Bản lĩnh kiệt xuất mà harvard đã dạy cho học sinh dương minh hào (chủ biên), thu thảo, ngọc lê

Bản lĩnh kiệt xuất harvard đã dạy cho học sinh dương minh hào (chủ biên), thu thảo, ngọc

Bản lĩnh kiệt xuất mà harvard đã dạy cho học sinh dương minh hào (chủ biên), thu thảo, ngọc lê
... hệ: 0989979998 BiBn mục xuất phẩm Thư viận Quốc gia Việt Nam Dương Minh Hào Bản lĩnh kiệt xuất Harvard đấ dạy cho học sinh / Dương Minh Hào (ch.b.), Thu Thảo, Ngọc - H : Văn hoá Thông tin, ... từ trang web: than giong, corn, DƯƠNG MINH HÀO (Chù biên) THU THẢO-NGỌC LÊ Ả HXRVARD ĐẢ DẠY CHO HỌC SINH 10027733 MHÀXUẤT b ả n văn hóa - THÔNG TIN Là trườn£ Đại học châu Mỹ lâu đời Hoa Kỳ, với ... thu t khoa học "Phải học cách tổn có thề học cách sông" Những triết lý sâu sắc từ "Thư viện học thu t lớn giới " trang bị cho sinh viên Đại học Harvard hành trang quý giá, lĩnh sống đưa lên hàng...
 • 294
 • 152
 • 0

Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển, tư duy vật lí cho học sinh miền núi

Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển, tư duy vật lí cho học sinh miền núi
... quát tính chất trừu t-ợng khoa học, biểu khái niệm phạm trù khoa học; trừu t-ợng hóa - c sử dụng phổ biến nghiên cứu khái niệm, định luật, thuyết vật lí, t- t-ởng vật - Rốn luyn cỏc thao tỏc ... nhng nhõn ti cho t nc - Yờu cu ca quỏ trỡnh nghiờn cu vt lớ Vật khoa học thực nghiệm, song vai trò lý thuyết ngày - c đề cao phát triển, sâu nghiên cứu chất đối t-ợng, tìm quy luật chung, ... I HC S PHM - - CHU TH HNG LM PHI HP S DNG TH NGHIM V PHNG TIN CễNG NGH THễNG TIN TRONG DY HC MT S NH LUT VT L PHN C HC (VT L 10 - C BN) NHM PHT TRIN T DUY VT L CHO HC SINH MIN NI Chuyờn...
 • 135
 • 717
 • 4

phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển tƣ duy vật lí cho học sinh miền núi

phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển tƣ duy vật lí cho học sinh miền núi
... quát tính chất trừu tợng khoa học, biểu khái niệm phạm trù khoa học; trừu tợng hóa đợc sử dụng phổ biến nghiên cứu khái niệm, định luật, thuyết vật lí, t tởng vật - Rốn luyn cỏc thao tỏc t logic ... I HC S PHM - - CHU TH HNG LM PHI HP S DNG TH NGHIM V PHNG TIN CễNG NGH THễNG TIN TRONG DY HC MT S NH LUT VT L PHN C HC (VT L 10 - C BN) NHM PHT TRIN T DUY VT L CHO HC SINH MIN NI Chuyờn ... nhng nhõn ti cho t nc - Yờu cu ca quỏ trỡnh nghiờn cu vt lớ Vật khoa học thực nghiệm, song vai trò lý thuyết ngày đợc đề cao phát triển, sâu nghiên cứu chất đối tợng, tìm quy luật chung, lý...
 • 151
 • 304
 • 0

Luận văn: PHỐI HỢP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VÀ PHƢƠNG TIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ ĐỊNH LUẬT VẬT LÍ PHẦN CƠ HỌC (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY VẬT LÍ CHO HỌC SINH MIỀN NÚI pptx

Luận văn: PHỐI HỢP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VÀ PHƢƠNG TIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ ĐỊNH LUẬT VẬT LÍ PHẦN CƠ HỌC (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY VẬT LÍ CHO HỌC SINH MIỀN NÚI pptx
... quát tính chất trừu t-ợng khoa học, biểu khái niệm phạm trù khoa học; trừu t-ợng hóa - c sử dụng phổ biến nghiên cứu khái niệm, định luật, thuyết vật lí, t- t-ởng vật - Rốn luyn cỏc thao tỏc ... nhng nhõn ti cho t nc - Yờu cu ca quỏ trỡnh nghiờn cu vt lớ Vật khoa học thực nghiệm, song vai trò lý thuyết ngày - c đề cao phát triển, sâu nghiên cứu chất đối t-ợng, tìm quy luật chung, ... I HC S PHM - - CHU TH HNG LM PHI HP S DNG TH NGHIM V PHNG TIN CễNG NGH THễNG TIN TRONG DY HC MT S NH LUT VT L PHN C HC (VT L 10 - C BN) NHM PHT TRIN T DUY VT L CHO HC SINH MIN NI Chuyờn...
 • 135
 • 293
 • 0

ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng thực hành sử dụng bản đồ, lựoc đồ, biểu đồ lát cắt...Cho học sinh trong quá trình giảng dạy bộ môn địa lý lớp 7 ở trường trung học cơ sở

ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng thực hành sử dụng bản đồ, lựoc đồ, biểu đồ lát cắt...Cho học sinh trong quá trình giảng dạy bộ môn địa lý lớp 7 ở trường trung học cơ sở
... việc học sinh không trọng việc rèn luyện sử dụng đồ, lược đồ, biểu đồ cho học sinh, học sinh theo giõi giảng cách thụ động ghi máy Nhiều bài, nhiều tiết không sử dụng đồ, lược đồ, sau học học sinh ... sinh kỹ nnăg vẽ đồ (15 ,7% ) lại số học sinh kỹ sử dụng đồ, lược đồ yếu Thông qua kết nhận thấy việc rèn luyện kỹ sử dụng đồ, lược đồ, biểu đồ cho học sinh coi nhẹ cần phải tiến hành thường ... pháp đàm thoại VI/LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: Xuất phát từ đặc điểm môn, tình hình học tập học sinh rèn luỵên kỹ sử dụng đồ, lược đồ học sinh trường Trong trường có giáo viên đồng môn, loại đề...
 • 16
 • 495
 • 0

skkn về dạy tập làm văn “kể lại chuyện đã đọc , đã nghe ” cho học sinh lớp 4

skkn về dạy tập làm văn “kể lại chuyện đã đọc , đã nghe ” cho học sinh lớp 4
... SL % SL % SL % SL 4A 30 em 14 4 6,7 % 11 3 6,7 % 1 6,6 % 4B 30 em 13 4 3,3 % 10 3 3,3 % 2 3 ,4 % % Qua kết khảo sát thấy Phơng pháp luyện tập viết văn kể lại chuyện đọc, nghe cho học sinh lớp có kết rõ rệt ... lại chuyện đọc, nghe theo kể văn truyện 1, Học sinh phải đọc nghe chuyện định k , nhớ cốt truyện chi tiết quan trọng ( đọc chuyện, tìm hiểu, thâm nhập chuyện) Đây khâu tiết tập làm văn kể chuyện ... lớp văn kể chuyện Mặt khác qua trình giảng dạy kiểu văn kể chuyện thấy việc rèn luyện cho học sinh kỹ nghe, nói, đọc, viết văn kể chuyện rèn luyện cho học sinh kỹ đặc thù nh : kỹ quan sát,...
 • 10
 • 226
 • 0

skkn dạy tập làm văn “ kể lại CHUYỆN đã đọc , đã NGHE” CHO học SINH lớp 4

skkn dạy tập làm văn “ kể lại CHUYỆN đã đọc , đã NGHE” CHO học SINH lớp 4
... pháp kể lại chuyện đọc, nghe theo kể văn truyện 1, Học sinh phải đọc nghe chuyện định k , nhớ cốt truyện chi tiết quan trọng ( đọc chuyện, tìm hiểu, thâm nhập chuyện) Đây khâu tiết tập làm văn kể ... công việc d/ Các bớc làm văn kể lại chuyện đọc, nghe Bớc 1: Chuẩn bị kể lại chuyện Giáo viên đọc lại câu chuyện yêu cầu học sinh nhớ lại chuyện định kể , ý đến chi tiết, ý cốt chuyện Bớc 2: Ghi ... Chuẩn bị kể lại chuyện + Học sinh đọc nhớ lại cốt truyện + Xác định k , điều chỉnh thay đổi k , dùng đại từ Tôi Bớc : Ghi lại ý Bớc : Học sinh kể lại lời kể Bớc : Hoàn chỉnh văn ( đọc lại bài, chỉnh...
 • 8
 • 322
 • 2

Kinh nghiệm VỀ DẠY TẬP LÀM VĂN “KỂ LẠI CHUYỆN ĐÃ ĐỌC , ĐÃ NGHE ” cho học sinh lớp 4

Kinh nghiệm VỀ DẠY TẬP LÀM VĂN “KỂ LẠI CHUYỆN ĐÃ ĐỌC , ĐÃ NGHE ” cho học sinh lớp 4
... yếu học 4A sinh 30 em SL 14 % 4 6,7 % SL 11 % 3 6,7 % SL % 1 6,6 % SL 4B 30 em 13 4 3,3 % 10 3 3,3 % 2 3 ,4 % % Qua kết khảo sát thấy rằng” Phương pháp luyện tập viết văn kể lại chuyện đọc, nghe cho học sinh ... nghiên cứu dạy tập làm văn kể lại chuyện đọc , ã nghe cho học sinh lớp tiến hành thực nghiệm học sinh thu kết Chúng rút kết luận sau : + Đối với kể chuyện Kể lại chuyện đọc , nghe theo kể văn truyện ... văn “ kể lại chuyện đọc , ã nghe cho học sinh lớp II Thực trạng nguyên nhân: Trong trình giảng dạy thấy văn kể chuyện học sinh bắt đầu học từ lớp hai kể chuyện theo tranh, xếp trình tự câu chuyện...
 • 16
 • 439
 • 1

SKKN Dạy cho học sinh cách ứng dụng các hình họcbản vào bài vẽ theo mẫu sẽ nâng cao kết quả học tập môn vẽ theo mẫu

SKKN Dạy cho học sinh cách ứng dụng các hình học cơ bản vào bài vẽ theo mẫu sẽ nâng cao kết quả học tập môn vẽ theo mẫu
... học sinh yêu thích môn học vận dụng vào sống Vấn đề nghiên cứu: Việc dạy cho học sinh cách ứng dụng hình học vào vẽ theo mẫu, nâng cao kết học tập môn vẽ theo mẫu cho học sinh lớp không? Người ... cứu khoa học sư phạm ứng dụng Mỹ thuật Giả thiết nghiên cứu: Dạy cho học sinh cách ứng dụng hình học vào vẽ theo mẫu nâng cao kết học tập môn vẽ theo mẫu cho học sinh lớp trường tiểu học Cam Phúc ... dạy học thông qua việc sử dụng hình học vào vẽ theo mẫu làm cho học sinh vẽ vật mẫu tốt hơn, hình hơn, tăng thêm khả quan sát phân tích mẫu vẽ theo mẫu vẽ khác cách khoa học sáng tạo Từ học sinh...
 • 44
 • 144
 • 0

SKKN Phương pháp giảng dạy môn Đá cầu cho học sinh THPT

SKKN Phương pháp giảng dạy môn Đá cầu cho học sinh THPT
... nghiệm : Phương pháp giảng dạy môn đá cầu cho học sinh THPT Họ tên tác giả : Huỳnh Nguyễn Thanh Liêm Tổ : Thể dục – quốc phòng Lĩnh vực : Quản lý giáo dục Phương pháp dạy học môn : Phương pháp giáo ... trường, cấp Tỉnh để học hỏi kinh nghiệm quí báu nhằm tìm biện pháp, phương pháp giảng dạy thích hợp ý kiến góp ý để thực tốt đề tài “ Phương pháp giảng dạy môn đá cầu cho học sinh THPT Cuối rút nội ... mà học sinh chưa biết, tạo cho học sinh hưng phấn ban đầu Nội dung giảng dạy cần linh hoạt phải thận trọng, học sinh chưa nắm vững động tác không nên dạy sang động tác khác  Sự sai sót học sinh...
 • 13
 • 793
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm dạy bài tập khói đa diện cho học sinh yếu

sáng kiến kinh nghiệm dạy bài tập khói đa diện cho học sinh yếu
... lĩnh hội lĩnh kiến thức mới, từ đạt kết cao kiểm tra, đánh giá • Mục tiêu đề tài: Học sinh nắm kiến thức chương: phân biệt khối đa diện, thể tích khối đa diện, đa diện Tất học sinh rèn kỷ tính ... để học sinh dễ tính toán, dễ tiếp thu; tập khó bổ sung thêm yêu cầu nhỏ để giảm bớt độ khó + Trước dạy dạng tập, giao tập nhà cho học sinh chuẩn bị trước + Dạy xong dạng giao tập tương tự nhà cho ... với khả học sinh +Sau gợi ý giúp học sinh tính thể tích khối A’CEF, học sinh tính thể tích khối A’B’CF 3) Bài tập dạng: Tính thể tích khối đa diện cách lập tỉ số thể tích hai khối đa diện Phương...
 • 14
 • 385
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 12 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 12 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
... chọn trường học sinh THPT địa bàn TP Nội 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Ngoại ngữ, THPT chuyên KHTN ĐHQGHN, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT ... .55 CHƯƠNG 4: 57 PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 12 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 57 4.1 Thống kê mô tả 57 ... vi nghiên cứu 14 1.4 Phương pháp nghiên cứu 14 CHƯƠNG 2: 15 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ KHUNG LÝ THUYẾT VỀ HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 12 15 2.1 Lịch sử nghiên...
 • 97
 • 300
 • 1

BẢN mô tả SÁNG KIẾN một số đề XUẤT rèn kỹ NĂNG VIẾT CHO học SINH KHỐI 10

BẢN mô tả SÁNG KIẾN một số đề XUẤT rèn kỹ NĂNG VIẾT CHO học SINH KHỐI 10
... DỤNG SÁNG KIẾN Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2016 Người viết đơn (Ký tên, đóng dấu) BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Một số đề xuất rèn kỹ viết ... đề xuất rèn kỹ viết cho học sinh khối 10 Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn tiếng Anh trường THPT Tóm tắt trình trạng giải pháp biết Kỹ viết giống kỹ nói kỹ sản sinh (productive skill) Ở số khía ... dụng, tốn kém, học sinh cải thiện kỹ viết nhanh chóng + Hiệu xã hội: Đem lại hiệu cho nhiều học sinh THPT, giúp học sinh cải thiện kỹ viết Nhờ mà học sinh trang bị thủ thuật, kỹ thuật viết tiếng...
 • 31
 • 453
 • 5

Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào dạy các bài của chương các hợp chất vô cơ nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 9a trường THCS biên giới

Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào dạy các bài của chương các hợp chất vô cơ nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 9a trường THCS biên giới
... vào Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào dạy chương hợp chất nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 9A trường THCS Biên Giới Đây phương pháp áp dụng số nước giới đạt hiệu thiết thực ... cho người học cách chủ động, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng môn tiến hành nghiên cứu đề tài: Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào dạy chương hợp chất nhằm nâng cao chất lượng môn cho ... kiến thức khoa học, phương pháp bàn tay nặn bột ý nhiều đến việc rèn kỹ diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói viết cho học sinh b sở khoa học phương pháp bàn tay nặn bột: - Dạy học khoa học dựa tìm...
 • 31
 • 52
 • 0

Xem thêm