quy chuan 9 tương thích điện từ trường

XÂY DỰNG BỘ QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ TRƯỜNG (EMC) ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ VÔ TUYẾN CỰ LY NGẮN (SRD) DẢI TẦN TỪ 9kHz ĐẾN 40 GHz

XÂY DỰNG BỘ QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ TRƯỜNG (EMC) ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ VÔ TUYẾN CỰ LY NGẮN (SRD) DẢI TẦN TỪ 9kHz ĐẾN 40 GHz
... 55:2011/BTTTT “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thiết bị tuyến cự ly ngắn dải tần từ kHz đến 25 MHz”: Bộ QCVN cho thiết bị tuyến cự ly ngắn dải tần từ kHz đến 25 MHz xây dựng theo tiêu chuẩn ETSI ... thiết bị tuyến cự ly ngắn (SRD) dải tần từ 25 MHz đến 000 MHz (Dự thảo, ban hành 2012) 3) QCVN thiết bị tuyến cự ly ngắn dải tần từ GHz đến 40 GHz (Dự thảo, ban hành năm 2012) Các Quy chuẩn ... Các thiết bị SRD hoạt động dải tần số từ kHz đến 25 MHz - EN 300 440 (2 phần): Các thiết bị SRD hoạt động dải tần số từ GHz đến 40 GHz Tương thích điện từ trường (EMC) vấn đề quan trọng bậc thiết...
 • 53
 • 181
 • 0

Đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp docx

Đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp docx
... cục Bưu điện ban hành ngày 09 tháng 01 năm 2001 cách thức xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật 8.1 Tên Tiêu chuẩn kỹ thuật tương thích điện từ trường cho thiết bị hệ thống phân phối truyền hình cáp 32 ... xét: Các tiêu chuẩn họ IEC 60782 đầy đủ, chi tiết cho hệ thống truyền thanh, truyền hình cáp Trong đó, tiêu chuẩn IEC 60728-2 tiêu chuẩn tương thích điện từ trường xây dựng cho thiết bị mạng phân ... dung cần thực đề tài - Rà soát tình hình tiêu chuẩn hoá nước vấn đề tương thích điện từ cho thiết bị hệ thống truyền hình cáp - Tình hình sử dụng thiết bị hệ thống truyền hình cáp - Phân tích, lựa...
 • 38
 • 633
 • 0

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phô tần số và tương thích điện từ đối với theiets bị truyền thanh không dây

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phô tần số và tương thích điện từ đối với theiets bị truyền thanh không dây
... thông QCVN XXX:2012/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỔ TẦN SỐ VÀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐIỀU TẦN (FM) BĂNG TẦN 54 - 68MHz National technical ... Thông số QCVN 47: 2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phổ tần số xạ Vô tuyến điện áp dụng cho thiết bị thu phát Vô uyến điện QCVN 30:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phổ tần tương thích ... theo Quy chuẩn: QCVN 47 : 2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phổ tần số xạ vô tuyến điện áp dụng cho thiết bị thu phát vô tuyến điện; QCVN 18:2010/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương thích...
 • 18
 • 313
 • 0

Thuyết minh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần băng tần

Thuyết minh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần băng tần
... cầu thiết bị truyền không dây sử dụng Việt Nam mà cần phải xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phổ tần số tương thích điện từ thiết bị truyền không dây sử dụng kỹ thuật điều tần FM băng tần ... thiệu tiêu chuẩn 1.1 Tên quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phổ tần số tương thích điện từ thiết bị truyền không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM), băng tần 54-68 MHz” 1.2 Mã số: 52 – 12 ... Quy chuẩn phổ tần số tương thích điện từ kỹ thuật phát quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần quy chuẩn QCVN 30:2011 áp dụng cho thiết bị hoạt động dải tần 68-108 MHz Đối với thiết bị truyền không...
 • 16
 • 623
 • 7

