De BT ky DS1 (HK2 14 15) (1)

Đề thi toán 6 hk2 14 15

Đề thi toán 6 hk2 14 15
... biết: Bài 6: (2,0 điểm)Trên đường thẳng xy , lấy điểm O Trên nửa mặt phẳng bờ xy , vẽ hai tia OA, OB cho = 55o; = 110o a) Tính số đo b) Tia OA có phải tia phân giác không? Vì sao? Toán – 1/4 ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Toán – 2/4 ...
 • 3
 • 531
 • 0

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 14: (phần 1) docx

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 14: (phần 1) docx
... The university b The trip c The Grand Canyon d The Colorado River 28 What is the depth of the Grand Canyon? a 277 miles b 2 78 miles c mile d no information 29 What does the word ‘wonder’ in Ene ... luggage ABCD IV Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces The Amazon ( 21) in a stream near the top of a mountain which (22) _ Cerro Huagra The stream is called the ... the Amazon The (25) of the Amazon from the (26) of the Huarco to the Atlantic Ocean is 6,4 48 kilometers 21 a begin b began c begins d is beginning 22 a call b calls c is call d is calling...
 • 7
 • 672
 • 4

Đề BT Toán + TV cuối tuần (tuần 1-tuần 26

Đề BT Toán + TV cuối tuần (tuần 1-tuần 26
... 2: Tự luận: Bài Rút gọn tính: a) + 15 b) Bài Tính a) 15 + 45 2 + + 25 30 b) c) + 28 45 32 72 5 + 12 = + ( + ) 28 c) Bài Tìm x a) x + d) b) + x + = 35 5 30 24 + Bài Hai vòi nớc chảy vào bể, vòi ... 5* Tính cách thuận tiện: a) 2 + + + + 7 b) 12 16 48 52 56 + + + + + + + 9 9 9 Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2008 Trờng THDL Lê Quý Đôn Lớp: 4A1 Họ tên: Phiếu ôn tập tuần 24 Môn: Tiếng Việt Bài Tìm ... đợc số phần quãng đờng là: A 13 20 B Đúng ghi Đ, sai ghi S: 5 a) + = 2+3 5+5 C x + x5 = 5 b) + c) 13 D +3 + 5 d) 20 x + x5 + = 5 +5 Một lớp học có 18 học sinh nữ 12 học sinh nam Hỏi số hoc sinh...
 • 50
 • 4,418
 • 104

Bài giảng ĐỀ ĐỊNH KỲ ANH VĂN 9-NO.1,2,3

Bài giảng ĐỀ ĐỊNH KỲ ANH VĂN 9-NO.1,2,3
... very interesting …………………………….to watch a football match A.watching B.watch C.to watch D.watching Hanh can’t go to the movies because she has to look …………… her little sister A.after B.at C.for D.up...
 • 9
 • 159
 • 0

Bài giảng ĐỀ ĐỊNH KỲ ANH VĂN 9-NO.1,2,3

Bài giảng ĐỀ ĐỊNH KỲ ANH VĂN 9-NO.1,2,3
... very interesting …………………………….to watch a football match A.watching B.watch C.to watch D.watching Hanh can’t go to the movies because she has to look …………… her little sister A.after B.at C.for D.up...
 • 9
 • 184
 • 1

chuyên đề chu kỳ 3 bài 14+17

chuyên đề chu kỳ 3 bài 14+17
... mạnh mẽ II Dạy văn nghị luận SGK Ngữ văn THCS: Yêu cầu chung: a Đọc - hiểu văn bản: Nhằm xác định vấn đề liên quan tới tác phẩm - Đề tài, chủ đề nghị luận - Đối tượng phạm vi nghị luận - Hướng khai ... dạy học văn nghị luận cách hệ Giáo viên cần có vốn tri thức nghị luận, vấn đề xã hội, lịch sử Đồng thời có chu n bị chu đáo, có phương pháp giảng dạy phù hợp ... Bài 17 DẠY VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TRONG SGK NGỮ VĂN THCS I Tìm hiểu chung văn nghị luận: Thảo luận: Thế văn ghị luận ? Một số ý kiến...
 • 20
 • 90
 • 0

ĐỀ THI KỸ THUẬT LẬP TRÌNH LẦN 1 VÀ LẦN 2 TRƯỜNG CAO THẮNG

ĐỀ THI KỸ THUẬT LẬP TRÌNH LẦN 1 VÀ LẦN 2 TRƯỜNG CAO THẮNG
... int ThiL1, ThiL2; float TK; }; KQ x,y; float n; l nh dư i ñây sai ? a) if(x.ThiL1>x.ThiL2) x.TK=x.ThiL1; else x.TK=x.ThiL2; b) n=(y.ThiL1+y.ThiL2) /2; c)* if(x!=y) n =1; d) y=x; Câu 39: K t qu thi ... if(x.ThiL1>x.ThiL2) x.TK=x.ThiL1; else a) b)* c) d) Câu 35: x.TK=x.ThiL2; c) n=(y.ThiL1+y.ThiL2) /2; d)* if(x!=y) n =1; Câu 38: Cho bi t câu l nh b l i : #include void main() { (1) int ... main() { int n, m[Max] = {1, 3,6,8 ,15 ,24 ,5 ,14 ,29 ,44}; for (n=0; n...
 • 18
 • 337
 • 0

10 đề kiểm tra giữa HK2 tiếng việt 1 (hướng dẫn chấm)

10 đề kiểm tra giữa HK2 tiếng việt 1 (hướng dẫn chấm)
... KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II Năm học : 2008 - 2009 Môn thi : Tiếng Việt Thời gian làm 60 phút ( không kể thời gian giao đề) PHẦN I: Kiểm tra đọc: 1) Đọc “Bàn tay mẹ” sách Tiếng việt lớp 1- ... tã lót đầy) - SGK Tiếng Việt 1/ tập II ( trang 55 ) Phòng GD&ĐT Quận Hai Bà Trưng Trường Tiểu học Trưng Trắc KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Năm học : 2009 - 2 010 Môn : Tiếng Việt (viết) - Lớp ... học : 2009 - 2 010 Môn : Tiếng Việt (viết) - Lớp Thời gian : 35 phút Tập chép: (10 điểm) - Học sinh tập chép bài: Bàn tay mẹ (Từ đầu – chậu tã lót đầy) - SGK Tiếng Việt 1/ tập II ( trang 55 ) Phòng...
 • 22
 • 280
 • 0

Đề thi kỳ thi TS 10 phần 1 (có đáp án)

Đề thi kỳ thi TS 10  phần 1 (có đáp án)
... ĐÁP ÁN Câu 1: a) A = 10 0 − + 45 = 10 − + = 10 x + y = 2 x = x = x = ⇔ ⇔ ⇔ x − y = y = x − y = x − y =1 b)  Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y) = (4 ;1) c) Đặt t = x2 ... ⇒ m ≥ -1 x + x = 2(m + 1) Viết Viel :   x1 x = m − Thay vào: x1 + x2 + x1.x2 = ⇔ m1 = (nhận); m2 = -2 (loại) Kết luận: Khi m = phương trình có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn: x1 + x2 + x1.x2= Bài ... = nên t1 = (nhận); t2 = (nhận) t1 = x2 = ⇒ x1 = - 1; x2 = t2 = x2 = ⇒ x3 = 2; x4 = -2 Vậy phương trình có nghiệm: x1 = - 1; x2 = 1; x3 = 2; x4 = -2 Câu 2: Phương trình có hai nghiệm x1; x2 ∆...
 • 3
 • 61
 • 0

Đề cương sinh trùng thú y 1(nguồn Đinh Công Trưởng)

Đề cương ký sinh trùng thú y 1(nguồn Đinh Công Trưởng)
... đồng thời g y hại sinh trùng; sinh vật sinh trùng sống sinh chủ (vật chủ); Đinh Công Trưởng K55 – TYD Email: dinhcongtruong1311@gmail.com - KST nhất thiết phải sống nhờ chủ, không ... Chỉ sinh chủ định + Ví dụ : giun đũa gà (Ascaridia galli) sinh gà, giun đũa lợn (Ascaris suum) sinh lơn, giun đũa bê nghé (Neoascaris vitulorum) sinh bê nghé - KST đa kỳ: KST sinh ... sinh nhiều chủ khác + Ví dụ: muỗi f KST ngẫu nhiên - Bình thường KST sinh chủ đó, y u tố khách quan , điều kiện chuyển sang sinh chủ khác g y bất lợi lớn cho cho chủ - Ví...
 • 78
 • 214
 • 1

Đề kiểm tra 15'' - 1 tiết học kỳ 1 lớp 6

Đề kiểm tra 15'' - 1 tiết học kỳ 1 lớp 6
... tên: Lớp: A Điểm Kiểm tra: Số học Thời gian: 15 Lời phê cô giáo Đề 0 811 5: Họ tên: Lớp: A Điểm Kiểm tra: Số học Thời gian: 15 Lời phê cô giáo Đề 0 811 5: Họ tên: Lớp: 6A Điểm Kiểm tra: Số học ... phần tử B 14 phần tử C 13 phần tử D 27 phần tử 2/ Cho tập hợp D = {14 ;15 ; 16 } Điền kí hiệu thích hợp: ; = vào ô trống { 16 } a) {15 ; 16 } D b) D {14 ; 16 ;15 } c) 16 D d) D {4;5 ;6} Viết tất tập hợp tập ... - 16 :22 b) 14 49 - { [ ( 2 16 + 18 4 ) : 8] 9} Câu3(3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết a) x- 18 :2 = b) 2x 13 8 = 23 32 Câu4 (1 iểm) Không dùng máy tính, so sánh: A = 20 06. 20 06 B = 2007 2005 Câu 5:(1...
 • 24
 • 429
 • 2

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN: TIẾNG ANH – ĐẾ 14 Phần 1. 1. a. pps

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN: TIẾNG ANH – ĐẾ 14 Phần 1. 1. a. pps
... both a and b d heat air ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14 A 2.D 3.B 4.A 5.C A B D 9.A 10 C 11 C 12 B 13.D 14 A 15.B 16.C 17 A 18 C 19 D 20.D 21 A 22 A 23 B 24 C 25 D 26 C 27 B 28 A 29 A 30 B 31.C 32.D 33.B 34.C 35.A ... 37.D 38 C 39 B 40 D 41.B 42.A 43.B 44.D 45.C 46.D 47.A 48.C 49.D 50.B 51 D 52.A 53.D 54.D 55.B 56.A 57.B 58.A 59.D 60.C 61.C 62.D 63.B 64.C 65.A 66.D 67.B 68.B 69.D 70.C 71.A 72.B 73.C 74.D 75.A ... I d I am 52 Everything you told me about him is true a that b it c what d who 53 Could I .on these shoes, please? a fill b put c look d try 54 Tell me there is anything special that...
 • 6
 • 170
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi kỹ thuật mạch điện tử 1đề cương ôn thi hk2 môn toán 11de cuong on thi hk2 vat ly 11đề bt toán tv cuối tuần tuần 1tuần 26de cuong on tap hk2 tieng anh 10de va dap an kiem tra 15 phut mon anh van lop8 hk2de kt lop 7 hk2 15 phutde kt lop 7 hk2 15 phut mon cong ngheđề thi học kì 2 toán 15đề thi giữa kỳ môn tiếng việt lớp 1đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh 10đề học kỳ 1 môn địa lý 6đề thi kỳ 1 tiếng việt 5đề thi kỳ 1 toán 2đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn tiếng việt 1111Nghi quyet DHCD 2011vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017thong bao ngay dang ky cuoi cung111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC rieng giua nien do signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcdong gop moi cua luan anThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017