuneata (Oliv. ) Rehd Et Wils .) thuộc họ Huyết đằng (Sargentodoxaceae) Thạch - Tĩnh 12 Chơng I: Tổng quan 1.1 Đặc điểm thực vật phân...
 • 58
 • 425
 • 0

Nghiên cứu tách xác định cáu trúc của một số hợp chất từ cây bưởi bung (glycosmis pentaphylla corr) ở nghệ an

Nghiên cứu tách và xác định cáu trúc của một số hợp chất từ cây bưởi bung (glycosmis pentaphylla corr) ở nghệ an
... có số công trình nớc giới nghiên cứu thành phần hoá học bung Tuy nhiên, cha có công trình nghiên cứu thành phần hoá học bung vùng Nghệ An Vì chọn đề tài Nghiên cứu tách xác định cấu trúc số chất ... ngâm, chiết, tách số hợp chất từ rễ bung Chơng Kết thảo luận 3.1 Xác định cấu trúc hợp chất A - Các đặc trng vật lý quang phổ Hợp chất A dạng tinh thể hình kim không màu, dễ tan metanol, axeton, ... thập rễ bung - Ngâm rễ bung dung môi chọn lọc, chng cất thu hồi dung môi, sau thu phần cao đặc bung - Tách hợp chất từ cao đặc bung (Glycosmis pentaphylla Corr.) xác định cấu trúc hợp chất thu...
 • 100
 • 463
 • 1

Nghiên cứu tách xác định cấu trúc của một số hợp chất từ vỏ cây ngũ gia bì chân chim (schefflera octophylla (lour ) harms) ở nghệ an

Nghiên cứu tách và xác định cấu trúc của một số hợp chất từ vỏ cây ngũ gia bì chân chim (schefflera octophylla (lour ) harms) ở nghệ an
... định cấu trúc số hợp chất từ vỏ ngũ gia chân chim (Schefflera octophylla (Lour. ) Harms) Nghệ An" , nhằm góp phần đóng góp vào việc xác định thành phần hoá học ngũ gia chân chim nhiệm vụ nghiên ... thích hợp để đợc hỗn hợp chất dịch chiết tơng ứng - Tách hợp chất từ dịch chiết từ vỏ thân ngũ gia chân chim xác định cấu trúc hợp chất thu đợc phơng pháp phổ đại Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên ... tợng nghiên cứu vỏ ngũ gia chân chim 1.4.1 Về mặt thực vật học Cây ngũ gia chân chim, có tên gọi khác sâm non, chân chim, kotan (Lào) Tên khoa học Schefflera octophylla (Lour. ) Harms Cây...
 • 101
 • 1,225
 • 11

Nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây dời dơi ( fissistigma polyanthoides (DC ) phamh ) ở quỳ châu, nghệ an luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây dời dơi ( fissistigma polyanthoides (DC ) phamh ) ở quỳ châu, nghệ an luận văn thạc sỹ hóa học
... l (- )- Nmethylguattescidine (2 5) v alkaloids cú tờn l: liriodenine (2 6), oxoxylopine (2 7), (- )- asimilobine (2 8), dimethyltryptamine (2 9), (- )- remerine (2 8), columbamine (2 9) v lysicamine (3 0) ... (C- 5), 37,2 (C- 7), 23,4 (C- 4) - Da vo ph DEPT v kt hp vi DEPT 90, DEPT 135 ta thy A cú cacbon bc sp2 C 148,7 (C- 2), 146,5(C- 3), 138,7 (C- 1), 135,2 (C-7a), 132,7(C-1b), 132,3 (C-11a), 118,5 (C-1a), ... dch chit t lỏ cõy di di ( Fissistigma polyanthoides) thuc h Na (Annonaceae) Qu Chõu (Ngh An) -9- CHNG I: TễNG QUAN 1.1 H Na (Annonaceae) 1.1.1 c im thc vt H Na (Annonaceae) cũn c gi l h Móng cu,...
 • 83
 • 499
 • 2

Nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong một số dung môi của quả cây cau chuột núi (pinaga duperreana) thuộc họ cau (arecaceae) ở tỉnh hòa bình của việt nam

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong một số dung môi của quả cây cau chuột núi (pinaga duperreana) thuộc họ cau (arecaceae) ở tỉnh hòa bình của việt nam
... qu cau chu t núi Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng: qu Cau Chu t Núi t nh Hòa Bình - Ph m vi: nghiên c u chi t tách, xác ñ nh thành ph n hóa h c phân l p m t s c u t có qu Cau Chu t Núi ... sinh h c c a chi Cau Chu t c a Vi t Nam ñư c công b M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh thành ph n hóa h c qu cau chu t núi - Phân l p xác ñ nh c u trúc c a m t s c u t có qu cau chu t núi - Th ho t ... chúng - Sơ lư c h Cau tác d ng c a m t s thu c h Cau - Sơ lư c cau chu t núi, thành ph n hóa h c ng d ng c a b ph n c a cau chu t núi: + Đ c ñi m, phân b + Công d ng c a cau chu t núi ñ i v i ñ i...
 • 13
 • 478
 • 1

Nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong một số dung môi của thân cây cau chuột núi (pinanga duperreana) thuộc họ cau (arecaceae) ở tỉnh hòa bình của việt nam

