Công cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền của tỉnh hoà bình

Luận văn: QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ LỰC LƯỢNG VÀ KHỞI NGHĨA TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀNTỈNH CAO BẰNG (1941-1945) pptx

Luận văn: QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ LỰC LƯỢNG VÀ KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở TỈNH CAO BẰNG (1941-1945) pptx
... ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN - Luận văn trình bày cách hệ thống trình chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa trang giành quyền tỉnh Cao Bằng (1941-1945) - Luận văn làm rõ vị trí, vai trò địa Cao Bằng thắng ... PHẠM TRẦN THỊ MINH HUỆ QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ LỰC LƯỢNG VÀ KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN TỈNH CAO BẰNG (1941-1945) Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 60.22.54 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ ... Song, chưa có công trình khoa học nghiên cứu riêng trình bày cách hệ thống trình chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa trang giành quyền tỉnh Cao Bằng 1941-1945 Chúng đánh giá cao công trình kể coi nguồn...
 • 145
 • 315
 • 0

QUÁ TRÌNH CHUẨN bị TIẾN lên KHỞI NGHĨA TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN của ĐẢNG và NHÂN dân TA TRONG THỜI kì 1939 1945

QUÁ TRÌNH CHUẨN bị TIẾN lên KHỞI NGHĨA vũ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN của ĐẢNG và NHÂN dân TA TRONG THỜI kì 1939 1945
... Giang), Khởi nghĩa Bần Yên Nhân, Khởi nghĩa Ba Tơ Những khởi nghĩa đấu tranh có tác dụng tập dượt quân chúng đấu tranh giành quyền để thời đến tiến lên tổng khởi nghĩa giành quyền Khi thời cách ... mưu dân tộc giải phóng sinh tồn” - Về phương pháp: Xác định hình thái khởi nghĩa trang nước ta từ khởi nghĩa phần tiến lên tổng nghĩa nhấn mạnh: chuẩn bị khởi nghĩa nhiệm vụ trung tâm toàn Đảng ... tranh - Trong năm 1940-1941 nổ khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ… - Phong trào phá kho thóc giải nạn đói cao trào kháng Nhật cứu nước - Những khởi nghĩa thời kỳ tiền khởi nghĩa: khởi nghĩa nhân dân Tiên...
 • 10
 • 190
 • 0

Chuẩn bị khởi nghĩa trang giành chính quyền (1941-1945) potx

Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền (1941-1945) potx
... phóng Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa trang thời đến lúc coi nhiệm vụ trung tâm toàn Đảng, toàn dân ta Cuối năm 1940, sau khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại, theo chủ trương Đảng, phận lực lượng trang ... thị cho cấp sửa soạn khởi nghĩa kêu gọi nhân dân “Sắm khí đuổi thù chung” Tháng 10-1944, Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào toàn quốc nêu rõ: "phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt Cơ hội ... niên để tổ chức, đoàn kết họ, hướng họ tham gia vào nghiệp giải phóng dân tộc, vào công chuẩn bị khởi nghĩa toàn dân Đề cương văn hoá Việt Nam Đảng Cộng sản đưa năm 1943 vạch rõ tính chất phản...
 • 10
 • 611
 • 2

quá trình chuẩn bị lực lượng cách mạng và khởi nghĩa trang giành chính quyền ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang (1939-1945)

quá trình chuẩn bị lực lượng cách mạng và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang (1939-1945)
... Tám kết trình vận động cách mạng khởi nghĩa trang giành quyền địa phƣơng nƣớc có huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang Quá trình vận động cách mạng khởi nghĩa trang giành quyền huyện Hiệp Hòa phận ... dân huyện Hiệp Hòa Những công trình sở quan trọng, tài liệu quý giá giúp tìm hiểu vấn đề Quá trình chuẩn bị lực lƣợng cách mạng khởi nghĩa trang giành quyền huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang (1939-1945) ... Quá trình chuẩn bị lực lƣợng cách mạng khởi nghĩa trang giành quyền huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang (1939-1945) - Đây công trình khoa học trình bày cách có hệ thống toàn diện trình chuẩn bị...
 • 101
 • 419
 • 1

Khởi nghĩa trang giành chính quyền

Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền
... trào khởi nghĩa tổng khởi nghĩa sau Ở Nam Kì, phong trào Việt Minh hoạt động mạnh mẽ, Mĩ Tho Hậu Giang Sự chuẩn bị cuối trước ngày Tổng khởi nghĩa Để đẩy mạnh công tác chuẩn bị khởi nghĩa trang, ... lượng trang, phát triển lực lượng trang nửa trang; mở trường đào tạo cấp tốc cán quân trị; tích cực phát triển chiến tranh du kích, xây dựng chiến khu, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa thời ... Bưu điện, Trại Bảo an binh v.v…Tối 19-8, khởi nghĩa giành quyền Hà Nội thắng lợi Ở Huế, ngày 20-8, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh thành lập Ủy ban định giành quyền vào ngày 23-8 Hàng vạn nhân dân nội,...
 • 4
 • 59
 • 0

Luận văn: TỈNH HOÀ BÌNH TRONG CÔNG CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG VÀ KHỞI NGHĨA TRANG GIÀNH TỈNH HOÀ BÌNH TRONG CÔNG–CUỘC VẬN ĐỘNG CHÍNH QUYỀN (1930 1945) potx

Luận văn: TỈNH HOÀ BÌNH TRONG CÔNG CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG VÀ KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH TỈNH HOÀ BÌNH TRONG CÔNG–CUỘC VẬN ĐỘNG CHÍNH QUYỀN (1930 1945) potx
... cứu Công vận động cách mạng khởi nghĩa trang giành quyền Hoà Bình (1930 1945) 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Để làm rõ Công vận động cách mạng khởi nghĩa trang giành quyền Hoà Bình (1930 1945), ... tộc Hoà Bình tiến hành vận động cách mạng khởi nghĩa trang giành quyền Hoà Bình (1930 1945) Hoà Bình mảnh đất có chiều dày lịch sử, ánh sáng cách mạng Đảng đến với nhân dân dân tộc tỉnh ... tháng Tám 1945 Hoà Bình phận khăng khít không tách rời công vận động Cách mạng tháng Tám nước Nghiên cứu vận động cách mạng khởi nghĩa trang giành quyền Hoà Bình có ý nghĩa luận thực tiễn...
 • 118
 • 269
 • 1

NGHỆ THUẬT CHỈ đạo KHỞI NGHĨA TRANG TRONG CÁCH MẠNG THÁNG tám

NGHỆ THUẬT CHỈ đạo KHỞI NGHĨA vũ TRANG TRONG CÁCH MẠNG THÁNG tám
... vai trò hỗ trợ Nghệ thuật đạo khởi nghĩa trang Đảng cách mạng tháng Tám thực hóa tư tưởng chiến tranh cách mạng mang tính toàn dân, toàn diện, cần phải động viên toàn dân, trang toàn dân; ... du kích vững mạnh, địa cách mạng manh nha hình thành Mức độ thấp khu địa cách mạng Cách mạng Tháng Tám khu an toàn Trong khu an toàn có sở cách mạng vững, có tổ chức trang tự vệ mạnh điều kiện ... trào cách mạng quần chúng, kết hợp chặt chẽ cách mạng Đông Dương với cách mạng giới, cách mạng Đông Dương với cách mạng Pháp, tranh thủ điều kiện thuận lợi tình hình giới để thúc đẩy cách mạng...
 • 57
 • 314
 • 1

tìm hiểu chủ trương đấu tranh giành chính quyền của đảng giai đoạn 1936 – 1939

tìm hiểu chủ trương đấu tranh giành chính quyền của đảng giai đoạn 1936 – 1939
... đấu tranh trị, hoà bình, đấu tranh công khai, hợp pháp kết hợp hình thức đấu tranh với đấu tranh quân bạo lực, đấu tranh bí mật bất hợp pháp + Không có thời kỳ đấu trạnh công khai giành dân chủ ... thực tến đấu tranh năm 1936 - 1939 hành trang Đảng Cộng Sản Đông Dương tất người yêu nước Việt Nam đem theo trình đấu tranh cho tự độc lập Thực chủ trương Đảng nhân dân nước sôi đấu tranh hình ... phải kết hợp đấu tranh vũ trang, đấu tranh phải biết lôi kéo toàn dân tham gia Phong trào dân chủ 1936 1939 để lại học lịch sử sâu sắc cho Đảng cộng sản Việt Nam trình đấu tranh giành độc lập...
 • 18
 • 1,166
 • 0

bài 2 tìm hiểu đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng ta trong những năm 1930 1939

bài 2 tìm hiểu đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng ta trong những năm 1930 1939
... quan trọng để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa Sau tìm hiểu đường lối đấu tranh giành quyền Đảng ta giai đoạn này, hiểu thêm đường lối chủ trương Đảng ta, hiểu rõ chất chủ nghĩa xã hội, trau dồi tinh ... chủ 1936 -1939 Những năm 1930 - 1936 chủ nghĩa phát xít phát triển thành trào lưu trị thắng nhiều nước giới Đảng phát xít Ý đời năm 1 920 , đến năm 1 922 giành quyền Roma Đảng Quốc xã Đức đời năm 1919, ... thời kỳ đấu tranh cách mạng theo xu hướng định bùng nổ II Chủ trương đấu tranh giành quyền Đảng ta giai đoạn 19301 939 Cao trào 1930 – 1931 Xô Viết Nghệ Tĩnh Ở Việt Nam từ năm 1930 trở đi, đường...
 • 19
 • 664
 • 4

bài 3 tìm hiểu đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng ta trong những năm 1939 1945

bài 3 tìm hiểu đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng ta trong những năm 1939 1945
... cách mạng rộng lớn: Cao trào 1 930 -1 931 , Cao trào 1 936 -1 939 Cao trào giải phóng dân tộc 1 939 -1945 Quần chúng cách mạng Đảng tổ chức lãnh đạo rèn luyện thực tiễn đấu tranh trở thành lực lượng trị ... Dương tay sai tan rã Đảng ta chớp thời phát động toàn dân dậy tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng Cách mạng Tháng Tám kết tổng hợp 15 năm đấu tranh gian khổ toàn dân ta lãnh đạo Đảng, ... giai đoạn 1 939 1945 Đường lối trị đắn, sáng tạo Đảng nhân tố hàng đầu định thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945 đời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Đường lối kết tinh trí tuệ Trung ương Đảng đứng...
 • 20
 • 778
 • 2

bài 4 tìm hiểu đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng ta trong những năm 1930 1939

bài 4 tìm hiểu đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng ta trong những năm 1930 1939
... thời kỳ đấu tranh cách mạng theo xu hướng định bùng nổ II Chủ trương đấu tranh giành quyền Đảng ta giai đoạn 19301 939 Cao trào 1930 – 1931 Xô Viết Nghệ Tĩnh Ở Việt Nam từ năm 1930 trở đi, đường ... đoạn 1930 1939 giai đoạn có ý nghĩa vô quan trọng lịch sử Việt Nam, bước tiền đề quan trọng cho cách mạng tháng giành độc lập dân tộc Sau tìm hiểu đường lối đấu tranh giành quyền Đảng ta giai ... trương đấu tranh giành quyền Đảng ta giai đoạn 1930- 1939 Cao trào 1930 – 1931 Xô Viết Nghệ Tĩnh Đấu tranh cho dân sinh dân chủ năm 1932 – 1935 Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 ...
 • 19
 • 495
 • 4

[Luận văn]đánh giá hiệu quả của công tác giao đất, giao rừng tại huyện tân lạc,tỉnh hoà bình

[Luận văn]đánh giá hiệu quả của công tác giao đất, giao rừng tại huyện tân lạc,tỉnh hoà bình
... cộng đồng 86 4.3.4 Hiệu công tác giao đất việc bảo vệ môi trờng sinh thái 87 4.3.5 Hiệu công tác giao đất giao rừng quản lý Nh nớc đất đai 89 4.3.6 Hiệu công tác giao đất giao rừng đến t tởng ngời ... sau giao đất, giao rừng v thách thức cần giải trình thực sách giao đất, giao rừng 98 4.5.1 Những vấn đề tồn sau giao đất giao rừng 98 4.5.2 Những vấn đề cần giải công tác giao đất, giao rừng ... rừng 4.3 67 Hiệu sử dụng đất hộ gia đình sau đợc giao đất, giao rừng 81 4.3.1 Hiệu sản xuất nông lâm nghiệp 81 4.3.2 Kinh tế hộ gia đình sau giao đất, giao rừng 85 4.3.3 Hiệu công tác giao đất lao...
 • 127
 • 387
 • 2

THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TỪ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH HOÀ BÌNH TRONG THỜI GIAN QUA

THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TỪ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH HOÀ BÌNH TRONG THỜI GIAN QUA
... Hoà Bình 2005, 2007 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu từ doanh nghiệp nước vào tỉnh Hòa Bình 2.1 Vài nét hoạt động đầu phát triển tỉnh Hoà Bình 2.1.1 Cơ chế sách hoạt động đầu tỉnh Hoà ... nguồn vốn đầu phát triển tỉnh Hoà Bình Tình hình đầu phát triển tỉnh Hoà Bình năm gần có nhiều chuyển biến Tỉnh có nhiều nỗ lực hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, nhờ vốn đầu phát triển ... hình thu hút vốn đầu doanh nghiệp nước vào tỉnh Hoà Bình 4.1 Những kết đạt 4.1.1 Cơ chế sách thu hút vốn đầu Nhìn chung, chế sách tỉnh phần phát huy tác dụng công thu hút vốn đầu từ doanh...
 • 49
 • 285
 • 2

sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc chăm sóc và điều trị hiv aids tại các bệnh viện của tỉnh hòa bình và nghệ an, năm 2013

sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc chăm sóc và điều trị hiv aids tại các bệnh viện của tỉnh hòa bình và nghệ an, năm 2013
... Sự hài lòng nhân viên y tế công việc chă sóc điều trị HIV/ AIDS bệnh viện tỉnh Hòa Bình Nghệ An, 2013 với mục tiêu: Mô tả hài lòng nhân viên y tế công việc chăm sóc điều trị HIV/ AIDS số bệnh ... HIV/ AIDS số bệnh viện tỉnh Hòa Bình Nghệ An, năm 2013 Xác định số y u tố liên quan đến hài lòng nhân viên y tế công việc chăm sóc điều trị HIV/ AIDS số bệnh viện tỉnh Hòa Bình Nghệ An, năm 2013 Từ góp ... y tế cho người nhiễm HIV/ AIDS lớn  Tỉnh hòa bình Bệnh viện tỉnh Hòa Bình 10 bệnh viện huyện, trung tâm y tế huyện Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS tỉnh Hòa Bình, Sở y tế tỉnh Hòa Bình Tỉnh nghệ...
 • 80
 • 373
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền 2 sù chn bþ ci cïng tr­íc ngµy tỉng khëi nghüađảng lãnh đạo phong trào chống pháp nhật chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang 1940 1945đảng lãnh đạo phong trào chống pháp nhật chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang 1936 1939bài giảng qua trinh lanh dao cua dang trong cuoc khoi nghia danh doc lap chinh quyen 1945tổng khởi nghĩa tháng 8 giành chính quyền từ tay nhật diễn ra trong khoảng thời gian nàokhởi nghĩa vũ trangcuoc khoi nghia vu dinh dungkhởi nghĩa giành chính quyền ở thanh hóachuẩn bị khởi nghĩa vũ trangkhởi nghĩa vũ trang pê tơ rô grátđường lối đấu tranh giành chính quyền của đảnghiện trạng phát triển du lịch tỉnh hòa bìnhthực trạng sử dụng và bảo vệ đất dốc của tỉnh hòa bìnhcông cuộc chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyềncuộc khởi nghĩa giành chính quyềnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây