trac nghiem sinh 12 phan tien hoa

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học phần tiến hóa

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học phần tiến hóa
... là: A Hình thành nòi mới, thứ B Hình thành loài C Động lực tiến hóa vật nuôi thứ trồng D Động lực tiến hóa sinh giới C©u10: Cơ chế tiến hóa theo Lamac là: A Sự di truyền đặc tính thu đời cá thể ... nòi mới, thứ b Hình thành loài c Động lực tiến hóa vật nuôi thứ trồng d Động lực tiến hóa sinh giới C©u13: Qua sơ đồ phân li tính trạng, ta kết luận toàn sinh giới đa dạng ngày a Không có chung ... biến đổi thành phần kiểu gen quần thể bao gồm: Phát sinh đột biến, phát sinh đột biến qua giao phối, chọn lọc đột biến có lợi cách li sinh sản quần thể biến đổi quần thể gốc C Sự tiến hóa diễn củng...
 • 6
 • 877
 • 20

câu hỏi trắc nghiệm sinh 12-phần di truyền học doc

câu hỏi trắc nghiệm sinh 12-phần di truyền học doc
... hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học ... truyền học người vào y học, giúp giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế bệnh, tật di truyền điều trị số trường hợp bệnh lí gọi A Di truyền học B Di truyền học Người C Di truyền Y học D Di truyền ... Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 Giáo viên - Lê Văn Thật B tất loài dùng chung nhiều mã di truyền C tất loài dùng chung mã di truyền D ba mã di truyền mã hoá cho axit amin Câu 16: Mã di truyền...
 • 64
 • 708
 • 12

câu trác nghiệm sinh 12 phần ql

câu trác nghiệm sinh 12 phần ql
... a Liên kết c Tương tác gen 12 KG F1 tần số hoán vị gen là: b Hoan vị gen d Phân li độc lập a AaBb x AaBb không xảy hoán vị ... phép lai viết sơ đồ Bố mẹ chủng F1 đồng loạt cao Cho F1 tự thụ F2 thu 1816 cao: 422 thấp Trả lời câu sau 15 Tính trạng kích thước thân di truyền theo qui luật nào? a Phân li độc lập b Tương tác...
 • 2
 • 136
 • 0

Trắc nghiệm sinhphần tiêu hóa

Trắc nghiệm sinh lý phần tiêu hóa
... Pepsin, chymosin, trypsin YHDP 08-14 TN Sinh E Chymotrypsin, procarboxypeptidase, pepsin 69 Háúp thu sàõt åí rüt non theo cå chãú: YHDP 08-14 TN Sinh 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... dãù dng E Táút c thỉïc àn åí rüt non âãưu âỉåüc phán gii thnh dảng cọ thãø háúp YHDP 08-14 TN Sinh thu âỉåüc 53 Háúp thu fructose åí rüt theo cå chãú: A Váûn chuøn têch cỉûc B Váûn chuøn têch ... âãưu âụng 58 Háúp thu acid amin åí rüt non theo cå chãú: A Váûn chuøn têch cỉûc YHDP 08-14 TN Sinh B ÁØm bo C Khúch tạn dãù dng D Kẹo theo cháút tan E Khúch tạn thủ âäüng 59 Háúp thu Na+ åí...
 • 18
 • 786
 • 0

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Hướng tiến hoá của sinh giới ppt

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Hướng tiến hoá của sinh giới ppt
... hình thành phát triển sống trái đất? Chọn đáp án A Tiến hoá hoá học B Tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá hoá học tiến hóa tiền sinh học D Tiến hoá sinh học Đáp án : (B) Bài : 6782 Quá trình chọn ... phân loại sinh vật loài là: Chọn đáp án A Tiến hoá lớn B Tiến hoá nhỏ C Tiến hoá chọn lọc đột biến trung tính D Tiến hoá tổng hợp Đáp án : (A) Bài : 6790 Xét yếu tố sau đây: (A): Phát sinh đột ... Chọn đáp án A Nòi địa lí, nòi sinh thái nòi sinh sản B Nòi sinh thái, nòi sinh học nòi sinh sản C Nòi địa lí, nòi sinh học nòi sinh thái D Nòi địa lí, nòi sinh sản nòi sinh học Đáp án : (C) Bài :...
 • 15
 • 381
 • 5

TRẮC NGHIỆM SINH 12 PHẦN 5 DI TRUYỀN HỌC

TRẮC NGHIỆM SINH 12 PHẦN 5 DI TRUYỀN HỌC
... HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN 2 15. Tính trạng đặc điểm A hình thái, cấu tạo riêng biệt thể sinh vật B khác biệt kiểu hình cá thể sinh vật C đặc tính sinh vật D sinh lý, sinh hoá, di truyền sinh vật 216.Tính ... phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tác động A tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào B tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học C biến đổi sinh ... bào phân chia vật chất di truyền bào quan vào tế bào pha phân bào D lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền 103.Nhiễm sắc thể coi sở vật chất di truyền tính di truyền cấp độ tế bào chúng...
 • 101
 • 835
 • 8

Trắc nghiệm sinhphần tiêu hóa.DOC

Trắc nghiệm sinh lý phần tiêu hóa.DOC
... AB kháng nguyên Câu Sinh sản trởng thành lympho T: 1- Sinh sản trởng thành tuỷ xơng 2- Sinh sản trởng thành hạch bạch huyết 3- Sinh sản tuỷ xơng, trởng thành tuyến ức 4- Sinh sản tuyến ức, trởng ... huyết tơng 65% Câu 11 Sinh sản trởng thành lympho B: 1- Sinh sản trởng thành tuỷ xơng 2- Sinh sản trởng thành hạch bạch huyết 3- Sinh sản tuyến ức, trởng thành tuỷ xơng 4- Sinh sản tuỷ xơng trởng ... số nơi 5- Sinh sản trởng thành gan Câu 12 Sinh sản trởng thành bạch cầu monocyt: 1- Sinh sản tuỷ xơng, trởng thành máu 2- Sinh sản tuỷ xơng, trởng thành mô trở thành đại thực bào 3- Sinh sản...
 • 16
 • 832
 • 1

Trắc nghiệm sinh học 12 phần tiến hóa

Trắc nghiệm sinh học 12 phần tiến hóa
... giai đoạn trình tiến hoá: A Tiến hoá hoá học, tiền sinh học, sinh học B Tiến hoá bước 1, bước 2, bước C Tiến hoá cổ điển, tiến hoá đại D Tiến hóa nhỏ, tiến hóa lớn Câu 59 Tiến sinh học đạt bằng: ... li sinh sản B Cách li địa lí C Cách li sinh thái D Cách li di truyền Câu 80 Nhóm quần thể kí sinh loài vật chủ xác định phần khác thể vật chủ gọi là: A Nòi địa lí B Nòi sinh thái C Nòi sinh học ... bội hoá D A, B, C Câu 87 Chiều hướng tiến hóa sinh giới: A Sinh giới ngày đa dạng phong phú B Sinh giới tổ chức ngày cao C Sinh giới thích nghi ngày hợp lí D Sinh giới biến đổi cách ạt không xác...
 • 19
 • 2,532
 • 30

trac nghiem cho hs 12 ( Phần tiến hoá)

trac nghiem cho hs 12 ( Phần tiến hoá)
... tượng cá voi ( thuộclớp thú), cá mập (lớp cá) ngư long (bò sát cổ đại) giống kiểu hình kết của: a Tiến hóa đồng quy b Tiến hóa phân li c tiến hóa phân nhánh d.tiêu giảm để thích nghi 79 Tiến hóa ... liệu sơ cấp cho trình tiến hoá B nguồn nguyên liệu thứ cấp cho trình tiến hoá C tính trạng khác cá thể loài D khác biệt với bố mẹ 26.Đột biến gen xem nguồn nguyên liệu chủ yếu trình tiến hoá a.các ... vật d.tích lũy biến dị có lợi cho người cho thân sinh vật 13.Giải thích mối quan hệ loài Đacuyn cho loài A kết trình tiến hoá từ nhiều nguồn gốc khác B kết trình tiến hoá từ nguồn gốc chung C...
 • 11
 • 1,398
 • 25

câu hỏi trăc nghiệm sinh 12 tiến hóa

câu hỏi trăc nghiệm sinh 12 tiến hóa
... Nũi a lớ, nũi sinh thỏi v nũi sinh sn B Nũi sinh thỏi, nũi sinh hc v nũi sinh sn C Nũi a lớ, nũi sinh hc v nũi sinh thỏi D Nũi a lớ, nũi sinh sn v nũi sinh hc 44 Tiờu chun hoỏ sinh c xem l tiờu ... nghi sinh thỏi v thớch nghi a lớ 51 Trong t nhiờn cú cỏc dng ca cỏch li l: A a lớ, sinh thỏi, sinh sn, di truyn B a lớ, sinh lớ, sinh thỏi, di truyn C a lớ, sinh lớ, sinh sn, di truyn D Sinh thỏi, ... Yu t sinh thỏi C Yu t sinh lớ D Yu t hoỏ sinh 46 Loi sỏo en m vng, loi sỏo en m trng v loi sỏo nõu Tiờu chun phõn bit cỏc loi va nờu trờn l: A Tiờu chun hỡnh thỏi B Tiờu chun a lớ sinh thỏi C...
 • 4
 • 389
 • 6

THUYẾT TIẾN HÓA - Ôn tập trắc nghiệm sinh 12 pot

THUYẾT TIẾN HÓA - Ôn tập trắc nghiệm sinh 12 pot
... K: không liên quan ñ n tác d ng c a ch n l c t nhiên) Ông cho r ng ñây m t nguyên lý b n c a s ti n hoá m c (P: phân t , Q: qu n th ) T, M, K, P L, H , C , Q Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn ... di truy n c a sinh v t D Theo h c thuy t ti n hoá c a ðacuyn ch dư i ñây ch c a Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c n A B C D ðáp Án Câu 12 A B C D ðáp ... tính, không liên quan t i tác ñ ng c a ch n l c t nhiên Hình thành ñ c ñi m thích nghi c a sinh v t qua trình ch n l c bi n d , ñào th i d ng thích nghi Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn...
 • 11
 • 155
 • 0

bài tập trắc nghiệm môn sinh học phần tiến hóa có đáp án_tài liệu ôn thi đại học môn sinh

bài tập trắc nghiệm môn sinh học phần tiến hóa có đáp án_tài liệu ôn thi đại học môn sinh
... theo phương thức hoá học Trong khí nguyên thuỷ hợp chất: A nước, khí cacbônic, amôniac, metan B saccarrit, khí cacbônic, amôniac, nitơ C hyđrôcacbon, nước, khí cacbônic, amôniac D saccarrit, ... sữa, phân hoá, số quan lại tổ giống thú nhiều đôi vú, đuôi B đẻ con, thai, nuôi sữa C giai đoạn phôi sớm người lông mao bao phủ toàn thân, đuôi, vài ba đôi vú D quan thoái ... dụng công cụ lao động theo mục đích định C hệ thần kinh phát triển D hoạt động tư trừu tượng PHẦN VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Môi trường sống nơi sinh sống sinh...
 • 13
 • 939
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm sinh học phần tiến hóatrắc nghiệm sinh học phần tiến hóatrac nghiem sinh hoc chuong tien hoabai tap trac nghiem sinh hoc chuong tien hoatrac nghiêm sinh 12 phan sinh thaitrắc nghiệm sinh học 12 phần tiến hóacâu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 phần tiến hóabài tập trắc nghiệm sinh học 12 phần tiến hóatrắc nghiệm sinh học 12 phần tiến hóa có đáp ántrac nghiem sinh hoc phan 6 tien hoabài tập sinh học 12 phần tiến hóaôn tập sinh học 12 phần tiến hóasinh học 12 phần tiến hóabài tập trắc nghiệm sinh 12sinh học phần tiến hóaCƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAMXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.DE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17Giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVĐề ôn thi toán 7 HKI4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10định tính vibrio choleraeNghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 20112.Chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20178. Du thao sua doi bo sung dieu le 20174. Bao cao ban kiem soat nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaDon de cu nam 2016-vicem bim sonDon ung cu 2016 - vicem bim sonQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNGTài liệu biểu mẫu | MBBank