Bài giảng Pháp Luật dân sự

bài giảng về luật dân sự

bài giảng về luật dân sự
... HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Khái quát chung Khái niệm HDDÂN SỰ thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân Phân loại + Hình thức: - HDDÂN SỰ có hình thức lời nói - HDDÂN SỰ có hình ... giao kết thời điểm có hiệu lực HDDÂN SỰ (trừ Th bên có thoả thuận pháp luật quy định) Thực hợp đồng Sứa đổi, chấm dứt hợp đồng 11 HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG Hợp đồng dân thông dụng có đối tượng tài ... kiện bất khả kháng -> chịu trách nhiệm dân (trừ th thỏa thuận pl) + Nếu chứng minh nghĩa vụ không th.hiện hoàn toàn lỗi bên có quyền -> chịu TNDÂN SỰ TNDÂN SỰ không th.hiện nghĩa vụ giao vật không...
 • 19
 • 1,918
 • 2

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh
... dứt quan hệ dân luật? - Quyền sở hữu dân luật?  Nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân vấn đề thời hiệu dân luật?  I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ (DÂN LUẬT) Đối tượng điều chỉnh Dân luật 1.1 Quan ... KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ (DÂN LUẬT) II QUAN HỆ DÂN LUẬT III CHỦ THỂ CỦA DÂN LUẬT IV ĐẠI DIỆN V QUYỀN SỞ HỮU VI NGHĨA VỤ DÂN SỰ VII HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VIII.TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO HÀNH VI ... Nội, 20 09 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 19 92 (sửa đổi năm 20 01) Bộ luật Dân năm 20 05 Nghị số 45 /20 05/QH11 Quốc hội ban hành ngày 14/06 /20 05 việc thi hành Bộ luật Dân năm 20 05 BỐ CỤC CHƯƠNG...
 • 79
 • 2,428
 • 2

slide bài giảng pháp luật đại cương luật dân sự

slide bài giảng pháp luật đại cương luật dân sự
... chung Luật Dân 1- Định nghĩa 2- Đối tượng điều chỉnh 3- Phương pháp điều chỉnh 4- Nguồn Luật Dân II- Một số chế định Luật Dân Đònh nghóa + Là ngành luật độc lập + Tổng hợp quy phạm pháp luật điều ... hành vi dân - Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có lực hành vi dân đầy đủ MỘT PHẦN ĐẦY ĐỦ HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN MẤT KHÔNG CÓ CÁC CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LDS: 1) Giao dòch dân 2) ... tài sản quan hệ nhân thân giao lưu dân + Bình đẳng chủ thể tham gia 2.Đối tượng điều chỉnh LDS LDS điều chỉnh quan hệ tài sản quan hệ nhân thân giao lưu dân DÂN SỰ QH TÀI SẢN QH NHÂN THÂN HÔN NHÂN...
 • 15
 • 1,475
 • 0

bài giảng pháp luật đại cương phần luật dân sự

bài giảng pháp luật đại cương phần luật dân sự
... chế đònh pháp luật dân sự, tổng hợp quy phạm pháp luật dân sự, ng điều chỉnh việc chuyển dòch tài sản người chết cho người khác theo di chúc theo trình tự đònh theo quy đònh của pháp luật Người ... niệm luật dân Đối tượng phương pháp điều chỉnh luật ng dân Quyền sở hữu tài sản cá nhân tổ chức khác xã hội Các phát sinh chấm dứt quyền sở hữu Các hình thức thừa kế tài sản theo quy đònh Pháp luật ... động ng THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT Khái niệm: thừa kế theo pháp luật thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện trình tự thừa kế pháp luật quy đònh Những trường hợp thừa kế theo pháp luật - Không có di chúc;...
 • 34
 • 240
 • 0

bài giảng gdcd 12 bài 8 pháp luật với sự phát triển của công dân

bài giảng gdcd 12 bài 8 pháp luật với sự phát triển của công dân
... quyền nghĩa vụ công dân? TIẾT 25 – BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN Quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân a Quyền học tập công dân * Khái niệm Là quyền công dân học từ thấp ... nhà nước giỏo dục TIẾT 25 – BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN Quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân a Quyền học tập công dân b Quyền sáng tạo công dân * Khái niệm Là quyền người ... Câu 4: Quyền học tập,sỏng tạo công dân quy định trong? A Pháp luật C Hiến pháp, Luật giáo dục B Hiến pháp Pháp luật D Hiến pháp, Luật giáo dục văn quy phạm pháp luật khác Câu 5: Em quan sát ảnh...
 • 24
 • 8,760
 • 1

Bài soạn Bài 8 Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bài soạn Bài 8 Pháp luật với sự phát triển của công dân
... 91, 92 Xem tiếp 8: Pháp luật với phát triển Công dân Chuẩn bị sưu tầm câu chuyện sáng tạo, học giỏi… c.- Quyền phát triển công dân Thế quyền phát triển công dân Là quyền công dân sống môi trường ... Quyền học tập công dân Quyền học tập công dân Mọi công dân có quyền học không hạn chế Mọi công dân học ngành nghề Mọi công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời Mọi công dân đối xử bình ... 3.- Trách nhiệm NN công dân việc bảo đảm thực quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân a.- Nhà nước - Ban hành sách, pháp luật, thực đồng Chính sách biện pháp cần thiếtPháp luật Cho sinh viên...
 • 36
 • 7,252
 • 57

Bài soạn Bài 8-PHAP LUAT VOI SU PHAT TRIEN CUA CONG DAN (tiet 1)

Bài soạn Bài 8-PHAP LUAT VOI SU PHAT TRIEN CUA CONG DAN (tiet 1)
... Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (tiết 1) GV: Lê Thu ỳ Giang    Kiểm tra cũ: Hãy phân biệt giống khác khiếu ... nghề Nhóm 3: Nêu nội dung ví dụ quyền học thường xuyên, học su t đời Nhóm 4: Nêu nội dung ví dụ quyền bình đẳng công dân, hội học tập Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN  Quyền học ... NSK (4/20 01) , nơi anh cho đời hầu hết phát minh quan trọng mình, TS Tạ Cao Minh trải qua "cuộc phiêu lưu" kéo dài năm Đại Học Kyushu (04/1998 – 03/1999) Đại Học Tokyo (04/1999 – 03/20 01) sau hoàn...
 • 26
 • 2,902
 • 7

Gián án Bài 8-PHAP LUAT VOI SU PHAT TRIEN CUA CONG DAN (tiet 2)

Gián án Bài 8-PHAP LUAT VOI SU PHAT TRIEN CUA CONG DAN (tiet 2)
... Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN ( tiết 2) GV: Lê Thu ỳ Giang Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (tiết 2)  Quyền học tập, sáng tạo phát triển công ... tài Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN  Quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân: a/ Quyền học tập CD b/ Quyền sáng tạo CD c/ Quyền phát triển CD  Ý nghĩa quyền học tập, sáng ... TRIỂN CỦA CÔNG DÂN Bài 8:  Quyền học tập, sáng tạo phát triển CD:  Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo phát triển CD  Trách nhiệm Nhà nước CD việc bảo đảm thực quyền học tập, sáng tạo phát triển...
 • 23
 • 4,365
 • 9

Bài tiểu luận Hình thức của hợp đồng theo qui định của pháp luật Dân sự Việt Nam – Lý luận và thực tiễn áp dụng.

Bài tiểu luận Hình thức của hợp đồng theo qui định của pháp luật Dân sự Việt Nam – Lý luận và thực tiễn áp dụng.
... xa v 14 Hình thức hợp đồng theo quy định pháp luật Dân Sự Việt Nam_ luận thực tiễn áp dụng khong cỏch a lý. Tuy nhiờn nhc im ln nht ca hỡnh thc ny chớnh l mt s trng hp an ton phỏp khụng ... u c coi l hp ng dõn s v c iu chnh theo quy nh chung v hp ng dõn s ca B lut Dõn s Hình thức hợp đồng theo quy định pháp luật Dân Sự Việt Nam_ luận thực tiễn áp dụng 1.2 Cỏc hỡnh thc ca hp ng ... hũa gia phong tc quỏn v nguyờn tc phỏp hin i tham gia giao kt hp ng 10 Hình thức hợp đồng theo quy định pháp luật Dân Sự Việt Nam_ luận thực tiễn áp dụng Nh vy, hỡnh thc ca hp ng dõn s tng...
 • 33
 • 2,435
 • 7

Bài 8 - Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bài 8 - Pháp luật với sự phát triển của công dân
... C Quyền phát triển công dân Học tập Chăm sóc sức khỏe Vui chơi, giải trí Nhân tài đất Việt  Quyền phát triển công dân công dân sống môi trường xã hội tự nhiên có lợi cho tồn phát triển mặt ... quyền sáng tạo công dân? - Khuyến khích tự sáng tạo,ứng dụng tiến KH-KT-CN, phổ biến tác phẩm, công trình có lợi cho đất nước… - Bảo vệ quyền sáng tạo công dân thông qua quy định pháp luật  Quyền ... nghĩa công dân có quyền phát triển Em có đồng ý với ý kiến không? Tại sao? So sánh quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân XHPK XH XHCN Quyền XH phong kiến XH XHCN Học tập - Được bảo đảm số -...
 • 24
 • 6,519
 • 20

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 nhà nước chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật dân sự pdf

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 nhà nước chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật dân sự pdf
... giao quyền cho quan NN thực quyền quản lý tài sản, giao cho chủ thể khác (cơ quan NN, tổ chức, cá nhân…) thực quyền chủ sở hữu chiếm hữu, sử dụng, định đoạt  NN chủ sở hữu tài sản vô chủ, tài sản...
 • 2
 • 343
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 chủ thể quan hệ pháp luật dân sự ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 chủ thể quan hệ pháp luật dân sự ppsx
... Tạm đình tư cách chủ thể người bị tuyên bố tích (không PLý làm chấm dứt tư cách chủ thể họ) Chấm dứt tư cách chủ thể người chết quan hệ pháp luật mà người tham gia với tư cách chủ thể Tài sản cá ... định án phải có mối liên hệ qua quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ hành chính, quan hệ lao động, quan hệ dân sự ) - Người Chú ý: Nếu không xác định ngày người chết ngày án định án ... liên quan (tức chủ thể có quyền yêu cầu quan NN có trường hợp, TA xác định ngày thẩm quyền tuyên bố người chết án tích) hiểu người định án phải có mối liên hệ qua quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết...
 • 7
 • 212
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 2 quan hệ pháp luật dân sự ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 2 quan hệ pháp luật dân sự ppsx
... QH tài sản) 2. 4 Các biện pháp cưỡng chế đa dạng không PL quy định mà bên QHPLDS quy định biện pháp (không trái với PL) - Các biện pháp cưỡng chế QHDS có nhiều biện pháp: + Các biện pháp mang tính ... nhiệm thiệt hại gây 2. 3 Lợi ích (chủ yếu lợi ích kinh tế) tiền đề cho QHPLDS - Lý để khẳng định lợi ích (chủ yếu lợi ích kinh tế) tiền đề cho QHPLDS: Có hai lý do: + Thứ quan hệ PLDS chủ yếu QH ... hai vợ chồng) 2. 2 Địa vị pháp lý chủ thể dựa sở bình đẳng không phụ thuộc vào yếu tố xã hội khác - Các chủ thể bình đẳng với địa vị pháp lý, phân biệt thành phần xã hội, tôn giáo, dân tộc, trình...
 • 4
 • 285
 • 1

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hình sự

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hình sự
... nhất) 4- Nguồn Luật Hình • HIẾN PHÁP Một số Bộ luật, Luật có liên quan BỘ LUẬT HÌNH SỰ Một số Bộ luật, 1999 Luật có liên quan CÁC VB HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, BỘ LUẬT VÀ CÁC VB DƯỚI LUẬT CĨ LIÊN ... Bộ luật Hình I- Một số vấn đề chung Luật Hình Định nghĩa Là ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam LUẬT HÌNH SỰ Tổng hợp QPPL xác định HV nguy hiểm cho XH bị coi tội phạm Quy định hình ... số vấn đề chung Luật Hình • 1- Định nghĩa Luật Hình • 2- Đối tượng điều chỉnh • 3- Phương pháp điều chỉnh • 4- Nguồn Luật Hình II- Một số chế định Luật Hình • 5- Tội phạm • 6- Hình phạt III- Một...
 • 18
 • 1,752
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề cương bài giảng môn luật dân sựbài giảng môn luật dân sự 2bài giảng pháp luật hình sựbài tập tình huống pháp luật dân sựbài giảng pháp luật đại cương luat hinh subai tap quan he phap luat dan sugiai phan bai tap phap luat voi su phat trien cua cong dangiải bài tập giáo dục công dân lớp 12 bài 8 phap luat voi su pha trien cua cong danpháp luật dân sựbài giảng pháp luật đại cươngquan hệ pháp luật dân sựbài tập lớn luật dân sựbài giảng pháp luật doanh nghiệpbài giảng pháp luật lao độngbài giảng pháp luật về đầu tưMột vài kinh nghiệm giải toán xác suất sinh học trong quy luật di truyền, sinh 12 trường THPT hà văn maoNâng cao kết quả học tập môn sinh học 12 thông qua phương pháp giải bài tập đột biến số lượng nhiễm săc thể do rối loạn phân bàoNhận dạng và giải toán di truyền liên kết giới tính có hoán vị gen trường hợp hai gen nằm trên x không có trên yPhân dạng và phương pháp giải các dạng bài tập di truyền học quần thể ở quần thể ngẫu phốiPhát huy tính cực của học sinh trong hoạt động học tập bằng cách sử dụng thí nghiệm khi dạy bài sư hấp thụ nước ở rễ ở trường THPTSome techniques to teach pronunciation effectively in high schoolsSome tips about teaching skills to do reading comprehension test for student at trieu son no2Some useful teaching methods to improve listening skill for high school studentsStrategies for writing a paragraph under time pressure on national secondary education examinationTechniques in teaching writing a paragraghThiết kế giao diện người dùngTopic some skills in solving language function questions and responses in examinationsĐề thi viết thi công chức chuyên ngành văn phòng có đáp ánUsing role play in teaching english for 10 th graders at nghi son high schoolUSING ROLE PLAY IN TEACHING SPEAKING SKILL AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLImage Fusion: Principles, Methods, and ApplicationsChương III. §1. Góc ở tâm. Số đo cungUsing role play technique to improve the students speaking skill at thuong xuan 2 high schoolUsing some positive teaching techniques to teach life skills effectively through some integrated reading topics for theChương I. §9. Hình chữ nhật