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong một số dung môi của thân cây cau chuột núi (pinanga duperreana) thuộc họ cau (arecaceae) ở tỉnh hòa bình của việt nam
... PH N HÓA H C C A CÂY CAU CHU T NÚI (PINANGA DUPERREANA) Vi t Nam th gi i, ñây l n ñ u tiên P Thành ph n hoá h c T d ch chi t n – hexan c a thân Cau Chu t Núi (Pinanga duperrana), ñã tách xác ñ ... chinensis) 1.1.4 Phân b c a h Cau 1.4.6 Các nghiên c u v thành ph n hóa h c ho t tính sinh 1.1.5 Quá trình ti n hóa c a h Cau 1.2 M T S CHI TRONG H h c m t s loài Chi Cau Chu t CAU 1.5 NH N XÉT ... t Nam ch m i có r t loài a Đ c ñi m chung c a chi Cau Chu t li u có ñư c b Cau Chu t núi th t n t ñư c nghiên c u nhi u v hóa h c ho t tính sinh h c c Cau Chu t Nam B Các l i h u chưa ñư c nghiên...
 • 13
 • 384
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlin

Nghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlin
... trúc hemiasterlin, đặc biệt chất có cấu trúc lược giản nhiều nhà khoa học quan tâm Do đề tài: Nghiên cứu tổng hợp xác định hoạt tính sinh học số dẫn xuất hemiasterlin có ý nghĩa khoa học thực ... nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất hemiasterlin cách thay đổi nhóm ba axit amin (ba block) phân tử hemiasterlin tạo thành dẫn xuất hemiasterlin có cấu trúc độc đáo hoạt tính lý thú [1-9,34] Trong số ... thành hemiasterlin Đây kết lý thú nhiều nhà khoa học quan tâm phương pháp để áp dụng cho tổng hợp hemiasterlin nhằm tìm kiếm hợp chất có cấu trúc lý thú hoạt tính sinh học cao 1.3 TỔNG HỢP DẪN XUẤT...
 • 154
 • 564
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlin (toàn văn + tóm tắt)

Nghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlin (toàn văn + tóm tắt)
... trúc hemiasterlin, đặc biệt chất có cấu trúc lược giản nhiều nhà khoa học quan tâm Do đề tài: Nghiên cứu tổng hợp xác định hoạt tính sinh học số dẫn xuất hemiasterlin có ý nghĩa khoa học thực ... nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất hemiasterlin cách thay đổi nhóm ba axit amin (ba block) phân tử hemiasterlin tạo thành dẫn xuất hemiasterlin có cấu trúc độc đáo hoạt tính lý thú [1-9,34] Trong số ... thành hemiasterlin Đây kết lý thú nhiều nhà khoa học quan tâm phương pháp để áp dụng cho tổng hợp hemiasterlin nhằm tìm kiếm hợp chất có cấu trúc lý thú hoạt tính sinh học cao 1.3 TỔNG HỢP DẪN XUẤT...
 • 154
 • 271
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlin (tóm tắt + toàn văn)

Nghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlin (tóm tắt + toàn văn)
... nên nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu tổng hợp nhằm tìm kiếm hợp chất có cấu trúc lý thú hoạt tính sinh học cao [1-9,34,35] Các nghiên cứu trước chủ yếu tập trung tổng hợp hemiaterlin xoay ... 2.2.1 Nghiên cứu tổng hợp block hemiasterlin - Tổng hợp block nhờ thay nhóm N-metylindol naphthalen benzofuran - Tổng hợp block chứa hệ α,β-cacbonyl-N-axetyl liên hợp 2.2.2 Nghiên cứu tổng hợp ... NH-metyl block + 24 dẫn xuất hemiasterlin có cấu trúc lược giản chứa hệ α,βcacbonyl-N-axetyl liên hợp (là hệ Michael sinh học) 4) Luận án xác định dẫn xuất hemiasterlin hoạt tính gây độc tế...
 • 26
 • 269
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinnghiên cứu tách và xác định cẩu trúc một số hợp chất từ rễ cây ngũ gia bì chân chim schefflera octophylla lour harms thuộc họ nhân sâm araliaceae ở nghệ antách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ và lá cây sắn thuyền syzygium resinosum gagnep merr et perry ở thanh hóatách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây dời dơi fissitigma polyanthoides dc phamh ở quỳ châu nghệ antách và xác định cấu trúc một số hợp chất tritecpenoit từ vỏ cây vối cleistocalyx operculatus roxb merr et perry ở nghệ antách và xác định cấu trúc 1 số hợp chất triterpeniot từ nấm thượng hoàngtách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ hoa cây sim rhodomyrtus tomentosa ait hassk ở hà tĩnhkết hợp phổ ms 1h nmr 13c nmr dept hmbc hsqc và cosy và so sánh với tài liệu tham khảo cho phép xác định cấu trúc của hợp chất a lànghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrolexác định cấu trúc của aglycon gs bằng phổ khối lượng và phổ cộng hưởng từ hạt nhânchế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicaxác định cấu trúc của artemisininhoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả của công ty cổ phần đầu tư và thương mại thanh nhànnghiên cứu phân lập xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ câykết quả nghiên cứu xác định cấu trúc đa hình của gen pit1 gen gnrhr ở lợn và gen prolactin ở bòchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Bài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học