Thiết kế và điều khiển tay máy thực hiện thao tác thể dục

Thiết kế điều khiển tay máy thực hiện thao tác thể dục

Thiết kế và điều khiển tay máy thực hiện thao tác thể dục
... PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ Nhiệm vụ robot mô lại động tác thể dục người động tác sau: Hình 2.3: Động tác Hình 2.4: Động tác Hình 2.5: Động tác 12 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ Hình 2.6: Động tác - Động tác ... kiểm tra kết toán động học tính toán chương - Chương 7: Đưa phương pháp điều khiển Thiết kế giải thuật điều khiển để cánh tay robot thực nhiệm vụ - Chương 8: Thực nghiệm thiết bị, mô hình thực tế ... Kinect thiết bị đầu vào, cảm biến chuyển động hãng Microsoft sản xuất, cho phép người dùng điều khiển, tương tác với hệ thống mà không cần tay cầm điều khiển 17 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ Hình...
 • 111
 • 234
 • 0

Tối ưu hóa thiết kế điều khiển tay máy song song kiểu stewart gough platform

Tối ưu hóa thiết kế và điều khiển tay máy song song kiểu stewart gough platform
... pháp tối ưu hóa thiết kế tay máy song song 41 3.1.1 Các thuật toán tối ưu 41 3.1.2 Phương pháp tối ưu hóa thiết kế tay máy song song 46 3.2 Tối ưu hóa thiết kế tay máy song song ... CHƯƠNG ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY SONG SONG KIỂU STEWART GOUGH PLATFORM TRÊN CƠ SỞ TỐI ƯU HÓA THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN 89 5.1 Khảo sát mô thuật toán điều khiển tay máy song song kiểu Stewart Gough Platform ... bày tay máy song song luận án hiểu tay máy song song kiểu Stewart Gough Platform)  Phạm vi nghiên cứu: Tối ưu hóa thiết kế điều khiển tay máy song song kiểu Stewart Gough Platform mô hình máy...
 • 180
 • 240
 • 0

Nghiên cứu thiết kế điều khiển tay máy gắp các thùng carton sắp xếp lên pallet

Nghiên cứu thiết kế và điều khiển tay máy gắp các thùng carton sắp xếp lên pallet
... tài: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY GẮP CÁC THÙNG CARTON SẮP XẾP LÊN PALLET II- Nhiệm vụ nội dung: Thiết kế mô hình tay máy gắp sản phẩm Tìm hiểu mô thuật toán tối ưu việc xếp thùng carton ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN NGỌC LONG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY GẮP CÁC THÙNG CARTON SẮP XẾP LÊN PALLET LUẬN VĂN THẠC ... văn nghiên cứu thiết kế điều khiển quĩ đạo cánh tay robot thực việc gắp thùng carton lên pallet theo thứ tự lớp thùng quy định đưa kiểm chứng mô hình thực nghiêm Ứng dụng robot dùng cho nghiên cứu...
 • 78
 • 203
 • 8

thiết kế điều khiển bằng máy tính hệ thống chiếu sáng trụ sở đlgv

thiết kế và điều khiển bằng máy tính hệ thống chiếu sáng trụ sở đlgv
... : THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TRỤ SỞ ĐLGV THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TRỤ SỞ ĐLGV - Trang 39 - THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH HỆ ... MÁY TÍNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TRỤ SỞ ĐLGV - Trang 12 - THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TRỤ SỞ ĐLGV - Trang 13 - THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TRỤ ... 2: Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho trụ sở Điện Lực Gò Vấp - Trang - THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TRỤ SỞ ĐLGV - Trang - THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH HỆ THỐNG...
 • 156
 • 290
 • 0

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 1 ppsx

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 1 ppsx
... Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang quát nói robot sản phẩm chế tạo theo kỹ thuật mới, chúng vừa giải phóng người khỏi công việc lao động chân tay nặng nhọc, vừa có ... TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang bò hệ thống thu nhận hình ảnh điều khiển (vision-controlled robots) cho phép nhìn thấy nhận ... nhận từ cảm biến + Bộ điều khiển phải có nhớ tương đối lớn để giải toán tối ưu với điều kiện biên không xác đònh trước Kết toán tập hợp tín hiệu điều khiển đáp ứng robot 1. 2.5 Robot hệ thứ năm...
 • 4
 • 211
 • 2

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 3-4 pps

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 3-4 pps
... điều khiển tay máy Trang 16 THIẾT KẾ TAY MÁY 4.1 GIỚI THIỆU Chương giới thiệu việc tính toán thiết kế tay máy Với lý thuyết trình bày chương trước, áp dụng để tính toán động học cho tay máy Tay ... toán động học cho tay máy dựa lý thuyết này, chương sau tiến hành việc tính toán cụ thể cho tay máy chế tạo GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều ... Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 17 Hệ trục tọa độ khâu minh họa hình 4.2, ta so sánh cách bố trí hệ trục tọa độ với tay máy thực vẽ kế bên Hình 4.2 Tay máy hệ trục...
 • 20
 • 325
 • 1

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 5 pps

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 5 pps
... tín hiệu điều khiển (màu vàng/trắng) Hình 5. 4 Cấu tạo bên RC Servo GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 29 Hình 5. 5 Chốt nhựa ... chia nhỏ khoảng 2µs khoảng 50 0µs ta thu GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 30 255 vò trí góc động cơ, điều có nghóa vò trí góc ... khoảng 50 0µs đó, ta thu 50 0 vò trí góc động cơ, tức vò trí góc 0, 350 Điều có ý nghóa lớn đến độ xác điều khiển tay máy Trong luận văn này, độ chia đạt đến 0,320, tức 56 0 vò trí góc động 5. 4 KẾT...
 • 5
 • 230
 • 4

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 6 pptx

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 6 pptx
... Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy BRCS k Trang 43 ( -64 ≤ k ≤ 63 ) Hoạt động If C=1 then PC← PC+k+1, else PC ← PC+1 CP – So sánh So sánh nội dung ghi Rd Rr Lệnh không ... trước thực việc xoá nạp chương trình Hình 6. 8 Sơ đồ mạch đổ chương trình cho chip GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 49 Đối ... Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 33 clock Điều có nghóa thời gian xung clock, đơn vò số học ALU (Arithmetic Logic Unit) thực thi lệnh, kết lưu ngược lại vào ghi ALU hỗ...
 • 20
 • 218
 • 0

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 7 pdf

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 7 pdf
... Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy LM7805 GND IN OUT Trang 54 5V 100uF VIN ADJ V1 VOUT VPP 10uF R7 Q2 1k 10uF R5 BASE1 15V 10k R1 1k Q2N2906A R8 R6 1k 1k 0 BASE2 Q1 2N1069 Hình 7. 3 Sơ đồ ... dùng để đưa tín hiệu điều khiển để lập trình cho chip o RST GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 53 Ngõ vào reset AT89C2051 ... SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Bảng 7. 1 Bảng mode lập trình RST/VPP P3.2/nPROG P3.3 P3.4 P3.5 P3 .7 12V L H H H Chế độ Ghi mã Đọc mã Ghi khóa Trang 55...
 • 5
 • 214
 • 1

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 8 ppsx

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 8 ppsx
... Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 61 Bảng 8. 3 Đòa CG RAM GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 62 8. 3 SƠ ĐỒ KHỐI ... Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 57 Hình 8. 2 Các thông số kích thước ô chữ LCD + Sơ đồ khối LCD Hình 8. 3 Sơ đồ khối LCD Bảng 8. 1 Các chân LCD (pinout) Chân ... Điều khiển hiển thò RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 -B GVHD: TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 65 B Chờ 39µs Điều khiển...
 • 11
 • 256
 • 2

đồ án thiết kế chế tạo điều khiển tay máy, chương 9 ppsx

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 9 ppsx
... Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 74 MOV SBUF,{byte thấp data} JNB TI,$ CLR TI JB BUSY,$ MOV SBUF,#13 RET Cờ Busy set lên AT90S2313 chip vào chương trình phục vụ ngắt để điều khiển ... Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 73 Byte “255”: gửi nhằm đồng hóa liệu gửi Khi nhận byte chip AT90S2313 gửi vò trí tới động cơ, không vò trí lưu nhớ chip AT90S2313 9. 3 GIAO ... SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo điều khiển tay máy Trang 69 Bảng tất đường dẫn nối với chân DB9 DB25 Bảng 9. 1 Các chân chức DB25 DB9 - 3 Tên gọi FG Frame ground (đất vỏ...
 • 8
 • 248
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: thiet ke mach dieu khien cho may khoan tu dongthiết kế mach diêu khien thang máy dùng plcthiết kế và điều khiển hệ thống cipđiều 36 trước khi thực hiện thao tác dao cách ly hai phía máy cắt thì phải kiểm tra máy cắt đã cắt tốt 3 pha khoá điều khiển máy cắt nếu dao cách ly đó được thao tác tại chỗtrang thiết bị điện tàu chở nhựa đường 1700m3 đi sâu nghiên cứu thiết kế bảng điều khiển tại buồng máy và lầu láithiết kế hệ điều khiển cho mô hình máy khoan tự độngthực hành đo lường và điều khiển bằng máy tínhthiết kế bộ điều khiển kích từ cho máy phát điện xoay chiềuthiet ke mach dieu khien mach luc cho cong nghe may khoan tu dongnghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển cho thiết bị ổn định hệ thống nguồn công suất pssthiet ke mach dieu khien cong nghe may khoan tu dongthiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng máy tínhthiết kế mạch điều khiển và ổn định tốc độ động cơ điện một chiều dùng mạch chỉnh lưu thyristor bằng tranzitor hình cầu 1 pha tải r lđồ án thiết kế môn học này là thiết kế bộ điều khiển chỉnh lưu cho máy hàn một chiều có u 380v; imax 200a; umax 70vnghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển pid để điều khiển động cơ điện một chiều trên cơ sở lập trình labviewĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học