Phương pháp tìm kiếm sự sáng tạo

Tài liệu Phương Pháp Thúc Đẩy Sự Sáng Tạo docx

Tài liệu Phương Pháp Thúc Đẩy Sự Sáng Tạo docx
... ăn có vị khác lạ Thúc đẩy sáng tạo thân, thúc đẩy thân lên Ảnh: internet Nghiền ngẫm Nghiền ngẫm cũng giống hoạt động nhai nhai lại hỗ trợ trình tiêu hóa động vật Trong sáng tạo, giúp bạn hiểu ... Bạn nên thực phân tích theo sơ đồ SWOT để thúc đẩy sáng tạo Ảnh: internet Khám phá thử nghiệm: Mở rộng Thử nghiệm khía cạnh quan trọng hàng đầu tính sáng tạo Càng vượt xa giới hạn khuôn khổ, bạn ... tế, nghiên cứu phân tích Nhưng người dũng cảm với dám thử nghiệm Họ người sáng tạo Ví dụ, nấu ăn, bạn chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho vào nồi – sau bạn cho thêm vài giọt chanh Trong ăn sôi lên sùng...
 • 5
 • 293
 • 0

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Chương 2CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRONGKHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Chương 2CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRONGKHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
... 4.3 Ưu nhược điểm phương pháp tìm kiếm tốt 4.3.1 Ưu điểm - Phương pháp tìm kiếm tốt tổ hợp ưu điểm phương pháp tìm kiếm rộng tìm kiếm sâu - Ưu điểm chủ yếu phương pháp tìm kiếm tốt dùng tri thức ... gần đích” trạng thái u Hàm h(u) gọi hàm đánh giá Phương pháp tìm kiếm kinh nghiệm phương pháp tìm kiếm có sử dụng đến hàm đánh giá Trong trình tìm kiếm, bước ta chọn trạng thái trạng thái có nhiều ... - Giải thuật tìm kiếm sâu dần thương áp dụng cho toán có không gian trạng thái lớn độ sâu nghiệm trước Phương pháp tìm kiếm tốt (Best First Search) Cả hai kỹ thuật tìm kiếm rộng tìm kiếm sâu phương...
 • 67
 • 871
 • 2

Báo cáo trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chương trình cho phép tìm kiếm đường đi từ 1 điểm tới 1 điểm khác trên bản đồ theo phương pháp tìm kiếm Beam

Báo cáo trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chương trình cho phép tìm kiếm đường đi từ 1 điểm tới 1 điểm khác trên bản đồ theo phương pháp tìm kiếm Beam
... Do tìm kiếm beam, mức có nhiều k đỉnh phát triển, tìm kiếm theo bề rộng, số đỉnh cần phát triển mức d bd (b nhân tố nhánh) - Áp dụng vào toán: Một người cần tìm đường từ đi m tới đi m khác đồ ... toán - Phương pháp Tìm kiếm beam (beam search) giống tìm kiếm theo bề rộng, phát triển đỉnh mức phát triển đỉnh mức Tuy nhiên, tìm kiếm theo bề rộng, ta phát triển tất đỉnh mức, tìm kiếm beam, ... phường, xã Chỉ cần biết đi m bắt đầu kết thúc đưa đường tối ưu đi m II Mô tả chương trình Giao diện chương trình Đây giao diện chương trình mô tả toán gồm có: + 1Picturebox: Là đồ diễn tả không gian...
 • 10
 • 869
 • 1

Báo cáo trí tuệ nhân tạo :xây dựng chương trình cho phép tìm kiếm đường đi từ 1 điểm trên bản đồ đến 1 điểm khác trên bản đồ theo phương pháp tìm kiếm Nhành và cận

Báo cáo trí tuệ nhân tạo :xây dựng chương trình cho phép tìm kiếm đường đi từ 1 điểm trên bản đồ đến 1 điểm khác trên bản đồ theo phương pháp tìm kiếm Nhành và cận
... tả đồ giao thông xã, phường Hãy xây dựng chương trình cho phép tìm kiếm đường từ đi m đồ đến đi m khác đồ theo phương pháp tìm kiếm Nhành cận I Cơ sở lý thuyết: 1. Bài toán tìm kiếm Bài toán tìm ... 2 01 4) = 67 5) = 295 5) = 88 6) = 373 6) = 10 1 7) = 13 7 7) = 16 2 8) = 18 4 8) = 17 1 9) = 280 9) = 19 3 10 ) = 388 10 ) = 216 11 ) = 4 01 11) = 12 7 12 ) = 507 12 ) = 242 13 ) = 12 2 13 ) = 202 14 ) = 17 5 14 ) ... xây dựng chương trình a Cấu trúc liệu: Yêu cầu toán:: Không gian trạng thái mô tả đồ giao thông xã, phường Hãy xây dựng chương trình cho phép tìm kiếm đường từ đi m đồ đến đi m khác đồ theo phương...
 • 19
 • 803
 • 5

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chương trình tìm kiếm đường đi từ một đỉểm nào đó trên bản đồ đến một điểm khác trên bản đồ bằng phương pháp tìm kiếm Greedy Best First Search

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chương trình tìm kiếm đường đi từ một đỉểm nào đó trên bản đồ đến một điểm khác trên bản đồ bằng phương pháp tìm kiếm Greedy Best First Search
... Báo cáo môn học Nhập môn trí tuệ nhân tạo Đề bài: Không gian trạng thái mô tả đồ giao thông xã, phường Hãy xây dựng chương trình cho phép tìm kiếm đường từ đỉểm đồ đến đi m khác đồ phương pháp ... First Search Phương pháp tìm kiếm Greedy Best First Search dạng đặc biệt phương pháp tìm kiếm Greedy Best First Search Lấy ý tưởng giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng kết hợp với hàm đánh giá để tìm ... vị trí trạng thái đích // H2(u) = Phương pháp Greedy Best First Search a Ý tưởng Tìm kiếm Greedy Best First Search = tìm kiếm theo chiều rộng + hàm đánh giá Hàm đánh giá sử dụng phương pháp tìm...
 • 12
 • 575
 • 5

GIÁO TRÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - CHƯƠNG 2:CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI pdf

GIÁO TRÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - CHƯƠNG 2:CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI pdf
... trạng thái bước 4.3 Ưu nhược điểm phương pháp tìm kiếm tốt 4.3.1 Ưu điểm - Phương pháp tìm kiếm tốt tổ hợp ưu điểm phương pháp tìm kiếm rộng tìm kiếm sâu - Ưu điểm chủ yếu phương pháp tìm kiếm ... đường từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối đáp ứng vài ràng buộc Do trình tìm kiếm lời giải bao gồm hai phần liên quan chặt chẽ với nhau: - Tìm kiếm không gian ràng buộc - Tìm kiếm không gian toán ... cạn không gian trạng thái toán tìm lời giải có • Đường tìm qua đỉnh 1.4.2 Nhược điểm • Tìm kiếm lời giải theo thuật toán định trước, tìm kiếm cách máy móc; thông tin hổ trợ cho trình tìm kiếm, không...
 • 67
 • 299
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm-phương pháp chứng minh và sáng tạo bất đẳng bằng sử dụng các tính chất đại số và hình học của tích phân

sáng kiến kinh nghiệm-phương pháp chứng minh và sáng tạo bất đẳng bằng sử dụng các tính chất đại số và hình học của tích phân
... rộng tính chất hình học tích phân từ không gian chiều lên chiều, sử dụng tích phân để chứng minh bất đẳng thức chứa số tổ hợp, nghiên cứu việc dùng tích phân để chứng minh bất đẳng thức bất đẳng ... tích phân giải dễ dàng dùng phương pháp khác gặp nhiều khó khăn Để thấy hiệu việc dùng tích phân để chứng minh bất đẳng thức, ví dụ sau sử dụng ứng dụng tích phân để tạo bất đẳng thức có sử dụng ... sử dụng tính chất đại số đơn giản tích phân để chứng minh số toán liên quan, sở đưa ví dụ áp dụng để sáng tạo bất đẳng thức, vấn đề lại đề cập đến việc thông qua ước lượng trực quan từ hình học...
 • 41
 • 577
 • 0

phương pháp chứng minh và sáng tạo bất đẳng bằng sử dụng các tính chất đại số và hình học của tích phân

phương pháp chứng minh và sáng tạo bất đẳng bằng sử dụng các tính chất đại số và hình học của tích phân
... rộng tính chất hình học tích phân từ không gian chiều lên chiều, sử dụng tích phân để chứng minh bất đẳng thức chứa số tổ hợp, nghiên cứu việc dùng tích phân để chứng minh bất đẳng thức bất đẳng ... tích phân giải dễ dàng dùng phương pháp khác gặp nhiều khó khăn Để thấy hiệu việc dùng tích phân để chứng minh bất đẳng thức, ví dụ sau sử dụng ứng dụng tích phân để tạo bất đẳng thức có sử dụng ... sử dụng tính chất đại số đơn giản tích phân để chứng minh số toán liên quan, sở đưa ví dụ áp dụng để sáng tạo bất đẳng thức, vấn đề lại đề cập đến việc thông qua ước lượng trực quan từ hình học...
 • 41
 • 237
 • 0

Các phương pháp tìm kiếm trong trí tuệ nhân tạo

Các phương pháp tìm kiếm trong trí tuệ nhân tạo
... kim chiu rng 3.2.1 Tỡm kim chiu sõu (Depth-First Search) Trong tỡm kim theo chiu sõu, ti trng thỏi (nh) hin hnh, ta chn mt trng thỏi k tip (trong cỏc trng thỏi cú th bin i thnh t trng thỏi hin ti) ... leo i dc ng, vi ngoi l Trong leo nỳi, mt trng thỏi c chn v tt c cỏc trng thỏi khỏc b loi b, khụng bao gi chỳng c xem xột li Cỏch x lý dt khoỏt ny l mt c trng ca leo i Trong BFS, ti mt bc, cng ... phng phỏp tỡm kim TTNT TRNG I HC S PHM H NễI KHOA CễNG NGH THễNG TIN -& - CC PHNG PHP TèM KIM TRONG TR TU NHN TO CNTT - K55CB HSPHN Cỏc phng phỏp tỡm kim TTNT Ging vin hng dn: Phm Th Hon Nhúm...
 • 16
 • 236
 • 0

Thuật toán tìm kiếm và các phương pháp tìm kiếm cơ bản

Thuật toán tìm kiếm và các phương pháp tìm kiếm cơ bản
... việc tìm kiếm gần lg(N) cộng với số mẩu tin tìm thấy Bài toán tìm kiếm phương pháp tìm kiếm Thu Hương Tìm kiếm nhị phân a Bài toán: Tìm kiếm nhị phân thuật toán đơn giản, phương pháp tìm kiếm ... gần mẩu tin khác PHƯƠNG PHĂP TÌM KIẾM NHỊ PHÂN a Tìm kiếm nhị phân Chúng ta xét phương pháp tìm kiếm tuần tự, cách đơn giản trình cài đặt Song , hạn chế phương pháp thời gian tìm kiếm lâu trường ... nửa trường hợp tìm kiếm không thành công Ngoài phương pháp cài đặt mảng thuật toán trên, TÌM KIẾM TUẦN TỰ cài đặt phương pháp sử dụng xâu liên kết để biểu diễn cá mẩu tin như: b Tìm kiếm cài đặt...
 • 14
 • 3,957
 • 25

Phương pháp tìm kiếm khách hàng - Thông minh và Hiệu quả.pdf

Phương pháp tìm kiếm khách hàng - Thông minh và Hiệu quả.pdf
... từ phía khách hàng tiềm Sau đó, bạn cần biết phải làm để tiếp cận khách hàng tiềm Khách hàng bạn sống đâu? Họ thường mua sắm đâu nào? Họ mua thường xuyên không: hàng ngày, hàng tháng hay hàng năm? ... lẻ bạn, - Có độ tuổi học, - Lái xe 15 km/tuần Bạn phải xác định rõ hoạt động kinh doanh bạn cần loại khách hàng nào, sau lập danh sách mặt hàng dịch vụ mà bạn cung cấp cho nhóm khách hàng, đồng ... câu hỏi: “Ai khách hàng lý tưởng bạn?” lên danh sách đặc tính nhóm khách hàng khoảng thời gian ngắn Câu trả lời bao gồm nội dung như: - Trong độ tuổi từ 25 – 35, - Đã lập gia đình, - Sống bán kính...
 • 7
 • 730
 • 10

Các Phương Pháp Suy Luận và Sáng Tạo

Các Phương Pháp Suy Luận và Sáng Tạo
... phỏn ú s khụng c phộp thng tr nh l thng thy li suy ngh thụng thng Six thinking Hats c dựng ch yu l : - Kớch thớch suy ngh song song - Kớch thớch suy ngh ton din - Tỏch riờng cỏ tớnh (nh l bn ngó, ... c th v nú) Dựng cỏi nún i din cho dng thc cu suy ngh Nú cp n chiu hng suy ngh hn l tờn gi Mi nún cú mt mu (m mu ny ch i din cho nht dng thc nht cu suy ngh) Mi ngi u s tham gia gúp ý Tu theo kiu ... lõu nhng ụi lm khú khn cho li suy ngh kiu Tõy phng Chng hn nh chỳng ta a cõu: "Nh khụng nờn cú núc!" thụng thng thỡ iu ny khụng phi l ý kin hay Mc dự vy, ý ny dn n suy ngh v cỏc ngụi nh "m núc"...
 • 34
 • 656
 • 6

Một số phương pháp tìm kiếm đối tác và thu hút khác hàng để quảng bá website

Một số phương pháp tìm kiếm đối tác và thu hút khác hàng để quảng bá website
... lợi nhuận trực tuyến Phương thức phối hợp thờng thấy hai website hợp tác trao đối biển quảng cáo "Nếu bạn bán cà-vạt, bạn nên tìm cách xây dựng quan hệ đối tác với cửa hàng ảo bán áo sơ-mi Bất sau ... "tầm gửi" đánh giá phương thức xây dựng đối tác trực tuyến đáng học hỏi Theo phương pháp này, tự nguyện biến website thành trang website đối tác Ví dụ, thông thường, bạn mua gói hàng mạng công ty ... chuyên gia thu c công ty marketing trực tuyến Synnetry Mỹ cho biết: "các site phối hợp trao đổi biển quảng cáo, thường không kèm chi phí phụ thêm nào" Một cách tìm kiếm đối tác khác mà nhà bán lẻ...
 • 3
 • 889
 • 12

Các loại hình khoáng sản và các phương pháp tìm kiếm và chuẩn đoán khoáng sản thiếc

Các loại hình khoáng sản và các phương pháp tìm kiếm và chuẩn đoán khoáng sản thiếc
... 35 - Các loại hình khoáng sản phương pháp tìm kiếm chuẩn đoán khoáng sản thiếc Giáo viên giảng dạy: Thầy Nguyễn Kim Hoàng PHẦN III CÁC TIỀN ĐỀ, DẤU HIỆU TÌM KIẾM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM THIẾC ... KIỆN THÀNH TẠO VÀ CÁC LOẠI HÌNH KHOÁNG SẢN THIẾC Sinh viên thực hiện: Lương Văn Trí – 0616054 Trang - 14 - Các loại hình khoáng sản phương pháp tìm kiếm chuẩn đoán khoáng sản thiếc Giáo viên ... 0616054 Trang - 36 - Các loại hình khoáng sản phương pháp tìm kiếm chuẩn đoán khoáng sản thiếc Giáo viên giảng dạy: Thầy Nguyễn Kim Hoàng CHƯƠNG IV CÁC TIỀN ĐỀ TÌM KIẾM KHOÁNG SẢN THIẾC IV.1 Tiền...
 • 103
 • 564
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: được sự hướng dẫn và giảng dạy trực tiếp từ thầy với nhiều phương pháp thủ thuật hay sáng tạo nhóm xin được trình bày báo cáo về đề tài bài tập lớn của nhómphương pháp tìm kiếmphương pháp tìm kiếm khách hàngphương pháp tìm kiếm trên internetphương pháp tìm kiếm nhị phânphương pháp tìm kiếm heuristicphương pháp tìm kiếm thông tinphương pháp tìm kiếm internetphương pháp tìm kiếm tài liệu trên internetcác phương pháp suy luận và sáng tạocác phương pháp suy luận và sáng tạo pdfphương pháp tìm kiếm khách hàng tiềm năngphương pháp luận khoa học sáng tạophương pháp học tư duy sáng tạophương pháp luận tư duy sáng tạoĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGCặp phạm trù nguyên nhân kết quảbao cao khao sat nha intieu luan bds2003Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Prepare 7 teacher book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanhPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hoVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DO74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20174. Don de cu Nguyen Hong QuanBC002t Y kien kiem toan BCTC HN