Giáo án môn GDCD lớp 6 cả năm

Giáo án môn GDCD lớp 6 cả năm

Giáo án môn GDCD lớp 6 cả năm
... nêu chủ đề ý nghĩa ngày kỉ niệm sau: - Ngày 20 tháng 10 - Ngày 20 tháng 11 - Ngày 27 tháng - Ngày 10 tháng ( âm lịch) - Ngày 19 tháng -Ngày tháng Câu 4: ( điểm) Thế u thiên nhiên sống hòa hợp ... gương tơn trọng kỉ luật lớp, trường, nh 24 Hs: Thực tốt nội qui lớp: học giờ, giữ trật tự lớp, ý nghe thầy giảng bài, nhanh chóng xếp hàng vào lớp có trống báo hiệu, khơng đánh bạn Gv: Bản thân ... phép tắc Đặt tình : Bạn vào hàng mua cặp Cơ bán hàng nhận tiền trao cặp cảm ơn bạn Em có suy nghĩ bán hàng cảm ơn mình? HS: Trả lời GV Kết luận: Cơ bán hàng người lịch sự, mến khách, tơn trọng...
 • 78
 • 285
 • 0

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm
... 49, 50 Tiết 51 Tiết 52 Tiết 53, 54 Tiết 55, 56, 57 Tiết- 58, 59 Tiết- 60 , 61 Tiết- 62 Tiết- 63 , 64 Tiết- 65 , 66 Tiết- 67 Tiết- 68 Tiết- 69 , 70 Năm học 2008-2009 Bài thực hành 3: Các thao tác với ... Trần Cao Vân - Hiệp Đức - QN Giáo án Tin học lớp Người soạn : Nguyễn Đình 40 Năm học 2008-2009 Tr ường THCS Trần Cao Vân - Hiệp Đức - QN Giáo án Tin học lớp 41 Năm học 2008-2009 Bài 10 HỆ ĐIỀU ... - QN Giáo án Tin học lớp Năm học 2008-2009 xét biểu diễn - Biểu diễn thông tin cách thông tin? thể thông tin Lưu ý: thông tin có dạng cụ thể thể có nhiều cách biểu diễn - Biểu diễn thông tin cách...
 • 105
 • 24,414
 • 149

Giáo an thể dục lớp 6 (cả năm)

Giáo an thể dục lớp 6 (cả năm)
... áo thể thao thể dục - Không mặc váy thể dục Biên chế tổ luyện tập: - Lớp chia thành hàng, đứng từ cao đến thấp dần Tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang - Khi phân tổ luyện tập quay vòng, lớp ... Bài thể dục phát triển chung: 16 lần lần 2x8 a Học mới: + Động tác vươn thở (SGV TD6 - Tr 23) Giáo viên học sinh lớp quan sát, nêu nhận xét Sau giáo viên nhắc lại điểm để học sinh nắm vững Lớp ... chung Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương Giáo án Lớp 21 Bài thể dục: Nhằm rèn luyện nhóm cơ, khớp thể, góp phần phát triển thể lực chung rèn luyện tư + Tiếp tục ôn hoàn thiện thể dục + Yêu cầu: Thuộc...
 • 175
 • 9,820
 • 44

Giáo án môn Toán lớp 4 (cả năm)

Giáo án môn Toán lớp 4 (cả năm)
... đá cầu môn ? +Môn bơi có lớp tham gia ? Là lớp +Môn bơi có lớp tham gia 4A 4C ? +Môn cờ vua có lớp tham gia lớp 4A +Môn lớp tham gia ? +Hai lớp 4B 4C tham gia tất môn ? +Hai lớp 4B 4C tham ... +Biểu đồ biểu diễn môn thể thao khối +Biểu đồ biểu diễn nội dung ? tham gia +Khối có lớp 4A, 4B, 4C +Khối có lớp, đọc tên lớp +Cả lớp tham gia môn thể thao ? Là +Khối tham gia môn thể thao bơi, ... xét làm bạn 5916 47 1 162 18 41 8 2358 518 x4 24 46 04 - GV chữa bài, nhận xét cho điểm HS 8276 5953 16 648 018 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: - HS nghe GV giới thiệu - GV: Giờ học toán hôm em tiếp tục...
 • 178
 • 25,833
 • 498

Giáo án Môn Anh Văn 6 cả năm

Giáo án Môn Anh Văn 6 cả năm
... listen and write them on paper Ss compare with their partners 0482140 76 0914289278 0913433 565 0905403344 0 862 5253 05118 267 99 03 361 24 36 0510883305 T calls Ss to write them on the board T checks T asks ... Lan 0510895305 Hoa 05107 769 81 Mai 88 367 8 S1: What’s your number, Lan? S2: 0510895305 Page 11 Đoàn quang Định Trường THCS Chu Văn An S1: What’s your number, Hoa? S2: 05107 769 81 Homework: (5ms) - ... Classroom’s floor Thu 7C 2nd Phong 6A 1st You 61 1st Page 42 Đoàn quang Định Trường THCS Chu Văn An • Example exchange: S1: Which grade is Thu in? class S2: She is in grade 6A S1: Where’s her classroom?...
 • 100
 • 327
 • 2

Giao an the duc lop 6 ca nam

Giao an the duc lop 6 ca nam
... Ch¹y gãt ch¹m m«ng + Xt ph¸t cao b Lun tËp: + Xt ph¸t cao - ch¹y nhanh 30 - 40m o o o o o o o o 32’ 16 6 2x15m 2x15m 2x15m Thùc hiƯn theo ®éi h×nh hµng ngang Thùc hiƯn theo ®éi h×nh níc ch¶y Yªu ... Ðp ngang II PhÇn c¬ b¶n Ch¹y nhanh: a ¤n tËp: + T¹i chç ®¸nh tay + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng b Häc míi: + Xt ph¸t cao (SGV TD6 - Tr 37, 38) c Lun tËp: + Xt ph¸t cao ... 37 Giáo án TD6- Ngày soạn : 16/ 10/2008 TiÕt 20 ch¹y nhanh - ThĨ thao tù chän I Mơc tiªu Ch¹y nhanh: Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng ®Ĩ rÌn lun ph¸t triĨn søc nhanh + ¤n tËp:...
 • 163
 • 1,649
 • 5

Bài soạn Giao an sinh hoc lop 6 ( ca nam )

Bài soạn Giao an sinh hoc lop 6 ( ca nam )
... cành mang (2 ) .phát triển thành cành mang hoa hoa - Tùy theo cách mọc thân mà chia thành loại: Thân (3 ) .(thân (4 ) .,thân (5 ) .,thân (6 ) .), thân .(7 ) .(thân .(8 ) thân (9 ) .)và thân .(1 0) 5.Dặn ... vào thân 4.Củng cố: ( phút ) -Học sinh trả lời câu hỏi sgk -Điền từ vào ô trống +Mạch gỗ gồm .(1 ) chất tế bào, có chức (2 ) +Mạch rây gồm .(3 ) .có chức (4 ) 5.Dặn dò: (1 phút) -Học cũ -Chuẩn bò ... màu nâu (v ) để lộ lớp màu xanh(tầng sinh v ) dùng dao cắt sâu phần gỗ cứng tách vỏ lấy tay sờ thấy nhớt(tầng sinh tr ) cho học sinh Hoạt động trò Mục tiêu: phân biệt tầng sinh vỏ tầng sinh trụ...
 • 112
 • 13,624
 • 30

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 CẢ NĂM

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 CẢ NĂM
... 49, 50 Tiết 51 Tiết 52 Tiết 53, 54 Tiết 55, 56, 57 Tiết- 58, 59 Tiết- 60 , 61 Tiết- 62 Tiết- 63 , 64 Tiết- 65 , 66 Tiết- 67 Tiết- 68 Tiết- 69 , 70 Năm học 2013-2014 Bài tập Bài thực hành 3: Các thao ... thông tin cách thể thông tin Tr ường THCS Đại Áng Giáo án Tin học lớp Năm học 2013-2014 thông tin? dạng cụ thể Lưu ý: thông tin - Biểu diễn thông tin cách có nhiều cách biểu thể thông tin diễn ... Nguyễn Duy Quý Tr ường THCS Đại Áng Giáo án Tin học lớp Người soạn : Nguyễn Duy Quý 40 Năm học 2013-2014 Tr ường THCS Đại Áng Giáo án Tin học lớp 41 Năm học 2013-2014 Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG...
 • 108
 • 1,049
 • 5

Giáo án môn toán lớp 5 cả năm

Giáo án môn toán lớp 5 cả năm
... Giúp đỡ HS yếu Bài -Tổ chức cho HS làm Bài ? Bài toán cho biết gì, hỏi ? Xác định dạng toán - GV+ HS chữa - Chấm số em -HS làm theo nhóm đôi -So sánh kết hai biểu thức (a ì b) ì c ; a ì ( b ì c) ... cách thực nhân nhẩm với 10, 100, b) Hớng dẫn:Từ số 8, 05 ta dịch chuyển 1000 dấu phẩy sang phải chữ số đợc số - HS làm 80 ,5 Vậy số 8, 05 ì ? = 80 ,5 Bài Tổ chức hs làm -HS làm cá nhân -GV tổ chức chấm ... so sánh kết hai biểu thức nhận diện TC - HS trả lời ghi nhớ - Vận dụng làm câu b) - Đọc đề , Tìm cách làm -HS làm cá nhân - Một HS lên bảng Nhận xét đánh giá *Củng cố dặn dò:3 - Nhận xét đánh...
 • 5
 • 4,916
 • 115

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm trọn bộ

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm trọn bộ
... Tổng kết học - GV treo bảng phụ, tóm tắt nội dung học - GV yêu cầu HS tóm tắt Giáo viên: Trần Văn Nội - HS ý - HS tóm tắt học ờng THCS Thọ Lộc Tr - Giáo án tin học Năm học 2010-2011 lại học - GV ... thông tin lời c)Một dạng dành cho nhạc sĩ Đáp án: Giáo viên: Trần Văn Nội 46 ờng THCS Thọ Lộc Tr - Giáo án tin học Năm học 2010-2011 d)Tất sai Bài tập 2:Chữ viết Bài 1: a a)Một dạng thông tin b)Không ... thích -> GV kết luận nêu lên dạng thông tin tin học là: Dạng văn bản, dạng hình ảnh, Giáo viên: Trần Văn Nội ờng THCS Thọ Lộc Tr - Giáo án tin học 2010-2011 Năm học dạng âm - HS ý, liên hệ thực -...
 • 206
 • 976
 • 9

giáo án môn văn lớp 12 cả năm

giáo án môn văn lớp 12 cả năm
... học: - Cảm thụ văn học có sau: + Cách cảm thụ theo lối giải trí đơn + Cách cảm thụ có ý tới nội dung, t tởng, tình cảm tác phẩm + Cảm thụ kết hợp tình cảm lí trí + Cách cảm thụ sáng tạo Cách cảm ... điểm sáng tác VH HCM - Hoàn cảnh đời, đặc trng thể loại, phân tích đánh giá TP văn luận * Chuẩn bị: - Giáo viên đọc tài liệu, soạn giáo án - HS chuẩn bị nhà * Lên lớp: - ổn định tổ chức lớp - ... bị: - Giáo viên soạn giáo án - HS tìm hiểu nội dung học nhà trớc * Lên lớp: * Bài mới: Giới thiệu Hoạt động GV & HS Kết cần đạt - HS đọc SGK tóm tắt 1/ Hoàn cảnh sáng tác: nét hoàn cảnh sáng -...
 • 83
 • 351
 • 0

giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm

giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm
... dân ấm no, nớc lời thần sáng tạo hùng mạnh, đủ sức chống giặc, giữ loại bánh: bánh chng yên bờ cõi hình vuông, bánh giầy H? Qua việc LL làm thứ bánh, hình tròn em có cảm nhận nv này? H? Theo ... 4/ tập 4, VD: theo giới tính: ông bà, cha mẹ, anh chị Nêu cách chế biến bánh: bánh gián, bánh nớng, bánh chng giao tiếp, văn phơng thức biểu đạt I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: Huy động kiến ... đoán đợc ý vua Đó biểu óc thông minh, trí tuệ Giải thích nguồn gốc III/ H? Truyện có ý nghĩa ca ngợi ai? vât: bánh chng, bánh tập: Đề cao điều gì? giầy phong tục ngày Tết Nguyên án làm loại bánh...
 • 252
 • 1,148
 • 4

giáo án tin học lớp 6 ca năm

giáo án tin học lớp 6 ca năm
... Thông tin vào: x GV:Phm Ngc Khỏnh Thông tin vào Xử lí Thông tin Nm Hc 2009 - 2010 Giáo án Tin hc lp Hot ng ca giáo viên v hc sinh Hot ng ca hc sinh + Thông tin ra: 15 + Thông tin vào: thông tin ... thông tin theo cấu trúc hình gồm tệp tin th mục => Bài Hot ng ca giáo viên v hc sinh Hot ng ca hc sinh * Hot ng GV:Phm Ngc Khỏnh 46 Nm Hc 2009 - 2010 Giáo án Tin hc lp Tệp tin - GV: Trong lớp học ... thông tin tin học, quan trọng tin học đời sống ngời + Rèn t sáng to, tính cn thn cho hc sinh, t giúp cho hc sinh yêu thích môn hc II Phng tin v cách thc : a Phng tin thc hin + GV: Giáo án, ti...
 • 142
 • 680
 • 4

Giáo án sinh hoạt lớp 6 cả năm

Giáo án sinh hoạt lớp 6 cả năm
... Tiến trình sinh hoạt: Ổn đònh tổ chức: Hát tập thể: Nội dung sinh hoạt: a Đánh giá lại hoạt động tuần 16: - Lớp trưởng mời ban cán lớp nhận xét mặt tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn ... Tiến trình sinh hoạt: Ổn đònh tổ chức: Hát tập thể: Nội dung sinh hoạt: a Đánh giá lại hoạt động tuần 26: - Lớp trưởng mời ban cán lớp nhận xét mặt tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn ... Tiến trình sinh hoạt: Ổn đònh tổ chức: Hát tập thể: Nội dung sinh hoạt: a Đánh giá lại hoạt động tuần 10: - Lớp trưởng mời ban cán lớp nhận xét mặt tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn...
 • 70
 • 1,581
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo án môn toán lớp 6 cả nămgiáo án môn toán lớp 5 cả nămgiáo án công nghệ lớp 6 cả nămgiáo án môn toán lớp 3 cả nămgiáo án môn toán lớp 4 cả nămgiáo án vật lý lớp 6 cả nămgiáo án môn toán lớp 9 cả nămgiáo án tin học lớp 6 cả nămgiáo án môn toán lớp 2 cả nămgiáo án hình học lớp 6 cả nămgiao an mon toan lop 1 ca namgiáo án môn toán lớp 8 cả nămgiao an tieng anh lop 6 ca namgiao an ngu van lop 6 ca nam ngoc hagiao an mon ngu van 6 ca nam111Nghi quyet DHCD 2011bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.chuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Kế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020