Báo cáo nghiên cứu sửa đổi bổ sung HPEN

Báo cáo "Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định chung về thừa kế trong bộ luật dân sự " doc

Báo cáo
... điều luật quy định cá nhân có quy n để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật Trong điều luật chưa xác định quy n thừa kế cá nhân gồm nội dung Do vậy, quy định vượt giới hạn quan hệ thừa ... Ngoài ra, quy n, lợi ích hợp pháp người để lại thừa kế giao dịch di sản thừa kế + Việc thừa kế người có quy n thừa kế di sản mà chết thời điểm Điều 644 quy định người có quy n thừa kế vợ chồng, ... đất thừa kế theo quy định BLSD quy định Luật đất đai Đến nay, không cần thiết phải quy định riêng quy n sử dụng đất di sản thừa kế Quy n sử dụng đất tài sản đặc biệt chuyển dịch nên giống quy n...
 • 8
 • 347
 • 0

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật khoa học và công nghệ

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật khoa học và công nghệ
... CÁO KH&CN Khoa học công nghệ NCKH Nghiên cứu khoa học NCKH&PTCN Nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ NC-TK Nghiên cứu - triển khai ĐMCN Đổi công nghệ KH-XH Khoa học xã hội KH-KT Khoa học – kỹ ... NCKH&PTCN Sửa đổi Luật phải theo yêu cầu 19 Phần thứ hai NGHIÊN CỨU SỦA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ I LUẬN CỨ VỀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT KH&CN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT ... án sửa đổi, bổ sung số điều Luật KH&CN Bộ KH&CN kính trình Chính phủ Dự án sửa đổi, bổ sung số điều Luật KH&CN sau: I SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ...
 • 83
 • 211
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Bổ sung dẫn liệu về đặc điểm hình thái phân loại các loài trong giống cá mương - Hemiculter Bleeker, 1859 ở khu vực Bắc Trung bộ." pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... danh Hemiculter sp1., Hemiculter sp2 có sai khác phân loại học với loài mơng biết nớc ta khu vực lân cận Đã xây dựng khóa định loài cho loài giống mơng khu vực Bắc Trung dựa vào đặc điểm ... mang tha, dài cong Đờng bên 48 - 50 vảy . mơng - Hemiculter sp2 3.3 Đặc điểm hình thái loài thuộc giống Hemiculter Bleeker 1859 Bắc Trung 3.3.1 mơng xanh - Hemiculter leucisculus (Basilewsky, ... 4,32 - 4,55 - 4,37 - 3,86; Lo/dày thân: 11,72 - 11,92 - 8,99 - 10,15; T/Ot: 3,52 - 3,37 - 3,33 - 3,64; T/OO: 3,53 - 3,70 - 3,27 - 3,47; T/hT: 1,55 - 1,62 - 1,47 - 1,49; Lcd/ccd: 1,33 - 1,48 - 1,44...
 • 10
 • 260
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " BỔ SUNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY Ở HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG-CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... lục thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) bổ 49 Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, số (79) 2010 Hình Biểu đồ tỷ lệ (%) thành phần loài nhóm động vật đáy đầm phá Tam GiangCầu Hai sung cho đầm phá ... nguyên-Môi trường, Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học Huế Kết nghiên cứu 3.1 Cấu trúc thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) đầm phá TGCH, tỉnh Thừa Thiên Huế Qua kết nghiên cứu phân tích đònh ... Công nghệ Quốc gia-Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2000 Nguyễn Văn Huệ, Lê Công Tuấn Nghiên cứu thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) khu hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế ...
 • 8
 • 537
 • 4

Mẫu thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

Mẫu thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo
... cụ thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung (ví dụ: đơn kháng cáo chưa ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo; chưa ghi rõ yêu cầu người kháng cáo; người kháng cáo chưa ký tên điểm chỉ, Toà án yêu cầu người ... cầu người làm đơn kháng cáo phải sửa đổi, bổ sung sau: Ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo Ghi rõ yêu cầu để Toà án cấp phúc thẩm xem xét giải Ký tên điểm vào cuối đơn kháng cáo ) ... Hướng dẫn sử dụng: (1) Ghi tên Toà án thông báo việc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo Nếu Toà án nhân dân cấp huyện, cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện thuộc tỉnh,...
 • 2
 • 49
 • 0

Pháp luật về biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh và hướng sửa đổi, bổ sung

Pháp luật về biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh và hướng sửa đổi, bổ sung
... thiện quy định biện pháp bảo lĩnh BL TTHS năm 2003 (sửa đổi) Như đề cập, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bên cạnh biện pháp cưỡng chế TTHS biện pháp ngăn chặn khác, bảo lĩnh có vai trò ... “Điều 92 Bảo lĩnh Bảo lĩnh biện pháp ngăn chặn tố tụng hình Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án áp dụng bị can, bị cáo có đủ điều kiện pháp luật quy định, để thay biện pháp tạm giam nhằm bảo đảm ... việc áp dụng bảo lĩnh cá nhân với tư cách biện pháp ngăn chặn chấp nhận theo đề nghị văn người nhận bảo lĩnh phải người nhận bảo lĩnh đồng ý Cho nên, nên ghi nhận cá nhân nhận bảo lĩnh người tùy...
 • 6
 • 985
 • 10

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM GIAO THOA VÀ NHIỄU XẠ SÓNG NƯỚC DỰA TRÊN MỘT SỐ THIẾT BỊ DÙNG CHUNG Ở TRƯỜNG THPT " pptx

BÁO CÁO
... hạn chế thí nghiệm giao thoa sóng trường phổ thông tìm hiểu chức số thiết bị dùng chung phòng thí nghiệm trường phổ thông, nhóm sinh viên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thí nghiệm giao thoa, nhiễu ... ảnh giao thoa lên hứng - Màn hứng: Màn hứng mờ dùng để hiển thị ảnh gợn sóng Hình Thiết bị thí nghiệm giao thoa sóng nước 1.3 Tiến trình dạy học kiến thức mục, Giao thoa sóng – Vật lí 12 Thí nghiệm ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 1.2 Các thiết bị dùng thí nghiệm - Máy phát tần số: Máy phát tần số thiết bị dùng chung, dùng để điều...
 • 3
 • 464
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " BỌ XÍT HÚT MÁU - MỐI QUAN TÂM CỦA CHÚNG TA " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 12 9-1 34 Báo cáo khoa học Hội nghò Nghiên cứu khoa học sống toàn quốc (2005), Nxb Khoa học Kỹ thuật, tr 20 2-2 05 Báo cáo khoa học Hội nghò Nghiên cứu khoa học sống toàn quốc (2007), Nxb Khoa học Kỹ thuật, ... liệu khẳng đònh loài bọ xít quan tâm đến lại có tập tính ưa hút máu người, việc hút máu người xem ngẫu nhiên Các công trình khoa học rõ loài bọ xít thuộc giống Triatoma hút máu tới 150 loài động ... tr 3 1-3 45 Báo cáo khoa học Hội nghò Sinh thái tài nguyên sinh vật lần thứ (2007), Nxb Nông nghiệp, tr 12 8-1 34; 39 8-4 03; 44 3-4 50 66 Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, số (82) 2010 Báo cáo khoa học...
 • 11
 • 160
 • 0

báo cáo nghiên cứu sử dụng bộ lọc để giảm độ bất đồng đều liều trong sản phẩm chiếu xạ trên máy gia tốc chùm tia điện tử uerl-10-15s2

báo cáo nghiên cứu sử dụng bộ lọc để giảm độ bất đồng đều liều trong sản phẩm chiếu xạ trên máy gia tốc chùm tia điện tử uerl-10-15s2
... 2.11 Phân bố liều thùng hàng chiếu xạ nguồn lượng 10 MeV sử dụng lọc có chiều dày thay đổi Đường phân bố liều theo chiều sâu làm phẳng 2.4.3 Chiếu xạ hai mặt Không sử dụng lọc Sử dụng lọc 400000 ... Độ sâu (cm) Hình 2.2 Phân bố liều thùng hàng sử dụng lọc phẳng chiếu xạ nguồn electron MeV Bộ lọc phẳng không làm phân bố liều đồng 2.3 Thiết kế lọc trường hợp chiếu xạ nguồn electron MeV Electron ... Phân bố liều thùng hàng chiếu nguồn MeV sử dụng lọc có chiều dày thay đổi Đường phân bố liều làm phẳng 2.3.4 Chiếu xạ hai mặt Không sử dụng lọc Sử dụng lọc 400000 250000 350000 200000 250000 Mặt...
 • 31
 • 303
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học bộ điều KHIỂN TRƯỢT mới CHO HOẠT ĐỘNG bền VỮNG của TAY máy ROBOT

Báo cáo nghiên cứu khoa học  bộ điều KHIỂN TRƯỢT mới CHO HOẠT ĐỘNG bền VỮNG của TAY máy ROBOT
... robot, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4/2003 Lê Tấn Duy, Điều khiển trượt cho tay máy robot hai bậc tự do, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(5)/2004 K.S Fu, Robotics ... tế điều khiển hệ thống động lực học có tính phi tuyến mạnh, có yêu cầu đáp ứng nhanh xác TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Lê Tấn Duy, Thiết kế điều khiển trượt cho hệ tay máy robot, ... một, chọn luật điều khiển u thỏa mãn điều kiện trượt (2.4) + Bước hai, luật điều khiển không liên tục u chọn bước làm nhẵn cách thích hợp để có dung hòa tối ưu dải thông điều khiển tính xác quỹ...
 • 8
 • 61
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Khái niệm chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 và hướng sửa đổi, bổ sung" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 64 Chương V - Chứng Bộ luật tố tụng hình Việt Nam năm 2003 cho thấy: a) Tên gọi Chương V Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Điều 64 Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Chứng cứ rõ ràng chưa thật hợp lý ... pháp luật quan tư pháp (nếu làm oan người vô tội) Một số nhận xét Điều 64 Bộ luật tố tụng hình Việt Nam năm 2003 hướng sửa đổi, bổ sung 3.1 Qua nghiên cứu khoản Điều 64 Chương V - Chứng Bộ luật tố ... vào ý chí chủ quan người Định nghĩa lập pháp khái niệm chứng theo Điều 64 Bộ luật tố tụng hình Việt Nam năm 2003 2.1 Hiện nay, Bộ luật tố tụng hình nhiều nước giới, định nghĩa lập pháp khái niệm...
 • 8
 • 333
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TẬP TRUNG TRÍ TUỆ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP 1992 " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đáo, điều mà phóng viên Tạp chí Khoa học pháp lý ghi nhận thái độ khoa học, phát huy trí tuệ người Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp 1992 thể cách sinh động trách ... xác định Một số ý kiến cho không nên sửa đổi Hiến pháp 1992 thời gian mà nên tập trung cho việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, lý luận, từ tiến hành sửa đổi cách bản, toàn diện Các ý kiến xuất ... sát nhân dân: Chương này, ý kiến tập trung góp ý cho Điều 137¸, có ý kiến đồng ý với nội dung Dự thảo, đề nghị giữ lại chức kiểm sát hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật trước để đảm bảo...
 • 10
 • 240
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ BỔ SUNG THỨC ĂN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHỐI LƯỢNG, KÍCH THƯỚC VÀ DUNG TÍCH BỘ MÁY TIÊU HOÁ CỦA BÊ BÚ SỮA TỪ SƠ SINH ĐẾN 12 TUẦN TUỔI" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Ảnh hưởng chế độ bổ sung thức ăn đến phát triển dung tích chiều dài ruột sữa từ sinh đến 12 tuần tuổi Trước hết, số liệu khảo sát (bảng 4) cho thấy tất chế độ bổ sung thức ăn, dung tích ... D 12 tuần tuổi so với ss, % 492,06 447,71 167,26 3.4 Ảnh hưởng chế độ bổ sung thức ăn đến phát triển khối lượng dung tích túi dày từ sinh đến 12 tuần tuổi Trong phận hệ thống tiêu hóa, phát ... Nam) ảnh hưởng việc bổ sung thức ăn đến phát triển máy tiêu hóa thời kỳ sữa Tuy nghiên cứu tiến hành số lượng nhỏ (20 bê) , kết cho thấy rõ tác dụng kích thích máy tiêu hóa phát triển thức ăn bổ...
 • 10
 • 258
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG CHẾ PHẨM THỨC ĂN BỔ SUNG CHO SỮA TẠI HỢP TÁC XÃ THANH LỘC ĐÁN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... Tận dụng triệt để nguồn phụ phế phẩm sẵn có, rẻ tiền địa phương làm tăng thu nhập cho người nông dân nuôi sữa ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tiến hành 10 ... định hiệu kinh tế việc bổ sung bánh MUB + Căn vào gia tăng sản lượng sữa lô thí nghiệm (qui tiền) (a) + Căn vào tiền mua chế phẩm MUB dùng cho ăn (b) 30 Hiệu kinh tế sữa/ ngày = a - b Các ... hộ KẾT LUẬN Từ kết thí nghiệm trên, rút số nhận xét sau: Bánh đa dinh dưỡng (MUB) có tác dụng làm cho ăn ngon miệng hơn, khả ăn vào nhiều có tác dụng làm tăng sản lượng sữa bình quân/ngày bò...
 • 11
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luật bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung 2013luật bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2012luật báo chí năm 1989 sửa đổi bổ sung năm 1999quá trình thực hiện quy trình nếu có vướng mắc yêu cầu các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về tổng công ty để nghiên cứu xem xét sửa đổi bổ sungmẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghềluật sửa đổi bổ sung một số điều luật khiếu nại tố cáo số 262004luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật báo chíluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khiếu nại tố cáosửa đổi bổ sung hợp đồng bảo hiểmluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểmluật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi bổ sung 2010sửa đổi bổ sung luật bảo vệ môi trường 2005sửa đổi bổ sung luật bảo vệ môi trườngluật khiếu nại tố cáo sửa đổi bổ sung 2004luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hộiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây