Phương thức ứng xử với chữ nôm và văn học nôm của các chính thể ở việt nam thời trung đại ( khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương)

Phương thức ứng xử với chữ nôm văn học nôm thời lý trần (khảo sát qua thư tịch lịch sử sáng tác văn chương)

Phương thức ứng xử với chữ nôm và văn học nôm thời lý  trần (khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương)
... CỦA VĂN HỌC NÔM THỜI LÝ -TRẦN (Qua thƣ tịch lịch sử sáng tác văn chƣơng) 2.1 Các liệu tiêu biểu chữ Nôm văn học Nôm sử Khi đọc lại lịch sử thời Trần, thống kê chi tiết có nhắc đến chữ Nôm văn ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG THỊ TUYẾT MAI PHƢƠNG THỨC ỨNG XỬ VỚI CHỮ NÔM VÀ VĂN HỌC NÔM THỜI LÝ - TRẦN (Khảo sát qua thƣ tịch lịch sử sáng tác ... biểu văn học Nôm thời Trần (Qua thư tịch lịch sử sáng tác văn chương) Chương : Ngả đường hoàn thiện chữ Nôm văn học Nôm thời Trần Phần kết luận Thư mục tài liệu tham khảo Phụ lục Phương...
 • 130
 • 124
 • 0

Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn thị trường cổ phiếu của các DNV&N Việt Nam.

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thị trường cổ phiếu của các DNV&N ở Việt Nam.
... sỏt v x vi phm trờn TTCK Ni dung ca qun th trng gm cú qun phỏt hnh, qun cỏc giao dch v qun cỏc nh kinh doanh chng khoỏn 1.3.4.Cụng chỳng u t Mi n lc ca Nh nc, ca c quan qun s l ... TTCK ca cỏc DNV&N Chng 2: Thc trng TTCK ca cỏc DNV&N Vit Nam hin Chng 3: Gii phỏp phỏt trin TTCK ca cỏc DNV&N Vit Nam GVHD: ThS Lê Trung Thành Lớp TTCK 44 Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Bích Ngọc ... Vit Nam, ngy 20/6/1998 Chớnh ph ó ban hnh cụng s 61/CPKTN v nh hng chin lc v chớnh sỏch phỏt trin DNV&N; theo ú DNV&N ngnh cụng...
 • 102
 • 273
 • 0

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG PHÁT HUY YẾU TỐ VĂN HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỜI HỘI NHẬP

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY YẾU TỐ VĂN HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM THỜI HỘI NHẬP
... tởng bảo thủ, không muốn thay đổi, nên trở nên lạc hậu với bên ngoài, làm ảnh hởng đến hình ảnh Việt Nam thơng trờng quốc tế 2.2 Thực trạng xây dựng phát huy yếu tố văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ... đội ngũ doanh nhân Việt Nam văn hóa doanh nghiệp Phần đông ngời Việt Nam coi văn hoá nh tính từ, tức xem văn hoá nh trình độ cao sinh hoạt văn hoá hội, biểu văn minh (VD: sống có văn hoá) (6),thiên ... thị trờng Sau ví dụ công tác xây dựng phát huy yếu tố văn hoá kinh doanh số đại gia Việt Nam Văn hóa FPT Có thể nói FPT thành công biết xây dựng VHDN, dựa kế thừa văn hoá truyền thống, học hỏi có...
 • 40
 • 252
 • 0

Luận văn thạc sĩ Tác động của việc sáp nhập mua lại đối với hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Tác động của việc sáp nhập và mua lại đối với hiệu quả của các doanh nghiệp ở Việt Nam
... công ty cách công ty tham gia vào Phân tích sau sáp sáp không công ty tham gia vào g ty không tham gia vào cho tác 61 công ty M&A) hai công ty tham gia vào tài Nhâ l M (PREIMP) lên : khác Các ... Các 1.1 doanh V Nam sóng sáp nh m m i theo d h p nh mua l th tr h Tr ng s c chuyên gia, nhanh h n s sôi c tình hình ó, Vi t Nam mu n t n t i nh tranh i ph ng pháp h t ng n ng l c qu sáp nh thành ... (3) 1.5 : T V t Nam (2) (HORI) : (1) Mua C M&A 2: 2.1 Pawaskar (2001) phân t không , gs í bên mua bên (Hitt et al., 2001) hai bên, cho ty sáp Kruse, Park Suzuki sau sáp có sau tác b công ty Theo...
 • 58
 • 90
 • 0

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp việt nam. thực trạng một số giải pháp

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở việt nam. thực trạng và một số giải pháp
... thức doanh nghiệp trách nhiệm hội giúp đỡ doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp trách nhiệm hội Đối với doanh nghiệp, khái niệm trách nhiệm hội phải xây dựng từ tảng 22 sứ mệnh doanh nghiệp ... XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ VÍ DỤ VỀ CÔNG TY VEDAN I Trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam 10 Vấn đề trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam Không phải đến bây giờ, Việt Nam, ... II Một số giải pháp nâng cao việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam Sau xem xét nguyên nhân dẫn đến việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam hạn chế, nhóm Smile xin đưa số...
 • 24
 • 480
 • 5

KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG

KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU VÀ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG
... doanh nghiệp CHƢƠNG II KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU Phƣơng pháp khảo sát 1.1 Thiết kế quy trình khảo sát Cơ sở lý thuyết biến đổi ... toàn cầu 32 CHƢƠNG II: KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU 35 Phƣơng pháp khảo sát 35 1.1 Thiết kế quy trình khảo sát ... nghiệp Việt Nam điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu giải pháp thích ứng Đối tượng nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu khả tác động BĐKHTC tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam, ...
 • 171
 • 98
 • 0

Luật tục của các dân tộc Việt Nam mối quan hệ củavới việc quản lý, khai thác tài nguyên

Luật tục của các dân tộc ở Việt Nam và mối quan hệ của nó với việc quản lý, khai thác tài nguyên
... OKS CO M I LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Hình thức tồn luật tục 2 Một số đặc điểm luật tục Giá trị luật tục II LUẬT TỤC VÀ VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC TÀI NGUN ... TUYẾN I LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Hình thức tồn luật tục Luật tục hình thức tri thức địa, tri thức địa phương OBO OKS CO M hình thành qúa trình lịch sử lâu dài qua kinh nghiệm ứng xử với ... bật luật tục dân tộc thiểu số tri thức địa nhân dân quản khai thác nguồn tài ngun thiên OBO OKS CO M nhiên Luật tục phản ánh mối quan hệ người với người, lại thơng qua gương, hệ qui chiếu mơi...
 • 17
 • 166
 • 0

Thuyết trình môn đạo đức kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp việt nam hiện nay

Thuyết trình môn đạo đức kinh doanh và vệ sinh an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay
... 1: Đạo đức kinh doanh Khái luận đạo đức kinh doanh Các khía cạnh thể đạo đức kinh doanh Thực trạng thực đạo đức kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam .Chương 2: Vệ sinh an toàn thực phẩm Tầm quan ... quan trọng vệ sinh an toàn thực phẩm Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm nước ta Một số giải pháp thực vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 1: Đạo đức kinh doanh 1.1 Khái luận đạo đức kinh doanh 1.1.1 ... 1: Đạo đức kinh doanh 1.1.3 Vai trò đạo đức kinh doanh quản trị doanh nghiệp Đạo đức kinh doanh góp phần điều chỉnh hành vi chủ thể kinh doanh Đạo đức kinh doanh góp phần vào chất lượng doanh...
 • 20
 • 534
 • 0

Tiểu luận môn văn hóa kinh doanh đạo đức kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp việt nam hiện nay

Tiểu luận môn văn hóa kinh doanh đạo đức kinh doanh và vệ sinh an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay
... hiểu thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm Việt Nam pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm Tìm hiểu đạo đức kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam Mối quan hệ đạo đức kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm ... Việt Nam và hướng giải Thực trạng đạo đức kinh doanh ở doanh nghiệp Việt Nam Đạo đức kinh doan là vấn đề Việt Nam Các vấn đề đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp ... vệ sinh an toàn thực phẩm Vấn đề đạo đức kinh doanh doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu ý nghĩa đề tài Các công ty, xí nghiệp, doanh nghệp nước Phản ánh doanh nghiệp kinh doanh Việt Nam vấn đề đạo...
 • 32
 • 647
 • 2

Quản trị tri thức là chìa khóa thành công của các doanh nghiệp việt nam.doc

Quản trị tri thức là chìa khóa thành công của các doanh nghiệp ở việt nam.doc
... Quản trị tri thức chìa khóa thành công doanh nghiệp Việt Nam” CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRI THỨC VÀ QUẢN TRỊ TRI THỨC 1.1 Khái niệm tri thức quản trị tri thức 1.1.1 Khái niệm tri thức ... điểm tri thức quản trị tri thức 1.2.1.Đặc điểm tri thức L01 Nhóm 10 Quản trị tri thức chìa khóa thành công doanh nghiệp Việt Nam” Tri thức (Hổ sơ hóa) Tri thức ẩn (Bí gắn liền với người) Các ... khóa thành công doanh nghiệp L01 Nhóm 10 Quản trị tri thức chìa khóa thành công doanh nghiệp Việt Nam” 1.3.2 Vai trò quản trị tri thức Quản trị tri thức giúp DN: - Luôn đổi mới, tạo ý tưởng khai...
 • 19
 • 1,013
 • 10

Chính sách tỷ giá tác động của nó tới hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam

Chính sách tỷ giá và tác động của nó tới hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam
... CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI I\ Tỷ giá hối đoái nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái 1\ tỷ giá hối đoái _các quan điểm: Về hình thức ,tỷ giá hối đoái (TGHĐ) ... hợp gây tác động tiêu cực : + Tác động tới vấn đề ngân sách Mọi biến động loại tỷ giá tác động trực tiếp đến thu chi ngân sách Trước 1990 nhà nước thực sách tỷ giá kết toán nội , mức tỷ giá nhà ... đạt tới gân 60% GDP) hội nhập ngày 39 đầy đủ vào hợp tác kinh tế quốc tế, không quan tâm mực với vấn đề tỷ giá hối đoái Hy vọng với đề tài” Chính sách tỷ gi tác động tới hoạt động doanh nghiệp...
 • 40
 • 336
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: điển chế và pháp luật việt nam thời trung đạithực trạng áp dụng thương mại điện tử cuẩ các doanh nghiệp ở việt namthực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành nông nghiệp ở việt nam thời kỳ 1988 9 2003thực trạng việc huy động vốn đầu tư của các công ty ở việt nam bằng cách phát hành chứng khoánphương thức ứng xửphương thức ứng xử trong kinh doanhquan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và nhận thức ý nghĩa của lí luận này ở việt nam hiện nayquan niem cua chu nghia duy vat bien chung ve moi quan he bien chung giua thuc tien va nhan thuc y nghia cua li luan nay o viet namnhững giài pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda đối với phát triển ngành giào dục ở việt nam thời gian tới pdfthực tập kế hoạch chủ nhiệm và công tác giảng dạy đại học hồng bàngphương pháp chế tạo blend và xu thế ở việt namđịnh giá cổ phiếu và ứng dụng một số mô hình toán trong việc định giá cổ phiếu ở việt namtình hình của các quỹ đầu tư ở việt nam thời gian qua thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu qủa hoạt độngcác mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ tại việt namgiải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nammô hình cây quyết địnhvốn tự có tại các ngân hàng cổ phần thương mại việt nam (thực trạng và giải pháp)truyền hình lai ghép hbb tv23 de cuong on tap anh 9 HK1tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kinh doanh nhà và xây dựng hải dươngPhát hiện v định lượng sự pha trộn của các loại dầu mè với dầu thực vật bằng phương pháp sắc ký khí và phân tích dữ liệu đa biếnMột cầu thang được mở cửa ra và đóng vào bằng động cơ 250w, hãy sử dụng biến tần và limit switch để điều khiển cửa mở và đóng lại nhẹ nhàng, nhanh và không va đập vào thành cửa sử dụng biến tần hãng ABBNHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bthực hành lập dự toán với phần mềm dự toán gxdthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩuXây dựng chiến lược quảng cáo cho thương hiệu nệm babysweetthấu kính mỏng VATư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch, vững mạnhphân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệpTiểu luận môn mạng NGN IPv6triển khai hệ thống diskless workstation dùng open sourcethiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậpCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộpcải tiến những phẩm chất của bánh mì không chứa gluten bằng cách sử dụng protease thu được từ aspergillus oryzaeQuan hê công chúng (PR)