Nghiên cứu các mô hình vật lý và ứng dụng hệ phổ kế siêu cao tần trong nghiên cứu xác định độ ẩm đất

NGHIÊN CỨU CÁC HÌNH VẬT ỨNG DỤNG HỆ PHỔ KẾ SIÊU CAO TẦN TRONG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM ĐẤT

NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH VẬT LÍ VÀ ỨNG DỤNG HỆ PHỔ KẾ SIÊU CAO TẦN TRONG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM ĐẤT
... NG II NGHIÊN C U XÂY D NG MÔ HÌNH V T LÝ XÁC NH M T 2.1 T ng quan v hình v t lý xác đ nh đ mđ t Trên c s nghiên c u, phân tích hình v t lý v đ m đ t th gi i, lu n án xây d ng m t hình ... k siêu cao t n nh m cung c p d li u đ u vào cho hình; - L p ch ng trình tính toán đ m đ t d a hình v t lý bán th c nghi m d li u đ u vào Ph ng pháp nghiên c u Lu n án th c hi n nhi m v nghiên ... tài lu n án Nghiên c u hình v t lý ng d ng h ph k siêu cao t n nghiên c u xác đ nh đ ng d ng thành t u m i c a ph nghiên c u đ m đ t, t ng b m đ t” đ ng pháp vi n thám siêu cao t n th đ ng...
 • 27
 • 57
 • 0

Thiết kế, chế tạo hệ phổ kế siêu cao tần (băng c) khai thác ứng dụng hệ phổ kế trong nghiên cứu viễn thám thảm thực vật nhiệt độ mặt nước biển tại việt nam

Thiết kế, chế tạo hệ phổ kế siêu cao tần (băng c) và khai thác ứng dụng hệ phổ kế trong nghiên cứu viễn thám thảm thực vật và nhiệt độ mặt nước biển tại việt nam
... SIấU CAO TN BNG C KIU CễNG SUT TON PHN 2.1 Gii thiu chung 2.2 Phõn loi cỏc ph k siờu cao tn (RDM) 2.2.1 Ph k siờu cao tn kiu cụng sut ton phn 2.2.2 Ph k siờu cao ... cu ng dng vin siờu cao tn th ng iu tra iu kin t nhiờn v mụi trng Vit Nam ti ó c hon thnh vi s tham gia ca cỏc chuyờn gia Vit Nam v Bungari, thụng qua vic ng dng h ph k siờu cao tn bng L (LNIR ... Bungari Thit k ch to h ph k siờu cao tn (Bng C) v th nghim ng dng h ph k nghiờn cu vin thm thc vt v nhit mt nc bin ti Vit Nam CHNG II THIT K CH TO H PH K SIấU CAO TN BNG C KIU CễNG SUT TON PHN...
 • 119
 • 396
 • 0

Đặc điểm Thạch học - vật lý, các hình Vật đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá móng chứa dầu bồn trũng Cửu Long

Đặc điểm Thạch học - vật lý, các mô hình Vật lý đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá móng chứa dầu bồn trũng Cửu Long
... tầng đất đá khác đặc biệt đá móng phong hoá nứt nẻ Với đề tài :” Đặc điểm Thạch học _ vật lý, hình Vật đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối đá móng chứa dầu bồn trũng Cửu Long không ... CỦA ĐÁ CHỨA MÓNG A/ Đặc tính không gian lỗ rỗng 29 I/ Nguyên nhân tạo độ rỗng đá móng II/ Đặc tính thấm chứa đá móng phong hoá nứt nẻ B/ Các hình vật đánh giá độ rỗng nứt nẻ 38 độ rỗng khối ... bố đá móng 19 II/ Đặc điểm thạch học – khoáng vật đá móng Cửu Long 20 III/ Nguồn gốc phát triển điều kiện thành tạo 26 CHƯƠNG 3: CÁC MÔ HÌNH VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ ĐỘ RỖNG 28 NỨT NẺ VÀ ĐỘ RỖNG KHỐI CỦA...
 • 63
 • 324
 • 2

Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các hình tính toán dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội

Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
... CHƯƠNG Sự LAN TRUYỀN CỦA CHẤT Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 1.1 Sự phân bó chất ô nhiêm phương trình vi phán Khi tả trình khuếch tán chất ô nhiễm không khí hình toán học mức ô nhiễm không ... 1 BÁO CÁO TÓM TẮT a T ên đề tài: Nghiên cíai hiệu chỉnh mối quan hệ hình tính toán dự báo lan truyền chất ô nhiễm môi trường không khí Nôi Mã số: QT - 05 - ậ-ặ b ... rối không khí mặt đất, yếu tố khí tượng có ảnh hưởng nhiều tới lan truyền chất ô nhiễm Hướng gió tốc độ gió hai yếu tố thiếu hình dự báo lan truyền ô nhiễm không khí s Ảnh hưởng nhiệt độ Sự lan...
 • 68
 • 406
 • 0

đặc điểm thạch học _ vật lý, các hình vật đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá món

đặc điểm thạch học _ vật lý, các mô hình vật lý đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá món
... CỦA ĐÁ CHỨA MÓNG A/ Đặc tính không gian lỗ rỗng 29 I/ Nguyên nhân tạo độ rỗng đá móng II/ Đặc tính thấm chứa đá móng phong hoá nứt nẻ B/ Các hình vật đánh giá độ rỗng nứt nẻ 38 độ rỗng khối ... bố đá móng 19 II/ Đặc điểm thạch học – khoáng vật đá móng Cửu Long 20 III/ Nguồn gốc phát triển điều kiện thành tạo 26 CHƯƠNG 3: CÁC MÔ HÌNH VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ ĐỘ RỖNG 28 NỨT NẺ VÀ ĐỘ RỖNG KHỐI CỦA ... : CÁC MÔ HÌNH VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ ĐỘ RỖNG NỨT NẺ VÀ ĐỘ RỖNG KHỐI CỦA ĐÁ CHỨA MÓNG Phan Đặng Thông 29 Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: Phan Văn Kông A/ĐẶC TÍNH KHÔNG GIAN LỖ RỖNG: I /NGUYÊN NHÂN TAO ĐỘ RỖNG...
 • 62
 • 279
 • 0

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG HÌNH TRI THỨC CHO CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN ỨNG DỤNG

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRI THỨC CHO CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG
... Tiểu luận môn học: Công nghệ tri thức Tiểu luận: MÔ HÌNH TRI THỨC CHO CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG HVTH: Võ Thành Nhân MSHV: CH1301103 GVPT: ... tương ứng cho vấn đề • Demo tính thực thi thuật toán ngôn ngữ lập trình thông dụng Tiểu luận môn học: Công nghệ tri thức hình tri thức cho nghiệp vụ quản 2.1 Sơ lược số hình biểu diễn tri ... Tiểu luận môn học: Công nghệ tri thức Kết luận Tiểu luận đạt số công việc sau đây: • tả sơ lược hình biểu diễn tri thức thông dụng • Trình bày ý nghĩa, giá trị việc xây dựng hệ sở tri thức...
 • 24
 • 141
 • 0

hình maximum entropy ứng dụng

Mô hình maximum entropy và ứng dụng
... nghiên cứu luận văn hình cực đại entropy [Berger, 1996 Della Pietra, 1997] 1.2 Giới thiệu hình cực đại entropy hình cực đại entropy phương pháp phân loại văn sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh ... Vector Machine (SVM) 10 Chương 3: hình cực đại entropy 12 3.1 Tổng quát hình cực đại entropy 12 3.2 hình cực đại entropy 15 3.2.1 Dữ liệu huấn ... phải có khả phân loại lớp với hình cực đại entropy có tối ưu hay không phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn Ưu điểm lớn hình cực đại entropy tính mềm dẻo hình: cung cấp hệ thống quy luật...
 • 61
 • 868
 • 13

hình cân bằng ứng dụng trong phân tích chính sách

Mô hình cân bằng và ứng dụng trong phân tích chính sách
... hình 1.3 .Mô hình cân gộp hình cân gộp gọi hình cân mô, hìnhcân số thị trường gộp, phản ánh hoạt động toàn kinh tế có tham gia nhà nước Đây lớp hình dùng phổ biến phân tích sách ... vĩ tính khả thi thực hành hiệu áp dụng hình Ngoài có hình cân động, hình cân tổng thể tính toán mà ta không đề cập đến A MÔ HÌNH CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG RIÊNG VÀ ỨNG DỤNG I .Mô hình cân ... 1.2 .Mô hình cân tổng thể hình cân tổng thể hình cân đề cập đồng thời tới tất thị trường Đây lớp hình tổng quát phức tạp cấu trúc Do công cụ toán sử dụng phân tích phức tạp Kết phân tích...
 • 13
 • 771
 • 3

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học _nghiên cứu tích hợp máy thu tín hiệu gps với hệ thông phổ kế siêu cao tần ứng dụng thử nghiệm trong viễn thám hàng không xây dựng bản đồ độ ẩm

Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học _nghiên cứu tích hợp máy thu tín hiệu gps với hệ thông phổ kế siêu cao tần và ứng dụng thử nghiệm trong viễn thám hàng không xây dựng bản đồ độ ẩm
... nghị khoa học, tạp chí nước quốc tế, phù hợp với kết phương pháp kinh điển, chứng tỏ độ tin cậy thiết bị phương pháp ứng dụng Để tăng cường khả ứng dụng hệ phổ kế nghiên cứu môi trường sử dụng ... Bắc Bộ 3.1 Cách thức xây dựng - Nghiên cứu tổng quan phương pháp viễn thám hàng không đo đạc độ ẩm đất - Nghiên cứu ứng dụng mô hình bán thực nghiệm tính toán độ ẩm đất, có tính đến ảnh hưởng lớp ... bị GPS - Bản đồ bao gồm đồ địa điểm vùng III KẾT LUẬN - Đề tài thành công xây dựng cho đồ độ ẩm, ứng dụng trực tiếp vào giải pháp sử dụng bảo vệ đất hiệu - Mở cho bước đầu công nghiên cứu độ ẩm, ...
 • 4
 • 406
 • 0

Thứ nguyên của các đại lượng vật ứng dụng

Thứ nguyên của các đại lượng vật lí và ứng dụng
... dung luận văn: Thứ nguyên đại lợng vật ứng dụng đạt đợc số kết sau: Đã trình bày cách hệ thống thứ nguyên đại lợng vật lý: định nghĩa đại lợng thứ nguyên, đại lợng không thứ nguyên, đơn vị ... dựa thứ nguyên đại lợng vật lý Kết luận Tài liệu tham khảo C Thứ nguyên đại lợng vật Các đại lợng có thứ nguyên không thứ nguyên Đơn vị đo đơn vị dẫn xuất Quan hệ hàm số đại lợng vật Các ... lợng không thứ nguyên xét hàm hàng loạt đại lợng có thứ nguyên hàm phụ thuộc vào tổ hợp không thứ nguyên lập từ đại lợng có thứ nguyên xác định - Mọi hệ thức vật đại lợng có thứ nguyên phát...
 • 42
 • 2,952
 • 1

hình mạng campus ứng dụng thực tế

Mô hình mạng campus và ứng dụng thực tế
... Ethernet FDDI Sau hình mạng dùng để phân loại thiết kế mạng Campus: hình mạng chia sẻ (Shared Network Model)  hình phân đoạn LAN (LAN Segmentation Model)  hình lưu lượng mạng (Network ... lớp hình thiết mạng ba lớp Cisco mà ta tìm hiểu phần 1.4 hình mạng ba lớp Cisco Ta thiết kế mạng Campus để lớp hỗ trợ luồng lưu lượng dịch vụ đề cập bảng 1.1 Cisco đưa hình thiết kế mạng ... liệu dựa hoàn toàn vào chức ứng dụng 2.7.3 An ninh ứng dụng Mỗi ứng dụng trì tài khoản người dùng xác định trước với quyền truy cập cấp theo chức phần mềm Quản trị ứng dụng sử dụng chức phần mềm...
 • 13
 • 576
 • 1

HÌNH MILLER ORR ỨNG DỤNG

MÔ HÌNH MILLER ORR VÀ ỨNG DỤNG
... mức tồn quỹ cần thiết nhỏ 2 Ứng dụng hình Miller - orr Dòng tiền  ròng Phương  sai M min M max LS TK bình  quân i LS TK không  kỳ hạn Cb Ứng dụng hình Miller - orr Phương sai:  5,055,697,702 ... M*: 29,770 i:  12.1% M max: 32,606 Cb:  9.1% Ứng dụng hình Miller - orr Ngân quỹ cuối  kỳ > M max  Điều chỉnh  giảm  10 Ứng dụng hình Miller - orr Ngân quỹ cuối quý I: 41,204 Tiền gửi: 11,790 ... Nội dung hình Miller - orr Merton Miller Daniel Orr phát triển hình tồn quỹ với giả định lưu chuyển tiền biến động ngẫu nhiên, chênh...
 • 13
 • 959
 • 1

Đề án môn kinh tế phát triển hình harrod - domar ứng dụng trong việc ban hành chính sách ở việt nam

Đề án môn kinh tế phát triển mô hình harrod - domar và ứng dụng trong việc ban hành chính sách ở việt nam
... GVHD: Th.S: Nguyễn Thành Long Chương 2: Ứng dụng hình Harrod- domar việc ban hành sách Việt Nam Tăng trưởng phát triển kinh tế mục tiêu hướng tới nhiều quốc gia giới, có Việt Nam Từ giành độc ... tăng trưởng kinh tế ngắn hạn đạt dài hạn SVTH: Nguyễn Anh Tuấn Trang 14 Lớp 36K04.1 Đề án môn: Kinh tế phát triển - GVHD: Th.S: Nguyễn Thành Long Tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế không ... tác động vào việc chuyển dịch cấu kinh tế đất nước 1.2 Những vấn đề lý luận chung hình kinh tế Harrod- domar 1.2.1 Sự đời của hình Harrod- domar Vào cuối năm 1940, Sir Roy Harrod (190 0-1 978)...
 • 21
 • 1,805
 • 31

Thiết kế chế tạo phổ kế siêu cao tần băng X biểu Dicke ứng dụng thử nghiệm trong điều tra nghiên cứu môi trường

Thiết kế chế tạo phổ kế siêu cao tần băng X biểu Dicke và ứng dụng thử nghiệm trong điều tra nghiên cứu môi trường
... -Phối hợp thiết Phổ kế Siêu cao tần băng kế, chế tạo 01 X hệ phổ kế siêu cao tần băng X - Chế tạo Anten băng X cho Phổ kế - Phối hợp nghiên cứu ứng dụng hệ phổ kế Việt Nam Công ty thiết bị Điện ... cho phổ kế băng X sử dụng linh kiện siêu cao tần 3-6/2008 Công việc 3: 4-12/2008 -Thiết kế, chế tạo thử nghiệm module thành phần hệ phổ kế siêu cao tần - Thiết kế chế tạo Anten băng X thử nghiệm ... CHƯƠNG II THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ PHỔ KẾ SIÊU CAO TẦN BĂNG X 2.1 Phân loại phổ kế siêu cao tần (RDM) 2.1.1 Phổ kế siêu cao tần kiểu công suất toàn phần 2.1.2 Phổ kế siêu cao tần kiểu Dicke...
 • 104
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng các mô hình vật lýthi nghiem mo hinh vat ly va mo hinh so cho ket cau be tong cot thep 3dmô hình vật lý và lý thuyết tương tựnghiên cứu một số tình huống dạy học theo mô hình kiến tạo và ứng dụng phần mềm maple trong dạy học nội dung quot nguyên hàm tích phân và ứng dụng quotthác mô hình 1 chiều làm đlều kiện biên cho mô hình vật lý và mô hình 2 chlềulua chon mo hinh quan ly va su dung nnl phu hop1 mô hình quản lý và khai thác hệ thống thủy nôngvật lý và ứng dụngbài học hiện đại về môn vật lí và ứng dụng vào thiết kế một số kiến thức chương động lực học chất điểm vật lí 10 thptnghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiralnghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tranh chấp đất đaiso sanh uư nhược điểm của các mô hình quản lý phương tây và nhật bảnnghiên cứu các chuẩn ogc open geospatial consortium trong hệ thống tin địa lý và ứng dụngtổng quan về các mô hình xử lý dữ liệu trong ado net mô hình kết nối connected model và mô hình ngắt kết nối disconnected modelmô hình và mô hình vật lý trên máy vi tínhBM14.DV1 Giay yeu cau tra soat dich vuBM03.DV2 Dang ky thong tin nguoi lien quanNQ PHE DUYET THOAI VON TAI CTY NHAT VIETPhác đồ điều trị Nhi khoa năm 2013 - Bệnh viện Nhi đồng 2 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn1.Huong dan luu ky chung khoanhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anby1meDlUT0g1SEUTo trinh sua doi bo sung Dieu lePhiếu gửi chứng khoán mẫu 08A LKRecommedations for Management of Neonatal Purpura Fulminans | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnTH NCPAP SAU PH U THU Thttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3ananBDS1h0RUJUWDAhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anT3AxWUkyY2toX1UThrombophilie testing | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnSang loc trat khop hangPOSTOPERATIVE CONGENITAL ESOPHAGEAL ATRESIA COMPLICATIONSTYPE 2 DIABETES IN THE CHILD AND ADOLESCENTTREATMENT IN BRADYCARDIAPhòng ngừa cúm A H7N9 6 slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnChuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn CHUAN DAO DUC DD14 11 K Ngoai Nieu TreatmentVUR