Đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp docx

38 888 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2014, 00:20

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGBỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀIXây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cápMã số: 114-09-KHKT-TC Chủ trì : KS. Đào Đức DươngCộng tác viên : TS. Nguyễn Hữu Hậu ThS. Đỗ Đức Thành ThS. Đặng Quang DũngHÀ NỘI 2009Thuyết minh đề tài 114-09-KHKT-TCMỤC LỤC1 Giới thiệu đề tài 51.1 Tên đề tài 51.2 Mã số đề tài 51.3 Mục tiêu của đề tài 51.4 Những nội dung cần thực hiện của đề tài 51.5 Kết quả 52 Giới thiệu về mạng truyền hình cáp 52.1 Khái niệm mạng truyền hình cáp 52.2 Sơ đồ cấu trúc của mạng truyền hình cáp 62.3 Phạm vi xây dựng tiêu chuẩn 72.4 Thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn 82.5 Giới thiệu một số thiết bị sử dụng trong mạng phân phối tín hiệu truyềnhình cáp 9 Thiết bị tích cực trong mạng phân phối cáp đồng trục băng rộng: 9 Thiết bị thụ động trong mạng phân phối cáp đồng trục băng rộng: 9 Thiết bị Headend: 10 Thiết bị quang: 103 Tình hình sử dụng các thiết bị trong mạng phân phối tín hiệu truyền hìnhcáp trên thế giới 113.1 Tình hình phát triển truyền hình cáp ở châu Âu 113.2 Tình hình phát triển truyền hình cáp ở Mỹ 123.3 Châu Á 133.4 Thiết bị sử dụng của các hãng trong mạng phân phối 13a) Bộ khuếch đại tín hiệu 13b) Bộ khuếch đại model 93230 của hãng Scientific Atlanta 14c) Bộ khuếch đại của hãng Aeroflex 15d) Bộ khuếch đại dùng trong gia đình (indoor) của hãng ScientificAtlanta 164 Tình hình sử dụng các thiết bị trong mạng phân phối tín hiệu truyền hìnhcáp ở Việt Nam 162Thuyết minh đề tài 114-09-KHKT-TC4.1 Các sản phẩm đang được sử dụng tại Việt Nam 164.2 Chỉ tiêu kỹ thuật của một số sản phẩm 175 Rà soát, tổng hợp tình hình tiêu chuẩn hóa trong và ngoài nước 195.1 Tình hình tiêu chuẩn hoá trong nước 195.1.1 Các tiêu chuẩn, vấn đề nghiên cứu về lĩnh vực tương thích điện từ(EMC) 195.1.2 Nhận xét: 205.2 Tình hình tiêu chuẩn hóa ngoài nước 215.2.1 Tổ chức IEC (International Electrotechnical Committee) 215.2.2 Tổ chức CENELEC (Committee European Norm Electrotechnical) 225.2.3 Tổ chức ETSI 245.2.4 Tổ chức ITU 255.2.5 Tiêu chuẩn của Đức 265.2.6 Tiêu chuẩn của Úc/New zealand 265.2.7 Tiêu chuẩn của Anh 275.2.8 Tiêu chuẩn của Hồng Kông 285.3 Nhận xét 296 Lý do, mục đích và phạm vi xây dựng tiêu chuẩn 306.1 Lý do xây dựng tiêu chuẩn 306.2 Mục đích xây dựng tiêu chuẩn 306.3 Phạm vi xây dựng tiêu chuẩn 307 Sở cứ xây dựng tiêu chuẩn 307.1 Tiêu chí lựa chọn sở cứ chính 307.2 Phân tích tài liệu 317.2.1 Tiêu chuẩn IEC 60728-2 của IEC 317.2.2 Tiêu chuẩn EN 50083-2 của CENELEC 317.2.3 Tiêu chuẩn các nước 317.2.4 Nhận xét 317.3 Kết luận 327.4 Hình thức thực hiện 328 cách thức xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật 323Thuyết minh đề tài 114-09-KHKT-TC8.1 Tên bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật 328.2 Bố cục của bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật 338.3 Nội dung chính của Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật 338.3.1 Cách biên soạn bản Dự thảo bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật 358.3.2 Đối chiếu giữa tài liệu tham khảo và bản dự thảo bộ Tiêu chuẩn kỹthuật 35 Tài liệu tham khảo 374Thuyết minh đề tài 114-09-KHKT-TC1 Giới thiệu đề tài1.1 Tên đề tài“Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phânphối truyền hình cáp".1.2 Mã số đề tàiMã số: 114-09-KHKT-TC Thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn1.3 Mục tiêu của đề tài Mục tiêu: Phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng về các đặc tính phát xạ và miễn nhiễm đối vớinhiễu điện từ của các thiết bị tích cực và thụ động dùng trong hệ thống phân phối truyền hình cáp.1.4 Những nội dung cần thực hiện của đề tài- Rà soát tình hình tiêu chuẩn hoá trong và ngoài nước về vấn đề tương thích điện từ cho các thiếtbị trong hệ thống truyền hình cáp. - Tình hình sử dụng các thiết bị trong hệ thống truyền hình cáp.- Phân tích, lựa chọn sở cứ xây dựng tiêu chuẩn.- Xây dựng bộ dự thảo tiêu chuẩn (tiếng Việt + tiếng Anh).1.5 Kết quả- Bản thuyết minh tiêu chuẩn.- Bản dự thảo bộ tiêu chuẩn về EMC cho các thiết bị trong hệ thống phân phối tín hiệu truyền hìnhcáp.2 Giới thiệu về mạng truyền hình cáp 2.1 Khái niệm mạng truyền hình cápTruyền hình cáp dân dẫn (Cable Television – CATV), thường được gọi là truyền hình cáp hữu tuyến là một mạng truyền hình trong đó tín hiệu được truyền qua những dây dẫn để đến tivi. Dây dẫn được 5Thuyết minh đề tài 114-09-KHKT-TCđề cập ở đây có thể là cáp quang hoặc cáp đồng trục, trong thực tế mạng CATV là một mạng lai giữa cáp đồng trục và cáp quang (Hybrid Fiber Coaxial – HFC)Trong quá trình xây dựng mạng truyền hình vô tuyến quảng bá, các nhà kỹ thuật truyền hình vấp phảimột vấn đề khó giải quyết là vùng tối thu sóng truyền hình ở những khu vực có nhiều đồi núi, tínhiệu truyền hình bị che khuất. Giải pháp được đề nghị là nền tảng của công nghệ CATV ngày nay.Tín hiệu được thu tại những địa điểm có sóng tốt, sau khi được xử lý tại phòng máy, tín hiệu sẽ đượcdẫn đến các hộ thuê bao bằng dân dẫn.Chương trình cho mạng CATV được thu từ nhiều nguồn khác nhau, tại headend tín hiệu của mỗichương trình sẽ được điều chế để mỗi tín hiệu được đưa vào một kênh riêng biệt. Headend còn cónhiệm vụ tạo ra nguồn tín hiệu quang mang các chương trình để phát lên mạng. Tại node quang, tínhiệu quang sẽ được chuyển thành tín hiệu RF. Sau node quang, mạng cáp đồng trục có nhiệm vụtruyền tín hiệu RF đến các hộ gia đình.Thường tồn tại hai loại cấu hình mạng cung cấp dịch vụ truyền hình:- Mạng CATV (Community Antenna Television)- Mạng MATV (Master Antenna Television)Mạng MATV thường đáp ứng cho phạm vi quy mô nhỏ và mang tích chất phục vụ hơn là dịch vụ.2.2 Sơ đồ cấu trúc của mạng truyền hình cáp6Thuyết minh đề tài 114-09-KHKT-TCHình 1: Cấu trúc của mạng truyền hình cáp2.3 Phạm vi xây dựng tiêu chuẩnHình 2: Phạm vi xây dựng tiêu chuẩn7Thuyết minh đề tài 114-09-KHKT-TC2.4 Thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn8Thuyết minh đề tài 114-09-KHKT-TCHình 3: thiết bị headendHình 4: thiết bị mạng MATV2.5 Giới thiệu một số thiết bị sử dụng trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp• Thiết bị tích cực trong mạng phân phối cáp đồng trục băng rộng:Bộ khuếch đại tín hiệu sử dụng trong nhà và ngoài trời (khuếch đại một chiều hoặc hai chiều).Bộ khuếch đại trong nhà Bộ khuếch đại ngoài trời• Thiết bị thụ động trong mạng phân phối cáp đồng trục băng rộng:Bộ chia tín hiệu, bộ lọc, bộ ghép.9Thuyết minh đề tài 114-09-KHKT-TC • Thiết bị Headend:Bộ khuếch đại tín hiệu vệ tinh, bộ đổi tần, bộ điều chế - giải điều chế, khuếch đại tín hiệu. Bộ lọc thu tín hiệu vệ tinh Bộ điều chế Bộ cộng• Thiết bị quang:Bộ thu – phát quang, ghép quang, khuếch đại quang.CATV Optical Receiver Bộ phát quang10[...]... minh đề tài 114-09-KHKT-TC  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với kênh tương tác hai chiều dùng cho mạng phân phối truyền hình cáp (CATV) Ngoài ra còn các tiêu chuẩn về thiết bị phát hình quảng bá tương tự và số, các yêu cầu về tươngthích điện từ trường cho các thiết bị phát hình, …  Nhận xét: ETSI chưa có tiêu chuẩn riêng về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong mạng phân bố truyền. .. nối (Set top Box-STB) với hệ thống phân phối truyền hình cáp dùng kỹ thuật số 4 Quy chuẩn kỹ thuật/ ĐT 2006 Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật Modem truyền hình cáp dùng trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình quảng bá analog 5 Quy chuẩn kỹ thuật/ ĐT 2007 Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật tín hiệu truyền hình số mặt đất trong hệ thống quảng bá video số 6 Quy chuẩn kỹ thuật/ ĐT 2007 Tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh... nhiều tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực truyền hình như sau: 1 TCN 68-246:2006 Thiết bị phát hình quảng bá sử dụng công nghệ tương tự - Yêu cầu về phổ tần và tương thích điện từ trường 2 Quy chuẩn kỹ thuật an toàn/ĐT 2006 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ trường cho thiết bị phát hình quảng bá sử dụng kỹ thuật số 3 Quy chuẩn kỹ thuật/ ĐT 2006 Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị. .. khuếch đại băng rộng dùng trong mạng truyền hình cáp  Phục vụ cho công tác quản lý thiết bị  Đảm bảo khi chủng loại thiết bị này được đưa vào sử dụng thì không gây ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin khác 6.3 Phạm vi xây dựng tiêu chuẩn Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị dùng trong mạng truyền hình cáp 7 Sở cứ xây dựng tiêu chuẩn 7.1 Tiêu chí lựa chọn sở cứ... thích điện từ trường cho các thiết bị trong mạng phân phối truyền hình cáp  Hầu hết các quốc gia đều sử dụng tiêu chuẩn EN 50083 của CENELEC để xây dựng tiêu chuẩn cho mình Tiêu chuẩn EN 50083 hòan toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 69728 của tổ chức IEC  Hiện ở Việt Nam chưa có bộ tiêu chuẩn nào cho mảng thiết bị này 29 Thuyết minh đề tài 114-09-KHKT-TC 6 Lý do, mục đích và phạm vi xây dựng tiêu chuẩn. .. Đài Truyền hình Việt Nam đã tiến hành đo kiểm các bộ khuếch đại dùng trong mạng truyền hình cáp nhưng sở cứ đánh giá là theo tiêu chuẩn hãng, mà chưa có tiêu chuẩn của Việt Nam 6.2 Mục đích xây dựng tiêu chuẩn Việc xây dựng tiêu chuẩn tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp là rất cần thiết nhằm mục đích:  Phục vụ cho công tác chứng nhận hợp quy các. .. cứu và xuất bản các tiêu chuẩn liên quan đến mạng truyền hình cáp Nhiều nước đã có các tiêu chuẩn quốc gia về thích điện từ trường cho thiết bị trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp 5.2.1 Tổ chức IEC (International Electrotechnical Committee) Tổ chức IEC có họ tiêu chuẩn IEC 60728 được xây dựng cho các mạng cáp dùng cho truyền hình, truyền thanh và dịch vụ tương tác Họ tiêu chuẩn này gồm 12... sang quy chuẩn /tiêu chuẩn Việt Nam  Các quy chuẩn/ tiêu chuẩn này đều được biên soạn từ các tiêu chuẩn quốc tế 20 Thuyết minh đề tài 114-09-KHKT-TC  Tiêu chuẩn tương thích điện từ trường cho thiết bị trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp chưa có 5.2 Tình hình tiêu chuẩn hóa ngoài nước Mạng truyền hình cáp là xu thế tất yếu và đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới Các tổ chức... của tiêu chuẩn IEC 60728-2: Áp dụng cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp, bao trùm dải tần từ 5 MHz tới 862 MHz  Nội dung của tiêu chuẩn IEC 60728-2: Bao gồm các yêu cầu đối với thiết bị, trong đó yêu cầu về tương thích điện từ trường, bức xạ và miễn nhiễm và các phương pháp đo 7.2.2 Tiêu chuẩn EN 50083-2 của CENELEC Hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60728-2 7.2.3 Tiêu chuẩn. .. thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp 32 Thuyết minh đề tài 114-09-KHKT-TC 8.2 Bố cục của bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật được xây dựng với bố cục như sau: 1 Phạm vi áp dụng 2 Tiêu chuẩn viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 hiệu và chữ viết tắt 5 Yêu cầu kỹ thuật 6 Phương pháp đo Các phụ lục 8.3 Nội dung chính của Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật bao gồm các . TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp Mã. Tên đề tài Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp& quot;. 1.2 Mã số đề tài Mã số: 114-09-KHKT-TC Thuộc lĩnh vực tiêu. minh tiêu chuẩn. - Bản dự thảo bộ tiêu chuẩn về EMC cho các thiết bị trong hệ thống phân phối tín hiệu truyền hình cáp. 2 Giới thiệu về mạng truyền hình cáp 2.1 Khái niệm mạng truyền hình cáp Truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp docx, Đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp docx, Đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp docx, 4 Thiết bị sử dụng của các hãng trong mạng phân phối, 2 Tình hình tiêu chuẩn hóa ngoài nước, 3 Nội dung chính của Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay