KHẢO SÁT INTERLEUKINE6, INTERLEUKINE8, VÀ TNFα TRONG TIÊN ĐOÁN SỚM ĐỘ NẶNG VIÊM TỤY CẤP

KHẢO SÁT INTERLEUKINE6, INTERLEUKINE8, TNFα TRONG TIÊN ĐOÁN SỚM ĐỘ NẶNG VIÊM TỤY CẤP

KHẢO SÁT INTERLEUKINE6, INTERLEUKINE8, VÀ TNFα TRONG TIÊN ĐOÁN SỚM ĐỘ NẶNG VIÊM TỤY CẤP
... Bảng 2.3 Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ xác IL-6, IL-8, TNFalpha, CRP tiên đoán độ nặng VTC Ngưỡng giá trị (pg/mL) CRP 165,12 IL-6 202,47 IL-8 989,02 TNF-α 20,04 Độ nhạy (%) Độ đặc hiệu (%) Độ xác (%) ... [1] Bảng 2.2 Nồng độ CRP huyết theo nhóm viêm tuỵ Nhóm Nồng độ (mg/L) Viêm tuỵ cấp nặng (N = 17) Viêm tuỵ cấp nhẹ (N = 30) 53 (11,6 - 110)* 25,5 (6,57 - 88,37) p 0,381 * Kết nồng độ CRP trình bày ... Mục tiêu tổng quát: Khảo sát mối liên quan nồng độ TNF-∝, IL-6 IL-8 với độ nặng VTC Mục tiêu chuyên biệt: - Khảo sát mối liên quan nồng độ TNF-∝, IL-6 IL-8 với VTC nặng vòng 48 đầu từ khởi...
 • 15
 • 176
 • 0

LIÊN QUAN GIỮA TĂNG TRIGLYCERIDE máu độ NẶNG VIÊM tụy cấp THEO lâm SÀNG THEO TIÊU CHUẨN RANSON

LIÊN QUAN GIỮA TĂNG TRIGLYCERIDE máu và độ NẶNG VIÊM tụy cấp THEO lâm SÀNG và THEO TIÊU CHUẨN RANSON
... Tăng triglyceride máu chiếm tỉ lệ cao bệnh nhân viêm tụy cấp Ở mức triglyceride máu ≥ 500mg/dL có liên quan đến viêm tụy cấp nặng dựa vào lâm sàng, liên quan đến viêm tụy cấp nặng theo tiêu chuẩn ... lệ tăng triglyceride máu mức Có mối liên quan giửa tăng triglyceride máu với VTC nặng dựa vào lâm sàng với P ...
 • 4
 • 107
 • 2

đánh giá giá trị của thang điểm psi curb-65 trong tiên lượng mức độ nặng của bệnh nhân vpmpcđ

đánh giá giá trị của thang điểm psi và curb-65 trong tiên lượng mức độ nặng của bệnh nhân vpmpcđ
... Tiêu chí đánh giá nghiên cứu - Mục tiêu 1: Mô tả số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân VPMPCĐ - Mục tiêu 2: Đánh giá giá trị thang điểm PSI CURB-65 tiên lượng mức độ nặng + Tỷ lệ bệnh nhân ... chuẩn đánh giá dựa thang điểm: CURB-65 PSI + Điểm CURB-65 bệnh nhân + Điểm PSI bệnh nhân + Điểm APACHE II bệnh nhân + Tiêu chuẩn nhập ICU: Đủ hay không đủ tiêu chuẩn + Điểm CURB-65 với độ nặng ... Bạch Mai”, với mục tiêu: Mô tả số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân VPMPCĐ Đánh giá giá trị thang điểm PSI CURB-65 tiên lượng mức độ nặng bệnh nhân VPMPCĐ Chương TỔNG QUAN 1.1 Định nghĩa...
 • 109
 • 1,481
 • 11

Khảo sát,thiết kế xây dựng mạng lan cho phòng máy trường trung cấp kinh tế kỹ thuật cà mau

Khảo sát,thiết kế và xây dựng mạng lan cho phòng máy trường trung cấp kinh tế kỹ thuật cà mau
... nhà trường lĩnh vực khác Tôi xây dựng hệ thống mạng nội cho Thiết kế mạng Lan cho phòng máy trường Trung cấp kinh tế thuật có 34 nốt mạng, thiết kế theo TOPO hình Hệ thống máy chủ đặt trung ... Khảo sát, thiết kế xây dựng mạng LAN cho phòng máy Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Mau .Đây đề tài nghiên cứu tìm hiểu Bởi đề tài thực tế, phù hợp với tình hình Giúp chúng em có thêm kinh ... NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP “Tên chuyên đề :Khảo sát,thiết kế xây dựng mạng Lan cho phòng máy Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Mau Do SV: Nguyễn Thanh Tùng thực ...
 • 42
 • 503
 • 1

NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của BRAIN NATRIUMRETIC PEPTIDE TRONG TIÊN LƯỢNG sớm NHỒI máu cơ TIM cấp có ST CHÊNH LỆCH

NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của BRAIN NATRIUMRETIC PEPTIDE TRONG TIÊN LƯỢNG sớm NHỒI máu cơ TIM cấp có ST CHÊNH LỆCH
... tuổi[3] Nghiên cứu củ ›l z Gü efl uổi trung bình 48±9.4 tuổi[2] Nghiên nhóm b nh 19 nam (82%) 11 nữ (36.7%) Kết nghiên cứu ày ũ g p ù hợp với nghiên cứu Trần Hòa tỷ l nam 67%, nữ 33%, nghiên cứu ... tim m ch nữ giớ ă g dầ Độ tuổi nghiên cứu củ ú g ô o so với nghiên cứu khác tỷ l phụ nữ nhóm b nh ũ g ă g ( % Ở phụ nữ suy tim từ 70 tuổi trở lên khuynh ướ g o nam giới tuổi[5] Nghiên cứu ... vo g ro g ê lượng gần hội chứng m ch vành cấp , tạp chí nghiên cứu Y Học TP H Chí Minh, Tập 14, Phụ số Trần Thanh Tuấn (2009), vai trò NT-proBNP tiên lượng ngắn hạn nh i máu tim cấp, luậ vă ốt...
 • 5
 • 67
 • 2

Đánh giá dư lượng DDT một số sản phẩm chuyển hóa của DDT trong môi trường đất khảo sát một số vùng tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá dư lượng DDT và một số sản phẩm chuyển hóa của DDT trong môi trường đất khảo sát một số vùng tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
... Intox, Esxit, Dicophane, Neocid DDT gm cú cỏc ng phõn o,p -DDT (hoc 2,4 -DDT) chim 24-25%, p,pDDT (hoc 4,4 -DDT) chim 75-76%; v o,o' -DDT (lng vt) Trong s ny ch cú p,p -DDT l cú tỏc dng dit tr sõu bnh ... lng DDT v mt s sn phm chuyn húa ca DDT mụi trng t (kho sỏt mt s vựng ti huyn Tiờn Du, tnh Bc Ninh) ti s trung nghiờn cu mt s sau: - Phõn tớch, ỏnh giỏ d lng ca DDT v sn phm chuyn húa ca DDT ... p,p DDT, t 15 21% l o,p DDT, ti a 4% p,p DDD v ti a 1,5% l (p clophenyl) 2,2,2 triclo etanol Trong cỏc ng phõn ca DDT, ch cú p,p DDT cú kh nng dit cụn trựng Tớnh cht húa lý chung ca DDT, ...
 • 95
 • 567
 • 3

Khảo sát thực trạng đánh giá công tác ATVSCN trong xưởng điện lạnh nêu giải pháp khắc phục an toàn lao động khi sử dụng các thiết bị khoan mài tiện phay

Khảo sát thực trạng và đánh giá công tác ATVSCN trong xưởng điện lạnh nêu giải pháp khắc phục  an toàn lao động khi sử dụng các thiết bị khoan mài tiện phay
... đánh giá công tác ATVSCN xưởng điện lạnh Nêu giải pháp khắc phục Thực trạng: - Xưởng điện lạnh khoa nhiệt lạnh xưởng thực hành để sinh viên thực hành trang thiết bị điện làm mát,giảm nhiệt,máy lạnh ... đập vào người công nhân - Những biện pháp an toàn cho công nhân khoan: + Che chắn phận chuyển động; AN TOÀN LAO ĐỘNG Page 18 + Khi thao tác máy khoan, công nhân phải mang trang bị bảo hộ lao động ... 17 b An toàn máy khoan Máy khoan có nhiều loại: Máy khoan đứng, máy khoan cần, máy khoan nằm, máy khoan nhiều trục, máy khoan tâm v.v - Những tai nạn thường xảy máy khoan: + Các phận quay nhanh...
 • 23
 • 140
 • 1

Đánh giá dư lượng DDT một số sản phẩm chuyển hóa của DDT trong môi trường đất (khảo sát một số vùng tại huyện tiên du, tỉnh bắc ninh)

Đánh giá dư lượng DDT và một số sản phẩm chuyển hóa của DDT trong môi trường đất (khảo sát một số vùng tại huyện tiên du, tỉnh bắc ninh)
... cứu: Đánh giá lượng DDT số sản phẩm chuyển hóa DDT môi trường đất (khảo sát số vùng huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) Đề tài tập trung nghiên cứu số vấn đề sau: - Phân tích, đánh giá lượng DDT ... DDT sản phẩm chuyển hóa DDT (DDD, DDE) môi trường đất vùng chọn nghiên cứu thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; - Cùng với việc xác định độ ẩm, độ pH, lượng cacbon hữu thành phần khoáng sét đất vùng ... biến p,p’- DDT, p,p’- DDE p,p’- DDD Vì lẽ đó, đánh giá lượng DDT thông qua DDT sản phẩm chuyển hóa môi trường đất có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường Từ...
 • 94
 • 393
 • 0

Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do ứng dụng trong xử lý lới thi công công trình

 Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý lới thi công công trình
... bình sai để xử mạng lưới thi công, có số phương pháp bình sai thông dụng sau: phương pháp bình sai lưới phụ thuộc, phương pháp bình sai lưới tự Phương pháp bình sai lưới phụ thuộc: Phương pháp ... nghiệp: Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự ứng dụng xử lưới thi công công trình Trong đề tài đặt khảo sát, nghiên cứu nội dung sau: Chương 1: Tổng quan lưới khống chế trắc địa công trình ... chế trắc địa công trình Chương 2: Khảo sát phương pháp bình sai lưới tự Chương 3: ứng dụng phương pháp bình sai lưới trắc địa tự để xử lưới thi công công trình Kết luận Hà Nội, tháng - 2006...
 • 87
 • 8,211
 • 35

Khảo sát thành phần số lượng tảo trong ao nuôi tôm sú thâm canh kết hợp với cá rô phi

Khảo sát thành phần và số lượng tảo trong ao nuôi tôm sú thâm canh kết hợp với cá rô phi
... hợp với phi, ngược lại, tảo lam thành phần chủ yếu ao nuôi tôm đơn Chu kỳ phát triển nhóm tảo ao nuôi tôm thâm canh tảo khuê, tảo lục tảo lam Mô hình nuôi ghép Tôm với phi bước ... 540.204-37.525.762 thể/L, cao đạt 234.791.667 thể/L Kết cho thấy mô hình nuôi tôm kết hợp với phi thành phần số lượng tảo phù hợp so với nuôi tôm đơn (Hình 3) Số lượng (cá thể/ L) 250.000.000 ... triển tảo xem có hiệu trì màu nước tốt góp phần giảm lượng chất thải ao nuôi tôm biện pháp nuôi kết hợp tôm với phi Theo Anggawati (1998), suất tôm nuôi tăng lên thả chung phi vào ao...
 • 11
 • 534
 • 1

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế TM Việt Linh

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và TM Việt Linh
... kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH xây dựng, t vấn, khảo sát, thiết kế thơng mai Việt Linh 2.1 Đặc điểm chung Công ty TNHH xây dựng, t vấn, khảo sát, thiết kế thơng mai Việt Linh ... hình thành phát triển Công ty TNHH xây dựng, t vấn, khảo sát, thiết kế thơng mai Việt Linh - Tên công ty: Công ty TNHH xây dựng, t vấn, khảo sát, thiết kế thơng mai Việt Linh - Địa chỉ: Số 86 ... khoản trích theo lơng doanh nghiệp sản xuất Chơng II: Thực trạng công công tác hạch toán kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH xây dựng, t vấn, khảo sát, thiết kế Thơng mại Việt Linh...
 • 78
 • 314
 • 2

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Cty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế TM Việt Linh

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và TM Việt Linh
... tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH xây dựng, t vấn, khảo sát, thiết kế thơng mai Việt Linh 2.1 Đặc điểm chung Công ty TNHH xây dựng, t vấn, khảo sát, thiết kế thơng mai Việt ... Việt Linh 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH xây dựng, t vấn, khảo sát, thiết kế thơng mai Việt Linh - Tên công ty: Công ty TNHH xây dựng, t vấn, khảo sát, thiết kế thơng mai Việt Linh ... TL & BHXH Kế toán Vật Kế toán Kế toán TL & TSCĐ BHXH Kế toán tiêu thụ xác định kết Kế toán nghiệp vụ toán Kế toán vốn tiền Thủ quỹ Trách nhiệm Nhiệm vụ phận kế toán nh sau: - Kế toán trởng:...
 • 76
 • 138
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sự thay đổi nồng độ il 6 và crp huyết thanh theo mức độ của viêm tụy cấp được phân loại theo tiêu chuẩn atlanta 1992về mối liên quan của il 6 và crp cùng một số thông số lâm sàng và cận lâm sàng với mức độ của viêm tụy cấptrong dự báo mức độ của viêm tụy cấp xét nghiệm il 6 huyết thanh đạt giá trị tốt nhất trong ngày đầu crp tốt nhất ở ngày 3 của bệnh ở ngày 1 3 xét nghiệm il 6 tốt hơn có ý nghĩa so với crpcông tác khảo sát đất nền và các bước tiến hànhvề giá trị của xét nghiệm il 6 và crp trong dự báo sớm mức độ của viêm tụy cấpvề mối quan hệ giữa sự sản xuất il 6 và sản xuất crp ở các bệnh nhân viêm tụy cấpđánh giá dư lượng ddt và một số sản phẩm chuyển hóa của ddt trong môi trường đất khảo sát một số vùng tại huyện tiên du tỉnh bắc ninhkhảo sát phương pháp bình sai lới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu quan trắc lún công trìnhtài liệu đồ án tốt nghiệp khảo sát thiết kế và xây dựng mạng lan trong cơ quan xí nghiệp docxkhao sat qui trinh va tinh hao hut tai cac cong doan trong che bien ca tra fileetkhảo sát quy trình và tính định mức hao hụt tại các công đoạn trong chế biến cá tra fillet đông iqf tại công ty caseamexkhảo sát hiện trạng và thiết kế cải tiến hệ thống xong đèn thanh longgiáo viên yêu cầu học sinh quan sát các ví và đọc số tiền có trong mỗi víkhảo sát xác định giống cây trồng và công nghệ phù hợp2 2 kết quả điều tra khảo sát tình hình và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh dầu tư và xúc tiến thương mại hà nộiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học