NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH dục dưới ở NHỮNG PHỤ nữ PHÁ THAI từ 13 đến 22 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH dục dưới NHỮNG PHỤ nữ PHÁ THAI từ 13 đến 22 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH dục dưới ở NHỮNG PHỤ nữ PHÁ THAI từ 13 đến 22 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG
... NGUYN TH HIN NGHIÊN CứU THựC TRạNG NHIễM KHUẩN ĐƯờNG SINH DụC DƯớI NHữNG PHụ Nữ PHá THAI Từ 13 ĐếN 22 TUầN TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh: Sn ph khoa Mó s: 6072 0131 CNG LUN VN ... ng sinh dc di nhng ph n phỏ thai t 13 n 22 tun ti bnh vin Ph sn Trung ng Xỏc nh mt s yu t liờn quan n tỡnh trng nhim khun ng sinh dc di nhng ph n phỏ thai t 13 n 22 tun ti bnh vin Ph sn Trung ... nhim khun ng sinh dc di nhng ph n phỏ thai t 13 n 22 tun ti bnh vin Ph sn Trung ng Mt s yu t liờn quan n nhim khun ng sinh dc di nhng ph n phỏ thai t 13 n 22 tun ti bnh vin Ph sn Trung ng 50...
 • 60
 • 184
 • 0

nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại bệnh viện phụ sản hà nội

nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại bệnh viện phụ sản hà nội
... khụ, v sinh cỏ nhõn, v sinh kinh nguyt kộm, tht lm cho d b nhim khun mt s cõn bng ca vi khun cng sinh, cỏc yu t v s ln sinh , no hỳt thai 1.3 MT S BNH NKSDD THNG GP PH N Nhim khun ng sinh dc ... húa; ngh nghip; tui + Ni sinh sng + Tỡnh trng hụn nhõn; tin s mang thai, no hỳt thai + Tin s ó mc viờm nhim ng sinh dc di + Cỏc yu t liờn quan khỏc: cỏch v sinh, thúi quen sinh hot, tip cn dch v ... quen v sinh b phn sinh dc c im S lng (n=115) T l % Thúi quen v Ra di vũi nc chy 81 70,4 sinh b phn Ra sõu õm o 33 28,7 sinh dc 0,9 Khỏc *Nhn xột: - Cú 70,4% trng hp cú thúi quen v sinh b phn sinh...
 • 88
 • 525
 • 2

nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại bệnh viện phụ sản hà nội

nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại bệnh viện phụ sản hà nội
... khụ, v sinh cỏ nhõn, v sinh kinh nguyt kộm, tht lm cho d b nhim khun mt s cõn bng ca vi khun cng sinh, cỏc yu t v s ln sinh , no hỳt thai 1.3 MT S BNH NKSDD THNG GP PH N Nhim khun ng sinh dc ... húa; ngh nghip; tui + Ni sinh sng + Tỡnh trng hụn nhõn; tin s mang thai, no hỳt thai + Tin s ó mc viờm nhim ng sinh dc di + Cỏc yu t liờn quan khỏc: cỏch v sinh, thúi quen sinh hot, tip cn dch v ... quen v sinh b phn sinh dc c im S lng (n=115) T l % Thúi quen v Ra di vũi nc chy 81 70,4 sinh b phn Ra sõu õm o 33 28,7 sinh dc 0,9 Khỏc *Nhn xột: - Cú 70,4% trng hp cú thúi quen v sinh b phn sinh...
 • 88
 • 638
 • 2

NGHIÊN cứu một số lý DO và ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của MISOPROSTOL TRONG PHÁ THAI từ 17 đến 22 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu một số lý DO và ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của MISOPROSTOL TRONG PHÁ THAI từ 17 đến 22 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG
... thai t tun th 17 n tun th 22 Tiờu chun la chn: t nguyn phỏ thai, tui thai t 17 n 22 tun tớnh theo ngy kinh cui cựng, hoc ng kớnh lng nh ca thai theo siờu õm t 33 n 50mm, mt thai v thai sng, khụng ... phỏ thai to cũn nhiu tranh lun vỡ vy mc tiờu ca nghiờn cu ti ny l: Tỡm hiu mt s phỏ thai to t 17- 22 tun ti Bnh vin Ph sn Trung ng ỏnh giỏ hiu qu v tỏc dng khụng mong mun ca MSP phỏ thai t 17- 22 ... Tai bin: Chy mỏu, v t cung, rỏch CTC kt qu nghiờn cu phỏ thai: Chia lm nhúm sau Bng phỏ thai phỏ thai Thai ngoi ý mun Cha kt hụn Thai bt thng Gii tớnh S d lun xó hi Bnh ca m Tng n 73...
 • 5
 • 116
 • 0

nghiên cứu thực trạng phá thai từ 13 đến 22 tuần tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2012

nghiên cứu thực trạng phá thai từ 13 đến 22 tuần tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2012
... tuần Xuất phát từ vấn đề tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng phá thai từ 13 đến 22 tuần Bệnh Viện Phụ sản HN năm 2012 với hai mục tiêu: Nhận xét số đặc điểm người phụ nữ đến phá thai BVPSHN ... sau tuần 1.5.2 Phá thai thuốc từ tuần 13 đến hết tuần 22 Sử dụng misoprostol đơn sử dụng mifepriston kết hợp với misoprostol để phá thai từ tuần 13 đến hết tuần 22 Tuyến áp dụng Các bệnh viện từ ... số phá thai to viện năm 2012, tuổi thai từ 17 đến 22 tuần chiếm 24.2% Theo nghiên cứu Nguyễn Thị Lan Hương (2012) tuổi phá thai cao tập trung tuổi thai 14 tuần (24.23%) nhóm tuổi thai 18- 22 tuần...
 • 84
 • 853
 • 3

thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới phụ nữ có chồng trong độ tuổi từ 18 – 49 tại khu vực biển, đảo thành phố hải phòng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp

thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi từ 18 – 49 tại khu vực biển, đảo thành phố hải phòng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp
... vùng biển, đảo nói riêng Trong bối cảnh trên, đề tài nghiên cứu Thực trạng nhiễm khu n đường sinh dục phụ nữ chồng độ tuổi 18- 49 khu vực biển, đảo Thành phố Hải Phòng hiệu số giải pháp can thiệp" ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÁI BÌNH  PHẠM THU XANH THỰC TRẠNG NHIỄM KHU N ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI PHỤ NỮ CÓ CHỒNG TRONG ĐỘ TUỔI 18- 49 TẠI KHU VỰC BIỂN, ĐẢO THÀNH PHỐ HẢI ... Một số đặc điểm đối tượng nghiên cứu 91 4.1.2 Thực tr ng nhiễm khu n đường sinh dục 92 4.1.3 Một số yếu tố liên quan đến nhiễm khu n đường sinh dục 97 4.2 Hiệu số giải pháp can thiệp phòng...
 • 152
 • 589
 • 7

nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới và các yếu tố liên quan của phụ nữ tuổi từ 18 đến 45 tại bệnh viện phụ sản thanh hoá

nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới và các yếu tố liên quan của phụ nữ tuổi từ 18 đến 45 tại bệnh viện phụ sản thanh hoá
... bị, bệnh dễ tái phát Do tiến hành đề tài: Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn đường sinh dục yếu tố liên quan phụ nữ tuổi từ 18 đến 45 bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu ... Phải có biện pháp phòng bệnh tái phát 1.6 Một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ Các yếu tố liên quan đến viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ bao gồm yếu tố nơi khu vực dân cư ... trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục phô nữ từ 18 đến 45 Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá từ tháng đến tháng năm 2010 Đánh giá mét số yếu tố ảnh hưởng kết điều trị viêm đường sinh dục Chương Tổng quan...
 • 92
 • 2,086
 • 24

Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới và một số yếu tố liên quan phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ tạiTrừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh năm 2013

Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại xã Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh năm 2013
... nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ chồng độ tuổi sinh đẻ Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh năm 2013 Xác định số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ chồng độ tuổi sinh đẻ ... Lương Tài, tiến hành nghiên cứu Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục số yếu tố liên quan phụ nữ chồng độ tuổi sinh đẻ Trừng Xá, huyện Lương Tài, Bắc Ninh năm 2013 3 MỤC TIÊU Mô tả thực trạng ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ĐÀM THỊ THÚY HÀ THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN PHỤ NỮ CÓ CHỒNG TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ TẠI XÃ TRỪNG...
 • 108
 • 343
 • 3

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ và TÍNH AN TOÀN của PHÁC đồ MIFEPRISTONE PHỐI hợp với MISOPROSTOL để kết THÚC THAI NGHÉN CHO TUỔI THAI từ 13 đến 20 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ và TÍNH AN TOÀN của PHÁC đồ MIFEPRISTONE PHỐI hợp với MISOPROSTOL để kết THÚC THAI NGHÉN CHO TUỔI THAI từ 13 đến 20 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG
... - 201 5 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NH THU HềA NGHIÊN CứU HIệU QUả TíNH AN TOàN CủA PHáC Đồ MIFEPRISTONE PHốI HợP VớI MISOPROSTOL Để KếT THúC THAI NGHéN CHO TUổI THAI Từ 13 ĐếN 20 ... Từ 13 ĐếN 20 TUầN TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh : Sn ph khoa Mó s : 6072 0131 CNG LUN VN THC S Y HC NGI HNG DN KHOA HC TS V VN DU Hà nội 201 5 MC LC PH LC T VN Phỏ thai khụng phi ... phỏ thai ba thỏng gia Tui thai t 13- 22 tun tui cú hai phng phỏp: (1) nong v gp t 13 n 18 tun tui; (2) phỏ thai bng thuc mifepristone kt hp vi misoprostol hoc misoprostol n thun cho tui thai t 13...
 • 42
 • 257
 • 2

nghiên cứu nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới phụ nữthai ba tháng đầu tại bệnh viện phụ sản trung ương

nghiên cứu nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có thai ba tháng đầu tại bệnh viện phụ sản trung ương
... O TO B Y T TRNG I HC Y H NI THCH THY LINH NGHIÊN CứU NHIễM KHUẩN ĐƯờNG SINH DụC dới PHụ Nữ THAI BA THáNG ĐầU TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG KHểA LUN TT NGHIP BC S A KHOA KHểA 2007 2013 ... sinh 4 Vỡ vy chỳng tụi thc hin ti Nghiờn cu nhim khun ng sinh dc di ph n cú thai ba thỏng u ti Bnh vin Ph sn Trung ng vi cỏc mc tiờu sau: Xỏc nh t l nhim khun ng sinh dc di ph n cú thai ba ... thuc y hc c truyn Nhng thai nghộn bt thng : cha ngoi t cung, thai cht lu, a thai Thai sau ỏp dng bin phỏp h tr sinh sn Cỏc thai nghộn da sy thai v ang iu tr da sy thai Khụng ng ý tham gia...
 • 73
 • 524
 • 5

Một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới phụ nữ 18 49 tuổi có chồng tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ 18 49 tuổi có chồng tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
... Một số yếu tố liên quan tới nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ 18 49 tuổi chồng huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên năm 2014” 3 MỤC TIÊU Mô tả trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ 18 49 ... nữ 18 49 tuổi chồng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Xác định số yếu tố liên quan tới tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ 18 49 tuổi chồng huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên 4 Chƣơng ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG BÙI THỊ VIỆT HÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỀM KHUẨN ĐƢỜNG SINH DỤC DƢỚI PHỤ NỮ 18 49 TUỔI CÓ CHỒNG TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI...
 • 87
 • 167
 • 1

Nghiên cứu kết quả và sự hài lòng của thai phụ phá thai bằng thuốc đến 9 tuần tại bệnh viện sản phụ trung ương

Nghiên cứu kết quả và sự hài lòng của thai phụ phá thai bằng thuốc đến 9 tuần tại bệnh viện sản phụ trung ương
... 199 1 097 6 .94 8. 393 Nguy n Th V 199 2 097 7.245.065 Bùi Thùy D 198 7 0168.8 69. 3333 190 Lò úc 199 2 098 6.276.6 29 Kh 198 7 090 6.001 .90 0 Hà ông- Hà N i 198 1 090 4.348.030 Lê Tr ng T n- Thanh Xuân- HN 198 2 ... ng Th T 199 4 096 8.672.818 78 Chính Kinh 95 Nguy n Di u L 199 3 097 4.686 .99 3 Minh Khai- Hai Bà Tr ng 96 L ng Th T 198 7 097 9.331.423 Hà Huy T p - Gia Lâm 97 Lê Th Thu T 198 7 098 7 .99 9.7 79 Bách Khoa- ... Nguy n Th Bích H 199 0 0123.754. 898 5 Nhân Hòa- Thanh Xuân 61 Nguy n Th Ph 197 9 091 2.052.625 199 3 098 3.828.128 199 1 01 69. 636.7 299 Ng c Lâm- Long Biên 198 3 098 3.607.776 65 Bùi Th C 199 3 0165.515.3531...
 • 45
 • 57
 • 0

Nghiên cứu kết quả và sự hài lòng của thai phụ phá thai bằng thuốc đến 9 tuần tại bệnh viện sản phụ trung ương

Nghiên cứu kết quả và sự hài lòng của thai phụ phá thai bằng thuốc đến 9 tuần tại bệnh viện sản phụ trung ương
... hiệu phá thai nội khoa đến tuần MỤC TIÊU Đánh giá kết phương pháp phá thai thuốc đến tuần BVPSTW năm 2015 mô tả hài lòng thai phụ phá thai thuốc đến tuần TỔNG QUAN 1.Định nghĩa phá thai Phá thai ... Mức độ hài lòng 76 trường hợp tương ứng 74,6% thai phụ hài lòng với phương pháp 21 thai phụ tương ứng 20,5% KH không hài lòng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN (tiếp) Bảng 3.12 Điều KH hài lòng Hài lòng SỐ ... 65,7% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN (tiếp) Biểu đồ 3.1 Số lần có thai tiền sử 51 KH (50%) có thai lần đầu phá thai KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN (tiếp) Biểu 3.2 Số lần đẻ 58 KH (56 ,9% ) chưa có phá thai KẾT QUẢ VÀ BÀN...
 • 34
 • 222
 • 0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ HIỆU QUẢ VÀI BIỆN PHÁP CAN THIỆP TẠI 3 BỆNH VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B Ở NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ HIỆU QUẢ VÀI BIỆN PHÁP CAN THIỆP TẠI 3 BỆNH VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.
... nhiễm < /b> vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B nhân vi< /b> n y tế b nh vi< /b> n thành phố Hải Phòng năm 2007 * Đánh giá kiến thức, thực < /b> hành phòng l y nhiễm < /b> vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B nhân vi< /b> n y tế b nh vi< /b> n thành phố Hải Phòng * Áp ... hành nghiên < /b> cứu < /b> đề tài Nghiên < /b> cứu < /b> thực < /b> trạng < /b> nhiễm < /b> vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B nhân vi< /b> n y tế hiệu số biện pháp can thiệp b nh vi< /b> n thành phố Hải Phòng” Mục tiêu luận án * Xác định tỉ lệ nguy nhiễm < /b> vi < /b> rút < /b> ... đẻ 36 ,3% người b nh vi< /b> m gan < /b> B nhập vi< /b> n ( 83, 3%) 4.2 KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG L Y NHIỄM HBV 4.2.1 Kiến thức vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B - Có 81,8% số người (547/669 người) trả lời biết loại vi < /b> rút < /b> vi< /b> m...
 • 27
 • 367
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 1849thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi từ 18 – 49 tại khu vực biển đảo thành phố hải phòng và hiệu quả một số giải pháp can thiệpthực trạng nhiễm khuẩn duờng sinh dục duới ở phụ nữ có chồng trong dộ tuổi 1849 tại khu vực biển dảo thành phố hải phòng và hiệu quả một số giải pháp can thiệpnghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn hậu sản thườngnhiễm khuẩn đường sinh dục dướinghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tai biến mạch não từ 50 tuổi trở lên tại bệnh viện lão khoa trung ươngnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tai biến mạch máu não từ 60 tuổi trở lên tại benh viện lão khoa trung ươngnghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non tại thái nguyên và kết quả tẩy giun bằng thuốc albendazolnghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng cây xanh đường phố tại quận liên chiểu – tp đà nẵng nhằm đề ra giải pháp phát triển bền vữngluận văn nghiên cứu thực trạng suy dinh dưỡng thiếu protein năng lượng ở trẻ em dưới 5 tuổinghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa giun tóc giun móc mỏ ở cộng đồng người êđê tại 2 xã tỉnh đăk lăk và hiệu quả của biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giunnghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa giun tóc giun mócmỏ ở cộng đồng người êđê tại hai xã tỉnh đắk lắk và hiệu quả biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giunpham vi nghien cuu thuc trang suy dinh duongnghiên cứu thực trạng làm thêm của sinh viên111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017bien ban dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC rieng giua nien do signedchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại học2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA