Đáp án trắc nghiệm môn marketing căn bản pptx

2 1,390 24
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 07:20

. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu 5đ) Câu 1: Trong các câu dưới đây, câu nào diễn tả đúng chiến lược hướng về khách hàng? Chi phí nhiều vào quảng cáo và bán hàng để khách hàng. ích để thử nghiệm xem việc bán một sản phẩm có thể thay đổi như thế nào sau này ? Đúng Sai 7.3 Nhiều công ty dự báo dựa trên doanh số bán hàng trước đây ? Đúng Sai 7.4 Nhân viên bán hàng trực. chiến lược marketing không phân biệt? Chiến lược marketing không phân biệt giúp tiết kiệm chi phí. Chiến lược marketing không phân biệt gặp phải cạnh tranh khốc liệt. Chiến lược marketing
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án trắc nghiệm môn marketing căn bản pptx, Đáp án trắc nghiệm môn marketing căn bản pptx, Đáp án trắc nghiệm môn marketing căn bản pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay