NGHIÊN cứu điều TRỊ NHẠY cảm NGÀ RĂNG ở NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH sản XUẤT hóa CHẤT BẰNG nước súc MIỆNG FLUOR

NGHIÊN cứu điều TRỊ NHẠY cảm NGÀ RĂNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH sản XUẤT hóa CHẤT BẰNG nước súc MIỆNG FLUOR

NGHIÊN cứu điều TRỊ NHẠY cảm NGÀ RĂNG ở NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH sản XUẤT hóa CHẤT BẰNG nước súc MIỆNG FLUOR
... nhiên, nghiên cứu tác dụng điều trị nhạy cảm ngà răng, người lao động ngành sản xuất hóa chất ít, vậy, thực đề tài: Nghiên cứu điều trị nhạy cảm ngà người lao động ngành sản xuất hóa chất nước súc ... nhiên, nghiên cứu tác dụng điều trị nhạy cảm ngà răng, người lao động ngành sản xuất hóa chất ít, vậy, thực đề tài: Nghiên cứu điều trị nhạy cảm ngà người lao động ngành sản xuất hóa chất nước súc ... NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ NHẠY CẢM NGÀ RĂNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẰNG NƯỚC SÚC MIỆNG FLUOR Chuyên ngành: Sức khỏe nghề nghiệp Mã số: 62.72.73.05 ĐỀ CƯƠNG DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU...
 • 112
 • 233
 • 0

Khảo sát chẩn đoán và điều trị nhạy cảm ngà răng của một số bác sĩ răng hàm mặt tại Hà Nội

Khảo sát chẩn đoán và điều trị nhạy cảm ngà răng của một số bác sĩ răng hàm mặt tại Hà Nội
... lai B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI PHM TH HUYN KHảO SáT CHẩN ĐOáN ĐIềU TRị NHạY CảM NGà RĂNG CủA MộT Số BáC RĂNG HàM MặT TạI NộI KHểA LUN TT NGHIP BC S Y KHOA KHểA 2008 - 2014 H ... 2014 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI PHM TH HUYN KHảO SáT CHẩN ĐOáN ĐIềU TRị NHạY CảM NGà RĂNG CủA MộT Số BáC RĂNG HàM MặT TạI NộI KHểA LUN TT NGHIP BC S Y KHOA KHểA 2008 - 2014 NGI...
 • 37
 • 650
 • 9

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC HỘ DÂN DIỆN THU HỒI ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... sách thu hồi đất, sách hỗ trợ đền bù để giảm thiệt hại cho hộ dân bị thu hồi đất sản xuất đời sống hộ dân phải khó khăn so với trước bị thu hồi đất sản xuất Thực trạng việc làm người lao động hộ ... dich vụ Ðủ V.lam Thiếu V .làm Không V .làm, T.nghiệp Hình Cơ cấu trình trạng việc làm lao động hộ dân bị thu đất sản xuất Nghiên cứu chất lượng lao động hộ dân bị thu hồi đất sản xuất Trình độ học ... Quảng Nam, nơi có trình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm việc làm cao Bảng Thực trạng cấu việc làm lao động hộ dân bị thu hồi đất sản xuất Đơn vị tính: người STT Địa Phương Có tham gia làm việc...
 • 6
 • 274
 • 0

Nghiên cứu điều trị khớp giả không nhiễm khuẩn do chấn thương thân xương đùi và xương chày bằng phương pháp ''bóc vỏ xương''

Nghiên cứu điều trị khớp giả không nhiễm khuẩn do chấn thương thân xương đùi và xương chày bằng phương pháp ''bóc vỏ xương''
... 1.3 Các phương pháp điều trị khớp giả không nhiễm khuẩn thân xương dài di chứng chấn thương Điều trị KG không nhiễm khuẩn thân xương dài cần phải đạt mục tiêu: kích thích hoạt động tạo xương ổ ... chấn thương thông thường Nhược điểm “Bóc vỏ xương : can xương không bồi đắp đủ khớp giả khuyết xương lớn Kết xương bên đinh nội tủy có chốt cố định khớp giả thân xương đùi, xương chày không nhiễm ... tác giả nhận thấy BVX phương pháp điều trị đơn giản, hiệu an toàn Tình hình nước: phẫu thuật kết xương kết hợp ghép xương mào chậu tự thân điều trị KG không nhiễm khuẩn thân xương dài phương pháp...
 • 16
 • 762
 • 4

nghiên cứu thực trạng bệnh đau thắt lưng của người lao động đến điều trị tại bệnh viện dệt may, năm 2012

nghiên cứu thực trạng bệnh đau thắt lưng của người lao động đến điều trị tại bệnh viện dệt may, năm 2012
... TO TRNG I HC Y H NI *** B Y T VIT TH DNG THựC TRạNG BệNH ĐAU THắT LƯNG CủA NGƯờI LAO ĐộNG ĐếN ĐIềU TRị TạI BệNH VIệN DệT MAY, NĂM 2012 KHểA LUN TT NGHIP BC S Y KHOA KHểA 2007 2013 ... ngi tui lao ng b au tht lng [16, 19] Chi phớ iu tr au tht lng khỏ cao, theo c tớnh ca M tng chi phớ iu tr, n bự sc lao ng v thit hi v sn phm lao ng au tht lng gõy khong 63-84 t USD [15] Lao ng ... khụng nh ti nng sut v sc khe ngi lao ng Vi nhng lý ú, chỳng tụi thc hin nghiờn cu ti: Nghiờn cu thc trng bnh au tht lng ca ngi lao ng n iu tr ti Bnh vin Dt May, nm 2012, vi mc tiờu: Mụ t thc trng...
 • 38
 • 300
 • 1

Nghiên cứu phát triển các hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh thanh hoá

Nghiên cứu phát triển các hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh thanh hoá
... luận dạy nghề, hình thức dạy nghề vấn đề liên quan đến dạy nghề cho lao động nông thôn 1.4 Phạm vi nghiên cứu Nội dung: phát triển hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn Không gian: tỉnh Thanh ... nghề hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hoá năm gần * Đề xuất số h ớng nhằm phát triển hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hoá 1.3 Đối t ợng nghiên cứu Cơ sở ... tác dạy nghề, nh hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn, tổng hợp, phân tích số liệu, từ đánh giá thực trạng đ a kết luận công tác dạy nghề nghiên cứu phát triển hình thức dạy nghề cho lao động...
 • 106
 • 235
 • 1

nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc đối với người lao động bộ phận sản xuất của công ty TNHH bia huế

nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc đối với người lao động bộ phận sản xuất của công ty TNHH bia huế
... động lực làm việc người lao động phận sản xuất công ty TNHH Bia Huế Phần I Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến tạo động lực; Nghiên cứu yếu tố tạo động lực làm ... công ty TNHH Bia Huế Giải pháp Tổng quan vấn đề nghiên cứu  Khái niệm động lực tạo động lực  Vai trò việc tạo động lực Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực Các học thuyết tạo động lực làm ... làm việc người lao động phận SX công ty TNHH Bia Huế;  Xác định mức độ quan trọng yếu tố;  Đề xuất giải pháp xây dựng sách tạo động lực hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu...
 • 27
 • 256
 • 1

Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc đối với người lao động bộ phận sản xuất của công ty TNHH bia huế

Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc đối với người lao động bộ phận sản xuất của công ty TNHH bia huế
... tác tạo động lực làm việc; - Nghiên cứu yếu tố tạo động lực làm việc người lao động phận sản xuất công ty TNHH Bia Huế; - Mức độ quan trọng yếu tố tạo động lực đến người lao động phận sản xuất công ... ty TNHH Bia Huế; - Đề xuất giải pháp nhằm xây dựng sách tạo động lực người lao động phận sản xuất công ty TNHH Bia Huế Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu yếu tố tạo ... dựng sách tạo động lực làm việc tốt SVTH: Vũ Thị Khánh Hòe 20 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH BIA HUẾ 2.1...
 • 96
 • 319
 • 6

Nghiên cứu đánh giá độ êm dịu của ô tô khách 29 chỗ ngồi sản xuất tại việt nam

Nghiên cứu đánh giá độ êm dịu của ô tô khách 29 chỗ ngồi sản xuất tại việt nam
... s n xu t ô khách Vi t Nam Hi n nay, n n công nghi p ô Vi t Nam b n g m có ba thành ph n: - Các công ty liên doanh ô - Các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô phát tri n s công ty khí ... ñ ng d c c a ô 2.2.3 Mô hình ph ng dao ñ ng ngang c a ô 2.2.4 Mô hình dao ñ ng không gian c a ô 2.2.5 Mô hình không gian k ñ n nh hư ng c a gh ng i 2.3 Các thông s c a ô kh o sát 2.3.1 ... ph n không treo ô - V n t c chuy n d ch c a ph n treo ph n không treo ô - Gia t c chuy n d ch c a ph n treo ph n không treo ô Các thông s s dùng ñ ñánh giá tính êm d u c a ô tham...
 • 13
 • 393
 • 0

Nghiên cứu khoa học " ảnh hưởng của chính sách tới phát triển trồng rừng sản xuất các tỉnh miền núi phía bắc " potx

Nghiên cứu khoa học
... Phạm Xuân Phơng, 2004: ảnh hởng sách tới phát triển trồng RSX tỉnh MNPB Báo cáo trình bày Hội thảo ảnh hởng sách, thị trờng chế biến lâm sản đến phát triển rừng trồng sản xuất tỉnh MNPB tổ chức Viện ... 47 Vũ Long, 2004: ảnh hởng sách tới phát triển trồng RSX tỉnh MNPB Báo cáo trình bày Hội thảo ảnh hởng sách, thị trờng chế biến lâm sản đến phát triển rừng trồng sản xuất tỉnh MNPB tổ chức Viện ... xuất tỉnh MNPB Diện tích rừng trồng số quan trọng nói lên phát triển trồng rừng dới ảnh hởng tổng hợp yếu tố, có sách Số liệu thống kê diện tích rừng trồng sản xuất tỉnh cho thấy diện tích rừng trồng...
 • 10
 • 230
 • 0

Nghiên cứu khoa học " ảnh hưởng của chính sách tới phát triển trồng rừng sản xuất các tỉnh miền núi phía bắc " docx

Nghiên cứu khoa học
... Phạm Xuân Phơng, 2004: ảnh hởng sách tới phát triển trồng RSX tỉnh MNPB Báo cáo trình bày Hội thảo ảnh hởng sách, thị trờng chế biến lâm sản đến phát triển rừng trồng sản xuất tỉnh MNPB tổ chức Viện ... 47 Vũ Long, 2004: ảnh hởng sách tới phát triển trồng RSX tỉnh MNPB Báo cáo trình bày Hội thảo ảnh hởng sách, thị trờng chế biến lâm sản đến phát triển rừng trồng sản xuất tỉnh MNPB tổ chức Viện ... xuất tỉnh MNPB Diện tích rừng trồng số quan trọng nói lên phát triển trồng rừng dới ảnh hởng tổng hợp yếu tố, có sách Số liệu thống kê diện tích rừng trồng sản xuất tỉnh cho thấy diện tích rừng trồng...
 • 10
 • 236
 • 0

Hợp tác nghiên cứu xây dựng qui trình tạo khối sâm Ngọc Linh làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm phục vụ sức khoẻ cộng đồng

Hợp tác nghiên cứu xây dựng qui trình tạo khối sâm Ngọc Linh làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm phục vụ sức khoẻ cộng đồng
... ure mỏu th 132 3.51 Kt qu nghiờn cu v mụ bnh hc ca gan th 133 3.52 Kết nghiên cứu mô bệnh học thận thỏ 134 3.53 Kết nghiên cứu mô bệnh học lách thỏ 134 3.54 Thi gian bi ca chut thớ nghim 137 3.55 ... viờm cp bn chõn chut sau gõy viờm 161 3.77 Khối lợng u hạt lô nghiên cứu 162 3.78 Ngng au bn chõn chut b gõy viờm cp 163 DANH MC CC HèNH Hỡnh Tờn hỡnh 1.1 Qui trỡnh to sinh t bo thc vt Trang 1.2 ... bo sõm Ngc Linh quy mụ phũng thớ nghim Nghiờn cu phng phỏp kim nghim, tiờu chun c s ca sõm Ngc Linh sinh v cao c sõm Ngc Linh sinh ỏnh giỏ tớnh an ton, mt s tỏc dng dc lý ca sõm Ngc Linh sinh...
 • 188
 • 282
 • 2

Bài thuyết trình nghiên cứu tình hình an toàn và vệ sinh lao động trong một số ngành nghề ngành sản xuất hóa chất

Bài thuyết trình nghiên cứu tình hình an toàn và vệ sinh lao động trong một số ngành nghề  ngành sản xuất hóa chất
... nổ nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động http://www.vnua.edu.vn/doanthe/congdoan/index.php/news/100 -an- toan-ve -sinh- lao- dong An toàn vệ sinh lao động ngành liên quan đến hóa chất http://itcvn.com.vn /an- toan-ve -sinh- lao- dong -trong- cac-nganh-lien-quan-den-hoa-chat.html ... nạn, cháy nổ, nhiễm độc, bệnh nghề nghiệp ) ngành sản xuất hóa chất An toàn vệ sinh lao động bị xem nhẹ, nhận thức người sử dụng lao động, người lao động bảo hộ lao động c hưa cao Còn trọng đến ... Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình an toàn lao động, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, xuất 2010 An toàn vệ sinh lao động ngành có nguy cao Việt Nam Những thách thức giải phát http://antoanlaodong.gov.vn/catld/pages/chitiettin.aspx?IDNews=1209...
 • 38
 • 318
 • 0

Thực trạng điều kiện lao động và tình hình sức khỏe người lao động làng nghề sản xuất sắt đa hội bắc ninh năm 2011

Thực trạng điều kiện lao động và tình hình sức khỏe người lao động làng nghề sản xuất sắt đa hội bắc ninh năm 2011
... lao động làng nghề sản xuất sắt Đa HộiBắc Ninh năm 2011 với mục tiêu cụ thể : 1) Mô tả thực trạng điều kiện lao động làng nghề Đa Hội- Bắc Ninh năm 2011 2) Mô tả tình hình sức khỏe ngời lao động ... sát thực tế ban đầu v ý kiến đánh giá ngời dân cho thấy tình hình ONMT không khí, ĐKLĐ v tình hình sức khỏe NLĐ LN ny l vấn đề xúc Do thực đề ti: Thực trạng điều kiện lao động tình hình sức khỏe ... sở sản xuất HGĐ; 2,9% Khu công nghiệp) v bong gân tay/ chân (2,2% sở sản xuất HGĐ; 4,9% Khu công nghiệp) 40 Chơng Bn luận 4.1 Thực trạng điều kiện lao động môi trờng lao động làng sắt Đa Hội...
 • 54
 • 308
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi các loạithực trạng điều kiện lao động và tình hình sức khỏe người lao động làng nghề sản xuất sắt đa hội bắc ninh năm 2011nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngnghiên cứu điều trị răngnghiên cứu điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh ở trẻ em theo phương pháp ponsetibước đầu nghiên cứu điều trị bệnh nhân thalassemia người trưởng thành tại bệnh viện huyết học và truyền máu trung ươngnhạy cảm ngà răngnghiên cứu điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh ở trẻ em trên 3 tuổi và người trưởng thành bằng phương pháp căng chỉnh từ từ theo nguyên lý ilizavovnghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạcnghiên cứu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não bằng hoá xạ trịnghiên cứu điều trị tràn máu màng phổi do chấn thương ngực bằng dẫn lưu màng phổinghiên cứu điều trị lệch khúc xạ ở trẻ em bằng laser excimer theo phương pháp lasiknghiên cứu điều trị nghiện ma túy với thuốc bahudosơ lược về một số nghiên cứu điều trị hcrkt theo yhctđiều trị trầm cảm sau sinh ở đâuHạn chế ruỉ ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Đà Nẵng.Hoàn thiện danh mục cho vay tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Bình Định.Huy động tiền gửi tại ngân hàng đầu tư và phát triển VN, chi nhánh Đắk LắKKế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533.Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần dược DANAPHA.Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh.Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng , Chi nhánh Bình ĐịnhMở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu, CN Ninh Thuận.Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy NhơnNâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng So sánh giữa LOTTE MART và BIG CNghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng NgãiPHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các DN niêm yết tại SGD chứng khoán TPHCM.Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư Sênhững bài văn miêu tả về cơn mưa hay nhấtBáo cáo Độc Tố Thực PhẩmBài 21. Ôn tập