Đáp án trắc nghiệm môn marketing căn bản pptx

2 1,547 26
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 07:20

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu 5đ) Câu 1: Trong các câu dưới đây, câu nào diễn tả đúng chiến lược hướng về khách hàng? Chi phí nhiều vào quảng cáo và bán hàng để khách hàng mua sản phẩm của mình. Thoả mãn khách hàng bằng cách sản xuất ra sản phẩm mà khách hàng muốn. Xây dựng chiến lược bán hàng lâu dài mà không quan tâm nhiều tới việc xác định ai sẽ mua và tại sao họ lại mua. Tập trung vào các sản phẩm sẵn có và tăng hiệu quả sản xuất. Câu 2: Các câu dưới đây "đúng" hay "sai"? Kế hoạch maketing: 2.1. Cho phép nhận thấy doanh nghiệp đang đi đến đâu đúng sai 2.2. Không cần phải viết ra đúng sai 2.3. Là một trong những kế hoạch chức năng của doanh nghiệp đúng sai 2.4. Tạo khuôn khổ để lập ngân sách đúng sai 2.5. Đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp đúng sai Câu 3: Cần phải trả lời câu nào trong các câu hỏi sau đây đối với nhóm khách hàng mục tiêu bất kỳ? (Đánh dấu những câu trả lời đúng) Khách hàng mục tiêu sống ở đâu? Khách hàng mục tiêu bao nhiêu tuổi? Sản phẩm này sẽ thoả mãn nhu cầu nào đối với khách hàng mục tiêu? Vào những dịp nào khách hàng mục tiêu sẽ muốn mua sản phẩm/ dịch vụ này? Khách hàng mục tiêu sẽ muốn mua sản phẩm/ dịch vụ này ở đâu? Câu 4: Những câu nào mô tả đúng nhất về dữ kiện thứ cấp? Dữ kiện thứ cấp có được từ dữ kiện sơ cấp. Dữ kiện thứ cấp có vai trò thứ yếu trong việc thu thập thông tin. Dữ kiện thứ cấp là thông tin sẵn có bởi nó đã được thu thập cho một mục đích khác. Câu 5: Đâu là những ưu điểm của dữ kiện thứ cấp? Có thể không cập nhật. Không tốn kém Khó xác định được độ chính xác Có thể tìm được ngay Đã có sẵn. Câu 6: Đánh dấu vào ô xem các câu sau đây là đúng hay sai: 6.1 Phỏng vấn thảo luận nhóm cung cấp thông tin từ một số lượng lớn đối tượng. Đúng Sai 6.2 Phỏng vấn qua điện thoại là phương pháp tốt nhất để thu thập thông tin nhanh chóng, và cũng linh hoạt hơn so với phương pháp thư điều tra. Đúng Sai 6.3 Tỷ lệ trả lời của phương pháp thư điều tra thường rất thấp. Đúng Sai 6.4 Phương pháp quan sát là cách giúp ta nhanh chóng tìm hiểu được về hành vi của Kh. Đúng Sai Câu 7: Đánh dấu vào ô xem các câu sau đây là đúng hay sai: 7.1 Điều tra dự định của người mua hàng có nghĩa là hỏi người mua hàng xem họ dự định sẽ mua gì ? Đúng Sai 7.2 Thử nghiệm thị trường là một thủ tục hữu ích để thử nghiệm xem việc bán một sản phẩm có thể thay đổi như thế nào sau này ? Đúng Sai 7.3 Nhiều công ty dự báo dựa trên doanh số bán hàng trước đây ? Đúng Sai 7.4 Nhân viên bán hàng trực tiếp có thể dự báo tương đối chính xác về doanh số bán và những xu hướng mới ? Đúng Sai Câu 8: Điền vào ô "đúng" hay "sai" cho từng câu sau: 8.1 Các nhóm ảnh hưởng có tác động đến thái độ và hành vi của một người Đúng Sai 8.2. Các thành viên của một nhóm ảnh hưởng là những cá thể và họ không cảm thấy nhiều áp lực phải tuân theo nhóm. Đúng Sai 8.3. Gia đình là nhóm ảnh hưởng quan trọng nhất với đa số mọi người. Đúng Sai 8.4. Việc lựa chọn một sản phẩm không bị ảnh hưởng nhiều bởi vai trò và địa vị của người đó. Đúng Sai 8.5. Tuổi và giai đoạn trong cuộc đời là một trong bốn yếu tố tâm lý chính ảnh hưởng tới hành vi mua của một người. Đúng Sai 8.6. Các công ty có phòng marketing lớn có thể thay đổi thái độ của người tiêu dùng một cách dễ dàng. Đúng Sai 8.7. Các doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu động cơ của khách hàng để họ có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Đúng Sai Câu 9: Các câu sau đây là "đúng" hay "sai": 9.1. Phân đoạn thị trường là chia thị trường thành các nhóm người mua có các đặc điểm và nhu cầu giống nhau. Đúng Sai 9.2. Phân đoạn thị trường cho phép DN xây dựng một chương trình marketing phù hợp với toàn bộ thị trường. Đúng Sai 9.3. Phân đoạn thị trường có lợi cho DN ở chổ giúp DN phân bổ các nguồn lực marketing một cách hiệu quả. Đúng Sai 9.4. Xác định thị trường mục tiêu là quá trình hình thành một hỗn hợp marketing hấp dẫn tất cả người mua. Đúng Sai 9.5. Định vị thị trường liên quan tới việc sản phẩm được phân phối và trưng bày ở đâu trong cửa hàng. Đúng Sai Câu 10: Đâu là những ưu điểm của chiến lược marketing không phân biệt? Chiến lược marketing không phân biệt giúp tiết kiệm chi phí. Chiến lược marketing không phân biệt gặp phải cạnh tranh khốc liệt. Chiến lược marketing không phân biệt đặc biệt phù hợp với những doanh nghiệp bị hạn chế về nguồn lực. Câu 11: Đâu là những ưu điểm của chiến lược marketing phân biệt? Chiến lược marketing phân biệt gíup tăng hiệu quả do qui mô sản xuất lớn. Chiến lược marketing phân biệt giúp tăng doanh số cao hơn so với chiến lược marketing không phân biệt. Chiến lược marketing phân biệt làm tăng nhiều khoản chi phí. Câu 12: Đâu là những ưu điểm của chiến lược marketing trọng điểm? Chiến lược marketing trọng điểm làm tăng tính phụ thuộc của doanh nghiệp vào một nhóm thị trường. Chiến lược marketing trọng điểm cho phép doanh nghiệp tạo dựng vị thế mạnh trong phân đoạn thị trường hay trong thị trường hẹp mà nó hoạt động. Chiến lược marketing trọng điểm biệt đặc biệt phù hợp với những doanh nghiệp bị hạn chế về nguồn lực. Câu 13: Hãy chỉ ra các câu dưới đây là "đúng" hay "sai". 13.1 Chi phí cho bao bì phải được quản lý cẩn thận để có thể ở mức dưới 10% giá thành sản phẩm. Đúng Sai 13.2 Một nhãn sản phẩm được thiết kế hiệu quả sẽ giúp cũng cố nhãn hiệu và tên tuổi của công ty. Đúng Sai 13.3 Các doanh nghiệp cần giảm thiểu các đặc tính của sản phẩm để duy trì giá và giá thành sản phẩm ở mức thấp. Đúng Sai 13.4 Nhãn hiệu là một thuộc tính quan trọng của sản phẩm vì một nhãn hiệu thành công có thể làm cho khách hàng trung thành hơn. Đúng Sai 13.5 Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm là các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng nhằm giúp khách hàng thụ hưởng những lợi ích mà họ trông đợi ở sản phẩm một cách dễ dàng hơn. Đúng Sai Câu 14: Những yếu tố nào ảnh hưởng tới quyết định về giá? Chí phí và mục tiêu marketing của doanh nghiệp. Đặc tính thị trường của doanh nghiệp. Yếu tố cạnh tranh. Nhu cầu của khách hàng. Tất cả các yếu tố trên đều ảnh hưởng đến quyết định về giá. Câu 15: Quyết định về giá phải được phối hợp với: Mẫu mã của sản phẩm. Cách thức phân phối sản phẩm tới khách hàng cuối cùng. Cách thức khuếch trương và quảng bá sản phẩm. Quyết định về giá phải được phối hợp với tất cả các yếu tố trên. Câu 16: Đánh giá vào ô xem các câu sau đây là "đúng" hay "sai": 16.1. Định giá "chi phí cộng" tức là định giá bằng cách cộng thêm vào giá thành sản phẩm một mức chênh lệch như 1.000đ hay 25.000đ. Đúng Sai 16.2. Định giá theo điểm hoà vốn với mục đích là hòa vốn, chứ không phải để đạt được một chỉ tiêu lợi nhuận. Đúng Sai 16.3. Định giá theo cạnh tranh là chủ yếu theo giá của đối thủ, ít quan tâm đến chi phí của mình hay nhu cầu. Đúng Sai Câu 17: Ba nhà sản xuất bán sản phẩm ra thị trường thông qua 1 nhà tổng phân phối. Nhà tổng phân phối này tiếp tục bán ra cho 5 nhà bán lẻ. Trước kia, khi chưa có nhà tổng phân phối, ba nhà sản xuất bán trực tiếp cho 5 nhà bán lẻ. Hỏi do có nhà tổng phân phối mà số lượng giao dịch được cắt gỉam là bao nhiêu? 8 7 15 23 9 Câu 18: Trong các mục tiêu sau đây, mục tiêu nào có thể là mục tiêu khuếch trương sản phẩm? Khơi dậy sự quan tâm đối với sản phẩm. Cung cấp thông tin về sản phẩm và các lợi ích của nó. Tạo lòng tin cho khách hàng đối với sản phẩm và doanh nghiệp. Thuyết phục khách hàng rằng các lợi ích của sản phẩm lớn hơn chi phí họ bỏ ra. Tất cả các ý trên đều có thể là các mục tiêu khuếch trương sản phẩm. Câu 19: Hãy cho biết các câu dưới đây là "đúng" hay "sai": 19.1 Quảng cáo và bán hàng trực tiếp là các hoạt động khuếch trương sản phẩm nên sử dụng đối với khách hàng trong giai đoạn tìm kiếm thông tin cho quyết định mua hàng của họ? Đúng Sai 19.2 Chiến lược đẩy là chiến lược trong đó nhà sản xuất giảm giá mạnh nhằm đẩy hàng tồn kho lỗi thời ra khỏi kho hàng. Đúng Sai 19.3 Một trong các điều kiện thuận lợi cho chiến lược đẩy là khách hàng rất trung thành với nhãn hiệu? Đúng Sai 19.4 Quảng cáo và quan hệ công chúng được dùng để tạo ra sự nhận thức cao ở giai đoạn giới thiệu sản phẩm trong chu kỳ sống của một SP. Đúng Sai . ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu 5đ) Câu 1: Trong các câu dưới đây, câu nào diễn tả đúng chiến lược hướng về khách hàng? Chi phí nhiều vào quảng cáo và bán hàng để khách hàng. ích để thử nghiệm xem việc bán một sản phẩm có thể thay đổi như thế nào sau này ? Đúng Sai 7.3 Nhiều công ty dự báo dựa trên doanh số bán hàng trước đây ? Đúng Sai 7.4 Nhân viên bán hàng trực. chiến lược marketing không phân biệt? Chiến lược marketing không phân biệt giúp tiết kiệm chi phí. Chiến lược marketing không phân biệt gặp phải cạnh tranh khốc liệt. Chiến lược marketing
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án trắc nghiệm môn marketing căn bản pptx, Đáp án trắc nghiệm môn marketing căn bản pptx, Đáp án trắc nghiệm môn marketing căn bản pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay