Đề cuông ôn thi nâng ngạch chuyên viên môn: chuyên môn nghiệp vụ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2013 MÔN ANH VĂN HỆ CHUYÊN VIÊN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2013 MÔN ANH VĂN HỆ CHUYÊN VIÊN
... to Washington We stayed in this hotel A This is the hotel which we stayed in B This is the hotel that we stayed in 13 De cuong thi nang ngach cong chuc nam 2013 C This is the hotel we stayed ... De cuong thi nang ngach cong chuc nam 2013 ThS VO MINH LAM trains It is a pity, then, that the authorities are against bucking, and _(5) _it Buskers may be breaking the law, but I think that ... use wooden toothpicks to clean between our teeth after a meal De cuong thi nang ngach cong chuc nam 2013 ThS VO MINH LAM Thirdly, we should eat food that is good for our teeth and our body: milk,...
 • 14
 • 1,662
 • 3

Đề cương ôn thi nâng bậc ngành bưu chính viễn thông phần cơ chế

Đề cương ôn thi nâng bậc ngành bưu chính viễn thông phần cơ chế
... thí sinh đơn vị phân công lực lượng bán hàng chuyên trách hay không chuyên trách để chọn 01 câu trả lời tương ứng) CƠ CHẾ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG-CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Theo chế Bưu điện tỉnh, gạch nợ ... đồng CƠ CHẾ DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN (TKBĐ) Theo chế Bưu điện tỉnh, vận động phát hành 01 thẻ ATM LienVietPostBank, người bán hàng hưởng: a 5.000 đồng b 10.000 đồng c 15.000 đồng Theo chế Bưu ... 10 CƠ CHẾ DỊCH VỤ BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN-PTI Theo chế Bưu điện tỉnh, bán 01 bảo hiểm xe máy loại 67.500 đồng (Phúc lưu hành), người bán hàng hưởng: a 20.000 đồng b 25.000 đồng c 30.000 đồng Theo chế...
 • 10
 • 818
 • 1

Đề cương ôn thi nâng bậc ngành bưu chính viễn thông dành cho chức danh cong nhân khai thác lái xe bưu chính

Đề cương ôn thi nâng bậc ngành bưu chính viễn thông dành cho chức danh cong nhân khai thác lái xe bưu chính
... bưu thi p, gói nhỏ không 2kg học phẩm dùng cho người mù không 7kg b/ / Thư, bưu thi p, gói nhỏ không 2kg học phẩm dùng cho người mù không 5kg d/ Thư, bưu thi p, gói nhỏ không 2kg, ấn phẩm không ... với dịch vụ: a/ Bưu phẩm bảo đảm, Bưu kiện, EMS b/ Bưu kiện, Bưu ủy thác c/ Bưu phẩm bảo đảm, bưu kiện, Bưu ủy thác, Chuyển phát nhanh EMS d/ Bưu phẩm bảo đảm, bưu kiện, Bưu ủy thác, COD, Chuyển ... đảm c/ Bưu kiện, bưu phẩm bảo đảm, COD d/ Cả câu Câu 41 : Trường hợp thông tin Vận đơn thông tin bưu gửi có khác biệt, thực phát theo : a/ Thông tin bưu gửi b/ Thông tin vận đơn c/ Liên hệ bưu cục...
 • 14
 • 802
 • 0

Đề cương ôn thi nâng bậc ngành bưu chính viễn thông

Đề cương ôn thi nâng bậc ngành bưu chính viễn thông
... phẩm 500 Bưu phẩm 5.000 Bưu phẩm 10.000 Bưu phẩm a b c a b c d Câu 27: Số lượng tối thi u quy định cho lần gửi Bưu phẩm không địa nước đến nước nhận: 10.000 Bưu phẩm 500 Bưu phẩm 15.000 Bưu phẩm ... cho: Các loại Bưu phẩm thường nước, bưu phẩm bảo đảm gửi nước b Tất loại Bưu phẩm gửi nước nước c Bưu phẩm bảo đảm, Bưu kiện, Bưu phẩm thường nước d Bưu phẩm thường, Khai giá, bưu phẩm bảo đảm ... Nếu Bưu gửi bị hoàn lại cước phí toán a b c d Câu 37: Dịch vụ khai giá áp dụng cho: Bưu phẩm ghi số, Bưu kiện, EMS, hàng Bưu ủy thác nước Bưu phẩm ghi số, Bưu kiện, EMS, hàng Bưu ủy thác nước Bưu...
 • 32
 • 1,166
 • 6

Đề cương ôn thi nâng bâc bưu chính viễn thông phần thực hành tin học

Đề cương ôn thi nâng bâc bưu chính viễn thông phần thực hành tin học
... Trinh, TP Đà Nẵng, với số tiền thu hộ 800.000 đồng Sau hoàn thành thủ tục chấp nhận, GDV Xinh nhập thông tin bưu gửi vào phần mềm, thông tin cụ thể hình minh họa Anh (chị) xác định sai sót GDV Xinh ... BĐ10 Thi u 02 túi Bưu kiện, Bưu phẩm bảo đảm Thi u trọng lượng Thi u túi PHBC trọng lượng 32kg Thi u 02 túi Bưu kiện, Bưu phẩm bảo đảm 02 túi PHBC (trọng lượng 32kg) Trường hợp & Câu 4: Để thực ... Cao Vân, TP Huế, Thừa Thi n Huế Trọng lượng bưu gửi 50 gram, số tiền thu hộ 500 000 đồng Sau thực xong thủ tục nhận gửi, Giao dịch viên G phát hành bưu gửi phần mềm với thông tin hình ảnh minh họa...
 • 23
 • 1,804
 • 4

Đề cương ôn thi nâng bâc bưu chính viễn thông phần tiếng anh

Đề cương ôn thi nâng bâc bưu chính viễn thông phần tiếng anh
... All are correct anything? according to ZIP codes Câu 28- What must a postal clerk when a customer is A- angrily B- angry C- anger D- eager ? Câu 29- I that parcel from my sister this morning, but ... payment? A- a receipt B- an evidence C- a record D- a compass Câu 23- You must be careful to carry this parcel because it is A- big B- fragile C- soft D- small Câu 24- Postmen have to work A- outside ... and packages A- Registered mail B- Ordinary mail C- Printed matters D- Flower delivery Câu 10- This of stamps is very expensive I need a cheaper one A- price B- style C- box D- collection Câu...
 • 19
 • 861
 • 5

Ôn thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối đảng, đoàn thể

Ôn thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối đảng, đoàn thể
... ngũ công chức vùng, quan với + Việc nâng ngạch cho công chức thể thăng tiến công chức mặt chức nghiệp, thực thông qua kỳ thi nâng ngạch tính cạnh tranh Việc đánh giá công chức thi nâng ngạch ... tiêu chuẩn cụ thể làm để đánh giá lực, trình độ chuyên môn công chức; trực tiếp quản lý ngạch công chức phân cấp quản lý, riêng công chức ngạch cao cấp kết hợp với Bộ Nội vụ quản lý, ngạch lại quan ... ôm đồm công việc; không tin tưởng vào cấp dưới, không dám không muốn giao việc cho cấp Điều phản ánh tính trách nhiệm chưa cao xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Công chức...
 • 45
 • 559
 • 0

Đề cương ôn thi cao hoc - Chuyên nghành Sinh hoc

Đề cương ôn thi cao hoc - Chuyên nghành Sinh hoc
... tăng trưởng quần thể - Quần xã mối tương tác quần xã Diễn sinh thái - Chu trình vật chất thi n nhiên - Sinh địa lý sinh vật Các khu sinh vật (biôm) Sự tiến hoá vùng địa lý sinh vật TÀI LIỆU THAM ... dục Phương pháp tránh thai kiểm tra sinh đẻ III SINH HỌC QUẦN THỂ - Hệ sinh thái lượng hệ sinh thái Xích thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng Tháp sinh thái - Quần thể Sự biến động tăng trưởng ... dưỡng Sinh sản vi khuẩn Vi khuẩn lam - Protista Vị trí Protista bảng phân loại sinh giới - Nấm Cấu tạo dinh dưỡng nấm Đặc điểm ngành Zygomycota, Ascomycota Basidiomycota - Thực vật, Động vật Sinh...
 • 3
 • 350
 • 0

Tài liệu DE CUONG ON THI NANG LUC GVTH

Tài liệu DE CUONG ON THI NANG LUC GVTH
... Mục tiêu phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực” là: a Huy động sức mạnh tổng hợp lực lượng nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thi n, hiệu ... điều b chương 120 điều c chương 120 điều d chương 125 điều Phần tự luận: 1/ Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực” gồm có yêu cầu ? 2/ Giáo dục hòa nhập hiểu giáo ... thức, kỹ nhằm: a Đảm bảo tính thống tính khả thi Chương trình Tiểu học b Đảm bảo chất lượng hiệu Chương trình Tiểu học c Bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi Chương trình Tiểu học, bảo đảm chất lượng...
 • 4
 • 326
 • 0

Gián án DE CUONG ON THI NANG LUC GVTH

Gián án DE CUONG ON THI NANG LUC GVTH
... dục chung đánh giá dựa sở: a Dựa tiêu chí học sinh bình thường có giảm nhẹ yêu cầu b Dựa tiến học sinh không xếp loại đối tượng c Chỉ đánh giá dựa theo kết môn Toán Tiếng việt, không đánh giá môn ... đồng nghiệp tham gia nhận xét, góp ý kiến ghi nhận kết đánh giá vào phiếu đánh giá, xếp loại giáo viên; Hiệu trưởng thực đánh giá xếp loại sở đánh giá xếp loại giáo viên, Tổ chuyên môn tập thể lãnh ... dục Đào tạo quy định nguyên tắc đánh giá xếp loại gồm: a nguyên tắc b nguyên tắc c nguyên tắc d nguyên tắc 21/ Đánh giá thường xuyên đánh giá định kỳ nội dung đánh giá xếp loại học lực học sinh...
 • 4
 • 209
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2004 ppt

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2004 ppt
... Sự khác quy trình công nghệ nguyên công là: f Khác hoàn toàn g Giống hoàn toàn h Nguyên công phần quy trình công nghệ i Công nghệ phần nguyên công j Tất điều sai Câu 15 : Công thức tính tỉ số ... hưởng đến chi tiết gia công nào? c Không ảnh hưởng d nh hưởng hoàn toàn c nh hưởng đến kích thước gia công d nh hưởng đến độ bóng chi tiết e Tất sai Câu 21 : Lượng dư gia công tinh cho phép nhỏ ... liệu dao d Chiều sâu cắt, vận tốc cắt đường kính vật gia công e Tất Câu : Chế độ cắt ảnh hưởng đến yếu tố gia công? a Năng suất gia công b Chất lượng bề mặt sản phẩm c Độ xác đạt sản phẩm d Tuổi...
 • 6
 • 2,340
 • 24

Đề cương ôn thi vào lớp chuyên Toán

Đề cương ôn thi vào lớp chuyên Toán
... cần 2,5 lít nước sôi 75 lít nước 200C Bµi 14 : Khi thêm 200g axít vào dung dòch axít dung dòch có nồng độ 50% Lại thêm 300g nước vào dung dòch dung dòch axít có nồng độ 40% Tính nồng độ axít dung ... cßn gäi lµ thi t diƯn) lµ mét h×nh ch÷ nhËt cã diƯn tÝch b»ng 72 cm2 TÝnh b¸n kÝnh ®¸y, ®êng cao cđa h×nh trơ biÕt r»ng ®êng kÝnh ®¸y b»ng mét nưa chiỊu cao Bµi 19: Mét h×nh trơ cã thi t diƯn ... cđa h×nh t¹o thµnh quay h×nh thang vu«ng mét vßng xung quanh: a C¹nh AD b C¹nh DC MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ SỐ 01 Bài 1.(2điểm) 1− 1+  a) Thực phép tính:   + − − ÷: 72 ÷   b) Tìm giá trị m...
 • 34
 • 269
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức môn nghiệp vụ hành chínhđề cương ôn thi nâng ngạch công chức năm 2013 môn anh văn hệ chuyên viênbộ tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối đảng ôn thi công chức khối đảng 201xđề cương ôn thi olympic toán sinh viênđề cương ôn thi tuyển dụng giáo viên mn tiểu học 2014 phần 2đề cương ôn thi tuyển dụng giáo viên mn tiểu học 2014đề cương ôn thi tuyển dụng giáo viên mn tiểu học 2014 phần 1de cuong on thi nang bacđề cương ôn thi liên thông học viện y dược học cổ truyeeng việt namđề cương ôn thi nâng bậc nguyên lý chi tiết máyđề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn anhđề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn vănđề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn toánđề cương ôn thi chất lượng đầu năm môn toán lớp 9đề cương ôn thi đại học khối c môn vănLời dẫn văn nghệ ngày nhà giáo việt nam 2011 cho trường mầm nonTuần 9. Ôn tập Giữa Học kì ILuyện tập Trang 46tổng hợp lời chúc ngày nhà giáo việt nam ý nghĩa nhấtLịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đạiBài Giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhVăn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpChính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng cao 19551973Slide Quản lý công nghiệpTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngPhân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamBài giảng chuyên đề đông nam á aseanCHUYÊN đề LỊCH sử THẾ GIỚI tự CHỌN CHỦ NGHĨA xã hội HIỆN THỰCThực hành giảng dạy vật lý ở trường phổ thôngBài giảng địa lí 2Bài giảng địa lí việt namẢnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamAnh ngữ sinh động phần 2