Nghiên cứu tính toán độ bền chung kết cấu tàu vỏ thép theo mô hình tổng thể

Nghiên cứu tính toán độ bền chung kết cấu tàu vỏ thép theo hình tổng thể

Nghiên cứu tính toán độ bền chung kết cấu tàu vỏ thép theo mô hình tổng thể
... theo hình tổng thể Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.2.2 - Phạm vi ứng dụng phần mềm MAESTRO: Sử dụng để tính toán bền tối ƣu hóa kết cấu tàu vỏ thép - Phạm vi tính toán tính độ bền chung: Chỉ tính ... hình tính khó khăn, nên phần mềm chƣa đƣợc áp dụng vào nghiên cứu tính toán nhiều Hình hình tàu chở oto Jerolim Andrić Hình hình tàu khách Dario Boote Donatella Mascia – Italy Hình ... trình hoạt động Trong phân bố không lực theo phƣơng thẳng đứng nguyên nhân gây nguy hiểm cho tàu Vì muốn đảm bảo độ bền kết cấu thân tàu cần phải tính toán kiểm tra độ bền, toán độ bền chung đóng...
 • 63
 • 251
 • 3

Nghiên cứu tính toán độ bền cục bộ kết cấu tàu vỏ thép theo hình tổng thể

Nghiên cứu tính toán độ bền cục bộ kết cấu tàu vỏ thép theo mô hình tổng thể
... pháp nghiên cứu đề tài 1.3.1.Mục tiêu Sử dụng phần mềm Maestro 9.0.8 vào tính toán độ bền kết cấu tàu vỏ thép 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Dùng Maestro tính độ bền cục kết cấu tàu vỏ thép theo ... tàu theo hình tổng thể: theo hình tổng thể kết cấu thân tàu xem hệ kết cấu không gian gồm nhiều loại hình kết cấu như: dầm, tấm, khối liên kết với đặt đàn hồi Trong hình tính kết cấu khung ... toán phân tích độ bền kết cấu thân tàu 2.1.1 .Tổng quan phân tích độ bền kết cấu thân tàu 2.1.2.Bài toán phân tích độ bền chung kết cấu thân tàu: 2.1.3.Bài toán phân tích độ bền cục...
 • 75
 • 334
 • 1

Nghiên cứu tính toán độ bền và công nghệ gia công bộ truyền bánh răng cycloid dùng trong bơm root

Nghiên cứu tính toán độ bền và công nghệ gia công bộ truyền bánh răng cycloid dùng trong bơm root
... ñ tính toán ng su t sinh bánh Chương 1- T ng quan v bánh cycloid Chương 2- Phương pháp t o hình biên d ng cycloid dùng - Nghiên c u công ngh gia công bánh biên d ng cycloid bơm Root dùng bơm Root ... trình gia công máy phay CNC c a b truy n bánh - Đưa phương pháp xây d ng biên d ng răng, trình t tính cycoid dùng bơm Root ñ t ñ xác, nh m ng d ng vào toán thi t k bánh cycloid dùng bơm Root, ... NG RĂNG lo i bơm khác Ta-Shi Lai (2006) nghiên c u thi t k gia CYCLOID DÙNG TRONG BƠM ROOT công, rút phương trình b m t c a b m t cycloid s d ng lý 2.1 T ng quan v b truy n bánh cycloid dùng bơm...
 • 13
 • 425
 • 0

nghiên cứu tính toán độ bềnđộ ổn định bể tiêu năng của đập bê tông đầm lăn trọng lực

nghiên cứu tính toán độ bền và độ ổn định bể tiêu năng của đập bê tông đầm lăn trọng lực
... V O TO B NễNG NGHIP V PTNT TRNG I HC THU LI Lấ C ANH NGHIÊN CứU TíNH TOáN Độ BềN Độ ổN ĐịNH Bể TIÊU NĂNG CủA ĐậP BÊ TÔNG ĐầM LĂN TRọNG LựC Chuyờn ngnh : Xõy dng cụng trỡnh thu Mó s : 60 58...
 • 89
 • 300
 • 0

Luận văn Nghiên cứu tính toán độ bềnđộ ổn định bể tiêu năng của đập bê tông đầm lăn trọng lực

Luận văn Nghiên cứu tính toán độ bền và độ ổn định bể tiêu năng của đập bê tông đầm lăn trọng lực
... 0o0 Lê đức anh Nghiên cứu tính toán độ bền độ ổn định bể tiêu đập tông đầm lăn trọng lực Chuyên ngành Mã số : Xây dựng công trình thủy : 60.58.40 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Ng-ời ... tổng mômen lực giữ cho công trình khỏi bị lật điểm mép đáy móng hạ l-u M : tổng mômen lực gây lật công trình điểm [klat] : hệ số ổn định lật cho phép 2.2.2 n nh trt ca cụng trỡnh Để đảm bảo ổn ... chịu tải Ntt : giá trị tính toán lực tổng quát gây tr-ợt (lật) [Kt] : hệ số ổn định tr-ợt cho phép Đối với đất thiết kế cần phải thoả mãn yêu cầu đặt - Khống chế tải trọng tác dụng lên cho đất...
 • 80
 • 178
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu tính toán độ bền và công nghệ gia công bộ truyền bánh răng cycloid dùng trong bơm root

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu tính toán độ bền và công nghệ gia công bộ truyền bánh răng cycloid dùng trong bơm root
... biên d ng cycloid dùng - Nghiên c u công ngh gia công bánh biên d ng cycloid bơm Root dùng bơm Root máy phay CNC Chương 3- Phương pháp tính toán ñ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U cycloid dùng bơm Root Đ ... trình gia công máy phay CNC c a b truy n bánh - Đưa phương pháp xây d ng biên d ng răng, trình t tính cycoid dùng bơm Root ñ t ñ xác, nh m ng d ng vào toán thi t k bánh cycloid dùng bơm Root, ... NG RĂNG lo i bơm khác Ta-Shi Lai (2006) nghiên c u thi t k gia CYCLOID DÙNG TRONG BƠM ROOT công, rút phương trình b m t c a b m t cycloid s d ng lý 2.1 T ng quan v b truy n bánh cycloid dùng bơm...
 • 13
 • 270
 • 0

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG KẾT CẤU CẦU CONG TRONG CÁC NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG KẾT CẤU CẦU CONG TRONG CÁC NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
... VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: Nghiên cứu tính toán ứng dụng kết cấu cầu cong nút giao thông khác mức thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần vào trình triển khai thiết kế xây dựng dạng cầu thành phố Đà Nẵng ... với kết cấu nhịp hình hộp Hình 2.16 Một số dạng kết cấu trụ khung 2.1.2.4 Một số kiểu trụ áp dụng cho nút giao thông khác mức: Trong nút giao thông khác mức, việc giải cấu tạo kết cấu cầu cong nút ... cấp thành nút giao khác mức Hiện tại, nhiều dự án xây dựng qui hoạch Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng lập nhiều nút giao khác mức có sử dụng kết cấu cầu cong Ban đầu, thời gian dài cầu cong...
 • 123
 • 1,691
 • 2

Nghiên cứu đánh giá độ bền của kết cấu mạn đôi tàu vỏ thép sau khi xảy ra tai nạn đâm va

Nghiên cứu đánh giá độ bền của kết cấu mạn đôi tàu vỏ thép sau khi xảy ra tai nạn đâm va
... thuộc tính cho (a) mũi lê tàu đâm va (b) mạn đôi tàu bị đâm va * Điều kiện biên mô hình Lực đâm va mũi lê RP1 RP2 Chiều dài mạn tàu nghiên cứu Chiều rộng mạn tàu nghiên cứu Hình Dầm đơn chịu tải ... kháng lại đâm va mà tôn mạn không bị xé rách KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Từ qua kết nghiên cứu trình bày, rút số kết luận sau: - Đối với mô hình mạn đôi tàu bị đâm va biến dạng mũi tàu đâm va vật tuyệt ... tuyệt đối cứng: Động tiêu hao có mạn đôi tàu hấp thu Đối với mô hình mạn đôi tàu mũi tàu biến dạng: Động tiêu hao hấp thu hai mô hình - Động tiêu hao kết thúc đâm va, sai lệch kết mô phương pháp...
 • 6
 • 238
 • 0

Nghiên cứu đánh giá độ bền của kết cấu mạn đôi tàu vỏ thép sau khi xảy ra tai nạn đâm va

Nghiên cứu đánh giá độ bền của kết cấu mạn đôi tàu vỏ thép sau khi xảy ra tai nạn đâm va
... tài nghiên cứu: Nghiên cứu đánh giá độ bền kết cấu mạn đôi tàu vỏ thép sau xảy tai nạn đâm va Ngoài việc đánh giá độ bền kết cấu mạn đôi tàu sau tai nạn đâm va qua mô mô hình lựa chọn, kết nghiên ... mô tai nạn đâm va mũi tàu có dạng lê đƣợc mô hình nhƣ vật tuyệt đối cứng với kết cấu mạn đôi tàu vỏ thép phƣơng pháp phần tử hữu hạn - Đánh giá độ bền mạn đôi tàu vỏ thép sau tai nạn đâm va, ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HUỲNH HỮU THÁI LÂM NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA KẾT CẤU MẠN ĐÔI TÀU VỎ THÉP SAU KHI XẢY RA TAI NẠN ĐÂM VA LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành...
 • 252
 • 177
 • 0

Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt Nam

Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt Nam
... tác thiết kế Từ phân tích trên, em giao thực đề tài: Phân tích lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu Quy phạm Việt nam Với mục tiêu lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu ... quy cách bố trí kết cấu tàu vỏ thép theo Quy phạm Việt Nam 2003 – TCVN 6259 .43 3.1.4 Yêu cầu đảm bảo độ bền kết cấu thân tàu .60 3.2 PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN THUẬT TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU ... Quy phạm Mô hình tính kết cấu Mặt cắt ngang tàu Bố chí chung Bố trí kết cấu Các kết cấu Kích thước kết cấu tàu Hình 1.2: Quy trình thiết kế kết cấu tàu theo Quy phạm -6-  Thiết kế kết cấu thân...
 • 78
 • 573
 • 0

Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt Nam, chương 1 pptx

Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt Nam, chương 1 pptx
... tác thiết kế Từ phân tích trên, em giao thực đề tài: Phân tích lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu Quy phạm Việt nam” Với mục tiêu lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu ... kế kết cấu thân tàu theo yêu cầu Quy phạm Phương pháp cho phép người thiết kế tính chọn toàn kết cấu tàu xét mà không cần phải thực mô hình hoá kết cấu giải toán học kết cấu phức tạp Việc lựa chọn ... kết cấu tàu vỏ thép thỏa yêu cầu Quy phạm Việt Nam định hướng lập trình chương trình tính kết cấu giải pháp khắc phục hạn chế công tác thiết kế nâng cao hiệu thiết kế kết cấu theo Quy phạm 1. 2 TÌM...
 • 6
 • 219
 • 0

Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt Nam, chương 2 potx

Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt Nam, chương 2 potx
... nhận Tàu mẫu Yêu cầu kỹ thuật tàu thiết kế Độ bền thân tàu Quy phạm Mô hình tính kết cấu Mặt cắt ngang tàu Bố chí chung Bố trí kết cấu Các kết cấu Kích thước kết cấu tàu Hình 1 .2: Quy trình thiết ... thiết kế kết cấu tàu theo Quy phạm Thiết kế kết cấu thân tàu theo tính toán lý thuyết: Do hình dáng thân tàu, loại máy bố trí tàu …không giống đặc biệt tàu cỡ lớn, loại tàu đặc biệt, Quy phạm ... pháp tính toán sức bền thiết kế kết cấu thân tàu ngày hoàn thiện Dựa vào tính toán độ bền thân tàu chọn kết cấu chịu độ bền chung tải trọng cục Trước thiết kế kết cấu tàu, người thiết kế phải giải...
 • 7
 • 268
 • 0

Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt Nam, chương 3 pot

Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt Nam, chương 3 pot
... tàu, Quy phạm Với đề tài: Phân tích lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu Quy phạm Việt Nam” Đề tài thực theo nội dung sau: Đặt vấn đề Cơ sở lý thuyết Phân tích lựa chọn ... chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu Quy phạm Việt Nam Thảo luận kết đề xuất ý kiến CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC THUẬT TOÁN Theo khái niệm thuật toán quy tắc ... tính toán - Viết chương trình: Là hệ thống câu lệnh có cấu trúc theo lưu đồ - Giải chương trình phân tích kết 2.2 ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU THÂN TÀU 2.2.1 Đặc điểm chung Kết cấu thân tàu có dạng vỏ mỏng...
 • 8
 • 260
 • 0

Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt Nam, chương 4 pot

Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt Nam, chương 4 pot
... 2.2 .4 Nguyên tắc lựa chọn hệ thống kết cấu - Lựa chọn hệ thống kết cấu tàu phù hợp quan trọng hình thức kết cấu thân tàu ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh tế kỹ thuật tàu sau -Trước thiết kế, cần phân ... thống kết cấu dọc: Các kết cấu bố trí theo chiều dài tàu thưa theo chiều ngang, chịu sức bền dọc tốt, dùng tàu cỡ lớn, tàu có tỷ số L/B lớn - Hệ thống kết cấu hỗn hợp: Kết hợp hai hệ thống kết cấu ... 2.2 .4. 4 Khả thi công - Hệ thống ngang thuận lợi hệ thống dọc, số lượng kết cấu dọc lớn nên số lượng kết cấu gia cường, nối kết cấu dọc không liên tục nhiều, số lỗ khoét kết cấu ngang để kết cấu...
 • 7
 • 281
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế kết cấu tàu vỏ thépnghiên cứu tính toán kết cấukết cấu và tính toán độ bền một số chi tiết của tuabin phản lựcnghiên cứu sử dụng các loại phụ gia nhằm nâng cao độ bền cho kết cấu bê tông bảo vệ mái đê biển ang giao phong nam địnhnghiên cứu tính toán lướitính toán độ bền mònnghiên cứu tính toán thủy lựctính toán độ bền mỏitính toán độ bền mối hàntính toán độ lún cố kếtnghiên cứu tính toán tường tầng hầm trong giai đoạn thi côngtrang thiết bị điện tàu 53000t đi sâu nghiên cứu tính toán công suất trạm phát điệntrang thiết bị điện tàu 34000t đi sâu nghiên cứu tính toán công suất trạm phát điện bằng phương pháp bảng tảinghiên cứu tính toán song song và ứng dụng vào hệ thống tính cước data 3gnghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép đình vũGRAMMAR + BÀI TẬP MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (THE RELATIVE CLAUSE)GRAMMAR + BÀI TẬP THỨC GIẢ ĐỊNH (câu điều KIỆN WISH )Ngữ Pháp GRAMMAR thức giả định ở mệnh đề điều kiệnNghiên cứu bào chế kem chống dị ứng và trị vết côn trùng cắnNGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VI CẦU IBUPROFEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO LIÊN KẾT CHÉOKE HOACH THI HAI HOA DAN CHU NH15 16 (kế hoạch tham khảo)THIẾT kế và tối ưu HOÁ CÔNG THỨC VIÊN NANG CHỨA GLUCOSAMIN và CHONDROITIN SULFATChương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dàiChương I. §13. Ước và bộiĐỀ và đáp án môn CÔNG NGHỆ 10Đề thi công nghệ kì 2Đồ án nghiên cứu luật sở hữu trí tuệ ở Trung QuốcĐề kiểm tra sinh 10 ( 15 phút )Bào chế thuốc mỡ Đào tạo dược sĩTác động của đặc điểm giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minhCách khắc phục các lỗi điều hòa thường gặp ở daikinCHÍNH SÁCH QUẢN lý NHÀ nước đối với THỊ TRƯỜNG sữa NHẬP KHẨU tại VIỆT NAMBài 10. Ếch ngồi đáy giếngNghiên cứu tác động công cụ google đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt namXây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên Observium