Nhà quản trị thành công peter f drucker; nguyễn thị hồng dịch

Tài liệu Nhà quản trị thành công PETER F. DRUCKER ppt

Tài liệu Nhà quản trị thành công PETER F. DRUCKER ppt
... THÂNH CƯNG PETER F DRUCKER Nguỵn Dûúng Hiïëu, MBA dõch Chòu trách nhiệm xuất bản: Ts Quách Thu Nguyệt Biên tập: Thành Nam Bìa: Nguyễn Hữu Bắc Sửa in: Thanh Bình Kỹ thuật vi tính: Thanh Hà NHÀ XUẤT ... Thắng - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn Website: http://www.nxbtre.com.vn CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN ... thån vïì cấc cng cố thïí thêëy rùçng chng ta khúãi àêìu bùçng nhûäng giẫ 202 203 CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG Khi tûúáng Eisenhower àùỉc cûã Tưíng thưëng, ngûúâi tiïìn...
 • 120
 • 625
 • 3

Để trở thành nhà quản trị thành công

Để trở thành nhà quản trị thành công
... trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị hành chính, kế toán,… rõ ràng quản trị nhân đóng vai trò quan trong doanh nghiệp Bất cấp quản trị phải biết quản trị nhân viên Quản trị nhân lĩnh vực ... trộn lẫn khoa học nghệ thuật - nghệ thuật quản trị người Công việc quản trị không dễ dàng khiến cho vai trò nhà quản trị trở nên quan trọng hết Một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích nắm vững yếu ... trực tiếp hay gián tiếp đến công tác quản trị nhân Muốn lãnh đạo nhân viên thành công, muốn nhân viên an tâm nhiệt tình công tác, nhà quản trị phải có bí riêng Nghệ thuật quản lý nhân dựa ba bí đơn...
 • 6
 • 1,278
 • 6

Nhà quản trị thành công

Nhà quản trị thành công
... thån vïì cấc cng cố thïí thêëy rùçng chng ta khúãi àêìu bùçng nhûäng giẫ 202 203 CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG Khi tûúáng Eisenhower àùỉc cûã Tưíng thưëng, ngûúâi tiïìn ... vâ cẫ Caesar cng cố nhûäng kïët lån tûúng tûå 200 201 NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH Cëi cng, mưåt quët àõnh, cêìn xêy dûång mưåt chïë Côn vïì quët àõnh phi têåp ... àưång trò hoận mâ trûúác àêy Vail ln nế trấnh 198 199 NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH Vâi nùm sau, viïåc chuín ngoẩi tïå khỗi hai qëc gia cố hiïåu quẫ, nïëu khưng...
 • 119
 • 555
 • 0

nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị tại công ty tnhh một thành viên nông sản thực phẩm tbh

nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị tại công ty tnhh một thành viên nông sản thực phẩm tbh
... giá kết sau đào tạo công ty TNHH thành viên nông sản thực phẩm TBH, khắc phục tồn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị công ty TNHH thành viên nông sản thực phẩm TBH 3.2.4 Một số giải ... ảnh hưởng tới việc đào tạo nhà quản trị công ty TNHH thành viên nông sản thực phẩm TBH - Đề xuất giải pháp để Nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị công ty THHH thành viên TBH 1.4 Phạm vi nghiên ... pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị công ty TNHH thành viên nông sản thực phẩm TBH 3.2.1 Giải pháp nội dung đào tạo nhà quản trị Đào tạo kỹ làm việc, phương pháp làm việc trị văn...
 • 41
 • 184
 • 0

Nhà quản trịcông việc quản trị

Nhà quản trị và công việc quản trị
... phổ biến quản trò thể mối quan hệ khả quản trò khả chuyên môn Cấp quản trò cao khả quản trò lấn dần khả chuyên môn, có nghóa cấp quản trò cao nhà quản trò phải thực công việc đặc trưng quản trò ... Họ người trực tiếp thực công việc trách nhiệm trông coi công việc người khác, chẳng hạn công nhân doanh nghiệp, đầu bếp nhà hàng ….Cấp họ nhà quản trò trực tiếp b- Nhà quản trò: MBA Trần Quốc ... Điều khiển, đôn đốc công nhân, nhân viên… Người thừa hành a- Các nhà quản trò cấp sở (first line manager): Nhà quản trò cấp sở nhà quản trò cấp bậc cuối hệ thống cấp bậc nhà quản trò tổ chức Nhiệm...
 • 130
 • 299
 • 0

Tài liệu 7 thói quen cho những nhà quảnthành công ppt

Tài liệu 7 thói quen cho những nhà quản lý thành công ppt
... lựa có lực bạn lại sợ phải chia sẻ với thành từ việc cố gắng chung? Uỷ nhiệm cách khôn ngoan Những nhà quản thành công biết cách uỷ nhiệm công việc cho người theo cách tốt Rõ ràng bạn không ... khả lĩnh hội thói quen khiến doanh nghiệp thành công Quả thực bạn bắt đầu khởi động doanh nghiệp mức trách nhiệm thấp, bạn nhúng tay vào công việc, điều bình thường Nhưng phức tạp công việc nhân ... lượng nhân lực mà bạn tuyển dụng vào ê kíp Các doanh nghiệp thành công tập trung người tài điều ngược lại với doanh nghiệp cỏi Nếu tài hay xã hội bạn phải tuyển người bình thường, ý tới việc...
 • 6
 • 298
 • 2

Tài liệu Bí quyết thu hút nhân tâm của nhà quản lý Những nhà quảnthành công docx

Tài liệu Bí quyết thu hút nhân tâm của nhà quản lý Những nhà quản lý thành công docx
... tặng thưởng cho nhân viên có nhiều thành tích công việc đóng góp cho công ty quà nhỏ có tính chất động viên (vé xem phim, xem kịch, bữa ăn nhà hàng ) Để trở thành nhà quản tận tâm, bạn phải ... môi trường tiếp xúc nhân viên để họ có điều kiện chia sẻ sở thích họ với người khác Hầu hết công ty, tổ chức thu hút nhiều nhân viên có tài đặc biệt Ví dụ, bạn có nhân viên công ty giỏi chơi cờ ... khích cao Hãy khích lệ nhân viên bạn tham gia vào dự án cộng đồng mà công ty bạn thực họ hoàn thành tốt công việc chuyên môn Linh động thời gian cho nhân viên giỏi với nhân (đau ốm, học thêm…)...
 • 6
 • 354
 • 2

Làm như thế nào để trở thành nhà quảnthành công doc

Làm như thế nào để trở thành nhà quản lý thành công doc
... nghề nhà quản lý, kỹ “uỷ thác công việc” kỹ thiết yếu Uỷ thác công việc hiệu có khả giúp nhà quản giải phần vấn đề tương tự mô tả phía Điều có nghĩa thành công uỷ thác công việc nhà quản ... uỷ thác nhà quản phải làm gì, nào? Để bắt đầu nhà quản cần phải thục bước qui trình uỷ thác công việc gồm bước chia làm phần: Phần : Chuẩn bị cho việc uỷ thác hiệu Bước : Xác định công việc, ... kỹ “từ bỏ công việc” Để làm điều đòi hỏi nhà quản phải hiểu thành thạo xử dụng qui trình uỷ thác công việc Công việc, nhiệm vụ cần uỷ thác?, việc uỷ thác cho ai?, uỷ thác lúc phải làm gì? ...
 • 5
 • 368
 • 0

quản trị tài chính Tại sao nhà quản trị của công ty lại quyết định mua thương hiệu LILAMA để thực hiện hoạt động kinh doanh

quản trị tài chính Tại sao nhà quản trị của công ty lại quyết định mua thương hiệu LILAMA để thực hiện hoạt động kinh doanh
... khối lớn để xóa bớt giả thiết, tăng cường tính thực tiễn cho mô hình EOQ II LIÊN HỆ THỰC TẾ TẠI CÔNG TY Tại nhà quản trị công ty lại định mua thương hiệu LILAMA để thực hoạt động kinh doanh? Theo ... Theo bạn, việc làm tạo cho công ty thuận lợi bất lợi gì? Công ty LILAMA. MC định mua thương hiệu công ty LILAMA - Chúng ta biết công ty LILAMA công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực khí, có đầy ... cách mua quyền sở hữu công ty thương hiệu Chứng khoán công ty nhiều lý bán thấp so với giá trị thực Mặt khác, mua lại thương hiệu, doanh nghiệp tận dụng lợi ích vốn có công ty thương hiệu...
 • 28
 • 110
 • 0

Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần SX Kinh Doanh Dịch Vụ & XNK.pdf

Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần SX Kinh Doanh Dịch Vụ & XNK.pdf
... tóan quản trị - Phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán kế tóan quản trị Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Quận I - Thực tổ chức công tác kế tóan quản trị Công Ty Cổ ... 1: Tổng quan kế toán kế toán quản trị Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị Fimexco Chương 3: Tổ chức công tác kế toán quản trị công ty Fimexco CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN ... kinh tế kỹ thuật, tổ chức quản lý 1.2.3 So sánh kế toán tài kế toán quản trị 1.2.3.1 Những điểm giống kế toán tài kế toán quản trị: Kế toán tài kế toán quản trị hai phận hệ thống kế toán tổ chức...
 • 135
 • 296
 • 0

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm
... -Công nghệ -Chính trị -Văn hoá ĐH Mở Tp HCM Đặc điểm người mua - - - - Văn hoá Xã hội Cá nhân Tâm lý Quá trình định mua - - - - - Nhân biết nhu cầu Tìm kiếm thông tin Đánh giá thay Mua hàng ... —  Gửi thư giới thiệu thông báo có chương trình ưu đãi cho khách hàng ĐH Mở Tp HCM 5-Mar-14 26 Kết thúc chương 2! Mời bạn đặt câu hỏi ĐH Mở Tp HCM 5-Mar-14 27 ... Tp HCM 5-Mar-14 22 Kết thúc bán hàng Làm bật lợi ích SP Xử lý vướng mắc Nhân nhượng để KH thấy có lợi Đừng để KH thấy đơn độc Thể tự tin cao ĐH Mở Tp HCM Đưa đề nghị hấp dẫn 5-Mar-14 23 Phương...
 • 27
 • 530
 • 0

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm
... S  3/ 6/14 Tiếp thị qua công cụ tìm kiếm (SEM) Tìm kiếm tối ưu (SEO) Quảng cáo hiển thị web Tiếp thị thu điện tử Quảng cáo tương tác Tiếp thị phương pháp liên kết Tiếp thị qua blog Tiếp thị lan ... Tp HCM Các ứng dụng tiếp thị từ xa Xử lý & quản lý đơn hàng Lưu trữ hồ sơ 3/ 6/14 Cung cấp thông tin Ứng dụng hoạt động bán hàng 18 ĐH Mở Tp HCM Tiếp thị trực tuyến E-marketing (Internet marketing ... Tp HCM Tiếp thị từ xa S  Tiếp thị từ xa (telemarketing) phương pháp marketing trực tiếp chuyên viên sử dụng công nghệ viễn thông & thông tin để thực hoạt động tiếp thị & bán hàng 3/ 6/14 15 ĐH...
 • 26
 • 598
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhà quản trị thành công peter druckernhà quản trị thành công peter drucker ebooknhà quản trị thành công peter drucker pdfnhà quản trị thành côngnhững nhà quản trị thành côngcác nhà quản trị thành côngnhà quản trị thành công ebooknhà quản trị thành công pdfnhà quản trị thành công ở việt namcác nhà quản trị thành công trên thế giớinhững tố chất để trở thành nhà quản trị thành côngnhững bí quyết để trở thành nhà quản trị thành côngcác nhà quản trị thành công ở việt namnhững nhà quản trị thành công trên thế giớinhững nhà quản trị thành công ở việt namCHUYÊN đề TIÊU hóa ở ĐỘNG vậtSINH sản ở ĐỘNG vậtSINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vậtNhà ở cho người có thu nhập thấp ở đô thị đặc biệt đối với người nhập cưđại cương về tâm lý học và tâm lý y họcmạng máy tính nâng caothuyết trình từ trường trái đấtChương 3 môi trường quản trịvật liệu cách nhiệt chịu lửa, vật liệu cách nhiệt lạnh, cách ẩmKỹ thuật tách chiết nucleic acidbài báo cáo về dầu dừaphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaxây dựng hệ thống bảo mật tmg 2010 cho doanh nghiệpHoạt động quản lý tri thức trong doanh nghiệpNhững vấn đề thách thức của quản trị trong môi trường kinh doanh hiện đạiVốn góp ở các doanh nghiệp VNSinh thời, không ít hơn hai lần bác hồ kể lại câu chuyện người dùng phong bì gửi công văn, thư từđảm bảo đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tưCÀI đặt và cấu HÌNH ALT n MDAEMON SERVERPhân tích các hình thức hành nghề của Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành