Luận văn kế toán tổng hợp tại công ty dịch vụ thương mại tràng thi

kế toán tổng hợp tại Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi

kế toán tổng hợp tại Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi
... chức công tác kế toán Công ty cổ phần Ngọc Anh Bộ máy kế toán Công ty Hình thức tổ chức máy kế toán Công ty cổ phần Ngọc Anh Theo hình thức này, toàn công việc kế toán đợc thực tập trung phòng kế ... quy mô Công ty nên niên độ kế toán công ty ngày 1/1 kết thúc vào ngày 31/12 - Đơn vị tiền tệ đợc công ty sử dụng để ghi vào sổ kế toán tiền Việt Nam (VNĐ) 2.3 Phơng pháp khấu hao TSCĐ Công ty cổ ... Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần Ngọc Anh áp dụng theo chế độ kế toán Nhà nớc ban hành 1/5/2002 Chủ tịch Công ty ký 2.2 Niên độ kế toán đơn vị tiền tệ dùng sổ kế toán Công ty cổ phần Ngọc Anh...
 • 93
 • 316
 • 0

kế toán tổng hợp tại Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T)

kế toán tổng hợp tại Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T)
... Cộng87.620 2Đinh10kg 1Gỗvên25m.9076 STT Tờn khỏch hng Cụng ty TNHH Nam Lõm Cụng ty TNHH Hi Anh i hc Lut - H Ni Cụng ty TNHH Mai Thuý Cụng ty TNHH Ngc Tuyt Cng Ti khon 331 Phi tr ngi bỏn S tin 225.000.000 ... Cụng ty Thu Linh , n giỏ cha cú thu VAT 10% l 10.000 / Kg , Cụng ty tr bng TGNH ( PC s 02 ) Ngy 03/3 , rỳt TGNH v nhp qu TM 50.000.000 ( PT s 02 ) Ngy 04/3 , Cụng ty toỏn tin cho Cụng ty Vnh ... , Cụng ty toỏn tin thu cho Nh Nc bng TGNH ( PC s 08 ) 16 Ngy 12/3 , Cụng ty toỏn tin cho Cụng ty M H s tin cũn n k trc bng tin gi ngõn hng ( PT s 09 ) 17 PNK s 06 , ngy 13/3 , Cụng ty mua 50...
 • 133
 • 256
 • 1

Báo cáo tổng hợp tại Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi

Báo cáo tổng hợp tại Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi
... tên) Ngân hàng công thơng giấy báo có Số Ngày 02 tháng năm2005 Đơn vị trả tiền: Công ty TNHH Nam Lâm Địa chỉ: 30 Nguyễn Phong Sắc Đơn vị nhận tiền: Công ty dịch vụ thơng mại Tràng Thi Địa chỉ: ... tên) Ngân hàng công thơng giấy báo có Số 02 Ngày 05 tháng năm2005 Đơn vị trả tiền: Công ty TNHH HảI Anh Địa chỉ: 31 Hàng Dầu Đơn vị nhận tiền: Công ty dịch vụ thơng mại Tràng Thi Địa chỉ: ý Yên ... 112 Họ tên ngời giao hàng: Nguyễn Trọng Tấn Theo hợp đồng số: 00003 Ngày 05 tháng 03 năm 2005 Công ty dịch vụ thơng mại Tràng Thi Nhập kho: Công tyThái Hoàn STT Tên, qui cách Mã số sản phẩm hàng...
 • 119
 • 372
 • 0

Luận văn - Kế toán tổng hợp tại công ty may pptx

Luận văn - Kế toán tổng hợp tại công ty may pptx
... năng: Văn phòng Công ty Phòng kế hoạch đầu tư XNK Phòng tài kế toán Phòng kỹ thuật công nghệ điện Phòng QLCL Phòng vật tư tiêu thụ Xí nghiệp may: XN may 1A XN may 1B XN may XN may XN may XN may ... KHẢO SÁT TỔNG HỢP VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU I Quá trình hình thành phát triển Công ty .4 1- Quá trình hình thành phát triển Công ty 2- Tình hình phát triển công ty năm ... vượt 20,5% so với kế hoạch Tổng công ty giao - Nộp ngân sách đạt 291 triệu đồng , tăng 50,5% so với thực năm2001, đạt 100% kế hoạch Tổng công ty giao - Thu nhập bình quân toàn Công ty đạt 802.000đ/người/tháng...
 • 72
 • 77
 • 0

Kế toán tổng hợp tại Công ty dịch vụ nuôi trông thuỷ sản Trung ương

Kế toán tổng hợp tại Công ty dịch vụ nuôi trông thuỷ sản Trung ương
... ngày 31 tháng năm 1993 Bộ thuỷ sản với tên Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ơng Nay Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ơng thành viên Tổng công ty Thuỷ sản Hạ long theo định số ... điểm sản xuất kinh doanh tổ chức máy kế toán, hình thức sổ kế toán công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ơng I Đặc điểm tình hình công ty Quá trình hình thành phát triển công ty : Công ty dịch ... thực việc ghi chép kế toán sau gửi báo cáo lên phòng kế toán công ty Hình thức sổ kế toán Công ty áp dụng Hiện Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung...
 • 135
 • 141
 • 0

kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần thương mạidịch vụ Thuần Phong

kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thuần Phong
... biệt công ty t nhân Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Thuần Phong theo định số 4011/QĐ-UB Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa cấp ngày 07/07/2005 Tên công ty Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Thuần Phong, ... lao động, công việc cho phân xởng Cơ cấu máy kế toán công ty Kế toán trưởng Kế toán NVL, CCDC, TSCĐ Kế toán chi phí tiền lương Hình thức kế toán công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Thuần Phong 3.1 ... chung, sổ TK 334 TK 338, trả lơng cho công nhân II Hình thức trả lơng Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Thuần Phong Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Thuần Phong áp dụng hình thức trả lơng Lơng...
 • 58
 • 281
 • 0

Kế toán tổng hợp tại Công ty dịch vụ nuôi trông thuỷ sản Trung ương (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T)

Kế toán tổng hợp tại Công ty dịch vụ nuôi trông thuỷ sản Trung ương (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T)
... ngày 31 tháng năm 1993 Bộ thuỷ sản với tên Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ơng Nay Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ơng thành viên Tổng công ty Thuỷ sản Hạ long theo định số ... điểm sản xuất kinh doanh tổ chức máy kế toán, hình thức sổ kế toán công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ơng I Đặc điểm tình hình công ty Quá trình hình thành phát triển công ty : Công ty dịch ... thực việc ghi chép kế toán sau gửi báo cáo lên phòng kế toán công ty Hình thức sổ kế toán Công ty áp dụng Hiện Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung...
 • 135
 • 276
 • 1

120 kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần thương mạidịch vụ Thuần Phong

120 kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thuần Phong
... biệt công ty t nhân Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Thuần Phong theo định số 4011/QĐ-UB Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa cấp ngày 07/07/2005 Tên công ty Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Thuần Phong, ... lao động, công việc cho phân xởng Cơ cấu máy kế toán công ty Kế toán trưởng Kế toán NVL, CCDC, TSCĐ Kế toán chi phí tiền lương Hình thức kế toán công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Thuần Phong 3.1 ... chung, sổ TK 334 TK 338, trả lơng cho công nhân II Hình thức trả lơng Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Thuần Phong Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Thuần Phong áp dụng hình thức trả lơng Lơng...
 • 58
 • 200
 • 0

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TIẾN

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TIẾN
... Công ty CPTMXD dịch vụ Đại Tiến em tiến hành phân tích tổng hợp xem xét phương thức hạch toán kế toán Công ty Vì nghiên cứu tổng hợp nên không sâu vào nghiên cứu vấn đề riêng công tác kế toán ... điểm công trình Công ty di động nên nguồn lao động chủ yếu Công ty, tận dụng nguồn lao động sẵn có tiết kiệm chi phí nhân công, giảm chi phí giá thành công trình, nâng cao lợi nhuận cho Công ty ... nhất: Về công tác tiền lương, Công ty trả lương theo hai hình thức lương theo thời gian cán công nhân viên lương theo sản phẩm công nhân trực tiếp sản xuất hai hình thức phù hợp với Công ty nên...
 • 3
 • 199
 • 0

TÌM HIỂU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TIẾN

TÌM HIỂU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TIẾN
... định Công ty định nhợng bán máy ủi trị giá: 88.965.800đ đợc hai bên chấp thuận Công ty xây dựng số chấp nhận hình thức toán trả tiền mặt đại diện Công ty xây dựng đại diện Công ty CPTMXD & số dịch ... 136 :19.252.700 11 11 Chơng I Kế toán tscđ chi phí khấu hao tscđ I- Tình hình tăng TSCĐ CÔNG TY CPTMXD & dịch vụ đại tiến Năm 2007 Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến mạnh dạn đầu t nhiều TSCĐ nh ... bốn bảy đồng chẵn) Ngày 20 tháng năm 2007 Kế toán trởng (Ký, tên họ) 20 Kế toán toán (Ký, tên họ) 20 Ngời toán (Ký, tên họ) Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến Phiếu chi mẫu Ngày 20/5/2007 Nợ TK:...
 • 179
 • 198
 • 0

Đánh giá chung về kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần thương mại xây dựng và dịch vụ đại tiến

Đánh giá chung về kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần thương mại xây dựng và dịch vụ đại tiến
... xuất kinh doanh công ty CP TMXD DV Đại Tiến III: Tổ chức công tác kế toán công ty 10 Trởng phòng kế toán Kế toán tổng hợp 11 Kế toán ngân hàng toán với ngời mua giá thành Kế toán TSCĐ, thu nhập ... Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành công ty CP TMXD DV Đại Tiến 71 Kế toán tập hợp chi phí Kế toán khoản mục chi phí công ty CP TMXD DV Đại Tiến II Tổng hợp chi phí ... Chơng IX: Chơng X: Kế toán vốn hàng hoá Trình tự kế toán xác định kết kinh doanh Tìm hiểu loại kế toán công ty Đánh giá chung kế toán tổng hợp công ty CP TMXD DV Đại Tiến Phần III: 181 184 188...
 • 6
 • 146
 • 0

Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Hải Nguyên

Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Hải Nguyên
... đồ 1.1: Sơ đồ máy quản lý Công ty TNHH Huy Hoàng Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán VTTB Kế toán tiền lương Kế toán toán Kế toán TM TGNH Thủ quỹ Với chức phòng kế toán tham mưu hỗ trợ cho ... phát triển doanh nghiệp Công ty Cổ phần TM XD Hải Nguyên doanh nghiệp tư nhân thành lập ngày 20 tháng 10 năm 2006 Tên giao dịch DN: Công ty cổ phần thương mai xây dựng Hải Nguyên Trụ sở chính: Tổ ... Thái Nguyên Báo cáo thực tập Nội dung báo cáo gồm phần Phần I : Khái quát chung Công ty Phần II: Thực Trạng Tổ Chức công tác kế toán Công ty Phần III : Nhận xét kiến nghị Trên toàn công tác kế toán...
 • 135
 • 103
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÀNG THI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÀNG THI
... Trung tâm Thương Mại -Dịch vụ Tràng Tiền - Trung tâm Thương Mại -Dịch vụ Tràng Thi - Cửa hàng Thương mại- Dịch vụ Cửa Nam - Cửa hàng Thương Mại- Dịch vụ Thuốc Bắc - Cửa hàng Thương Mại- Dịch vụ Đông ... máy kế toán Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi Mọi công tác kế toán công ty lập triển khai thực trưởng phòng tài chính- kế toán thực với đạo công ty Phòng kế toán có người, mội nhân viên kế toán ... hình thực tế công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá công ty Thương MạiDịch vụ Tràng Thi 2.2.1 Các vấn đề chủ yếu có liên quan đến trình tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp 2.2.1.1 Thị trường tiêu thụ hàng...
 • 24
 • 160
 • 0

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Dịch vụ Thương mại số 1

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Dịch vụ Thương mại số 1
... Báo cáo thực tập tổng hợp Báo cáo thực tập tổng hợp I Tổng quan Công ty dịch vụ thơng mại số 1 Giới thiệu chung Công ty Dịch vụ Thơng mại số - Tên giao dịch thức Công ty là: Công ty Dịch vụ ... trờng Sinh viên thực hiện: Đặng Quý Dơng 24 Báo cáo thực tập tổng hợp Mục lục Lời mở đầu I Tổng quan Công ty dịch vụ thơng mại dịch vụ số 1 Giới thiệu chung Công ty dịch vụ thơng mại số Lịch sử hình ... 543.000.000 12 6 10 3 10 5 15 5 11 0 550.000.000 6 21. 000.000 11 3 11 1 600.000.000 16 0 10 0.000.000 660.000.000 200.000.000 11 0 200 7.497.000.000 11 1 TPHCM Tổng cộng 19 6.600.000.000 209.260.000.000 6.7 31. 000.000...
 • 25
 • 68
 • 0

Phương Pháp tính giá vốn thành phẩm tại công ty Dịch Vụ Thương Mại Tràng Thi

Phương Pháp tính giá vốn thành phẩm tại công ty Dịch Vụ Thương Mại Tràng Thi
... 03 năm 2005 Công ty dịch vụ thơng mại Tràng Thi Nhập kho: Công ty Vĩnh Long stt Tên, qui cách Mã số sản phẩm hàng hoá Gỗ Dáng Hơng Đơn vị Số lợng Chứng từ cm3 Thực nhập 50 Đơn giá Thành tiền 4.100.000 ... tháng 03 năm 2005 Công ty dịch vụ thơng mại Tràng Thi Nhập kho: Công tyThuỳ Linh STT Tên, qui cách Mã số sản phẩm hàng hoá Đinh Đơn vị Số lợng Chứng từ kg Thực nhập Đơn giá 100 Cộng Thành tiền 1.000.000 ... Đỗ Văn Tùng Đơn vị: Công ty dịch vụ thơng mại Tràng Thi Địa chỉ: ý Yên Nam Định Số tài khoản: 00243 Hình thức toán: TGNH STT Tên hàng dịch vụ hoá, Đơn vị Số lợng tính Đơn giá Thành tiền A B C 3=1x2...
 • 130
 • 646
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận văn báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty kinh doanh nước sạchbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty tư vấn xây dựng nam thành đôtìm hiểu thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty dệt len mùa đôngbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty thực phẩmbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty xây dựngbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty kinh doanh nhà hải phòngke toan tong hop tai cong ty du lichtài liệu báo cáo tổng hợp về đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụbáo cáo kế toán tổng hơp tai công ty etc41 thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty dược phẩm trung ương 1báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty co phanbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty co phan xây dựngbáo cáo kiến tập kế toán tổng hợp tại công ty tnhh cơ khí đông hảibáo cáo kế toán tổng hợp tại công ty liờn doanh tnhh hải hà kotobukithực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty tnhh nam đô308-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (376).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU320-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (387).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUBài Thuyết Trình Tâm Thần Học353-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (416).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát các mô HÌNH PHÁ HOẠI dẻo của dầm bê TÔNG xỉ cốt THÉP TRONG THÍ NGHIỆM uốn BA điểmThông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiềnLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUgdt bao cao tinh hinh quan tri 6t dau nam 2017 cbttLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUMỘT số TÍNH NĂNG nổi TRỘ của MPLS TP só với MPLSLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU