Bài tập lớn số 1 lập trình C 

Bài giảng lập trình hướng đối tượng bài tập lớn số 1 TS nguyễn mạnh hùng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng bài tập lớn số 1  TS nguyễn mạnh hùng
... sách ứng cử viên tất ô lại ô vuông 15 Bài tập  Viết chương trình (thủ tục) cập nhật danh sách ứng viên ô trống theo ô vuông 16 Luật loại trừ số Luật loại trừ số Đối với ô trống, danh sách ứng cử ... danh sách ứng cử viên tất ô lại cột 12 Bài tập  Viết chương trình (thủ tục) cập nhật danh sách ứng viên ô trống theo cột 13 Luật loại trừ số Luật loại trừ số Trên ô vuông 3*3, giá trị x xuất ... điền thêm ô 19 Luật loại trừ số 5,6,7 Luật loại trừ số 5,6,7 Trên dòng (cột, ô vuông con), số x xuất lần tất danh sách ứng cử viên dòng (cột, ô vuông con) x phải xuất ô tương ứng 21 Bài tập   ...
 • 23
 • 103
 • 0

Đáp án một số bài tập môn Kỹ thuật lập trình C

Đáp án một số bài tập môn Kỹ thuật lập trình C
... Cach 2: C u 2: Kiểm tra ký tự nhập vào thu c tập hợp tập ký tự sau: HMM TDH K5 + C c ký tự chữ hoa ‘A’…’Z’ + C c ký tự chữ thường ‘a’…’z’ + C c số ‘0’ ’9’ + C c ký tự kh c Câu 3: Tìm UCLN BCNN ... TDH K5 C u 14: Nhập vào dãy số n, tìm số lớn dãy x c định vị trí số lớn C u 15: Viết chương trình đếm số chữ số số nguyên n HMM TDH K5 C u 16: Tìm số nguyên dương k nhỏ cho 2k >n với n số nguyên ... phím Cach Cach HMM TDH K5 Cach C u 17: Tìm số nguyên dương nhỏ cho 1+1/2+…+1/n > s Với s nhập từ bàn phím HMM TDH K5 C u 18: Xây dựng hàm tính tổng chữ số số nguyên Viết chương trình nhập vào số...
 • 23
 • 423
 • 1

BÀI tập lớn số 1 cấp THOÁT nước CÔNG TRÌNH

BÀI tập lớn số 1 cấp THOÁT nước CÔNG TRÌNH
... = 13 ,5 10 0 = 13 50 ( l/ca) 1 Qv = Qtt4 + Q4 -10 + Q4-5 + Qdđ 4 -10 + Qdđ 4-5 2 675 13 50 =700 20 +13 837,5 + 15 675 + + = 319 25 ( l/ca) 2 ( 700 20 =14 00 l/ca lu lợng cần thiết để rửa sỏi giới ) 13 50 ... Q 6750 Q0 = tổng = = 13 ,5 (l/m) S 10 0 + 50 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 50 Q để tính toán ta phân lu lợng nút với qnut = d d : Sinh viên: Lê Xuân Trí lớp: 2002X3 Bài tập lớn cấp thoát n ớc GVHD: Nghiêm ... cần cấp cho lán trại công nhân với 600 công nhân: Ta có tiêu chuẩn dùng nớc công nhân lán trại là 30l/ng.ngày = 10 l/ng.ca Đoạn 12 : Q2 -12 = Qv + qnut12 Với: Qdđ 2 -12 = ( l/ca) Qv = 600 10 =...
 • 5
 • 263
 • 1

Bài tập lớn số 1 Cấp thoát nước công trình

Bài tập lớn số 1 Cấp thoát nước công trình
... lượng nước cấp cho khu quy hoạch Dƣơng Chí Dũng – XD08A2 BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ Giờ 0 -1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9 -10 10 -11 11 -12 12 -13 13 -14 14 -15 15 -16 16 -17 17 -18 18 -19 19 -20 ... 0.4059 0.2 214 4.2558 1. 7 712 1. 3284 0.7626 0.20 91 Đƣờng kính ống (mm) 200 10 0 15 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 15 0 10 0 10 0 15 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Vận tốc (m/s) 0.48 0.60 0.53 0. 21 0.45 ... 0 0 20 3.576 0 0 0 1. 20675 0 0 10 2. 413 5 0 0 10 2. 413 5 0 0 10 2. 413 5 0 0 10 2. 413 5 0 0 10 2. 413 5 0 0 1. 20675 0 0 1. 20675 0 0 10 2. 413 5 0 0 10 2. 413 5 0 0 10 2. 413 5 20 3.576 0 1. 20675 20 3.576 0...
 • 12
 • 118
 • 0

Tài liệu BÀI TẬP LỚN SỐ 1 - ĐỀ A pptx

Tài liệu BÀI TẬP LỚN SỐ 1 - ĐỀ A pptx
... 3000 310 0 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 13 0 13 2 13 4 13 6 13 8 14 0 14 2 14 4 14 6 14 8 15 0 14 8 14 6 14 4 14 2 14 0 13 8 13 6 13 4 13 2 PA 41 42 43 ... 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 2000 210 0 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 90 92 94 96 98 10 0 10 2 10 4 10 6 10 8 11 0 11 2 11 4 11 6 11 8 12 0 12 2 12 4 12 6 12 8 PA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... phần tính toán giấy A4 SỐ LIỆU C PA P (N ) y (mm) PA P (N ) y (mm) PA P (N ) y (mm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 2000 210 0 2200 2300 2400...
 • 7
 • 1,311
 • 18

BÀI TẬP LỚN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ MITRACO

BÀI TẬP LỚN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ MITRACO
... Tài: Quản Bán Hàng Tại Siêu Thị MITRACO gvhd: thạc sỹ Nguyễn Thị Quang Hàng đợc nhập từ nhà cung cấp, đợc chuyển vào kho hàng Siêu thị Sau tuỳ tình hình gian hàng bán siêu thị ngời quản cho ... thông tin siêu thị MITRACO để hình dung rõ hệ thống Đề tài Quản Bán Hàng Siêu thị đợc viết ngôn ngữ Visual Basic Đây ngôn ngữ mạnh, phù hợp với toán quản có tính hiệu suất việc xử thông ... mã hàng, tên hàng, giá bán, - Thống kê lợng hàng tồn, hàng bán - Thông tin tìm kiếm theo yêu cầu II Hoạt động hệ thống: Quản hàng gian hàng bán: * Bổ sung hàng mới: Bộ phận bán hàng quản lý...
 • 57
 • 701
 • 0

03.09.29 Bai tap lon so 1 pptx

03.09.29 Bai tap lon so 1 pptx
... (mm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 2000 210 0 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 90 92 94 96 98 10 0 10 2 10 4 10 6 10 8 11 0 11 2 11 4 11 6 11 8 12 0 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P (N ) y (mm) 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 2000 210 0 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 90 92 94 96 98 10 0 10 2 10 4 10 6 10 8 11 0 11 2 11 4 ... 4000 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 13 0 13 2 13 4 13 6 13 8 14 0 14 2 14 4 14 6 14 8 15 0 14 8 14 6 14 4 14 2 14 0 13 8 13 6 13 4 13 2 PA 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 BÀI...
 • 7
 • 202
 • 0

BÀI TẬP THỰC HÀNH Môn Lập trình C nâng cao potx

BÀI TẬP THỰC HÀNH Môn Lập trình C nâng cao potx
... kiểu số th c) , ChieuCao (chiều cao hình trụ kiểu số th c) Hãy th c c ng vi c sau • Nhập liệu cho hình trụ • Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình trụ Mảng c c u tr c Do ... Viết chương trình đổi ký tự từ thành chữ in hoa Viết chương trình đổi chữ xen kẻ chữ hoa chữ thường Ví dụ: nhập ABCDEfgh đổi thành AbCdEfGh Viết chương trình đảo ngư c ký tự chuỗi Ví dụ: nhập ABCDE, ... c c u tr c thường chứa nhiều thành phần nên viết chương trình loại ta c n lưu ý: • Xây dựng hàm xử lý cho kiểu c u tr c • Muốn xử lý cho mảng c u tr c, ta gọi lại hàm xử lý cho kiểu c u trúc...
 • 14
 • 368
 • 2

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH potx

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH potx
... Các lớp quan hệ với thông qua trình gửi thông báo , minh họa sơ đồ sau : Sơ đồ quan hệ nhóm Chương trình : Tao đối tượng “lich” để thể thời gian cách dễ dàng hiệu ... hàng hóa: struct Node { //khai báo cấu trúc danh sách hanghoa value; Node* next; }; Tạo đối tượng soghichep để lưu thực thao tác với danh sách hàng hóa, lớp lớp chương trình , gồm hàm để xử lí liệu ... return 1; else return 0; }; Tạo đối tượng “hàng hóa “ với hàm nhập, xuất : class hanghoa { //khai báo lớp hàng hóa char* ten; lich time; int giatien; public : void nhapinfo() { //hàm nhập thong...
 • 9
 • 428
 • 3

Bài tập lớn số 1 môn Kỹ thuật hệ thống pptx

Bài tập lớn số 1 môn Kỹ thuật hệ thống pptx
... TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 13 7C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 62 61 0303 Fax: 08 – 62 61 0304 4m 6m NG IT Cabin1 10 m 8m NG K N Cabin2 III YÊU CẦU THỰC HIỆN ... Mạng NG KINH DOANH Cabin3 10 m NG M Cabin4 C TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 13 7C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 62 61 0303 Fax: 08 – 62 61 0304 PC: Các phòng ban ... Printer, chia se ̃ data Thi công Lập kế hoạch xây dựng hệ thống mạng theo bảng vẽ kỹ thuật Xây dựng hệ thống mạng theo bảng vẽ kỹ thuật Triền khai IP và cấu hình Router ADSL và Wireless...
 • 3
 • 203
 • 0

Bài tập về ngôn ngữ lập trình C pdf

Bài tập về ngôn ngữ lập trình C pdf
... c; } complex hieu(complex a, complex { complex c; c. thuc = a.thuc - b.thuc; c. ao = a.ao - b.ao; return c; } complex tich(complex a, complex { complex c; c. thuc = a.thuc*b.thuc - a.ao*b.ao; c. ao ... ài tập C | Bài tập C+ +] Tổng hợp tập C/ C++ (M c l c trang 1) M c l c: Trang 1 MÃ HÓA THÔNG ĐIỆP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH B C NHẤT TÍNH C N B C HAI THEO PHƯƠNG PHÁP LẶP NEWTON C U TR C C C HÀM ... 11 Trình bày bư c chuyển n đĩa từ c c A sang c c C toán Tháp Hà Nội dùng đĩa MÃ HÓA THÔNG ĐIỆP C code: Lựa chọn code | Ẩn/Hiện code #include #include #include char...
 • 96
 • 1,442
 • 8

MÔN HỌC NGUYÊN LÝ MÁY BÀI TẬP LỚN SỐ 1 - ĐỀ A pdf

MÔN HỌC NGUYÊN LÝ MÁY BÀI TẬP LỚN SỐ 1 - ĐỀ A pdf
... y (mm) 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 2000 210 0 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 90 92 94 96 98 10 0 10 2 10 4 10 6 10 8 11 0 11 2 11 4 11 6 11 8 12 0 12 2 12 4 12 6 12 8 PA 21 22 23 ... 3800 13 0 12 8 12 6 12 4 12 2 12 0 11 8 11 6 11 4 11 2 11 0 10 8 10 6 10 4 10 2 10 0 98 96 94 92 Page BÀI TẬP LỚN SỐ - ĐỀ C Phương án số: _ Sinh viên: MSSV: Ngày nhận: 11 .07.2005 Ngày nộp: 21. 07.2005 Cho cấu máy ... 3000 310 0 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 13 0 13 2 13 4 13 6 13 8 14 0 14 2 14 4 14 6 14 8 15 0 14 8 14 6 14 4 14 2 14 0 13 8 13 6 13 4 13 2 PA 41 42 43...
 • 6
 • 1,149
 • 28

Bài tập lớn kỹ thuật lập trình ĐHBKHN pdf

Bài tập lớn kỹ thuật lập trình ĐHBKHN pdf
... c=a^(j-1); d.p[k][j]=(c*b).p[k][1]; } return d; } DIEN – K53 – DHBKHN Chương trình sử dụng thư viện trên: Chương trình 1: cin>>m; mkq=(m1+m2)*(m3-m4); //m1,m2 ma trận đối tượng cout...
 • 9
 • 707
 • 6

bài tập lớn số 1: tối ưu hóa nhà máy lọc dầu

bài tập lớn số 1: tối ưu hóa nhà máy lọc dầu
... phí để xử lý dầu cặn phân xưởng Cracking tương ứng ta có Bài toán xây dựng kế hoạch sản xuất tối ưu cho nhà máy toán cực tiểu hóa chi phí với biến Dầu thô, Dầu cặn, Naphta có lượng dầu DO sau chưng ... nhu cầu tự dùng ba nhà máy chưng cất  Ngoặc nhu cầu tự dùng hai nhà máy tái chế với chế độ vận hành khác  Ngoặc nhu cầu tự dùng hai nhà máy cracking iv Cân dòng sản phẩm • Dầu Cặn: 0.2B11+0.2B12+0.26B21+0.26B22+0.17B31+0.17B32+0.22B41+0.22B42+0.4B51+0.4B52+0.19B ... (i=1,3; j=1,2) CACRi: Dầu Cặn dùng cho cracking nhà máy thứ i (i=1,2) CAFO: Dầu cặn dùng phân xưởng trộn sản xuất FO DOFO: Dầu DO dùng phân xưởng trộn sản xuất FO CATD: Dầu Cặn tự dùng phân xưởng...
 • 13
 • 651
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: mot so bai tap co ban cua lap trinh cmot so bai tap co ban ve lap trinh cbài tập về hàm trong lập trình cbài tập về ngôn ngữ lập trình ccác bài tập về ngôn ngữ lập trình ccác bài tập về hàm trong lập trình cbài tập trắc nghiệm môn lập trình cbai tap tinh tong trong lap trinh cbài tập lớn kỹ thuật lập trìnhbài tập môn ngôn ngữ lập trình ccác bài tập cơ bản trong lập trình cbài tập mẫu ngôn ngữ lập trình cbài tập về chuỗi trong lập trình cnhung bai tap ve ngon ngu lap trinh cbài tập lớn số 1 đề agiải bài tập lớnÂm chuẩn, tiết tấu trong đào tạo Violon ở Việt NamBài 8. Nước MĩBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 17. Bài luyện tập 3Bài 2. ChấtBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysidechương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKE HOACH NGHIEN CUUPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầu