Sử dụng ma trận IE đề xuất định hướng chiến lược cho công ty TNHH TM DV Anh Đức

thảo luận quản trị chiến lược sử dụng ma trận IE đề xuất định hướng chiến lược cho công ty TNHH hải linh

thảo luận quản trị chiến lược sử dụng ma trận IE đề xuất định hướng chiến lược cho công ty TNHH hải linh
... LP MA TRN IE TRONG VIC HOCH NH CHIN LC PHT TRIN TI CễNG TY TNHH HI LINH 3.1 Cỏch thit lp ma trn IE Ma trn IE ( Internal External Matrix) t cỏc SBU khỏc ca mt doanh nghip vo 01 bng cú 09 ụ Ma ... CHUNG V CễNG TY TNHH HI LINH Hc viờn: PHM TH HNG Lp: QLKT Trang BI TP LN CHUYấN - MễN HC: QUN TR CHIN LC 2.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH Hi Linh Tờn doanh nghip : CễNG TY TNHH HI LINH Tr s ... ca cụng ty - Tng Cty CN TT Bch ng Cty TNHH Thng mi ti Hi Phũng Trng Cao ng Hng Hi Cty TNHH ti bin Hi Tiờn Cụng ty CP tip ỡnh V Cty CP ti bin VINASHIP Trung tõm phi hp TKCN HH KVI Cụng ty CP ti...
 • 25
 • 176
 • 6

Phân tích ma trận IEđề xuất định hướng chiến lược tại công ty bảo minh

Phân tích ma trận IE và đề xuất định hướng chiến lược tại công ty bảo minh
... 2,86 Bảo Minh nằm ô V ma trận IE với chiến lược nên sử dụng chiến lược thâm nhập thị trường phát triển sản phẩm chiến lược kinh doanh Dựa vào ma trận IE phân tích chiến lược kinh doanh Bảo Minh ... chức Hoạch định Phân tích môi trường bên Phân tích nội Xác định mục tiêu chiến lược Hình thành chiến lược - Chiến lược cấp công ty - Chiến lược cấp kinh doanh - Chiến lược cấp chức Phân Hoạch ... chiến lược QLKT1 2015 lớp CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO BẢO MINH ĐẾN NĂM 2020 3.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Bảo Minh đến năm 2020 Lập ma trận IE: Tổng điểm quan trọng ma...
 • 27
 • 207
 • 1

Lập ma trận IEđề xuất định hướng chiến lược cho Trung tâm Thương mại điện tử

Lập ma trận IE và đề xuất định hướng chiến lược cho Trung tâm Thương mại điện tử
... định, bền vững doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng việc hoạch định chiến lược em chọn đề tài: Lập ma trận IE đề xuất định hướng chiến lược cho Trung tâm Thương mại điện tử, thuộc Sở Công Thương ... chức cá nhân tham gia vào hoạt động TMĐT Ma trận IE Lập ma trận IE cho Trung tâm Thương mại điện tử: 30 Tổng điểm quan trọng ma trận IFE Tổng điểm quan trọng ma trận EFE Mạnh Trung bình Yếu 3,0 ... phẩm chiến lược hoạt động Dựa vào ma trận IE phân tích chiến lược hoạt động Trung tâm TMĐT nên dùng chiến lược thâm nhập thị trường phát triển sản phẩm 31 PHẦN – ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO...
 • 38
 • 118
 • 0

Lập ma trận IEđề xuất định hướng chiến lược cho trung tâm thương mại điện tử

Lập ma trận IE và đề xuất định hướng chiến lược cho trung tâm thương mại điện tử
... định, bền vững doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng việc hoạch định chiến lược em chọn đề tài: Lập ma trận IE đề xuất định hướng chiến lược cho Trung tâm Thương mại điện tử, thuộc Sở Công Thương ... chức cá nhân tham gia vào hoạt động TMĐT Ma trận IE Lập ma trận IE cho Trung tâm Thương mại điện tử: Tổng điểm quan trọng ma trận IFE Tổng điểm quan trọng ma trận EFE Mạnh Trung bình Yếu 3,0 4,0 ... phẩm chiến lược hoạt động Dựa vào ma trận IE phân tích chiến lược hoạt động Trung tâm TMĐT nên dùng chiến lược thâm nhập thị trường phát triển sản phẩm 34 PHẦN – ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO...
 • 41
 • 281
 • 2

Phân tích môi trường kinh doanh việt nam sử dụng mô hình swot để định hướng chiến lược cho công ty cổ phần sữa việt nam - vinamilk

Phân tích môi trường kinh doanh việt nam sử dụng mô hình swot để định hướng chiến lược cho công ty cổ phần sữa việt nam - vinamilk
... MÔ HÌNH SWOT ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY VINAMILK Giới thiệu sơ lược công ty Vinamilk  Giới thiệu chung: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) thành lập sở định số 155/2003QĐ-BCN ngày ... 155/2003QĐ-BCN ngày 01/10/2003 Bộ Công nghiệp việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty số 4103001932 Sở Kế hoạch ... PHẦN 1: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VIỆT NAM Môi trường 1.1 Nhân học  Quy tốc độ tăng dân số - Tổng số dân nước ta vào ngày 1/4/2009 85.789.573...
 • 28
 • 1,390
 • 15

Sử dụng mô hình swot để định hướng chiến lược cho công ty cổ phần sữa việt nam - vinamilk

Sử dụng mô hình swot để định hướng chiến lược cho công ty cổ phần sữa việt nam - vinamilk
... họ để hạn chế tối đa rủi ro sai sót xảy 17 PHẦN 2: SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY VINAMILK Giới thiệu sơ lược công ty Vinamilk  Giới thiệu chung: Công ty Cổ phần Sữa Việt ... phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) thành lập sở định số 155/2003QĐ-BCN ngày 01/10/2003 Bộ Công nghiệp việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Giấy Chứng ... với tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nhà làm Marketing cần đánh giá lực tài để từ định chiến lược cho công ty  Kỹ thuật công nghệ Hiên doanh nghiệp Việt nam cố gắng ứng dụng thành tựu khoa học kỹ...
 • 29
 • 1,154
 • 9

Vận dụng ma trận SWOT để xây dựng phương hướng chiến lược cho công ty TNHH Thương mại Vương Thanh

Vận dụng ma trận SWOT để xây dựng phương hướng chiến lược cho công ty TNHH Thương mại Vương Thanh
... tiếp cận xây dựng chiến lợc vấn đề cần thiết công ty +) Sự cần thiết khách quan phải xây dựng chiến lợc cho công ty TNHH Vơng Thanh : Lịch sử vận động trình kinh doanh đòi hỏi công ty phải xây Tô ... biến rộng rãi cho ngời dân cho khách hàng biết lợi ích sử dụng sản phẩm công ty Công ty bổ nhiệm thêm phó giám đốc để linh hoạt giải công việc công ty Trong cấu công việc công ty công ty cần phải ... triển công ty: Công ty Thơng mại Vơng Thanh công ty thơng mại hoạt động theo mô hình công ty TNHH, đợc thành lập hoạt động theo Luật công ty ban hành ngày 20/01/1991 Hội Đồng Bộ Trởng Công ty Trách...
 • 56
 • 1,431
 • 7

SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK

SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK
... họ để hạn chế tối đa rủi ro sai sót xảy 16 PHẦN 2: SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY VINAMILK Giới thiệu sơ lược công ty Vinamilk  Giới thiệu chung: Công ty Cổ phần Sữa Việt ... phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) thành lập sở định số 155/2003QĐ-BCN ngày 01/10/2003 Bộ Công nghiệp việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Giấy Chứng ... với tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nhà làm Marketing cần đánh giá lực tài để từ định chiến lược cho công ty  Kỹ thuật công nghệ Hiên doanh nghiệp Việt nam cố gắng ứng dụng thành tựu khoa học kỹ...
 • 28
 • 1,165
 • 3

Xây dựng chiến lược cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .................................................. ............................. 1 1.1. Lý do chọn đề tài.............................................. ................................

Xây dựng chiến lược cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .................................................. ............................. 1 1.1. Lý do chọn đề tài.............................................. ................................
... 80 -7 51 -13 1. 707 33,7 Nư c sơn 1. 410 17 1. 366 20 1. 268 15 -44 -3,2 -98 7,2 Trang trí n i th t 1. 078 13 410 423 -668 -62 -13 3,2 T ng doanh thu 8.294 10 0 6.8 31 100 8.453 10 0 -1. 463 -17 ,7 1. 622 ... mơi trư ng vĩ mơ Cty TNHH TM Nhơn Hòa 44 B ng 9: Ma tr n hình nh c nh tranh Cty TNHH TM Nhơn Hòa .45 B ng 10 : B ng t ng h p mơi trư ng vi mơ Cty TNHH TM Nhơn Hòa 48 B ng 11 : Ma tr n ánh ... 2007/2006 M c % M c % -28,85 88.960 13 1 ,1 1000 LNR ng S lao ng ngư i 95. 418 67.887 15 6.847 -27.5 31 11 13 14 18 ,18 7,69 8.674 5.222 11 .203 -3.452 -39,79 5.9 81 114 ,5 Sinh l i bình ng/ qn c a lao...
 • 73
 • 904
 • 2

Định hướng chiến lược marketing công ty TNHH Thương Mại & Tư vấn Gia Linh

Định hướng chiến lược marketing công ty TNHH Thương Mại & Tư vấn Gia Linh
... hình marketing công ty TNHH thương mại vấn Gia Linh Chương 3: Đề xuất chiến lược giải pháp cho doanh nghiệp giai đoạn 2012 – 2015 Chương Giới thiệu công ty TNHH thương mại vấn Gia Linh ... chức công ty TNHH Thương Mại & vấn du học Gia Linh Giám đốc công ty: Bùi Thị Huệ người chịu toàn trách nhiệm hoạt động công ty, người đưa chiến lược phát triển định hướng chiến lược cho công ty ... Sơ đồ 2.5 Chu trình dịch vụ công ty TNHH thương mại & vấn Gia Linh 32 3.2.6 Con người Bên cạnh đội ngũ giảng viên có, Công ty TNHH thương mại & vấn du học Gia Linh tiếp tục hoàn thiện thêm...
 • 45
 • 286
 • 0

Đề tài: “Vận dụng mô hình chiến lược Portfolio (BCG) trong công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH TM Mỹ Đức” pdf

Đề tài: “Vận dụng mô hình chiến lược Portfolio (BCG) trong công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH TM Mỹ Đức” pdf
... phí II CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊCH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TNHH TM MỸ ĐỨC Chiến lược công ty TNHH TM Mỹ Đức Phương pháp công ty sử dụng chủ yếu phương pháp dự báo Dự báo nhận định đánh giá tính hình xảy ... trình hoạch định chiến lược công ty TNHH TM Mỹ Đức Trên thực tế, Công ty Mỹ Đức chưa có văn cụ thể công tác hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Qua tìm hiểu phân tích thấy trình hoạch định chiến ... Kiến thức hoạch định chiến lược cần cán kế hoạch nghiên cứu áp dụng CHƯƠNG III VẬN DỤNG MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC PORTFLOLIO TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM MY DỨC...
 • 63
 • 216
 • 0

Đề tài " Vận dụng mô hình chiến lược Portfolio (BCG) trong công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH TM Mỹ Đức " doc

Đề tài
... phí II CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊCH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TNHH TM MỸ ĐỨC Chiến lược công ty TNHH TM Mỹ Đức Phương pháp công ty sử dụng chủ yếu phương pháp dự báo Dự báo nhận định đánh giá tính hình xảy ... công ty TNHH TM Mỹ Đức Chương III: Vận dụng hình chiến lược portfolio công tác hoạch định chiến lược kinh doanh công ty TNHH TM Mỹ Đức Do khả thân em có hạn lần nghiên cứu vấn đề mẻ nên chắn ... trình hoạch định chiến lược công ty TNHH TM Mỹ Đức Trên thực tế, Công ty Mỹ Đức chưa có văn cụ thể công tác hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Qua tìm hiểu phân tích có 38 thể thấy trình hoạch...
 • 70
 • 189
 • 0

Tiểu luận môn quản trị chiến lược định hướng chiến lược của công ty may việt tiến thông qua ma trận swot

Tiểu luận môn quản trị chiến lược định hướng chiến lược của công ty may việt tiến thông qua ma trận swot
... Việt Tiến thành Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con Thương hiệu "Việt Tiến" xây dựng từ công ty thành lập với ý nghĩa Việt Việt Nam, Tiến Tiến lên ... chủ yếu may gia công xuất Nhưng sau 30 năm xây dựng phát triển, nỗ lực phấn đấu không ngừng toàn thể CBCNV, Công ty may Việt Tiến mở rộng, phát triển lên thành Tổng công ty may Việt Tiến, hoạt ... hình Công ty mẹ - Công ty con, bao gồm 12 xí nghiệp, 17 công ty công ty liên kết, với tổng số CBCNV 21.600 người Và đến ngày 30/8/2007 Bộ trưởng Bộ Công Thương thức định chuyển Tổng Công Ty May Việt...
 • 13
 • 162
 • 2

Đánh giá chiến lược kinh doanh trên thị trường nội địa và đề xuất điều chỉnh chiến lược của công ty cổ phần May 10 giai đoạn 2010-2015.pdf

Đánh giá chiến lược kinh doanh trên thị trường nội địa và đề xuất điều chỉnh chiến lược của công ty cổ phần May 10 giai đoạn 2010-2015.pdf
... Hùng - Lớp: EV9 ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CP MAY 10 GIAI ĐOẠN 2 010- 2015 CHƯƠNG I - MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Quá trình ... khác môn học Quản trị chiến lược để đánh giá thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh công ty CP May 10 Qua kết thu có đề xuất điều chỉnh lại chiến lược công ty CP May 10 đến năm 2015 nhằm ... bên công ty yếu tố quan trọng cần xem xét thực đề tài đặc biệt yếu tố liên quan tới chiến lược cạnh tranh công ty Đề tài tập trung nghiên cứu: Đánh giá chiến lược công ty cổ phần May 10 thị trường...
 • 35
 • 670
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đề xuất các giải pháp chiến lược cho công ty tnhh gốm sứ quang vinhchủ đề phân tích môi trường kinh doanh của công ty vinamilk định hướng chiến lược của công ty qua mô hình swtonghiên cứu và đề xuất các giải pháp sxsh cho công ty tnhh nhuộm nam thành kcn tân tạo q tân bình tp hcmxây dựng chiến lược cho công ty tnhh tmdv tây xuyênđịnh hướng chiến lược của công ty trong thời gian tớiđịnh hướng chiến lược của công ty traphacovề định hướng chiến lược của công ty 2009nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển phải gắn với việc đổi mới cơ cấu đầu tư theo định hướng chiến lược của công tyđịnh hướng chiến lược của công ty trong giai đoạn 2013 2016slide su dung ma tran bcg de danh gia ve mot day san phamsử dụng ma trận swot để phân tích trung nguyênđể đánh giá hai chỉ tiêu này cbtd thường sử dụng ma trận swot để đánh giáđối với mục tiêu 3 sử dụng ma trận swot để tìm ra điểm mạnh điểm yếu bên trong doanh nghiệp cơ hội và nguy cơ bên ngoài doanh nghiệp từ đó đề ra phương hướng và biện pháp khắc phụcsử dụng ma trận swot để phân tích điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thứcsử dụng ma trận swot đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của pvcombankchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 48. QuảBài 43. Rễ cây