QCVN 18:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ THÔNG TIN VÔ TUYẾN ĐIỆN pps

QCVN 18:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ THÔNG TIN VÔ TUYẾN ĐIỆN pps
... năm 2010 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông QCVN 18:2010/BTTTT QCVN 18:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ THÔNG TIN VÔ TUYẾN ĐIỆN National technical ... 1.3 Giải thích từ ngữ 1.3.1 Thiết bị phụ trợ (ancillary equipment) Thiết bị kết nối với thiết bị thông tin tuyến coi thiết bị phụ trợ nếu: - Thiết bị sử dụng với thiết bị thông tin tuyến để ... equipment QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định yêu cầu kỹ thuật tương thích điện từ (EMC) thiết bị thông tin tuyến điện làm việc dải tần từ kHz đến 3000 GHz thiết...
 • 34
 • 241
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp

Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp
... Nghiên cứu xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị hệ thống phân phối truyền hình cáp" - Phục vụ cho công tác quản lý chất lượng thiết bị hệ thông truyền hình ... can nhiễu mạng cáp tới hệ thống khác,Vụ KHCN thực đề tài Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị hệ thống phân phối truyền hình cáp sở TCVN 9373:2012 ... 36 Giới thiệu đề tài 1.1 Tên đề tài Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị hệ thống phân phối truyền hình cáp" 1.2 Mã số đề tài: Mã số: 154-12-KHKT-TC...
 • 37
 • 146
 • 0

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ UWB

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ UWB
... tiến hành xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị UWB tương thích điện từ sử dụng lĩnh vực thông tin Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị UWB dùng cho định vị, đa quy chuẩn kỹ thuật thiết bị thông tin UWB yêu ... hợp với tiêu chí lựa chọn tài liệu tham chiếu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị thông tin UWB tương thích điện từ Nhóm chủ trì định chọn tài liệu tham chiếu để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết ... tuyến tương thích điện từ (ERM); Tiêu chuẩn tương thích điện từ (EMC) thiết bị vô tuyến dịch vụ; Phần 1: Các yêu cầu kỹ thuật chung Tiêu chuẩn chuyên lĩnh vực tương thích điện từ dùng chung cho thiết...
 • 33
 • 315
 • 0

Xác nhận phù hợp tiêu chuẩn tương thích điện từ

Xác nhận phù hợp tiêu chuẩn tương thích điện từ
... Thủ tục Xác nhận phù hợp tiêu chuẩn tương thích điện từ - Tổ chức cá nhân gửi phiếu yêu cầu thử nhiệm mẫu thiết bị cần đo tiêu chuẩn tương thích điện từ - Người sử dụng gửi khai ... theo thông báo trước nhận kết - Qua Bưu điện Cách thức thực - Trụ sở quan hành - Phiếu yêu cầu thử nghiệm Thành phần, số lượng hồ sơ - Mẫu thiết bị cần đo tương thích điện từ; * Số lượng hồ sơ: ... trực tiếp thực TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện - Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính, Cục quản lý chất lượng Kết thực thủ tục - Kết đo tương thích điện từ hành - Phí đo nhiễu dẫn 500 000/cổng...
 • 3
 • 100
 • 0

Xác nhận phù hợp tiêu chuẩn tương thích điện từ ppsx

Xác nhận phù hợp tiêu chuẩn tương thích điện từ ppsx
... nhân gửi phiếu yêu cầu thử nhiệm + mẫu thiết bị cần đo tiêu chuẩn tương thích điện từ Người sử dụng gửi khai đăng ký Cục Tần số vô tuyến điện địa 115 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội, Mô tả bước ... Tổ chức cá nhân nhận Thông báo lệ phí đo mẫu Khách hàng nộp phí theo thông báo trước nhận kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu yêu cầu thử nghiệm Mẫu thiết bị cần đo tương thích điện từ Số hồ sơ: 01(bộ) ... Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Phiếu yêu cầu thử nghiệm Quyết định 11/QĐ-TTKT ngày Phiếu nhận mẫu Quyết định 11/QĐ-TTKT ngày Phiếu trả mẫu Quyết định 11/QĐ-TTKT ngày Yêu cầu Yêu cầu điều...
 • 4
 • 170
 • 0

ĐẢM BẢO TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ TRONG KỸ THUẬT THIẾT KẾ MẠCH VÀ TRONG MÔI TRƯỜNG TRUYỀN TÍN HIỆU

ĐẢM BẢO TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ TRONG KỸ THUẬT THIẾT KẾ MẠCH VÀ TRONG MÔI TRƯỜNG TRUYỀN TÍN HIỆU
... Chỉnh lưu chuyển mạch mềm hồi phục nhanh 25 CHƯƠNG TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ TRONG MÔI TRƯỜNG TRUYỀN TÍN HIỆU 3.1 Truyền tín hiệu môi trường phi kim loại Môi trường truyền tín hiệu tốt đảm bảo EMC hồng ... giảm kích thước linh kiện số vấn đề tương thích điện từ Tiểu luận nghiên cứu vấn đề Đảm bảo tương thích điện từ kỹ thuật thiết kế mạch môi trường truyền tín hiệu Mặc dù cố gắng, trình độ hạn ... kiện tương tự tương thích điện từ thiết kế mạch tương tự 16 2.2.1 Lựa chọn thành phần tương tự 16 2.3 Thiết kế mode chuyển mạch 22 CHƯƠNG TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ TRONG MÔI TRƯỜNG...
 • 36
 • 378
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ Những đặc trưng của sét điện trường liên quan đến lỗi đường truyền vào mùa đông

BÀI TẬP LỚN MÔN TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ Những đặc trưng của sét điện trường liên quan đến lỗi đường truyền vào mùa đông
... Những đặc trưng sét điện trường liên quan đến lỗi đường truyền vào mùa đông Tóm tắt: Trong báo này, dạng sóng chớp điện trường liên quan đến lỗi đường dây truyền tải điện đáng ý mùa đông ... sóng điển hình từ tia trở lại mang điện tích âm Hình Dạng sóng điện trường liên kết với phóng sét âm quan sát FA (a) Trường dạng sóng liên quan đến lỗi truyền dẫn vào mùa đông (b) Tương tự (a) ... liên quan đến lĩnh vực trường điện từ khảo sát Những tia sét vào mùa đông xảy xung quanh bờ biển Biển Nhật Bản theo nhiều cách khác tùy thuộc vào phân cực chúng I GIỚI THIỆU Sét vào mùa đông...
 • 13
 • 198
 • 0

báo cáo môn tương thích điện từ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trong hệ thống truyền hình cáp

báo cáo môn tương thích điện từ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trong hệ thống truyền hình cáp
... GIỚI THIỆU VỀ MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP CẤU TRÚC CỦA MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP PHẠM VI XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN THIẾT BỊ TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN MỘT SỐ THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH CÁP MỘT SỐ THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH CÁP Chương ... 1: Tổng quan tương thích điện từ   Khái niệm     Cấu trúc Các nguồn nhiễu tương thích điện từ o Chương :giới thiệu mạng truyền hình cáp Phạm vi tiêu chuẩn Thiết bị theo tiêu chuẩn Một số ... Chương TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN TRONG MẠNG PHÂN PHỐI TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP TẠI VIỆT NAM TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG • • Ở Việt Nam truyền hình cáp hữu tuyến xây dựng từ năm 1993 TP...
 • 26
 • 289
 • 0

tiểu luận môn tương thích điện từ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trong hệ thống truyền hình cáp

tiểu luận môn tương thích điện từ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trong hệ thống truyền hình cáp
... 12 Tiểu luận Tương thích điện từ 2.3 Phạm vi xây dựng tiêu chuẩn Hình 6: Phạm vi xây dựng tiêu chuẩn SVTH: Lê Phước Chung Trang 13 Tiểu luận Tương thích điện từ 2.4 Thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn ... Trang Tiểu luận Tương thích điện từ MỤC LỤC SVTH: Lê Phước Chung Trang Tiểu luận Tương thích điện từ SVTH: Lê Phước Chung Trang Tiểu luận Tương thích điện từ CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN ... mang lại tương thích hoạt động hệ thống nhạy cảm với môi trường trường điện từ nó, tượng nhiễu loạn sinh từ hệ thống, phần hệ thống từ nguồn bên 1.2 Các nguồn nhiễu tương thích điện từ Trong lĩnh...
 • 28
 • 243
 • 0

THUYẾT MINH dự THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TƯƠNG THÍCH điện từ (EMC) – PHẦN 4 2 PHƯƠNG PHÁP đo và THỬ MIẾN NHIỄU đối với HIỆN TƯỢNG PHÓNG TĨNH điện

THUYẾT MINH dự THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TƯƠNG THÍCH điện từ (EMC) – PHẦN 4 2 PHƯƠNG PHÁP đo và THỬ  MIẾN NHIỄU đối với HIỆN TƯỢNG PHÓNG TĨNH điện
... TCVN 8 24 1 -4- 2: 20 09 - Tương thích điện từ (EMC) Miễn nhiễm tượng phóng tĩnh điện Phương pháp đo thử Tiêu chuẩn xây dựng sở chấp thuận nguyên vẹn tiêu chuẩn IEC 61000 -4- 2: 2001 IEC Tiêu chuẩn ... rà soát, cập nhật tiêu chuẩn TCVN8 24 1 -4- 2: 2009 Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm tượng phóng tĩnh điện Phương pháp đo thử Với lý trên, TCVN xxxx :20 13 xây dựng dự sở : - Nghiên cứu, cập ... : Tương thích điện từ (EMC) Phần 4- 3 : Phương pháp đo thử - Miễn nhiễm tượng phóng tĩnh điện TCVN xxxx :20 13 1 .2 Đặt vấn đề Quản lý tương thích điện từ Việt Nam thực thi nhiều năm qua Hiện...
 • 10
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tương thích điện từ trườngtiêu chuẩn tương thích điện từtương thích điện từkhả năng tương thích điện từtiểu luận tương thích điện từbài tập tương thích điện từtính tương thích điện từđảm bảo tương thích điện từứng dụng tương thích điện từmô phỏng tương thích điện từtương thích điện từ máy bayvấn đề tương thích điện từnghiên cứu tương thích điện từgiới thiệu về tương thích điện từtương thích điện từ đào ngọc chiếnQuyết định 656 QĐ-TCTK về tiến hành Điều tra người khuyết tật năm 2016 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hànhQuyết định 26 2016 QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 1436 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhiền đến năm 2050Quyết định 1504 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch Cụm công nghiệp Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1 500Quyết định 2235 QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa và thể thao do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 40 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng TrịQuyết định 3677 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh HóaQuyết định 2094 QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2120 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (đợt 2) trên địa bàn thành phố Hải PhòngQuyết định 3151 QĐ-UBND năm 2016 Quy định tạm thời áp dụng đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lào CaiQuyết định 2951 QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục tài sản và đơn vị mua sắm tập trung do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 1259 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khu dân cư thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3111 QĐ-UBND điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh năm 2016Quyết định 2069 QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chínhQuyết định 2165 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện An Biên, tỉnh Kiên GiangQuyết định 5358 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (đoạn Km7+730 đến Km11 + 552) huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiQuyết định 822 QĐ-SYT năm 2016 Quy chế quản lý hồ sơ công, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68 2000 NĐ-CP của Sở Y tế Hà GiangQuyết định 2672 QĐ-UBND phê duyệt Danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33 2015 QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 (Đợt 1)Quyết định 2853 QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk LắkQuyết định 3060 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc