MÔ tả đặc điểm HÌNH ẢNH cắt lớp VI TÍNH và CỘNG HƯỞNG từ của UNG THƯ BIỂU mô tế bào GAN SAU điều TRỊ đốt SÓNG CAO tần

ĐẶC điểm HÌNH ẢNH cắt lớp VI TÍNH máu tụ nội sọ cấp TÍNH DO CHẤN THƯƠNG sọ não kín

ĐẶC điểm HÌNH ẢNH cắt lớp VI TÍNH máu tụ nội sọ cấp TÍNH DO CHẤN THƯƠNG sọ não kín
... 1,6% 2,4% Máu t n i s kh i máu t khu trú nhu mô não ho c có m t ph n liên quan đ n v não, hình thành s gi p não, thành ph n ch y u máu t + t ch c não ho i t , ho c đ t m ch máu l n ch n thương m ... b t n thương d p não d i l i, g p 7,7% có t n thương d p não bên đ i di n v i kh i máu t , 10,9% có t n thương d p não c bên v i kh i máu t 9.V trí t n thương xương máu t T n thương xương C hai ... (1999), “ Nghiên c u đ c m lâm sàng, vai trò ch p c t l p vi tính u tr máu t não bán c u đ i não ch n thương kín , Lu n án ti n sĩ Y h c, H c vi n quân y, Hà N i Yoshihiro T, Takuya K (2005), CT for...
 • 4
 • 188
 • 7

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính đa dãy đầu thu ngực trong chẩn đoán ung thư phổi nguyên phát ở người lớn

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính đa dãy đầu thu ngực trong chẩn đoán ung thư phổi nguyên phát ở người lớn
... TO B QUC PHềNG VIN NGHIấN CU KHOA HC Y DC LM SNG 108 CUNG VN CễNG NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM HìNH ảNH CắT LớP VI TíNH ĐA DãY ĐầU THU NGựC TRONG CHẩN ĐOáN UNG THƯ PHổI NGUYÊN PHáT NGƯờI LớN CHUYấN NGNH: ... tha cú i chiu phu thut ca chp CLVT n dóy u thu vic phỏt hin hch ln trung tht nhúm BN nghiờn cu UTP l 36% [5] Theo David Yankelevitz v Eric Jolhson (2005) thỡ vi ng kớnh hch trung tht > 1cm CLVT ... t trung tõm, ụi cú hc húa kốm theo Khi u thng gõy co kộo t chc xung quanh to thnh hỡnh tua gai trờn hỡnh nh Trờn húa mụ dch, ngc vi ung th biu mụ tuyn, ung th biu mụ vy õm tớnh vi TTF-1 Ung th...
 • 165
 • 167
 • 1

Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính 64 dãy lồng ngực trên bệnh nhân ho ra máu

Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính 64 dãy lồng ngực trên bệnh nhân ho ra máu
... Y T BNH VIN BCH MAI NGUYN VN Tí ĐặC ĐIểM HìNH ảNH CHụP CắT LớP VI TíNH 64 DãY LồNG NGựC TRÊN BệNH NHÂN HO RA MáU Chuyờn ngnh : CHN ON HèNH NH Mó s : CK.72 62 05 03 LUN VN BC S CHUYấN KHOA II Ngi ... c, ho khan vi ting, sau ú ho, khc, tro, c mỏu t ng hụ hp di ngoi - Ho mỏu: Mỏu cú mu ti, cú bt, khụng ln thc n, mỏu ln m (chng t mỏu t ph qun) - Mỏu ho cú th ớt, vi tia ln cht khc, vi ml hoc ... nguyờn nhõn hoc l yu t thun li, hoc yu t i kốm HRM Nghe phi cú th thy ran m, ran n, ran ph qun cho bit HRM l t ph qun Phõn loi *Theo mc Theo ng khc Hng [5] ti khoa Lao - bnh phi bnh vin 103 nhn...
 • 107
 • 308
 • 4

nghiên cứu hình ảnh cắt lớp vi tính một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

nghiên cứu hình ảnh cắt lớp vi tính và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... đoán ung thư đại trực tràng, đánh giá tổn thư ng thành ruột xâm lấn, di tổn thư ng u, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu hình ảnh cắt lớp vi tính số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng ... QUẢ NGHIÊN CỨU Trong nhóm 57 bệnh nhân ung thư đại trực tràng gồm 34 trường hợp ung thư đại tràng, 23 trường hợp ung thư trực tràng chụp cắt lớp vi tính, phẫu thuật có kết giải phẫu bệnh Bệnh vi n ... khối u khung đại tràng Bảng 3.8 Vị trí khối u đại trực tràng cắt lớp vi tính UT đại trực tràng Vị trí n % Manh tràng 5,6 Đại tràng lên 11,1 Đại tràng góc gan 11,1 Đại tràng ngang 5,6 Đại tràng góc...
 • 86
 • 522
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính bệnh học của polyp đơn độc Killian

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính và mô bệnh học của polyp đơn độc Killian
... 2 nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính bệnh học polyp đơn độc Killian nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng polyp đơn độc Killian Đối chiếu lâm sàng, ... dựa vào phân tích đặc điểm bệnh học 40 bệnh nhân nghiên cứu - Đối chiếu lâm sàng bệnh học - Đối chiếu CLVT, PT bệnh học - Tổng kết đặc điểm lâm sàng polyp Killian đối chiếu lâm sàng, ... chiếu lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính bệnh học polyp đơn độc Killian để rút kinh nghiệm chẩn đoán định điều trị 3 Chơng Tổng QUAN 1.1 Lịch sử nghiên cứu polyp Killian 1.1.1 Thế giới: Hippocrates...
 • 72
 • 431
 • 2

Nghiên cứu giá trị của phương pháp thăm trực tràng, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ trong xác định mức xâm lấn ung thư biểu trực tràng được phẫu thuật triệt căn

Nghiên cứu giá trị của phương pháp thăm trực tràng, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ trong xác định mức xâm lấn ung thư biểu mô trực tràng được phẫu thuật triệt căn
... * Ung th biu mụ gm [24],[25],[50],[52],[66], [69], [103]: - Ung th biu mụ thụng thng - Ung th biu mụ tuyn nhy - Ung th biu mụ tuyn t bo nhn - Ung th biu mụ t bo nh - Ung th biu mụ t bo vy - Ung ... nhiu c s phu thut ó tin hnh nhiu ca PTNS ung th trc trng cho kt qu tt Nhiu bỏo cỏo v PTNS trc trng ti Bnh vin Vit c, Bnh vin K, Bnh vin Ch Ry, Bnh vin Trung ng Hu cho thy õy l nhng phu thut kh ... Giai on 3A: Ung th xõm ln mụ xung quanh - Giai on 3B: Ung th xõm ln thnh chu - Giai on 4: Ung th ó di cn Theo nhiu tỏc gi nc ngoi, i vi cỏc u phn mm, cỏc u vựng bng, ỏnh giỏ cỏc giai on ung th bng...
 • 152
 • 358
 • 1

xác định giá trị của phương pháp chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ trong đánh giá mức xâm lấn di căn hạch của ung thư trực tràng

xác định giá trị của phương pháp chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ trong đánh giá mức xâm lấn và di căn hạch của ung thư trực tràng
... 204 Giá trị phương pháp thăm trực tràng đánh giá mức xâm lấn ung thư trực tràng thay đổi theo tác giả tuỳ thuộc vào giai đoạn bệnh 4.4 Kết chụp CT 4.4.1 Mức xâm lấn ung thư trực tràng qua chụp ... Polyp đại trực tràng … cần phải thăm trực tràng, vừa phát sớm ung thư, vừa bước đầu giúp đánh giá mức xâm lấn ung thư trực tràng để định hướng điều trị 26 Cơ sở điều trị ung thư trực tràng nên ... u di động 1,8 lần (yếu tố nguy tương đối RR = 1,8) Giá trị phương pháp chẩn đoán mức xâm lấn với độ nhạy 83,8%, độ đặc hiệu 51,5%, độ xác 68,1% Giá trị chụp CT MRI - Giá trị chụp CT đánh giá mức...
 • 26
 • 267
 • 0

KHẢO SÁT ĐỘNG BẮT THUỐC TƯƠNG PHẢN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA UNG THƯ BIỂU TẾ BÀO GAN docx

KHẢO SÁT ĐỘNG BẮT THUỐC TƯƠNG PHẢN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN docx
... cứu ghi nhận nhiều (64,9%) Cách bắt thuốc động mạch hai nhóm 3cm có ý nghĩa thống kê Khảo sát động bắt thuốc tương phản Khảo sát động bắt thuốc tương phản CHT quan trọng để xác định UTBMTBG(Error! ... tiêm thuốc hình ảnh khảo sát động bắt thuốc Đối với bệnh nhân u gan đa ổ, chọn khối u có kích thư c lớn để phân tích Xử lý số liệu Phân tích cách bắt thuốc khối u gan khảo sát động bắt thuốc, ... ĐỀ Ung thư biểu tế bào gan (UTBMTBG- hepatocellular carcinoma) ung thư gan nguyên phát thư ng gặp nhất, thư ng xuất biến chứng bệnh gan mãn tính: viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, xơ gan( 2-4)...
 • 18
 • 328
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH SỌ NÃO Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHN VIỆT NAM CU BA - ĐỒNG HỚI" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thức thang điểm Glasgow [3],[6] - Nghiên cứu đặc điểm cắt lớp vi tính: Bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính với máy cắt lớp hiệu HI SPEED Khoa X Quang, Bệnh vi n Hữu nghị Vi t Nam - Cu Ba, Đồng Hới Tiêu ... máu não giai đoạn cấp; Tìm hiểu hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp tỉnh Quảng Bình II Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Nhóm nghiên ... 208 bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp Bệnh vi n Hữu nghị Vi t Nam - Cu Ba, Đồng Hới nhận thấy: Tỷ lệ nam giới mắc bệnh nhiều nữ giới Tỷ lệ nam/ nữ 1,50 Điều phù hợp với số nghiên cứu...
 • 8
 • 405
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính não một số yếu tố tiên lượng chảy máu não thất thứ phát ở bệnh nhân trên 50 tuổi

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính não và một số yếu tố tiên lượng chảy máu não thất thứ phát ở bệnh nhân trên 50 tuổi
... nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính no số yếu tố tiên lợng chảy máu no thất thứ phát bệnh nhân 50 tuổi" Nhằm hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng hình ... hình ảnh cắt lớp vi tính no chảy máu no thất thứ phát bệnh nhân 50 tuổi Đánh giá số yếu tố tiên lợng chảy máu no thất thứ phát bệnh nhân 50 tuổi 3 Chơng TổNG QUAN 1.1 Tình hình tai biến mạch não ... nội đo thị hồng hải nghiên cứu đặc điểm lâm sng, hình ảnh cắt lớp vi tính não v số yếu tố tiên lợng chảy máu não thất thứ phát bệnh nhân 50 tuổi Chuyên ngành: Thần kinh học Mã số: 60.72.21 luận...
 • 102
 • 360
 • 1

TÓM TẮT Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị của cắt lớp vi tính 64 dẫy trong chẩn đoán Ung thư đại tràng

TÓM TẮT Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính 64 dẫy trong chẩn đoán Ung thư đại tràng
... bệnh lý nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh CLVT 64 dãy UTĐT Nghiên cứu giá trị CLVT 64 dãy chẩn đoán UTĐT II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Gồm 30 bệnh nhân nội ... trị Cũng loại ung thư khác, hiệu điều trị phụ thuộc vào giai đoạn bệnh Cắt lớp vi tính (CLVT) 64 dãy cho hình ảnh nhanh phân tích hình ảnh tốt giảm nhiều ảnh cải thiện chất lượng ảnh sau trình ... Ung thư đại tràng (UTĐT) ung thư (UT) phát triển phần đại tràng Nguyên nhân thư ng gặp UTĐT ung thư biểu mô tuyến (UTBMT) UTĐT phát sớm tỷ lệ cứu sống cao Phẫu thuật thư ng lựa chọn điều trị...
 • 14
 • 164
 • 0

TÓM TẮT đặc điểm lâm sàng hình ảnh cắt lớp vi tính U di căn não

TÓM TẮT đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cắt lớp vi tính U di căn não
... quan nguồn u di não giới UDCN có nguồn gốc u nguyên phát khác nam nữ nam giới nguồn gốc u nguyên phát chủ y u phổi, ung thư đường ti u hóa, u tiết ni u nữ giới u nguyên phát chủ y u từ u vú, ung ... u, mức độ phù xung quanh u) Sau tiêm thuốc cản quang, độ ngấm thuốc cản quang phân làm mức độ: Có ngấm thuốc không ngấm thuốc Ki u ngấm thuốc: - Ngấm thuốc hình vòng Ngấm thuốc đám - Ngấm thuốc ... hút thuốc Thuốc gây 90% ung thư phổi 3.2 nam Đặc 78% điểm nữ lâm sàng 3.2.1 Bi u lâm sàng thường gặp( bảng 3) Bi u lâm sàng Đau đ u Nôn Sa sút trí tuệ Phù gai thị Động kinh Liệt thần kinh khu trú...
 • 10
 • 135
 • 0

hình ảnh cắt lớp vi tính chấn thương sọ não

hình ảnh cắt lớp vi tính chấn thương sọ não
... n- ớc não thất cấp -Lún x- ơng sọ Chẩn đoán Hình ảnh ỹ Chụp sọ thẳng nghiêng nghiê ỹ Chụp cột sống cổ thẳng nghiêng nghiê ỹ Chup CLVT ỹ Chụp CHT ỹ Chụp ĐM Vỡ x-ơng vòm sọ Lún sọ Cắt lớp vi tính ... Phồng não, chấn động não, Tổn th- ơng nhu mô : Tổn th- ơng sợi trục lan tỏa Sinh lý bệnh học Tổn th- ơng thứ phát ỹ Rối loạn chuyển hóa chỗ ỹ Rối loạn dịch não tủy ỹ Tăng áp lực nội sọ Phồng não ... Máu tụ d- ới màng cứng cấp tính 28 Máu tụ d- ới màng cứng cấp tính 29 Máu tụ d- ới màng cứng mãn tính 30 Chảy Chảy máu não thất ỹ Thứ phát sau chảy máu nhu mô não cạnh não thất chảy bào mòn TM...
 • 50
 • 1,887
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính (CLVT) đối chiếu với phẫu thuật của u nhầy xoang trán sàng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính (CLVT) và đối chiếu với phẫu thuật của u nhầy xoang trán sàng
... ph u thuật u nhầy xoang trán sàng , với mục ti u sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, CLVT u nhầy xoang trán sàng Đối chi u Lâm sàng với CLVT ph u thuật, từ rút kinh nghiệm cho chẩn đoán định ph u thuật ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU ĐỨC NGHIÊN C U ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẮT LỚP VI TÍNH VÀ ĐỐI CHI U VỚI PH U THUẬT CỦA U NHẦY XOANG TRÁN SÀNG Chuyên ngành: Tai ... 2.2.4.3  Nghiên c u đối chi u Lâm sàng, CLVT ph u thuật: Đối chi u Lâm sàng với CLVT: - Các tri u chứng mắt với CLVT: + Các tri u chứng mắt với u nhầy nhóm xoang trước (bao gồm phía xoang trán, sàng...
 • 84
 • 433
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khoa học giá trị hình ảnh cat lop vi tinh sọ nãonghien cuu khoa hoc gia tri hinh anh cat lop vi tinh chan doan ung thu truc tranghình ảnh cắt lớp vi tính chấn thương sọ nãonghiêm cứu đặc điểm lam sàng hình ảnh cắt lớp điện toán và kết quả điều trị phẫu thuật nhồi máu ruột do tắc do tắc mạch mạc treo3 11 đặc điểm chụp cắt lớp vi tính và ý thứcluận án chuyên khoa 2 chụp cắt lớp vi tính và afp chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào ganảnh cắt lớp vi tính sọ nãođánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương phá đốt nhiệt sóng cao tânnghiên cứu đặc điểm hình ảnh của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u vùng bóng vaternghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân nhồi máu nãonghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính 64 dãy trong ung thư trực tràngnnghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm đàn hồi mô ở bệnh nhân u tuyến giápphương pháp mô tả đặc điểm hình thái đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinhkết quả mô tả đặc điểm hình thái đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn cố định đạm3 2 bảng mô tả đặc điểm hình thái và sinh thái của một số loài cây tiêu biểu được cộng đồng dân tộc dao sử dụng làm thuốcMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng an ninh lớp 11 tại trường thpt thạch thành 3Một số kinh nghiệm trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ở trường THPT nguyễn trãiMÔ HÌNH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀUỨng dụng công nghệ thông tin vào giảng nhằm giúp nắm vững phần chuyển động khi bắn của súng tiểu liên AK cho học sinh khối 11 trường THPT hà văn maoỨng dụng môn giáo dục quốc phòng an ninh vào trong các hoạt động ngoại khóaXây dựng và sử dụng trò chơi dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của HS trong dạy học môn giáo dục quốc phòng an ninh ở trbài giảng cung cấp điệnCác ứng dụng của thiết bị đầu cuối thông tim trong việc khai thác các dịch vụ truyền thôngtieng anh 6 ban dep sach hoc sinh tap 2tieng anh 7 tap 1tieng anh 8 sach bai tap tap 2tieng anh 8 sach hoc sinh tap 1QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG MÁY ĐIỆNtieng anh 10 sach hoc sinh tap 2tieng anh 11 sach bai tap tap 2tieng anh 11 sach hoc sinh tap 2tieng anh 12 sach bai tap tap 2tieng anh lop 10 tap 1 sach moiTIENG ANH SACH BAI TAP LOP 7 TAP 2Giai sach bai tap xstk dh ktqd chuong 1 full v1