Làm như thế nào để trở thành nhà quản lý thành công doc

5 472 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 00:20

. Làm như thế nào để trở thành nhà quản lý thành công Tôi muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh . Tôi muốn tham. việc. Công việc, nhiệm vụ nào cần uỷ thác?, việc đó sẽ được uỷ thác cho ai?, khi nào sẽ uỷ thác và lúc đó sẽ phải làm những gì? Sau khi uỷ thác nhà quản lý phải làm những gì, như thế nào? Để bắt. thác công việc chứ không đơn thuần coi việc uỷ thác giống như một kỹ năng “từ bỏ công việc”. Để làm được điều này đòi hỏi nhà quản lý phải hiểu và thành thạo trong xử dụng qui trình uỷ thác công
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm như thế nào để trở thành nhà quản lý thành công doc, Làm như thế nào để trở thành nhà quản lý thành công doc, Làm như thế nào để trở thành nhà quản lý thành công doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn