Luận án nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm cơ sở lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại công ty lâm nghiệp hòa bình tỉnh hòa bình

Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm sở lập kế hoạch quản rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại công ty lâm nghiệp hòa bình tỉnh hòa bình

Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm cơ sở lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại công ty lâm nghiệp hòa bình tỉnh hòa bình
... NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN VIỆT HƢNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH SẢN LƢỢNG RỪNG TRỒNG LÀM CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RỪNG THẾ GIỚI TẠI ... Công ty nói riêng việc QLR bền vững Việt Nam nói chung, luận án Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm sở lập kế hoạch quản rừng theo tiêu chuẩn Hội đồng quản trị rừng giới Công ty ... theo tiêu chuẩn QLR Hội đồng FSC Qua xác định “kim nam” xuyên suốt trình tiến hành nghiên cứu luận án: Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm sở lập kế hoạch quản rừng theo tiêu chuẩn...
 • 254
 • 174
 • 0

Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm sở lập kế hoạch quản rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại công ty lâm nghiệp hòa bình tỉnh hòa bình (TT)

Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm cơ sở lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại công ty lâm nghiệp hòa bình tỉnh hòa bình (TT)
... rừng theo tiêu chuẩn Hội đồng quản trị rừng giới Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cần thiết Nghiên cứu triển khai nhằm xác định thực trạng sản xuất kinh doanh Công ty làm sở cho việc điều ... động quản rừng trồng Keo tai tượng Công ty lâm nghiệp Hòa Bình theo tiêu chuẩn quản rừng bền vững (Tác động môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; Tác động xã hội) - Lập kế hoạch quản rừng ... Tu cần điều chỉnh từ kết nghiên cứu ph c tra suất rừng, cấu trúc rừng sản lượng điều chỉnh trạng thái cân Từ đó, làm sở tiến hành điều chỉnh cho Lâm trường khác Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình...
 • 27
 • 161
 • 0

Luận án: Nghiên cứu điều chỉnh thông khí và mối tương quan giữa PaCO2 và PetCO2 trong mổ nội soi ổ bụng

Luận án: Nghiên cứu điều chỉnh thông khí và mối tương quan giữa PaCO2 và PetCO2 trong mổ nội soi ổ bụng
... Học viện quân y Nguyễn Minh Lý Nghiên cứu điều chỉnh thông khí v mối tơng quan PaCO2 PetCO2 mổ nội soi bụng Chuyên ngành : Ngoại tiêu hóa M số : 62 72 07 01 Luận án tiến sỹ y học Ngời hớng ... CO2 máu động mạch (PaCO2) tối u gây mê mổ nội soi có bơm CO2 bụng 3- Đánh giá mối tơng quan PaCO2 áp lực CO2 cuối thở (PetCO2) trình bơm CO2 điều chỉnh thông khí Chơng Tổng quan ti liệu 1.1 ... việc bơm khí bụng gây ảnh hởng tới tình trạng cung cấp oxy gan cần đợc nghiên cứu sâu 1.5.4 Biến chứng liên quan tới bơm khí bụng Để mổ nội soi, bộc lộ vùng mổ chủ yếu dựa vào việc bơm khí trì...
 • 159
 • 273
 • 1

hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn bia huế

hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn bia huế
... luận kế tốn quản trị hàng tồn kho Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn quản trị hàng tồn kho cơng ty TNHH Bia Huế Chương 3: Nhận xét đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị ... đơn vị hàng tồn kho ( H ) H=I*P (P: đơn giá hàng tồn kho) Tỷ lệ chi phí hàng tồn kho năm so với giá trị hàng tồn kho I = ∑ Chi phí tồn kho năm ∑ Giá trị hàng tồn kho năm 1.2.2.2 Chi phí đặt hàng ... cáo kế tốn liên quan đến hàng tồn kho 57 CHƯƠNG 3- GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CƠNG TY TNHH BIA HUẾ 58 3.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn cơng ty...
 • 85
 • 629
 • 14

Luận văn tốt nghiệp: Vốn kinh doanh và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt

Luận văn tốt nghiệp: Vốn kinh doanh và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt
... vốn kinh doanh công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt thời gian qua Chương 3: Các giải pháp ... tài : Công tác tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt - Đề tài thực sở thực tập Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Phương pháp ... Tổng công ty công trình đường sắt ” Mục tiêu nghiên cứu Đề tài : Vốn kinh doanh giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt tập trung...
 • 90
 • 341
 • 0

Đồ án: Nghiên cứu điều chỉnh khoảng giãn cách sản phẩm trong các băng chuyền pot

Đồ án: Nghiên cứu điều chỉnh khoảng giãn cách sản phẩm trong các băng chuyền pot
... động băng tải Băng tải đƣợc chia làm phân đoạn, đƣợc dẫn động motor chiều 24 VDC Nguyên tắc điều khiển băng tải em với mục đích điều khiển giãn khoảng cách sản phẩm nhằm đáp ứng công đoạn cuối sản ... đặc biệt (băng tải, khả kháng cháy lửa, băng tải chịu nhiệt đai, acid băng tải, băng tải kiềm, băng tải lạnh, nhiệt độ cao băng tải 1.2.2.8 Băng tải nghiêng 12 Hình 1.7: Băng tải nghiêng Các tính ... băng tải Sau đƣợc sấy giày đƣợc băng tải đƣa vào nơi chứa sản phẩm hoàn thiện để tiếp tục công đoạn trình sản xuất 1.3.2 Hệ thống băng tải dây chuyền sản xuất nhà máy xi măng Viêc xây dựng băng...
 • 60
 • 274
 • 1

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong nước thải nhà máy giấy sông lam (hưng phú hưng nguyên nghệ an) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong nước thải nhà máy giấy sông lam (hưng phú  hưng nguyên  nghệ an) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... chọn phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để nghiên cứu đề tài: Xác định hàm lợng kẽm nớc thải nhà máy giấy Sông Lam (Hng Phú Hng Nguyên Nghệ An) phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Để thực ... thải nhà máy giấy Sông Lam (Hng Phú Hng Nguyên Nghệ An) phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Cơ sở phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [3] Nếu ta chiếu chùm tia sáng có bớc sóng xác định ... Phơng pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử hoá Phơng pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử hoá dựa nguyên tắc tất nguyên tố trạng thái nguyên tử đợc hấp thụ bớc sóng định, cờng độ hấp thụ thể nồng độ nguyên...
 • 41
 • 790
 • 4

tóm tắt luận án nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô khoang miệng sử dụng kỹ thuật tạo hình bằng vạt rãnh mũi má

tóm tắt luận án nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô khoang miệng có sử dụng kỹ thuật tạo hình bằng vạt rãnh mũi má
... 2 Đánh giá kết điều trị UTBM khoang miệng sử dụng kỹ thuật tạo hình vạt RMM NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Điểm đóng góp lớn luận án cung cấp chất liệu tạo hình (vạt RMM) khuyết ... điểm bệnh học Trong nghiên cứu chúng tôi, ung thư biểu vảy chiếm tỷ lệ 75,6% Đặc biệt, ghi nhận biến thể gặp ung thư biểu vảy ung thư biểu vảy dạng đáy chiếm 12,2% ung thư biểu tế ... mạc xâm lấn lợi hàm khối u môi lan da môi ngách lợi hàm 4.1.6 Tạo hình vạt RMM Chúng sử dụng 41 vạt RMM để tạo hình cho 41 BN khuyết hổng sau phẫu thuật UTBM khoang miệng, 40 vạt bên vạt...
 • 31
 • 269
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô tế bào vẩy vùng đầu cổ giai đoạn iii, iv (m0) bằng hóa xạ trị tuần tự

tóm tắt luận án nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô tế bào vẩy vùng đầu cổ giai đoạn iii, iv (m0) bằng hóa xạ trị tuần tự
... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Gồm 115 bệnh nhân ung thư biểu tế bào vẩy vùng đầu cổ (khoang miệng, họng miệng, hạ họng, quản) giai đoạn III, IV chưa di xa (M0) 2.2 Địa điểm, ... 25 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 115 bệnh nhân ung thư đầu cổ giai đoạn không mổ hóa xạ tuần tự, rút số kết luận sau: Kết điều trị: - 84,3% truyền đủ chu kỳ TCF; 48,7% không trì hoãn hóa trị công ... 3) Điều dễ hiểu nghiên cứu sử dụng loại hóa chất liệu trình hóa xạ kéo dài, nghiên cứu N.T.Tùng hóa xạ trị đồng thời theo tuần với đơn hóa chất áp dụng với ung thư hạ họng quản Kết nghiên cứu...
 • 26
 • 236
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thương

tóm tắt luận án nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thương
... tc phỏt trin 1.1.3 Gii phu vựng quanh rng Dây chằng quanh tổ chức liên kết, có cấu trúc đặc biệt nối liền khoảng trống XOR Cấu trúc tổ chức dây chằng quanh gồm sợi keo xếp thành bó sợi mà đầu ... Andreasen, Ousama (2012), Donaldson (2005), Schatz (1995) Rng chn thng thng gp l hai rng ca gia vi t l 87%, tng t nghiờn cu ca Nguyn Phỳ Thng, Adreasen, 16 Ousama, Pohl, Donaldson, Schatz Cỏc ụng ... thng hay gp nht Tui trung bỡnh 17,61 7,027 Tui trung bỡnh nghiờn cu ca Ousama l 10,8, Pohl 10,4, Donaldson l 9,8 3,61 Cú s khỏc l cỏc tỏc gi ny ch nghiờn cu bnh nhõn t -18 tui, nghiờn cu ca chỳng...
 • 24
 • 190
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải nam trung bộ

tóm tắt luận án nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải nam trung bộ
... dụng số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày đề tài đề xuất vùng nghiên cứu 3.3.1 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày vùng DHNTB đề tài nghiên ... tài cung cấp dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải nam Trung - Đã tuyển chọn số giống lúa ngắn ngày triển vọng, sinh trưởng phát ... thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày tuyển chọn vùng nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Tuyển chọn giống lúa có thời...
 • 29
 • 323
 • 1

LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU TiO2/HYDROXYAPATITE VÀ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT XÚC TÁC QUANG HÓA

LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU TiO2/HYDROXYAPATITE VÀ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT XÚC TÁC QUANG HÓA
... hình nghiên cứu điều chế ứng dụng vật liệu quang xúc tác TiO2 1.2 Tình hình nghiên cứu điều chế ứng dụng vật liệu hydroxyapatite 1.3 Tình hình nghiên cứu điều chế ứng dụng vật liệu quang xúc tác ... nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận án Chữ ký Nguyễn Thị Trúc Linh i TÓM TẮT LUẬN ÁN Luận án giải mục tiêu: (1) Nghiên cứu điều chế vật liệu quang xúc tác TiO2/HAp sở TiO2 điều chế từ ... bột chất kết dính vô (photphat) Đề tài: Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2/Hydroxyapatite ứng dụng làm chất xúc tác quang hóa nhằm góp phần giải vấn đề Để giải tồn trên, mục tiêu luận án là: Nghiên...
 • 114
 • 234
 • 0

Tóm tắt luận án Nghiên cứu khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai giữa dê Boer, Bách Thảo và Cỏ tại Ninh Bình, Yên Bái và Bắc Kạn

Tóm tắt luận án Nghiên cứu khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai giữa dê Boer, Bách Thảo và Cỏ tại Ninh Bình, Yên Bái và Bắc Kạn
... Đánh giá số đặc điểm sinh học tổ hợp lai Boer, Bách Thảo Cỏ địa bàn nghiên cứu - Đánh giá khả sản xuất tổ hợp lai Boer, Bách Thảo Cỏ Ninh Bình, Yên Bái Bắc Kạn 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên ... số tổ hợp lai Boer, Bách Thảo, Cỏ - Đánh giá suất, chất lượng thịt số tổ hợp lai Boer, Bách Thảo, Cỏ - Tình hình dịch bệnh số tổ hợp lai Boer, Bách Thảo, Cỏ 3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... nghiên cứu: Một là, Khả sản xuất số tổ hợp lai Boer, Bách Thảo Cỏ nào, tổ hợp lai có thích nghi với điều kiện chăn nuôi nông hộ Ninh Bình, Yên Bái Bắc Kạn hay không? Hai là, việc sử dụng dê...
 • 26
 • 108
 • 0

Tóm tắt luận án Nghiên cứu chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất vùng Đông Nam Bộ

Tóm tắt luận án Nghiên cứu chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất vùng Đông Nam Bộ
... cứu chuỗi cung ứng giống trồng rừng sản xuất Đông Nam Bộ phân tích ảnh hưởng yếu tố đến chuỗi cung ứng giống trồng rừng sản xuất vùng Đông Nam Bộ cho thấy: - Chuỗi cung ứng giống trồng rừng sản ... nghĩa việc nghiên cứu chuỗi cung ứng giống trồng rừng sản xuất Nghiên cứu chuỗi cung ứng giống trồng rừng sản xuất: giúp xác định dòng lưu chuyển chuỗi cung ứng giống trồng rừng sản xuất, cho ... giống trồng rừng sản xuất đưa khái niệm rừng trồng sản xuất, giống trồng rừng sản xuất, chuỗi cung ứng giống trồng rừng sản xuất Góp phần cung cấp sở lý luận cho nghiên cứu có liên quan - Đánh...
 • 27
 • 226
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI CHO ĐỐI TƯỢNG ĐẶC TÍNH CỰC TRỊ pptx

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ ĐẶC TÍNH CỰC TRỊ pptx
... khiển thích nghi cho đối tượng đặc tính cực trị Tổng quan Hệ điều khiển thích nghi, tuỳ thuộc vào đối tƣợng tuyến tính hay phi tuyến, đặc tính tĩnh hệ cực trị (cực đại hay cực tiểu), mà ta ... sau: * Tuỳ vào đối tượng phi tuyến hay không phi tuyến, đối tượng đặc tính cực trị (cực đại hay cực tiểu) - Hệ cực trị: Ở hệ cực trị, thân đối tượng cực tính cực đại hay cực tiểu lượng ... cứu hệ cực trị điều khiển thích nghi chƣa đƣợc quan tâm nhiều, đề tài tiếp tục nghi n nghi n cứu hoàn thiện hệ thống điều khiển thích nghi theo nguyên tắc cực trị, ứng dụng cho số đối tƣợng có...
 • 113
 • 223
 • 0

Xem thêm