ĐÁNH GIÁ đáp ỨNG và độc TÍNH của hóa CHẤT bổ TRỢ TRƯỚC PHÁC đồ 4AC 4t TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ vú GIAI đoạn III

đánh giá đáp ứng với hóa trị bổ trợ trước phác đồ doxorubicin kết hợp cisplatin của bệnh sarcoma xương thể thông thường giai đoạn ii tại bệnh viện k

đánh giá đáp ứng với hóa trị bổ trợ trước phác đồ doxorubicin kết hợp cisplatin của bệnh sarcoma xương thể thông thường giai đoạn ii tại bệnh viện k
... HC Y H NI CAO XUN THI ĐáNH GIá ĐáP ứNG VớI HóA TRị Bổ TRợ TRƯớC PHáC Đồ DOXORUBICIN K T HợP CISPLATIN CủA BệNH SARCOMA XƯƠNG THể THÔNG THƯờNG GIAI ĐOạN II TạI BệNH VIệN K Chuyờn ngnh: Ung Th ... Cỏc khp xng Khp xng l ni tip giỏp gia cỏc u xng Khp xng chia lm loi: khp ng, khp bỏn ng v khp bt ng [9], [10], [21] - Khp ng l loi khp c ng d dng v ph bin nht nh khp xng cỏnh chu v xng ựi, khp ... cao xp G2 Bng 1.1: H thng giai on theo Enneking v cng s vi ung th xng Giai on mụ hc U nguyờn phỏt Di cn IA G1 T1 M0 IB G1 T2 M0 IIA G2 T1 M0 IIB G2 T2 M0 III Bt k G Bt k T M1 20 1.5 Phõn loi sacụm...
 • 98
 • 286
 • 0

nghiên cứu hiệu quả hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật phác đồ ap trong ung thư giai đoạn iii

nghiên cứu hiệu quả hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật phác đồ ap trong ung thư vú giai đoạn iii
... tâm nghiên cứu Chúng tiến hành đề tài Nghiên cứu hiệu hoá trị bổ trợ trớc phẫu thuật phác đồ AP ung th giai đoạn III với mục tiêu: Đánh giá hiệu hoá trị bổ trợ trớc phẫu thuật phác đồ AP ung ... hoá trị bổ trợ trớc phẫu thuật hoá trị tân bổ trợ, hóa trị tiền phẫu, hóa trị công hoá trị ban đầu 1.5.1.2 Các phơng pháp điều trị bổ trợ trớc Hiện nay, phơng pháp thờng dùng để điều trị bổ trợ ... trí hoá trị bổ trợ trớc phẫu thuật chiến lợc điều trị ung th giai đoạn III không mổ đợc Trong UTV giai đoạn III không mổ đợc, hoá trị cần phối hợp với phơng pháp phác nh phẫu thuật, xạ trị, nội...
 • 152
 • 280
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật phác đồ AP trong ung thư giai đoạn III

Nghiên cứu hiệu quả hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật phác đồ AP trong ung thư vú giai đoạn III
... trị bổ trợ trước phẫu thuật ung thư Ung thư giai đoạn III không mổ có yếu tố tiên lượng riêng biệt Mục tiêu đề tài: Đánh giá hiệu hoá trị bổ trợ trước phẫu thuật phác đồ AP ung thư giai ... vào nghiên cứu giai đoạn III không mổ với 39,4% giai đoạn IIIA, 45,3% giai đoạn IIIB 15,3% giai đoạn IIIC Nghiên cứu UTV giai đoạn III không mổ Bệnh viện K giai đoạn 2003-2005, tỷ lệ giai đoạn IIIA, ... điều trị trước phương pháp điều trị ban đầu (thư ng phẫu thuật) làm cho điều trị ban đầu dễ dàng Trong điều trị UTV, hoá trị bổ trợ trước phẫu thuật có tên “hoá trị tân bổ trợ , hóa trị tiền phẫu ,...
 • 24
 • 459
 • 1

nghiên cứu hiệu quả hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật phác đồ ap trong ung thư giai đoạn iii

nghiên cứu hiệu quả hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật phác đồ ap trong ung thư vú giai đoạn iii
... cứu giai đoạn III không mổ với 39,4% giai đoạn IIIA, 45,3% giai đoạn IIIB 15,3% giai đoạn IIIC Nghiên - 15 - cứu UTV giai đoạn III không mổ Bệnh viện K giai đoạn 2003-2005, tỷ lệ giai đoạn IIIA, ... bên 1.4 Điều trị ung thư 1.4.1 Các phương pháp chỗ, vùng 1.4.2 Các phương pháp toàn thân 1.5 Hoá trị bổ trợ trước phẫu thuật ung thư 1.5.1 Điều trị bổ trợ trước Điều trị bổ trợ trước phương ... điều trị trước phương pháp điều trị ban đầu (thư ng phẫu thuật) làm cho điều trị ban đầu dễ dàng Trong điều trị UTV, hoá trị bổ trợ trước phẫu thuật có tên “hoá trị tân bổ trợ , hóa trị tiền phẫu ,...
 • 44
 • 121
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật phác đồ AP trong ung thư giai đoạn III [FULL]

Nghiên cứu hiệu quả hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật phác đồ AP trong ung thư vú giai đoạn III [FULL]
... tâm nghiên cứu Chúng tiến h nh đề t i Nghiên cứu hiệu hoá trị bổ trợ trớc phẫu thuật phác đồ AP ung th giai đoạn III với mục tiêu: Đánh giá hiệu hoá trị bổ trợ trớc phẫu thuật phác đồ AP ung ... hoá trị bổ trợ trớc phẫu thuật l hoá trị tân bổ trợ, hóa trị tiền phẫu, hóa trị công hoá trị ban đầu 1.5.1.2 Các phơng pháp điều trị bổ trợ trớc Hiện nay, phơng pháp thờng dùng để điều trị bổ trợ ... tạo Bộ y tế Trờng đại học y hà nội Lê Thanh Đức nghiên cứu hiệu hoá trị bổ trợ trớc phẫu thuật phác đồ AP ung th giai đoạn III Chuyên ng nh : ung th Mã số : 62720149 Luận án tiến sĩ Y học Ngời...
 • 160
 • 119
 • 0

nghiên cứu giá trị của phương pháp chụp mammography sinh thiết kim trong chẩn đoán ung thư giai đoạn tis t1

nghiên cứu giá trị của phương pháp chụp vú mammography và sinh thiết kim trong chẩn đoán ung thư vú giai đoạn tis và t1
... 2 vào điều trị tăng nên rõ rệt Trong thực hành việc khám lâm sàng, chụp vú, sinh thiết kim nâng cao hiệu chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm Giá trị chẩn đoán ung thư phương pháp chụp Mammography ... phương pháp chụp Mammography sinh thiết kim ung thư để phát ung thư sớm ngày trọng phát triển Ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu ung thư vú, nhiên tổn thư ng ung thư giai đoạn sớm kích thư c ... Đối chiếu phương pháp chụp mamography sinh thiết kim chẩn đoán ung thư sớm (Tis T1) Đối chiếu phương pháp chụp Mamography phương pháp sinh thiết kim độ nhậy, độ đặc hiệu , giá trị dự báo...
 • 120
 • 443
 • 5

nghiên cứu giá trị của phương pháp chụp mammography sinh thiết kim trong chẩn đoán ung thư giai đoạn tis t1 (2)

nghiên cứu giá trị của phương pháp chụp vú mammography và sinh thiết kim trong chẩn đoán ung thư vú giai đoạn tis và t1 (2)
... 2 Trong thực hành, việc khám lâm sàng, chụp vú, sinh thiết kim nâng cao hiệu chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm Giá trị chẩn đoán ung thư phương pháp chụp Mammography tuyến chọc sinh thiết ... thư giai đoạn Tis- T1 Đối chiếu phương pháp chụp Mammography sinh thiết kim ung thư giai đoạn Tis- T1 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu 1.1.1 Cấu trúc phụ nữ trưởng thành ... giá trị phương pháp chụp Mammography sinh thiết kim chẩn đoán ung thư giai đoạn Tis T1" nhằm hai mục tiêu: Mô tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thư ng Mammography mô bệnh học ung...
 • 118
 • 320
 • 0

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 đến 2010 giải pháp quản lý sử dụng đất hiệu quả

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 đến 2010 và giải pháp quản lý sử dụng đất hiệu quả
... thực trạng yêu cầu trên, thực đề tài: Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất để thực dự án đầu địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 - 2010 giải pháp quản sử dụng đất hiệu quả Mục đích nghiên ... thực dự án đầu địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 2010 48 3.3.2 Kết giao đất tổ chức kinh tế thực dự án đầu địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 2010 55 3.3.3 Đánh giá thực ... đất địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 2010 Phân tích đánh giá trình sử dụng đất giao, cho tổ chức kinh tế thuê đất địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 2010 Đưa giải pháp sử dụng đất có hiệu...
 • 78
 • 254
 • 1

đặc điểm lâm sàng bệnh học trên bệnhnhân ung thư giai đoạn II-IIIA có thụ thể nội tiết âm tính

đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học trên bệnhnhân ung thư vú giai đoạn II-IIIA có thụ thể nội tiết âm tính
... * Nhúm giai on Giai on 0: Tis N0 M0 Giai on I: T1 N0 M0 Giai on IIA: T0,1 N1 M0; T2 N0 M0 Giai on IIB: T2 N1 M0; T3 N0 M0 Giai on IIIA: T0,1,2 N2 Giai on IIIB: T4 Giai on IIIC: mi T N3 Giai on ... nhp Ung th biu mụ ng ti ch Ung th biu mụ tiu thu ti ch Xõm nhp: Ung th biu mụ ng xõm nhp Ung th biu mụ ng xõm nhp vi thnh phn ni ng tri Ung th biu mụ tiu thu xõm nhp Ung th biu mụ th nhy Ung ... da vựng nỏch + au vựng vỳ: thng ung th vỳ giai on u khụng gõy au, ụi cú th b au vựng vỳ, nhm nht khụng thng xuyờn + Biu hin ung th vỳ giai on cui: ung th vỳ giai on cui ti ch cú th xõm ln gõy...
 • 94
 • 587
 • 3

Độc tính của hóa chất

Độc tính của hóa chất
... to bự, cân có ký, bán có giá, hóa chất tống vào đó" Xin thưa hóa chất tống vào hóa chất bảo vệ thực vật tức hóa chất diệt cỏ, trừ sâu rầy, trừ nấm mốc v.v Các hoá chất diệt trừ cỏ dại dùng liều ... Qua phân tích tìm thấy nhiều hợp chất hóa chất 2,4-D có hàm lượng đến 70% Riêng gói thuốc diệt cỏ có băng màu xanh đậm tìm thấy hóa chất 2,4,5-T" Các gói hóa chất nầy bày bàn tự thị trường Hà ... sinh Thực Phẩm tuyên bố: “Các hóa chất bảo vệ thực vật 2,4-D 2,4,5-T táo, mơ, trứng, sữa loại mọng khác có hàm lượng không 0,05 mg/kg hoa Như vậy, lượng hóa chất độc hại tồn dư hoa ngưỡng cữa...
 • 3
 • 160
 • 0

Đánh Giá Công Tác Giao Đất, Cho Thuê Đất Để Thực Hiện Các Dự Án Đầu Tư Trên Địa Bàn Huyện Phổ Yên Giai Đoạn 2006 - 2010 Giải Pháp Quản Lý Sử Dụng Đất Hiệu Quả

Đánh Giá Công Tác Giao Đất, Cho Thuê Đất Để Thực Hiện Các Dự Án Đầu Tư Trên Địa Bàn Huyện Phổ Yên Giai Đoạn 2006 - 2010 Và Giải Pháp Quản Lý Sử Dụng Đất Hiệu Quả
... thực dự án đầu địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 2010 - Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 2010 ... tế thực dự án đầu địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 2010 55 3.3.3 Đánh giá thực trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 ... tế thuê đất địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 2010 Phân tích đánh giá trình sử dụng đất giao, cho tổ chức kinh tế thuê đất địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 2010 Đưa giải pháp sử dụng...
 • 78
 • 76
 • 0

Nghiên cứu chẩn đoán điều trị ung thư giai đoạn I - III ở phụ nữ tại bệnh viện đa khoa Cần Thơ

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị ung thư vú giai đoạn I - III ở phụ nữ tại bệnh viện đa khoa Cần Thơ
... không i u tri bổ trợ - Giai đoạn I (9,1%), giai đoạn II (24,4%) giai đoạn III ( 62,9%) Logrank, p = 0,000 - Giai đoạn I không thấy di căn, giai đoạn II 24,8% giai đoạn III đến 68,9% Log - rank, ... t i phát giai đoạn Giai đoạn I (7,1%), giai đoạn II ( 22,7%) giai đoạn III (65,6%) Log- rank, p = 0,000 - Tỷ lệ t i phát giai đoạn có không bổ trợ Tỷ lệ% Tỷ lệ% 1.0 1.0 0.8 0.8 GĐ III 0.6 GĐ III ... bệnh học chẩn đoán giai đoạn i u trị: Lựa chọn phơng pháp i u trị cho giai đoạn I đến III theo Bệnh viện Ung bớu Tp.HCM [27] - Giai đoạn I đến IIIA: Phẫu thuật + Xạ trị hạch nách di căn: (N...
 • 27
 • 630
 • 0

Báo cáo y học: "Nghiên cứu hiệu quả điều trị của aggrenox trên bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp" doc

Báo cáo y học:
... ngời bệnh đến sở điều trị thời gian cửa sổ điều trị - Tăng huyết áp y u tố nguy cao ĐQN Nghiên cứu cho th y tỷ lệ tăng huyết áp chiếm xấp xỉ 57% BN đột quỵ thiếu máu não, 50% không đợc theo dõi điều ... viên/24 Kết luận Phác đồ điều trị tổng hợp có sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu aggrenox để điều trị đột quỵ thiếu máu não giai đoạn cấp sở điều trị chuyên khoa đem lại hiệu rõ rệt (cải thiện ... quỵ thiếu máu não nhằm mục đích: Đánh giá hiệu aggrenox điều trị đột quỵ thiếu máu não cục cấp Đánh giá tác dụng không mong muốn thuốc Đối tợng phơng pháp nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu 374 BN...
 • 7
 • 387
 • 1

đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp cấp xã trên địa bàn huyện sông lô giai đoạn 2005 – 2010

đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp cấp xã trên địa bàn huyện sông lô giai đoạn 2005 – 2010
... công cộng 11 TG,TN Tôn giáo, tín ng-ỡng 12 SS, MNCD Sông suối, mặt n-ớc chuyên dùng 13 CSD Ch-a sử dụng 14 SDĐ Sử dụng đất 15 KCN Khu công nghiệp 16 KDC Khu dân c- 17 HT Hiện trạng 18 CSYT Cơ ... chi tit; quy hoch, k hoch s dng t ca cp di phi phự hp vi quy hoch, k hoch s dng t ca cp trờn; k hoch s dng t phi phự hp vi quy hoch s dng t ó c c quan nh nc cú thm quyn quyt nh, xột duyt; Quy hoch, ... 21, 22 quy nh v nguyờn tc, cn c lp quy hoch, k hoch s dng t, iu 23 quy nh v ni dung ch yu ca quy hoch, k hoch s dng t, iu 25 quy nh rừ c cp hnh chớnh c nc phi lp quy hoch s dng t, iu 26 quy nh...
 • 104
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều trị ung thư vú giai đoạn iiiđộc tính của hóa chấtđánh giá thực trạng hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đầm hà giai đoạn 2007 2012điều trị ung thư vú giai đoạn 0điều trị ung thư vú giai đoạn iđánh giá thành công và hạn chế của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàngđánh giá thực trạng và hiệu quả của nghề trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã nghĩa đồng huyện tân kỳ tỉnh nghệ antiêu chuẩn đánh giá kết quả và biến chứng của phẫu thuật nội soi điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệtbiết đánh giá hành vi và hoạt động của bản thân theo các chuẩn mực đạo đức biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợpmelamine đi vào chuỗi thực phẩm và độc tính của nóđộc tính của các chất phụ giađánh giá kinh nghiệm và năng lực của nhà thầunghiên cứu tác dụng sinh học và độc tính của cây lược vàng callisia fragrans lindl woodsnghiên cứu thành phần hoá học tác dụng dược lý và độc tính của re nhauđánh giá đáp ứng tạo kháng thể sau tiêm phòng vắcxin viêm gan b ở trẻ có mẹ mang hbsagchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây