Ảnh hưởng của nuôi trồng thủy sản đến đất trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực trạng quản lý sức khỏe ếch thái lan trong các mô hình nuôi tại huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Thực trạng quản lý sức khỏe ếch thái lan trong các mô hình nuôi tại huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... hiểu thực trạng quản sức khỏe động vật thủy sản địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế học phần Quản sức khỏe nuôi trồng thủy sản” Nhóm tiến hành điều tra Thực trạng quản sức khỏe ếch Thái ... Thái Lan hình nuôi huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên Huế II ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA II.1 ĐỊA ĐIỂM Các hộ dân nuôi ếch Thái Lan (Rana Rugulosa) địa bàn xã Phú Mỹ - huyện ... dựng hình Lồng nuôi ếch sông Lồng nuôi ếch ao III KẾT QUẢ ĐIỀU TRA III.1 QUẢN LÝ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO III.1.2 Vật liệu – xây dựng hình Sân chơi cho ếch III KẾT QUẢ ĐIỀU TRA III.1 QUẢN LÝ CÁC...
 • 26
 • 842
 • 0

quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật và thực tiễn tại huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật và thực tiễn tại huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... theo quy định pháp luật vấn đề cần thiết cần phải tìm hiểu luận thực tiễn Chính em chọn đề tài “ quản sử dụng đất trồng lúa theo quy định pháp luật thực tiễn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên ... đất vào trồng lúa, xây dựng, bảo dưỡng công trình Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI HUYỆN PHÚ VANG 2.1 Thực trạng áp dụng pháp luật quản ... gồm hai chương: Chương 1: Quy định chung vấn đề pháp luật quản sử dụng đất trồng lúa Chương 2: Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật quản sử dụng đất trồng lúa huyện phú vang SVTH: Vương Thị...
 • 40
 • 134
 • 1

ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG QUỸ ĐẤT LÚA DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2000 - 2010

ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG QUỸ ĐẤT LÚA DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2000 - 2010
... với biến đổi khí hậu Từ vấn đề trên, tiến hành thực đề tài : Ứng dụng GIS viễn thám xây dựng đồ biến động quỹ đất lúa tác động biến đổi khí hậu huyện Phú Vang; tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2000 ... Bản đồ HTSD Đất Năm 2000 Bản đồ địa hình Bản đồ HTSD Đất Năm 2010 Phần mềm MapInfo Kịch BĐKH Bản đồ biến động sử dụng đất lúa năm 2000 năm 2010 Bản đồ dự báo đất lúa Phỏng vấn; thực địa Bản đồ ... đất lúa, đồ biến động đất lúa năm 2000 năm 2010 76 3.4.2.1 Bản đồ trạng sử dụng đất lúa năm 2000 năm 2010 76 3.4.2.2 Bản đồ biến động đất lúa giai đoạn 2000 đến 2010 77...
 • 112
 • 337
 • 1

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY sản có sự THAM GIA của NGƯỜI dân tại xã VINH hà, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY sản có sự THAM GIA của NGƯỜI dân tại xã VINH hà, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... cho người dân Mục tiêu cụ thể - Nâng cao suất nuôi trồng thủy sản cho người dân - Cải thiện đời sống nâng cao thu nhập cho người dân - Xây dựng quy hoạch nuôi trồng thủy sản - Nâng cao lực quản ... lợi thủy sản xu hướng giảm, phát triển manh mún, nhỏ lẻ… Trước tình hình đó, dự án IMER tiến hành đợt khảo sát phân tích hoạt động nuôi trồng thủy sản phương pháp đánh giá nông thôn tham gia ... Trong 3007ha diện tích đất liền, 3300ha mặt nước đầm phá Vinh điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt nuôi trồng thủy sản nên sản phẩm phong phú đa dạng Sản phẩm vùng tôm nuôi hồ ao Sản...
 • 20
 • 720
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐNA LÝ VÀ VIỄN THÁM TRONG ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở ĐẦM SAM CHUỒN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nghiên cứu ứng dụng GIS dừng lại mức vẽ đồ quy hoạch vùng, chưa sâu vào điều tra, phân tích thông tin thuộc tính không gian Ứng dụng GIS viễn thám khoa học thủy sản mang lại khả phân tích biểu diễn ... Trong NTTS, công trình nghiên cứu ứng dụng GIS viễn thám hạn chế, chủ yếu tập trung vào quy hoạch tổng thể cho vùng ven biển mảng đề tài nhỏ dự án Một số nghiên cứu ứng dụng cho hệ thống nuôi ... lợi thủy sản II Mục tiêu vùng nghiên cứu Mục tiêu đề tài đánh giá trạng nuôi trồng thủy sản đầm Sam Chuồn, xây dựng sở liệu góp phần định hướng phát triển NTTS bền vững Đề tài thực hộ nuôi trồng...
 • 7
 • 338
 • 5

nghiên cứu hoạt động khai thác thuỷ sản biển và đa dạng sinh kế của các hộ ngư dân xã phú thuận – huyện phú vang - tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu hoạt động khai thác thuỷ sản biển và đa dạng sinh kế của các hộ ngư dân xã phú thuận – huyện phú vang - tỉnh thừa thiên huế
... biển đa dạng sinh kế hộ ngư dân Phú Thuận huyện Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu đánh giá vai trò sinh kế hoạt động khai thác thuỷ sản biển hộ ngư dân Phú ... khai thác thuỷ sản biển -Tìm hiểu hoạt động sinh kế đánh giá đa dạng hoá sinh kế cộng đồng ngư dân sống dựa vào khai thác thuỷ sản biển + Thực trạng đa dạng sinh kế + Đánh giá đa dạng hoá sinh kế ... suất hoạt động sinh kế, tăng thu nhập, đảm bảo sinh kế bền vững cho hộ ngư dân sống dựa vào nguồn lợi thuỷ sản biển Với lý tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hoạt động khai thác thuỷ sản biển...
 • 40
 • 647
 • 4

tìm hiểu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất lúa của người dân xã phú thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất lúa của người dân xã phú thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất lúa người dân - Tìm hiểu đánh giá giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu người dân hoạt động sản xuất lúa PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Biến đổi khí hậu ... niệm ứng phó với biến đổi khí hậu Ứng phó với biến đổi khí hậu hoạt động người nhằm hạn chế mức độ tác động giảm nhẹ tổn thương biến đổi khí hậu gây [17] 2.3.2 Khái niệm thích ứng với biến đổi khí ... tiết, khí hậu Phú Thanh 4.4 Tác động thay đổi lũ lụt đến hoạt động sản xuất lúa người dân Phú Thanh Sự thay đổi bất thường lũ lụt Phú Thanh tác động lên mặt hoạt động sản xuất lúa người dân...
 • 57
 • 676
 • 2

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo tại các xã ven đầm Phá Tam Giang trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo tại các xã ven đầm Phá Tam Giang trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
... địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  X c định nhân tố t c động đến nghèo khu vực ven đầm phá Tam Giang địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  Gợi ý sách cải thiện tình trạng nghèo ... tế phát triển Fulbright khóa Phân tích nhân tố ản ƣởn đến nghèo ven đầm phá Tam Gi n địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nh m giúp nhà làm sách địa phương thấy thực trạng nguyên nhân ... - Phân tích trạng ngh o hộ dân ven đầm ph Tam Giang địa àn huyện Ph Vang tỉnh Thừa Thiên Huế - Và x c định c c nhân tố t c động đến ngh o khu vực ven đầm ph Tam Giang địa àn huyện Ph Vang tỉnh...
 • 92
 • 317
 • 2

Khóa luận hiệu quả kinh tế mô hình nuôi xen ghép tôm – cá cua tạiphú mỹ, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Khóa luận hiệu quả kinh tế mô hình nuôi xen ghép tôm – cá  cua tại xã phú mỹ, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... hỡnh nuụi xen ghộp tụm cỏ cua ca cỏc h NTTS xó Phỳ M, huyn Phỳ Vang, tnh Tha Thiờn Hu ỏnh giỏ nng lc nuụi xen ghộp tụm cỏ - cua ca cỏc h ỏnh giỏ kt qu v hiu qu nuụi xen ghộp tụm cỏ - cua ca ... hiu qu nuụi xen ghộp tụm cỏ - cua a bn nghiờn cu xut mt s gii phỏp nõng cao hiu qu kinh t nuụi xen ghộp tụm cỏ - cua xó a kt lun v kin ngh i vi hot ng nuụi xen ghộp tụm cỏ - cua xó 1.3 ... qu kinh t T trc n ó cú rt nhiu quan im khỏc v hiu qu kinh t Nu nhỡn nhn mt cỏch khỏi quỏt thỡ cú th núi rng: Hiu qu kinh t hay hiu qu sn xut kinh doanh l mt phm trự kinh t biu hin s phỏt trin kinh...
 • 83
 • 1,076
 • 4

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠIPHÚ THƯỢNG, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ doc

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ PHÚ THƯỢNG, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ doc
... hợp nhằm giúp hộ tìm kiếm việc làm ổn định sống Kết luận Quá trình đô thị hóa tác động đến kinh tế hộ nông dân vùng ven đô Qua kết phân tích cho thấy, hầu hết hộ nông dân Phú Thượng có ... nhập hộ nông dân trước sau trình đô thị hóa Kết nghiên cứu 3.1 Tình hình chung hộ điều tra Kết điều tra cho thấy, hộ dân chịu ảnh hưởng trình đô thị hóa mức độ khác Hai nguồn lực hộ lao động ... tin liên quan đến trình thu hồi đất phục vụ cho đô thị hóa, tình hình phát triển kinh tế, quy hoạch sử dụng đất, dự án phát triển khu đô thị, định hướng phát triển kinh tế hội Phú Thượng -...
 • 6
 • 505
 • 0

đánh giá tác động của “dồn điền đổi thửa” đến phát triển kinh tế hộ nông dân tạiphú mậu, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá tác động của “dồn điền đổi thửa” đến phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã phú mậu, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... Đánh giá tác động “Dồn điền đổi thửa” đến phát triển kinh tế hộ nông dân Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu đánh giá tác động ... HỌC NÔNG LÂM HUẾ KHOA KHUYẾN NÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ PHÚ MẬU, HUYỆN PHÚ VANG, ... hình dồn điền đổi đánh giá tác động dồn điền đổi đến phát triển kinh tế nông hộ Phú Mậu - Đề xuất số khuyến nghị nâng cao hiệu việc dồn điền đổi phát triển kinh tế hộ nông dân Phú Mậu PHẦN...
 • 79
 • 692
 • 1

kinh nghiệm thực tiễn thích ứng với nhiễm mặn trong sản xuất nông nghiệp ở vùng ven biển, trường hợp nghiên cứu tạiphú diên, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

kinh nghiệm thực tiễn thích ứng với nhiễm mặn trong sản xuất nông nghiệp ở vùng ven biển, trường hợp nghiên cứu tại xã phú diên, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... sản xuất nông nghiệp vùng ven biển, trường hợp nghiên cứu Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu tình hình nhiễm mặn tác động đến sản xuất nông nghiệp ... vùng nghiên cứu: - Vị trí địa lý vùng nghiên cứu - Điều kiện kinh tế - hội vùng nghiên cứu 3.1.2 Tìm hiểu thực trạng nhiễm mặn vùng nghiên cứu - Thực trạng nhiễm mặn vùng nghiên cứu: biểu nhiễm ... tiến tỉnh nhiều hạn chế việc nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn người dân để thích ứng với nhiễm mặn giải pháp tối ưu [14] Đó lý để tiến hành đề tài Kinh nghiệm thực tiễn thích ứng với nhiễm mặn sản...
 • 69
 • 886
 • 4

tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân xã phú mỹ, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân xã phú mỹ, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... cứu Tìm hiểu tác động biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất nông nghiệp người dân Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định biểu biến đổi khí hậu điểm ... điểm nghiên cứu - Tìm hiểu tác động biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất trồng trọt chăn nuôi người dân - Tìm hiểu số giải pháp thích ứng người dân trước tác động biến đổi khí hậu PHẦN 2: TỔNG ... Biểu biến đổi khí hậu Thừa Thiên Huế 2.2 Tác động biến đổi khí hậu 2.2.1 Phương pháp đánh giá tác động biến đổi khí hậu 2.2.1.1 Đánh giá tác động dựa vào kịch biến đổi khí hậu...
 • 51
 • 1,204
 • 7

So sánh một số chủng giống nấm linh chi ganoderma lucidum (w curt fr )karst nuôi trồng ở hợp tác xã nông nghiệp phú lương 1, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

So sánh một số chủng giống nấm linh chi ganoderma lucidum (w curt fr )karst nuôi trồng ở hợp tác xã nông nghiệp phú lương 1, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... vậy, việc "So sánh số chủng giống nấm Linh Chi [Ganoderma lucidum (W. Curt. :Fr. )Karst. ] ni trồng Hợp Tác Nơng nghiệp Phú Lương 1, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế " chọn chủng giống nấm cho ... sánh số chủng giống nấm Linh Chi, trồng cơng thức chất điều kiện tự nhiên Thừa Thiên Huế, đóng góp sở khoa học cho nghiên cứu nấm Linh Chi, có ý nghĩa bảo tồn đa dạng sinh học Vì nấm Linh Chi ... tháng 7/2006 3.3.2 Địa điểm nghiên cứu Thí nghiệm thực Hợp Tác Nơng nghiệp Phú Lương 1, Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp bố trí...
 • 74
 • 581
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực trạng về thị trường thủy sản nuôi và đánh bắt tại xã vinh hà huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếkhóa luận hiệu quả kinh tế mô hình nuôi xen ghép tôm – cá cua tại xã phú mỹ huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếso sánh một số chủng giống nấm linh chi ganoderma lucidum w curt fr karst nuôi trồng ở hợp tác xã nông nghiệp phú lương 1 huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 2015 của xã phú xuân huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếdanh gia hieu qua kinh te mo hinh san xuat giong nhan tao ech tai thon di tay xa phu ho huyen phu vang tinh thua thien hueđiều tra kinh tế xã hội và đánh giá hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản của các xã lộc điền và lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếtheo dõi tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của tôm thẻ chân trắng nuôi ở các mật độ khác nhau tại trại ty phụng tại xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếtìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến di cư lao động trên địa bàn xã vinh hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếanh huong cua nuoi trong thuy hai san den moi truongluận văn ảnh hưởng của nuôi trồng thuỷ sản tới môi trường nướctìm hiểu đặc điểm sản xuất và vai trò của cây sắn trong kinh tế nông hộ tại xã hương phú huyện nam đông tỉnh thừa thiên huếảnh hưởng của việc thiếu việc làm đến giảm mức sinh ở huyện lập thạchđánh giá mô hình nuôi thuỷ sản xen ghép tại xã quảng an huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếtình hình sử dụng chế phẩm sinh học em trong chăn nuôi lợn tại xã quảng phước huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếđề tài nhận thức của cha mẹ về giáo dục con cái trong gia đình hiện nay ở xã hồng quảng huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế thực trạng và giải phápĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả