Trắc nghiệm môn marketing căn bản có đáp án

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( đáp án )

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án )
... cầu hỏi để trả lời 4.2.1.3 Sử dụng hợp lý loại câu hỏi 4.2.2 Sử dụng câu hỏi nhằm mục đích khác 4.2.2.1 Câu hỏi tiếp xúc 4.2.2.2 Câu hỏi đề nghị 15 4.2.2.3 Câu hỏi hãm thắng 4.2.2.4 Câu hỏi để ... Chương IV: Bán buôn bán lẻ 4.1 Bán buôn 4.1.1 Vai trò bán buôn 4.1.2 Lĩnh vực bán buôn 4.1.3 Lựa chọn người bán buôn 4.1.4 Các loại hình bán buôn 4.2 Bán lẻ 4.2.1 Tầm quan trọng bán lẻ 4.2.2 ... 1.1.1 Marketing cổ điển (Marketing truyền thống) 1.1.2 Marketing đại (từ sau chiến tranh TG II đến nay) 1.2 Các khái niệm Marketing 1.3 Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu môn học 1.3.1...
 • 77
 • 622
 • 1

Trắc nghiệm môn marketing căn bản đáp án

Trắc nghiệm môn marketing căn bản có đáp án
... để sẩn xuất ,để bán lại C A B D Không phương án Đ/a: Câu Người tiêu dung tổ chức so với người tiêu dung cuối khác biệt A Bản chất sử dụng B Bản chất chọn nhà cung cấp C Bản chất mua hàng ... nghiên cứu marketing phận phân tích thong tin maketing, phận thực marketing C Bộ phận nghiên cứu marketing phận phân tích thong tin maketing, phận thực marketing, phận đánh giá kết marketing ... Marketing quan niệm marketing đạo đức xã hội D Tất phương án Đ/a : Câu Người Mỹ câu ngạn ngữ vui "Nếu hoàn thiện bẫy chuột trời tối " Câu ngạn ngữ muốn nói đến quan niệm nào? A Quan niệm Marketing...
 • 12
 • 2,463
 • 0

Trắc nghiệm môn Marketing dịch vụ đáp án

Trắc nghiệm môn Marketing dịch vụ có đáp án
... dáng độc đáo d nhiều tính thể nói rằng: a Marketing bán hàng thuật ngữ đồng nghĩa b Marketing bán hàng thuật ngữ khác biệt c Bán hàng bao gồm Marketing d Marketing bao gồm hoạt động bán ... khả toán người – Đúng 10.Quan điểm nỗ lực tăng cường bán hàng quan điểm Marketing quản trị Marketing đối tượng quan tâm khách hàng mục tiêu Trắc nghiệm Marketing 06 Tháng Chọn phương án trả ... sát b Thực nghiệm c Điều tra vấn d (b) © e Tất cách nêu – Đáp án Câu hỏi đóng câu hỏi: a Chỉ phương án trả lời b Kết thúc dấu chấm câu c Các phương án trả lời liệt kê từ trước – Đáp án d Không...
 • 17
 • 1,337
 • 6

Trắc nghiệm kiểm toán căn bản đáp án

Trắc nghiệm kiểm toán căn bản có đáp án
... tài kiểm toán sai sót kiểm toán viên phát đơn vị điều chỉnh theo ý kiến kiểm toán viên TL : Đúng GT : GT/174 7.18 Trong trường hợp từ hai công ty kiểm toán thực kiểm toán báo cáo kiểm toán ... kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội là: a Phương pháp sử dụng để kiểm toán b Phạm vi hoạt động mục đích kiểm toán c Các chuẩn mực kiểm toán áp dụng d Không khác ĐÁP ÁN :A ... nhận toàn phần ĐÁP ÁN :A 13 Báo cáo kiểm toán hình thức biểu trực tiếp của: a Chức kiểm toán b Thư hẹn kiểm toán c Kết luận kiểm toán d Câu a b ĐÁP ÁN :C 14 Khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn...
 • 10
 • 3,744
 • 13

đề kiểm tra môn marketing căn bản đáp án

đề kiểm tra môn marketing căn bản có đáp án
... thị trường, số cầu, đối thủ cạnh tranh, sách nhà nước 29 Đối thủ cạnh tranh loại SP a Cạnh tranh loại Sp b Cạnh tranh loại Sp mức thỏa mãn ước muốn c Cạnh tranh hình thái SP d Tất 46 Xúc tiến ... b marketing phân biệt c marketing phân biệt tập trung d marketing tập trung 31 Đối với mặt hàng thiết yếu, độ co giãn cầu theo giá nhỏ (e...
 • 2
 • 965
 • 7

De thi dai hoc thuong mai trac nghiem marketing can ban đáp án

De thi dai hoc thuong mai trac nghiem marketing can ban có đáp án
... phải hợp đồng 10 Trong câu sau nói ngành bán lẻ, câu không đúng? a Bán lẻ việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối b Bán lẻ ngành lớn c Người sản xuất người bán buôn trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ ... Bảo lưu chọn lọc b Tri giác chọn lọc c Bóp méo chọn lọc d Lĩnh hội chọn lọc Khái niệm “động cơ” hiểu là: a Hành vi mang tính định hướng b Nhu cầu khả toán c Nhu cầu trở nên thi t ... nhiên người Mục tiêu người làm Marketing phát mong muốn nhu cầu khả toán người 10.Quan điểm nỗ lực tăng cường bán hàng quan điểm Marketing quản trị Marketing đối tượng quan tâm khách hàng...
 • 27
 • 4,332
 • 3

120 cau trac nghiem marketing can ban (co dap an)

120 cau trac nghiem marketing can ban (co dap an)
... thong tin marketing, bộ phận nghiên cứu marketing phận phân tích thong tin maketing, phận thực marketing C Bộ phận nghiên cứu marketing phận phân tích thong tin maketing, phận thực marketing, ... Chương Cau Giải pháp hoàn thiện sản xuất bao gồm Câu Theo Philip Kotle hệ thống thong tin Marketing gồm phận ? A Chế độ báo cáo nội ,bộ phận thu thập thong tin marketing, bộ phận nghiên cứu marketing ... trình quản lý Marketing DN A B C < quan điểm sản xuất, sản phẩm, bán hàng, marketing đạo đức, theo marketing> D Đ/a : c Câu Theo Philip Kotler quan niệm tạo sở cho trình quản lý Marketing DN gồm...
 • 12
 • 10,515
 • 445

Đáp án trắc nghiệm môn marketing căn bản pptx

Đáp án trắc nghiệm môn marketing căn bản pptx
... sản xuất bán sản phẩm thị trường thông qua nhà tổng phân phối Nhà tổng phân phối tiếp tục bán cho nhà bán lẻ Trước kia, chưa có nhà tổng phân phối, ba nhà sản xuất bán trực tiếp cho nhà bán lẻ Hỏi ... Cách thức khuếch trương quảng bá sản phẩm Quyết định giá phải phối hợp với tất yếu tố Câu 16: Đánh giá vào ô xem câu sau "đúng" hay "sai": 16.1 Định giá "chi phí cộng" tức định giá cách cộng ... đợi sản phẩm cách dễ dàng Đúng Sai Câu 14: Những yếu tố ảnh hưởng tới định giá? Chí phí mục tiêu marketing doanh nghiệp Đặc tính thị trường doanh nghiệp Yếu tố cạnh tranh Nhu cầu khách hàng Tất...
 • 2
 • 1,098
 • 21

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập marketing căn bản đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập marketing căn bản có đáp án
... Thông tin từ quan nhà nước 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở - Đáp án c thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi ... Fb.com/hainh.tmdt 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Thứ ... thảo bảng câu hỏi Quy trình đánh giá vị lựa chọn nhãn hiệu định mua Cấu trúc thi trắc nghiệm marketting Bài thi gồm 50 câu làm 60' khoảng 15 câu chọn phương án đúng,10 câu điền từ,10 câu kết...
 • 44
 • 4,672
 • 21

Đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản đáp án

Đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản có đáp án
... rằng: a Marketing bán hàng thuật ngữ đồng nghĩa b Marketing bán hàng thuật ngữ khác biệt c Bán hàng bao gồm Marketing d Marketing bao gồm hoạt động bán hàng Mong muốn người trở thành yêu cầu có: ... phải hợp đồng 10 Trong câu sau nói ngành bán lẻ, câu không đúng? a Bán lẻ việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối b Bán lẻ ngành lớn c Người sản xuất người bán buôn trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ ... nhiên người Mục tiêu người làm Marketing phát mong muốn nhu cầu khả toán người 10.Quan điểm nỗ lực tăng cường bán hàng quan điểm Marketing quản trị Marketing đối tượng quan tâm khách hàng...
 • 34
 • 603
 • 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN ĐÁP ÁN

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN CÓ ĐÁP ÁN
... rằng: a Marketing bán hàng thuật ngữ đồng nghĩa b Marketing bán hàng thuật ngữ khác biệt c Bán hàng bao gồm Marketing d Marketing bao gồm hoạt động bán hàng Mong muốn người trở thành yêu cầu có: ... phải hợp đồng 10 Trong câu sau nói ngành bán lẻ, câu không đúng? a Bán lẻ việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối b Bán lẻ ngành lớn c Người sản xuất người bán buôn trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ ... nhiên người Mục tiêu người làm Marketing phát mong muốn nhu cầu khả toán người 10.Quan điểm nỗ lực tăng cường bán hàng quan điểm Marketing quản trị Marketing đối tượng quan tâm khách hàng...
 • 35
 • 343
 • 0

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản
... từ quan nhà nước 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c Có thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Thứ ... liệu so cấp thu thập cách cách đây? a Quan sát b Thực nghiệm c Điều tra vấn d (b) (c) e Tất cách nêu Câu hỏi đóng câu hỏi: a Chỉ có phương án trả lời b Kết thúc dấu chấm câu c Các phương án trả ... (c) e Không câu Câu câu sau nói nghiên cứu Marketing: a Nghiên cứu Marketing tốn chi phí tiến hành vấn cao b Các doanh nghiệp cần có phận nghiên cứu Marketing cho riêng c Nghiên cứu Marketing có...
 • 34
 • 20,907
 • 184

Ôn thi trắc nghiệm môn marketing căn bản

Ôn thi trắc nghiệm môn marketing căn bản
... gì? a Không lưu kho b Không lưu kho không trưng bày sẵn c Không lưu kho không cấp quyền d Không lưu kho được; Không cấp quyền không trưng bày sẵn 199 Mô hình tam giác marketing hàng hóa marketing ... sau không thuộc hệ thống thông tin marketing: a Các định truyền thông Marketing b Lưu trữ phân tích thông tin bên c Lưu trữ phân tích thông tin bên d Hệ thống nghiên cứu marketing 24 Các thông ... Trong loại công chúng trực tiếp, doanh nghiệp cần phải đề phòng phản ứng công chúng nào? a Công chúng tìm kiếm b Công chúng tích cực c Công chúng phản ứng d Công chúng tìm kiếm công chúng phản...
 • 15
 • 670
 • 0

Tài liệu Ôn thi môn Học Marketing căn bản đáp án

Tài liệu Ôn thi môn Học Marketing căn bản có đáp án
... hiệu coi tài sản giá trị công việc kinh doanh, nhiên giá trị thông thường không phản ánh tuyên bố tài Cùng với tài sản trí tuệ khác, giá trị tính toán bảng cân đối kế toán, đạt từ công việc kinh ... người bán biết rõ chi phí cầu thị trường Người bán thay đổi giá nhu cầu thay đổi Các nhà bán buôn, bán lẻ thường sử dụng kiểu định giá • Phương pháp công người mua người bán Người bán mức ... hiệu toàn cầu So sánh với, giá trị tài sản vô hình Coca – Cola công bố báo cáo tài 3,7 tỉ đôla Điều nói lên giá trị nhãn hiệu không thừa nhận cách xác khối tài sản công ty Ngoài đánh giá theo nguồn...
 • 42
 • 4,245
 • 44

Ôn thi tốt nghiệp môn Lý thuyết Marketing căn bản đáp án

Ôn thi tốt nghiệp môn Lý thuyết Marketing căn bản có đáp án
... trường Công chúng tích cực nhóm quan tâm đến doanh nghiệp với thái độ thi n chí Công chúng tìm kiếm nhóm mà doanh nghiệp tìm kiếm quan tâm họ tìm Công chúng không mong muốn nhóm mà doanh nghiệp ... doanh nghiệp) Doanh nghiệp hoạt động môi trường gồm giới công chúng sau: - Giới tài - Công chúng thuộc phương tiện thông tin - Công chúng thuộc quan Nhà nước - Các nhóm công dân hành động - Công ... hàng nhu cầu, mong muốn mà công ty đáp ứng lợi so với đối thủ cạnh tranh Doanh nghiệp định thị trường mục tiêu hướng đến, họ lựa chọn ba chiến lược thị trường sau: - Marketing không phân...
 • 14
 • 1,065
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn marketing căn bản có đáp ánđề thi trắc nghiệm môn marketing căn bản có đáp ánđề thi môn marketing căn bản có đáp ántrắc nghiệm kiểm toán căn bản có đáp ánđề thi môn marketing căn bản co dap anđề thi tự luận môn marketing căn bản co dap ande thi trac nghiem tin hoc can ban co dap antrắc nghiệm tin học căn bản có đáp ánđề thi trắc nghiệm kiểm toán căn bản có đáp ántrac nghiem mon marketing can ban bản có đáp ánbài tập trắc nghiệm marketing căn bản co dap anbài tập trắc nghiệm marketing căn bản có đáp ánđề thi trắc nghiệm marketing căn bản có đáp ánbai tap trac nghiem marketing can ban co dap antrắc nghiệm marketing căn bản co dap anchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại