đề thi thử môn sinh năm 2016 hay

đề thi thử môn sinh năm 2016 hay

đề thi thử môn sinh năm 2016 hay
... nhóm tế bào sinh vật nhân thực nhóm tế bào vi khuẩn (nhân sơ) Quan sát hình cho biết có nhận xét đúng? Thầy chúc em thi BÌNH TĨNH, TỰ TIN VÀ ĐẠT ĐIỂM CAO! Mã đề thi 476 - Trang 2/8 (1) Ở sinh vật ... Aabb A B C D Câu 22: Khi nói hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu sau không đúng? A Trong hệ sinh thái cạn, sinh vật sản xuất gồm thực vật vi sinh vật tự dưỡng B Các hệ sinh thái tự nhiên hình thành ... động người C Các hệ sinh thái tự nhiên nước có chuỗi thức ăn mở đầu sinh vật sản xuất D Các hệ sinh thái tự nhiên Trái Đất đa dạng, chia thành nhóm hệ sinh thái cạn nhóm hệ sinh thái nước Câu...
 • 9
 • 364
 • 2

DeThiThu netde thi thu mon sinh nam 2016 lan1 hay free

DeThiThu netde thi thu mon sinh nam 2016 lan1 hay free
... 99AA : Aa http:/ /dethithu. net Like Fanpage de cap nhat nhieu DE THI THU hon: http://facebook.com /dethithu. net 11/15 http:/ /dethithu. net - DE THI THU THPT Quoc Gia - Tai Lieu On Thi. Cap nhat moi ... nhieu DE THI THU hon: http://facebook.com /dethithu. net http:/ /dethithu. net - DE THI THU THPT Quoc Gia - Tai Lieu On Thi. Cap nhat moi ngay.Truy cap TAI NGAY! Th De Đáp án C http:/ /dethithu Câu ... thường hay xảy phải đột biến thay cặp nucleotit Đáp án A Câu 23: Lời giải: http:/ /dethithu. net 10/15 Like Fanpage de cap nhat nhieu DE THI THU hon: http://facebook.com /dethithu. net http:/ /dethithu. net...
 • 15
 • 400
 • 0

Các đề thi thử môn sinh năm 2014 trường Trần Quốc Tuấn Phú Yên

Các đề thi thử môn sinh năm 2014 trường Trần Quốc Tuấn Phú Yên
... ĐÀO TẠO PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: SINH HỌC; Khối B Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 ... ĐÀO TẠO PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: SINH HỌC; Khối B Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 ... với sinh Ví dụ thể đường hình thành loài A Cách ly tập tính B Cách ly sinh thái C Cách ly sinh sản D Cách ly địa lý HẾT SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN ĐỀ THI...
 • 25
 • 621
 • 0

15 đề thi thử môn hóa năm 2016

15 đề thi thử môn hóa năm 2016
... 50 B Trang 37 Tuyn Tp Thi Th THPT Quc Gia Mụn Húa Hc THI TH K THI QUC GIA MễN HểA LN NM HC 2014-2 015 Ngy thi 07-13/05/2 015 Thi gian : 90 phỳt khụng k thi gian phỏt thi cú 50 cõu gm trang ... ta nung n n lng khụng i thu c 20,8 gam cht rn Cỏc phn ng xy hon ton Giỏ tr ca m l A 150 ,32 B 151 ,40 C 152 ,48 D 153 ,56 Cõu 28: Trong kim loi sau: Fe, Na, Al, Cr Kim loi n tip xỳc vi axit v kim loi ... 47B 48B 49D 50D T- Thỏi Nguyờn - VN Trang 47 Tuyn Tp Thi Th THPT Quc Gia Mụn Húa Hc TRNG THPT CHUYấN YấN NH THI TH I HC, NM 2014 - 2 015 Mụn thi: HO HC 12 - KHI A, B - LN Cõu 1: Nhúm cỏc kim loi...
 • 121
 • 3,153
 • 27

sở gd đt cà mau - đề thi thử môn sinh năm 2015

sở gd đt cà mau - đề thi thử môn sinh năm 2015
... biến A Chỉ I B Chỉ I II C Cả I, II III D Chỉ II - HẾT 6/5 ĐỀ THI THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2015 MÔN SINH HỌC (ĐÁP ÁN) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... học bài: Quần thể sinh vật, hai học sinh Nam An thảo luận với nhau: - Nam cho rằng: Chuồng gà nhà quần thể, vì: loài, không gian sống; thời điểm sống, giao phối tạo hệ gà hữu thụ - An khẳng định: ... trực tiếp lịch sử tiến hoá sinh giới A 1, B 1, 2, C 1, D 2, Câu 29: Điều không với chuỗi pôlipeptit tổng hợp tế bào nhân thực? A Đều tổng hợp tế bào chất tế bào B Đều tổng hợp dựa khuôn mẫu mARN...
 • 7
 • 436
 • 3

Đề thi thử môn hóa năm 2016 THPT nghèn (hà tĩnh) có đáp án

Đề thi thử môn hóa năm 2016 THPT nghèn (hà tĩnh) có đáp án
... -Đề thi thử THPT QG 2016 Lần I – Trường THPT Nghèn – Can Lộc – Hà Tĩnh Trang 4/4 - Mã đề thi 273 SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT NGHÈN Năm học 2015 -2016 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN HÓA Thời ... -Đề thi thử THPT QG 2016 Lần I – Trường THPT Nghèn – Can Lộc – Hà Tĩnh Trang 4/4 - Mã đề thi 312 SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT NGHÈN Năm học 2015 -2016 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN HÓA Thời ... HẾT -Đề thi thử THPT QG 2016 Lần I – Trường THPT Nghèn – Can Lộc – Hà Tĩnh Trang 4/4 - Mã đề thi 431 TRƯỜNG THPT NGHÈN ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ - KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016 Câu...
 • 17
 • 503
 • 0

Đề thi thử môn văn năm 2016 có hướng dẫn giải (sở GD vĩnh phúc)

Đề thi thử môn văn năm 2016 có hướng dẫn giải (sở GD vĩnh phúc)
... danh:………… DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com – Facebook.com/ThiThuDaiHoc SỞ GD& ĐT VĨNH PHÚC (Hướng dẫn chấm gồm 05 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1- NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: ... luận đủ mở bài, thân bài, kết Mở nêu vấn đề Thân triển khai vấn đề Kết kết luận vấn đề b Xác định vấn đề nghị luận Con người cần phải thoát khỏi giới ảo để sống với đời thực c.Triển khai vấn đề ... nghị luận đủ mở bài, thân bài, kết Mở nêu vấn đề Thân triển khai vấn đề Kết kết luận vấn đề b Xác định vấn đề nghị luận Vẻ đẹp đầy nữ tính mực đa tình sông Hương c Triển khai vấn đề nghị luận...
 • 7
 • 433
 • 2

Đề thi thử môn Sinh cực hay

Đề thi thử môn Sinh cực hay
... sắc thể tương đồng tế bào sinh dưỡng làm xuất điều ? A Tất tế bào thể mang đột biến B Chỉ tế bào sinh dục mang đột biến C Tất tế bào sinh dưỡng mang đột biến, tế bào sinh dục không D Trong thể ... khác mối quan hệ cộng sinh hợp tác là? A Các loài tham gia có lợi B Các loài mối quan hệ trỗ trợ lẫn nhiều mặt C Cộng sinh loài diễn chặt chẽ thi t phải có, hợp tác không thi t D Các mối quan ... học, sinh học B Sinh học C Vật lý, hóa học D Hóa học Câu 29: Nhóm nhân tố sinh thái sau không bị chi phối mật độ quần thể? A Nhiệt độ, ánh sáng, nhân tố người B Cạnh tranh cá thể loài, yếu tố sinh...
 • 8
 • 151
 • 6

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH NĂM 2011 MÔN : TIẾNG ANH – KHỐI D ppt

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH NĂM 2011 MÔN : TIẾNG ANH – KHỐI D ppt
... B predict B best B during C persons C whenever C like C hold C pay C replace C by C expect C good C when D personable D whichever D alike D bring D order D change D about D need D well D once ... pay rise A hardly think B think hard C hard think D think hardly 27.The Context ……… Which you learn something can affect how well you remember it A of B for C to D in 28.We postponed the picnic ... treating D will treat 42.The driver was badly……… in the accident A destroyed B injured C broken D died 43.My little sister is very good …… Drawing A in B of C on D at 44.My father is a ………… he works...
 • 5
 • 117
 • 0

thi thử môn sinh năm 2015 đề 5 cà mau

thi thử môn sinh năm 2015 đề 5 cà mau
... giao phối với - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn thi: SINH HỌC (Đáp án có 01 trang) Mã đề thi 312 Trang 7/8 - Mã đề thi 312 Câu số Đáp án Câu số Đáp án ... phẳng gái có tai chúc Nếu lần sinh thứ sinh đôi khác trứng xác suất cặp song sinh có đặc điểm tai khác Trang 3/8 - Mã đề thi 312 A 18, 75% B 37 ,5% C 6, 25% D 56 , 25% Câu 26: Liên kết axit amin loại ... cộng sinh, hội sinh, hợp tác C cộng sinh, hợp tác, hội sinh D cộng sinh, sinh vật chủ, hợp tác Câu 32: Xét sinh vật sau: nấm rơm nấm linh chi Vi khuẩn hoại sinh rêu bám dương xỉ Những sinh...
 • 8
 • 216
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2009 hay môn Vật Lí

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2009 hay môn Vật Lí
... 12s Câu 37 : Mô men quán tính vật rắn trục quay không phụ thuộc vào A kích thớc hình dạng vật B khối lợng vật C gia tốc góc vật D vị trí trục quay Môn Vật Lý 12 (Đề số 6) Lu ý: - Thí sinh dùng ... mạch có cờng độ hiệu dụng thay đổi theo thời gian giá trị cờng độ tức thời thay đổi chiều không thay đổi theo thời gian chiều thay đổi giá trị cờng độ tức thời không thay đổi theo thời gian giá ... tiếp tuyến gia tốc dài Câu 34 : Một điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định qua vật có phơng trình chuyển động = 10 + t (rad); t(s) Tốc độ góc vật tọa độ góc điểm thời điểm t = 5s lần lợt A...
 • 7
 • 65
 • 0

Đề thi thử môn sinh 2016 trường THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ

Đề thi thử môn sinh 2016 trường THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ
... Tổ hợp câu : B 1,3,4,5 sai sinh vật thích nghi hoàn hảo Thíc h nghi sinh vật môi trường mang tính chất tương đối sinh vật thích nghi tốt điều kiện môi trường sang môi trường khác lại thích nghi ... thành ngắn  Đáp án D Câu 19: Kết luận không B Sinh vật nhân sơ xuất sau tế bào sống, thuộc tiến hóa sinh học sinh vật nhân sơ tổ chức sinh học hoàn thi n Đáp án B Câu 20: Hội chứng Đao hội chứng ... protein có tuổi thọ tương đối dài Ví dụ Hemoglobin tế bào hồng cầu tồn hàng tháng Tuy nhiên có nhiều protein có tuổi thọ ngắn, tồn vài ngày, vài chí vài phút Lợi ích protein có tuổi thọ ngắn gì?...
 • 26
 • 613
 • 0

4 đề thi thử môn sinh thầy đặng thành nam

4 đề thi thử môn sinh thầy đặng thành nam
... LTQG PEN-I: Môn Sinh học (Thầy Nguyễn Thành Công) 5.C 10.B 15.A 20.C 25.A Đề thi số 04 30.C 35.D 40 .A 45 .D 50.D ĐỀ THI TỰ LUYỆN SỐ 04 Giáo viên: NGUYỄN THÀNH CÔNG Đây đề thi số 04 thuộc khoá ... LTQG PEN-I: Môn Sinh học (Thầy Nguyễn Thành Công) Đề thi tự số 03 ĐỀ THI TỰ LUYỆN SỐ 03 Giáo viên: NGUYỄN THÀNH CÔNG Đây đề thi số 03 thuộc khoá LTQG PEN-I: Môn Sinh học (Thầy Nguyễn Thành Công) ... C 40 C 41 D 42 C 43 C 44 C 45 A 46 C 47 A 48 A 49 D 50 D Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khoá học LTQG PEN-I: Môn Sinh học (Thầy Nguyễn Thành...
 • 41
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu mon sinh nam 2014đề thi thử môn sinh năm 2012đề thi thử môn sinh năm 2013 có đáp ánđề thi thử môn sinh năm 2012 có đáp ánde thi thu mon sinh nam 2014 co dap antai de thi thu mon sinh nam 2014de thi thu mon sinh nam 2014 co dap an cua cac truong chuyenbộ đề thi thử môn sinh năm 2014đề thi thử môn sinh năm 201550 de thi thu mon sinh nam 2015 giai chi tietđề thi thử môn sinh khối b năm 2013đề thi thử môn sinh học năm 2013đề thi thử môn sinh khối b năm 2012đề thi thử môn sinh học năm 2014đề thi thử môn sinh học năm 2012PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây