Chuyên đề Tìm hiểu di tích và lễ hội Đền Bảo Lộc xã Mỹ Phúc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định

Tìm hiểu di tích lễ hội đền ngè, hải phòng để khai thác phục vụ du lịch

Tìm hiểu di tích và lễ hội đền ngè, hải phòng để khai thác phục vụ du lịch
... NHẰM KHAI THÁC HIỆU QUẢ DI TÍCH VÀ LỄ HỘI ĐỀN NGHÈ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 58 3.1 Giải pháp khai thác di tích lịch sử văn hóa Đền Nghè 58 3.1.1 Kết hợp với tuyến điểm du lịch khác để xây ... trạng di tích lịch sử văn hóa lễ hội đền Nghè - Đề giải pháp khai thác di tích lễ hội đền Nghè nhằm phát triển du lịch văn hóa thành phố Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Di tích lịch sử văn hóa lễ hội ... 1.3.2 Phân loại lễ hội Có nhiều cách để phân loại lễ hội phổ biến phân loại lễ hội theo lễ hội truyền thống lễ hội đại Lễ hội truyền thống bao gồm lễ hội dân gian lễ hội cung đình Lễ hội đại xuất...
 • 80
 • 702
 • 0

Tìm hiểu giá trị kiến trúc nghệ thuật di tích chùa Lương – Cầu ngói (xóm 3, Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)

Tìm hiểu giá trị kiến trúc nghệ thuật di tích chùa Lương – Cầu ngói (xóm 3, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)
... văn hóa Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Chương 2: Giá trị kiến trúc, nghệ thuật chùa Lương Cầu ngói Chương 3: Thực trạng giải pháp bảo tồn giá trị di tích chùa Lương Cầu ngói 113 ... đề tài: Tìm hiểu giá trị kiến trúc nghệ thuật di tích chùa Lương Cầu ngói (xóm 3, Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm khóa luận tốt nghiệp Lịch sử vấn đề nghiên cứu Những chùa truyền ... kiến trúc nghệ thuật chùa Lương Cầu ngói - Đánh giá trạng bảo tồn công tác quản lý di tích chùa Lương Cầu ngói - Đề xuất giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di tích chùa Lương Cầu ngói 5...
 • 9
 • 217
 • 3

Tìm hiểu di tích chùa Đồng Bụt(thôn Đồng Bụt, Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội)

Tìm hiểu di tích chùa Đồng Bụt(thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội)
... mê tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa địa phương mong muốn tìm hiểu toàn di n đầy đủ chùa này, nên em định chọn đề tài Tìm hiểu di tích chùa Đồng Bụt (thôn Đồng Bụt, Ngọc Liệp, ... trị di tích chùa Đồng Bụt (thôn Đồng Bụt, Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Tp Nội) 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian nghiên cứu: Nghiên cứu không gian văn hóa thôn Đồng Bụt, Ngọc ... cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu giá trị kiến trúc - nghệ thuật, di vật tiêu biểu lễ hội di tích chùa Đồng Bụt (thôn Đồng Bụt, Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Tp Nội) Trên sở giá tị đó, đề...
 • 12
 • 323
 • 1

bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của di tích lễ hội đền sái

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của di tích và lễ hội đền sái
... luận văn chia làm chương sau: Chương 1: Tổng quan lịch sử văn hóa làng Thụy Lôi di tích đền Sái Chương 2: Lễ hội đền Sái Chương 3: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống di tích lễ hội đền ... vấn đề nghiên cứu bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống quê hương, đất nước Như việc tìm hiểu nghiên cứu di tích lễ hội Đền Sái góp phần bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa, đồng thời đáp ứng ... nghiên cứu lễ hội đền Sái để nêu bật giá trị lễ hội đền Sái vấn đề đặt đời sống xã hội Mục đích nghiên cứu Trên sở nguồn tư liệu tác giả trước giá trị di tích lễ hội đền Sái, luận văn tập chung...
 • 84
 • 235
 • 2

Thực trạng những giải pháp phát triển kinh tế hộ tại Yên Phúc huyện Ý Yên tỉnh Nam Định.

Thực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã Yên Phúc huyện Ý Yên tỉnh Nam Định.
... cứu thực trạng phát triển kinh tế hộ Yên Phúc + Đánh giá trình sản xuất kinh doanh hộ điều tra + Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ + Đưa giải pháp nhằm phát triển kinh ... phát triển kinh tế hộ nông dân nào? Thực trạng, xu hướng phát triển kinh tế hộ nông dân Các mục tiêu, phương hướng giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ thời buổi vô cần thiết Ý Yên huyện ... Xuất phát từ tình trạng tiến hành nghiên cứu đề tài ‘ Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ Yên Phúc huyện Ý Yên tỉnh Nam Định” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng...
 • 73
 • 213
 • 1

Thực trạng lao động việc làm trên địa bàn Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Thực trạng lao động và việc làm trên địa bàn xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
... thực mục tiêu giải việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho nhân dân 26 2.2 THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM XÃ HẢI ĐƯỜNG, HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH 2.2.1 Thực trạng lao động Hải ... 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định - Thời gian: Thực trạng lao động việc làm Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 – 2014 1.4 PHƯƠNG ... đề giải pháp tạo việc làm cho người lao động Xuất phát từ quan điểm lựa chọn đề tài: "Thực trạng lao động việc làm địa bàn Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định" làm đề tài thực tập tốt nghiệp...
 • 60
 • 161
 • 0

du lịch sông lam - hành trình tìm hiểu di tích danh nhân

du lịch sông lam - hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân
... s v phỏt trin du lch a phng Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích danh nhân Chơng trạng phát triển du lịch sông lam tổng thể du lịch xứ nghệ 2.1 ... - - - Doanh thu QT - 13.820 19.140 - - - % tng s - 17,72 20,00 - - - Doanh thu N - 64.180 76,560 - - - % tng s - 82,28 80,00 - - - Ngun: S VH,TT&DL H Tnh, 2009 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du ... trỡnh du lch sinh thỏi, nh du lch bin, leo nỳi, du lch hang ng, du lch ng quờ, du lch mo him Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích danh nhân 2.3...
 • 63
 • 103
 • 0

Truyền thông đại chúng trong việc bảo tồn quảng bá di tích lễ hội hai bà trưng mê linh hà nội

Truyền thông đại chúng trong việc bảo tồn  quảng bá di tích và lễ hội hai bà trưng  mê linh  hà nội
... CHÚNG TRONG VIỆC BẢO TỒN VÀ QUẢNG BÁ DI TÍCH, LỄ HỘI ĐỀN HAI BÀ TRƯNG - MÊ LINH - HÀ NỘI 62 3.1.1 Vai trò truyền thông đại chúng bảo tồn quảng di tích, lễ hội đền Hai Trưng Linh ... động truyền thông đại chúng việc bảo tồn, quảng di tích lễ hội đền Hai Trưng - Linh - Nội - Nghiên cứu tác động truyền thông đại chúng việc bảo tồn quảng di tích, lễ hội đền Hai ... tổng quan di tích, lễ hội đền Hai Trưng - Linh - Nội Chương : Thực trạng hoạt động truyền thông đại chúng việc bảo tồn quảng di tích, lễ hội đền Hai Trưng - Linh - Nội Chương...
 • 17
 • 494
 • 1

Di tích lễ hội đình làng hạ bì hạ với việc phát triển du lịch văn hóa

Di tích và lễ hội đình làng hạ bì hạ với việc phát triển du lịch văn hóa
... trước, khóa luận Di tích lễ hội đình làng Hạ Hạ với việc phát triển du lịch văn hóa , xin giới thiệu cụ thể, toàn di n, hệ thống di tích lễ hội đình làng Hạ Hạ nhằm phát triển du lịch văn hóa ... Thực trạng phát triển du lịch văn hóa di tích lễ hội đình làng Hạ Hạ (huyện Thanh Thủy - Phú Thọ) Chương 3: Biện pháp phát triển du lịch văn hóa di tích lễ hội đình làng Hạ Hạ (huyện Thanh ... hội đình làng Hạ Hạ với việc phát triển du lịch văn hóa làm khóa luận tốt nghiệp với mong muốn giới thiệu, quảng bá phát triển tiềm du lịch văn hóa di tích đình làng Hạ Hạ nói riêng huyện...
 • 70
 • 324
 • 0

Di tích lễ hội chùa trăm gian với việc phát triển du lịch văn hóa

Di tích và lễ hội chùa trăm gian với việc phát triển du lịch văn hóa
... Phần hội 30 1.3.3 Giá trị lễ hội chùa Trăm Gian 31 1.4 Tiểu kết 32 CHƢƠNG THƢ̣C TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TẠI DI TÍCH VÀ LỄ HỘI CHÙA TRĂM GIAN ... chùa Trăm Gian KẾT LUẬN Sinh viên: Nguyễn Thị Hiền Lớp: K37D – Việt Nam học Khóa luận tốt nghiệp NỘI DUNG CHƢƠNG TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TẠI DI TÍCH VÀ LỄ HỘI CHÙA TRĂM GIAN ... hiểu về di tích lịch sử văn hóa chùa Trăm Gian và lễ hội chùa Trăm Gian nhằm phục vụ cho việc phát triển du lị ch nơi nhƣ: Phạm Lan Anh (1997), Lý Lịch Di Tích Chùa Trăm Gian Xã...
 • 76
 • 454
 • 2

Tìm hiểu di tích lịch sử văn hoá đại thi hào nguyễn du (nghi xuân hà tĩnh)

Tìm hiểu di tích lịch sử  văn hoá đại thi hào nguyễn du (nghi xuân  hà tĩnh)
... giáo lịch sử Nhật Bản phần quan trọng chơng trình học tập, nghiên cứu sinh viên KHXH trờng đại học cao đẳng Tìm hiểu Phật giáo Nho giáo lịch sử Nhật Bản giúp hiểu biết sâu sắc lịch sử văn hoá ... đại đồ đá đợc nhà nhà khảo cổ học phát có niên đại từ 30.000-10.000 năm trớc Nền văn hoá đồ đá văn hoá đồ đá khoảng 8.000 -7.500 TCN đợc tìm thấy nhiều nơi đất nớc Nhật Bản Những di khảo cổ tìm ... khái quát lịch sử Nhật Bản nh qua trình tiếp thu văn hoá Trung Hoa đất nớc Cuốn Lịch sử Nhật Bản G.Sansom (3 tập) đề cập đến toàn lịch sử Nhật Bản, đồng thời tác giả trình bày khái quát du nhật...
 • 91
 • 55
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: di tích và lễ hội đìnhchuyên đề quá trình hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội việt namchuyên đề tìm hiểu qui trình đánh giá trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền do công ty tnhh kpmg việt nam thực hiệnchuyên đề tìm hiểu công tác kiểm toán khoản mục tài sản cố định và công trình xây dựng cơ bản dở dang trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kpmg việt nam thực hiệnde tai tim hieu phan tich va xay dung he thong va dieu khien nhiet do lo say go cong nghieptìm hiểu di tích đình giang xátìm hiểu di tích huếtìm hiểu di tích lịch sử văn hóa đồng naichuyên đề cơ chế di truyền và biến dịtìm hiểu di tích chùa keochuyen de bai tap di truyen va bien dibài thi tìm hiểu di tích lịch sử đồng naitìm hiểu di tích lịch sử đền trần thương xã nhân đạo huyện lý nhân tỉnh hà namchuyên đề tìm hiểu mạng neural thuật toán ứng dụng nhận dạng kí tựtìm hiểu phân tích và đánh giá tình hình phát triển của làng nghề thêu ren của thanh hà huyện thanh liêm tỉnh hà namHoàn thiện pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong bộ luật lao động việt nam hiện nayskkn Giải pháp KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNHskkn HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNGSKKN LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC MÔN CẦU LÔNG CHO HỌC SINH KHỐI 10 THPT”skkn Một số biện pháp để sử dụng và bảo quản các thiết bị - đồ dùng dạy học đạt hiệu quảskkn Một số biện pháp nâng cao thành tích môn tháo lắp súng tiểu liên AKskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAIBáo cáo - Công tác hạch toán kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ươngChuyên đề Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống tôm sú Penaeus monnodon FabriciusBài thuyết trình Google Analytics nâng caoBài tiểu luận Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang WDM sử dụng phần mềm OptisystemBáo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và Dual-Stack trong IPv6Báo cáo nghiên cứu khoa học Nghiên cứu áp dụng phần mềm Moodle trong giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Công nghệ GTVTBáo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí MinhĐề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)GẮN BÓ, SỐNG & PHÁT TRIỂNlich sử phát triển cờ vua việt nam và thế giớisáng kiến kinh nghiệm Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu sự phát triển về hình thái và thể lực của vận động viên đội tuyển điền kinh lớp 8skkn Xây dựng hệ thống câu hỏibài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình Sinh học 8