Hiệu quả điều trị bàng quang tăng hoạt do nguyên nhân thần kinh bằng tiêm BoNTA trong phục hồi chức năng BN chấnthương túy sống

Hiệu quả điều trị bàng quang tăng hoạt do nguyên nhân thần kinh bằng tiêm BoNTA trong phục hồi chức năng BN chấnthương túy sống

Hiệu quả điều trị bàng quang tăng hoạt do nguyên nhân thần kinh bằng tiêm BoNTA trong phục hồi chức năng BN chấnthương túy sống
... giao cảm) bàng quang tăng hoạt (4) Tổn thương vùng tủy phá hủy nhân thần kinh chậu hay dây thần kinh (ở trung tâm phó giao cảm) bàng quang giảm hoạt 1.2.4 Triệu chứng bàng quang tăng hoạt động: ... hai nhóm sau điều trị tăng quãng sau điều trị tăng so với trước (P < 0,05) trước điều trị (P < 0,05) 17 14 22 13 19 15 Thời gian Trước điều Sau điều trị Sau điều trịSau điều trị trị tuần 12 tuần ... bàng quang tăng hoạt nguyên nhân thần kinh cho biết kết khả quan 1.5 Nghiên cứu liên quan đến tiêm Botulinum toxin vào bàng quang Nghiên cứu liên quan đến tính an toàn hiệu tiêm BoNT/A điều trị bàng...
 • 48
 • 240
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả điều trị bàng quang tăng hoạt do nguyên nhân thần kinh bằng tiêm BoNTA trong phục hồi chức năng bệnh nhân chấn thương tủy sống

Nghiên cứu hiệu quả điều trị bàng quang tăng hoạt do nguyên nhân thần kinh bằng tiêm BoNTA trong phục hồi chức năng bệnh nhân chấn thương tủy sống
... dụng để điều trị bệnh nhân bàng quang tăng hoạt nguyên nhân thần kinh Trong bệnh nhân tác giả lựa chọn nghiên cứu trƣờng hợp bàng quang tăng hoạt mạnh khó điều trị không đáp ứng với điều trị thuốc ... ệu điều trị bàng quang tăng hoạt nguyên nhân thần kinh tiêm BoNT/A phục hồi chức bệnh nhân chấn thƣơng tủy sống với hy vọng mang đến lựa chọn điều trị khả thi Nghiên cứu có : ệu động họ động nguyên ... tiết niệu cho bệnh nhân bàng quang tăng hoạt động nguyên nhân thần kinh, làm giảm áp lực bàng quang [65] Tow cộng sự, điều trị bàng quang tăng hoạt động nguyên nhân thần kinh cách tiêm BoNT/A (300...
 • 121
 • 253
 • 1

Đánh giá hiệu quả điều trị bằng tiêm corticoid trong một số bệnh lý phần mền quanh khớp tại bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình

Đánh giá hiệu quả điều trị bằng tiêm corticoid trong một số bệnh lý phần mền quanh khớp tại bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình
... giỏ hiu qu iu tr bng tiờm corticoid mt s bnh phn mn quanh khp ti bnh vin a khoa huyn Gia Bỡnh nhm hai mc tiờu: nh giỏ hiu qu iu tr bng tiờm corticoid ti ch bnh mm quanh khp Nhn xột cỏc tỏc ... tay bệnh nhân giữ cố định khuỷu tay t gấp 900; tay lại nắm bàn tay bệnh nhân úp sấp cẳng tay Bệnh nhân thấy đau LCN bệnh nhân duỗi cổ tay có đối lực bác sỹ + Bác sỹ duỗi thẳng khuỷu tay bệnh ... Bnh hc ni khoa T1, NXBYH, Tr 501-505 5.Nguyn Th Ngc Lan, Trn Ngc n (2004), Viờn quanh khp vai v bnh phn mm quanh khp Bnh hc ni khoa T1, NXBYH, Tr 461472 6.Trng i hc Y h ni (1998) Dc hc NXBYH,trang...
 • 49
 • 420
 • 5

Nghiên cứu hiệu quả kết hợp tiêm phenol trong phục hồi chức năng bệnh nhân liệt cứng hai chi dưới do tổn thương tủy sống

Nghiên cứu hiệu quả kết hợp tiêm phenol trong phục hồi chức năng bệnh nhân liệt cứng hai chi dưới do tổn thương tủy sống
... HÀ NỘI NGUYỄN HOÀI TRUNG NGHI N CỨU HIỆU QU T H P TI PHENO TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN IỆT CỨNG HAI CHI DƢỚI DO TỔN THƢƠNG TỦY SỐNG C uy n n n s N ƣờ P ụ ứ n n : 62720165 ƣớn n PGS TS C ... chức bệnh nh n liệt cứng h i chi d 2) Ph n tích s i t n th ng t s ng ếu t ảnh h ởng đến kết phục hồi chức nhóm đ i t ợng nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Giải ph u - Bệnh tổn t ƣơn tủy s ng 1.1.1 ... chuẩn chọn bệnh nhân: L bệnh nh n liệt c ng hai chi d i tổn th ng t y sống l ng ang iều trị n i trú v ngo i trú t i Trung t m ph c hồi ch c n ng Bệnh viện B ch mai, c c c tiêu chuẩn sau: - Do ch n...
 • 155
 • 137
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả kết hợp tiêm phenol trong phục hồi chức năng bệnh nhân liệt cứng hai chi dưới do tổn thương tủy sống (TT)

Nghiên cứu hiệu quả kết hợp tiêm phenol trong phục hồi chức năng bệnh nhân liệt cứng hai chi dưới do tổn thương tủy sống (TT)
... t n ê mô tả v p n tí đ ợ t ự i n ƯƠ K T QUẢ NGHIÊN CỨU Tỷ ệ 3.1 Một s đặ điểm c a hai nhóm bệnh nhân nghiên c u 80 60 40 20 79.4 73.5 26.5 hóm tiêm phenol 20.6 hóm h ng Nam ữ iểu đ 3.1 Đặ điểm ... hợp tiêm ph no ệnh nhân liệt c ng hai chi i o t n th ng t s ng ảng 3.3 Th đ i điểm S khép hóm tiêm hóm h ng Nhóm X ± SD X ± SD p (min ÷ max) (min ÷ max) Thời điểm 1,94 ± 0,45 1,78 ± 0,33 Tr c Tiêm ... thuật tiêm phenol 5% 2.5.1 Cán th c hiện: 01 sĩ đ đ ợ uấn luy n ỹ t u t v 02 u d n 2.5.2 Ph ng tiện nh : - y í t í n ho m y n , im í t í n th n kinh hai nòng 26G L.50mm, b m tiêm ml, Phenol...
 • 48
 • 143
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả điều trị bàng quang tăng hoạt động do nguyên nhân thần kinh bằng tiêm botulinum toxin nhóm a trong phục hồi chức năng bệnh nhân chấn thương tủy sống

Nghiên cứu hiệu quả điều trị bàng quang tăng hoạt động do nguyên nhân thần kinh bằng tiêm botulinum toxin nhóm a trong phục hồi chức năng bệnh nhân chấn thương tủy sống
... tiêm Botulinum toxin vào bàng quang Nghiên cứu liên quan đến tính an toàn hiệu tiêm BoNT /A điều trị bàng quang tăng hoạt sau chấn thương tủy sống Kết nghiên cứu giới từ mười năm cho thấy tiêm ... giao cảm) bàng quang tăng hoạt (4) Tổn thương vùng tủy phá hủy nhân thần kinh chậu hay dây thần kinh (ở trung tâm phó giao cảm) bàng quang giảm hoạt 1.2.4 Triệu chứng bàng quang tăng hoạt động: ... ch a bàng quang 100ml; Khả ch a bàng quang 100 – 200ml; Khả ch a bàng quang 201 – 300ml; Khả ch a bàng quang 300ml; Áp lực bàng quang tối a (cmH2O): áp lực bàng quang chia làm bốn mức: Áp lực bàng...
 • 48
 • 574
 • 2

đánh giá hiệu quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng đèn led tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi trung ương

đánh giá hiệu quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng đèn led tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi trung ương
... giỏ hiu qu iu tr vng da tng bilirubin t tr s sinh bng ốn LED ti khoa s sinh Bnh vin nhi TW t thỏng 1/2012-8/2012 2- Nhn xột mt s tỏc dng ph khụng mong mun iu tr vng da bng ốn LED 3 Chng TNG QUAN ... bilirubin mỏu 1.2 Dch t hc Nhi u nghiên cứu cho thấy 56% trẻ sinh vàng da bệnh lý không tìm thấy nguyên nhân Mặt khác, ngời ta chứng minh đợc có nhi u yếu tố liên quan đến tăng bilirubin máu, đợc ... cú 4.4% tr s sinh da en, 10% da trng v 23% da mu gc M, cú nng bilirubin t huyt 13mg% [15] Theo hi hn lõm nhi khoa M (AAP),1995, hng nm cú khong 6070% tr s sinh c chn oỏn l vng da, nhng t l...
 • 90
 • 767
 • 2

kết quả niệu động học sau điều trị rối loạn chức năng bàng quang do nguyên nhân thần kinh và biến chứng tiết niệu ở bệnh nhân tổn thương tủy sống

kết quả niệu động học sau điều trị rối loạn chức năng bàng quang do nguyên nhân thần kinh và biến chứng tiết niệu ở bệnh nhân tổn thương tủy sống
... biến chứng hệ tiết niệu Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm niệu động học sau điều trị rối loạn chức bàng quang nguyên nhân thần kinh bệnh nhân tổn thương tủy sống Mô tả biến chứng tiết niệu ... lệ sống sót sau tổn thương tủy sống • Khó chẩn đoán RL chức bàng quang dựa lâm sàng • Niệu động học BN tổn thương tủy sống phương pháp đánh giá khách quan rối loạn chức bàng quang, hiệu điều trị ... trước - sau điều trị biến chứng tiết niệu sau tổn thương tủy sống • Các bước tiến hành – Tuổi – Giới – Nghề nghiệp – Nguyên nhân tổn thương tủy – Thời gian giai đoạn choáng tủy Kết niệu động học...
 • 23
 • 624
 • 4

Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm lột giác mạc do nấm bằng phối hợp tiêm amphotericin b nhu mô giác mạc và itraconazole toàn thân

Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm lột giác mạc do nấm bằng phối hợp tiêm amphotericin b nhu mô giác mạc và itraconazole toàn thân
... pháp điều < /b> trị < /b> viờm loột giác < /b> mạc < /b> nấm < /b> nhằm nâng cao hiệu < /b> điều < /b> trị < /b> tiến hành nghiên < /b> cứu < /b> đề tài: “Nghiờn cứu < /b> hiệu < /b> điều < /b> trị < /b> viờm loột giác < /b> mạc < /b> nấm < /b> phối < /b> hợp < /b> tiêm < /b> Amphotericin < /b> B nhu giác < /b> mạc < /b> Itraconazole ... giác < /b> mạc < /b> điều < /b> trị < /b> [9] Nhưng chưa có nghiên < /b> cứu < /b> đánh giá hiệu < /b> Amphotericin < /b> B tiêm < /b> vào ổ nấm < /b> sâu nhu giác < /b> mạc < /b> Behrens-Baumann W chứng minh khả xâm nhập vào giác < /b> mạc < /b> thuỷ dịch Amphotericin < /b> B tốt ... Itraconazole toàn thân. ” nhằm mục tiêu: Đánh giá hiệu < /b> điều < /b> trị < /b> viờm loét giác < /b> mạc < /b> nấm < /b> phối < /b> hợp < /b> tiêm < /b> Amphotericin < /b> B nhu giỏc mạc < /b> Itraconazole toàn thân Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều < /b> trị...
 • 88
 • 508
 • 0

Đánh giá hiệu quả điều trị phục hồi chức năng thoái hoá cột sống cổ bằng vật lý trị liệu kết hợp với vận động trị liệu tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viên bạch mai

Đánh giá hiệu quả điều trị phục hồi chức năng thoái hoá cột sống cổ bằng vật lý trị liệu kết hợp với vận động trị liệu tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viên bạch mai
... đợc điều trị vật trị liệu kết hợp vận động trị liệu từ ngày 01/04/2010 đến ngày 01/10/2010, đa số kết luận sau: Hiệu điều trị phục hồi chức thoái hoá cột sống cổ vật trị liệu kết hợp vận động ... PHCN kết hợp với vận động trị liệu ngời bệnh khắc phục đợc hạn chế Do tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu sau: Đánh giá hiệu PHCN bệnh nhân THCSC vật trị liệu kết hợp với vận động trị liệu ... (2001), Bệnh đĩa đệm thoái hoá cột sống cổ, Bệnh cột sống cổ, NXB Thanh niên, tr 86 - 97 30 Nguyễn Văn Thông (2009), "Bệnh thoái hoá cột sống cổ" , NXB Y học Hà Nội 31 Nguyễn Xuân Thân (2004), "Bệnh...
 • 60
 • 815
 • 19

nghiên cứu hiệu quả điều trị bằng endoxan trong hội chứng thận hư bị phụ thuộc, đề kháng, và chống chỉ định dùng corticoide

nghiên cứu hiệu quả điều trị bằng endoxan trong hội chứng thận hư bị phụ thuộc, đề kháng, và chống chỉ định dùng corticoide
... tài Nghiên cứu hiệu điều trị Endoxan hội chứng thận bị phụ thuộc, đề kháng, chống định dùng corticoide Mục tiêu đề tài: Đánh giá hiệu điều trị cyclophosphamide hội chứng thận bị phụ thuộc, ... HƢ 1.5.1 Điều trị triệu chứng: Điều trị triệu chứng đặt có HCTH thực Sự trị liệu biện pháp đặc hiệu [21][51][53] 1.5.1.1 Điều trị hội chứng phù: Cần phải nhắc lại hội chứng thận thể tích huyết ... 2 hiệu điều trị Trong cyclophosphamide biệt dược Endoxan chọn lựa Năm 2000 tác giả người pháp B Moulin đề nghị Endoxan ưu tiên dùng trường hợp hội chứng thận phụ thuộc kháng corticoide...
 • 76
 • 1,206
 • 2

nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định

nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định
... chẩn đo n, điều trị bệnh tiến hành đề tài: Nghiên cứu thực trạng, số yếu tố nguy nhiễm ấu trùng giun đũa chó ngƣời hiệu điều trị albendazole thuộc huyện An Nhơn, Bình Định (20 11 -20 12) ” với mục ... thực trạng nhiễm ấu trùng giun đũa chó người Nhơn Hưng Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định Mô tả số yếu tố nguy nhiễm ấu trùng giun đũa chó người Đánh giá hiệu điều trị Albendazole người ... Albendazole người nhiễm ấu trùng giun đũa chó 3 Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu bệnh giun đũa chó giới Bệnh giun đũa chó hay bệnh ấu trùng (AT) di...
 • 170
 • 456
 • 1

nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (tom tat)

nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (tom tat)
... giun đũa chó người Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 THỰC TRẠNG NHIỄM ẤU TRÙNG GIUN ĐŨA CHÓ TRÊN NGƯỜI TẠI XÃ NHƠN HƯNG VÀ NHƠN PHONG, HUYỆN AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1.1 Một số đặc điểm đối tƣợng nghiên ... thực hành người dân bệnh nhiễm AT giun đũa chó điểm nghiên cứu 2. 2.3 N i dung nghiên cứu: Trong nghiên cứu chọn 126 người nhiễm đủ tiêu chuẩn nghiên cứu để đưa vào nghiên cứu can thiệp điều trị ... trứng giun đũa chó tỷ lệ người nhiễm ấu trùng giun đũa chó (p...
 • 24
 • 233
 • 0

Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng Albendazole tại 2 xã thuộc huyện An Nhơn, Bình Định (2011 2012)

Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng Albendazole tại 2 xã thuộc huyện An Nhơn, Bình Định (2011 2012)
... chẩn đo n, điều trị bệnh tiến hành đề tài: Nghiên cứu thực trạng, số yếu tố nguy nhiễm ấu trùng giun đũa chó ngƣời hiệu điều trị albendazole thuộc huyện An Nhơn, Bình Định (20 11 -20 12) ” với mục ... thực trạng nhiễm ấu trùng giun đũa chó người Nhơn Hưng Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định Mô tả số yếu tố nguy nhiễm ấu trùng giun đũa chó người Đánh giá hiệu điều trị Albendazole người ... Albendazole người nhiễm ấu trùng giun đũa chó 3 Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu bệnh giun đũa chó giới Bệnh giun đũa chó hay bệnh ấu trùng (AT) di...
 • 170
 • 207
 • 1

Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng Albendazole tại 2 xã thuộc huyện An Nhơn, Bình Định (2011 2012) (tóm tắt)

Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng Albendazole tại 2 xã thuộc huyện An Nhơn, Bình Định (2011 2012) (tóm tắt)
... giun đũa chó người Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 THỰC TRẠNG NHIỄM ẤU TRÙNG GIUN ĐŨA CHÓ TRÊN NGƯỜI TẠI XÃ NHƠN HƯNG VÀ NHƠN PHONG, HUYỆN AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1.1 Một số đặc điểm đối tƣợng nghiên ... thực hành người dân bệnh nhiễm AT giun đũa chó điểm nghiên cứu 2. 2.3 N i dung nghiên cứu: Trong nghiên cứu chọn 126 người nhiễm đủ tiêu chuẩn nghiên cứu để đưa vào nghiên cứu can thiệp điều trị ... trứng giun đũa chó tỷ lệ người nhiễm ấu trùng giun đũa chó (p...
 • 24
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả điều trị phục hồi chức năng thoái hoá cột sống cổ bằng vật lý trị liệu kết hợp với vận động trị liệu tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện bạch mainghiên cứu hiệu quả điều trị viêm loét giác mạc do nấm bằng phối hợp tiêm amphotericin b nhu mô giác mạc và itraconazole toàn thânđánh giá hiệu quả phục hồi chức năng thoái hoá cuộc sống cổ bằng một số phương pháp vật lý kết hợp vận động trị liệucác phương pháp điều trị trong phục hồi chức năngkhái quát tình hình đào tạo tại trung tâm dạy nghề phục hồi chức năng cho người tàn tật tỉnh bắc ninhđánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bìđánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bì egfnghiên cứu sự biến đổi huyết áp và hiệu quả điều trị của lercanidipine ở bệnh nhân nhồi máu não do tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờđánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn muộn bằng phác đồ gemcitabinthực trạng viêm mũi dị ứng của học sinh trung học cơ sở thành phố thái bình hải phòng và hiệu quả điều trị đặc hiệu đường dưới lưỡi bằng dị nguyên dermatophagoides pteronyssinusđánh giá hiệu quả điều trị 10 năm của ung thư cổ tử cung giai đoạn figo ibiibp bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp với xạ trị tại bệnh viện knghiên cứu kết quả điều trị ngoại trú tăng huyết áp băng thuốc enalapril và nifediine tại thành phố thái nguyênnghiên cứu siêu kháng nguyên của tụ cầu vàng và hiệu quả điều trị viêm da cơ địa bằng kháng sinh cefuroximđặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị bớt ota bằng laser yag qswitched tại bệnh viện da liễu hà nộiđánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa hà giangNghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)bai giang may cong cuĐiểm đông đặc: Freezing pointLuận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namXÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiêngiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2Hướng dẫn Map xtreme NTĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGBất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnMapXtreme2004 rel61 dev suppQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6