Nghiên cứu một số chỉ số miễn dịch ở các đối t ợng phơi nhiễm và có nguy cơ phơi nhiễm tại đồng nai, huế và hải phòng

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN DO KÝ SINH TRÙNG GÂY RA TRÊN CÁ CHẼM Lates calcarifer NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ BIỆN PHÁP TRỊ BỆNH " pot

Tài liệu BÁO CÁO
... Nông Lâm Huế Nội dung nghiên cứu - Điều tra, nghiên cứu thành phần giống, loài sinh trùng chẽm 218 - Điều tra, nghiên cứu số bệnh phổ biến sinh trùng gây chẽm nuôi Thừa Thiên Huế - Thử ... định số bệnh phổ biến sinh trùng gây làm sở cho việc đề xuất biện pháp trị bệnh sinh trùng, góp phần vào việc phát triển nghề nuôi chẽm bền vững VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu ... tiễn việc phòng trị số bệnh chúng gây (Tề, 2001) Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu bệnh sinh trùng chẽm nuôi Thừa Thiên Huế Do đó, nghiên cứu bệnh sinh trùng chẽm công việc cần...
 • 8
 • 460
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu và khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định
... trên, đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái rầy nâu điều tra khả khống chế rầy thiên địch đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định nhằm góp phần xác định số đặc điểm sinh ... nhóm rầy chích hút thân lúa cách thích hợp có hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái rầy nâu khả khống chế rầy thiên địch đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại ... xuân 2011 Hải Hậu Nam Định - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nhóm rầy hại thân lúa - Đánh giá ảnh hưởng số biện pháp canh tác có ảnh hưởng đến quần thể rầy nâu vụ xuân 2011 Hải Hậu Nam Định -...
 • 54
 • 781
 • 10

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN CHỨNG BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỦ CHI

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỦ CHI
... khỏi 85% nguy kịch biến chứng giai đoạn gây , Xuất phát từ lý tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số biến chứng bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp Bệnh viện đa khoa Củ Chi ” nhằm mục tiêu ... ĐẠI CƯƠNG VỀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 10 1.2 MỘT SỐ BIẾN CHỨNG, NGUY CƠ TỬ VONG VÀ CHĂM SÓC SAU TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 20 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU BIẾN CHỨNG TRONG TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO ... lâm sàng tỷ lệ số biến chứng thường gặp bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp Khảo sát mối liên quan số biến chứng giai đoạn cấp với thể bệnh nhồi máu não - xuất huyết não tình trạng...
 • 110
 • 652
 • 8

Nghiên cứu một số giá trị sinh học của học sinh trường trung học sở dịch vọng, quận cầu giấy, thành phố hà nội

Nghiên cứu một số giá trị sinh học của học sinh trường trung học cơ sở dịch vọng, quận cầu giấy, thành phố hà nội
... Phan Thị Sang (1996), Nghiên cứu số số sinh sinh Nghiên cứu số số sinh sinh dục sinh sản nữ sinh phụ nữ địa bàn thành phố Huế, Luận án Tiến sĩ Sinh học, ĐHSP Nội 34 Thị Phƣơng Tiến, ... điểm sinh dục phụ thứ cấp học sinh trƣờng THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Nội - Đánh giá giá trị sinh học đặc trƣng cho lứa tuổi học sinh từ 12 đến 15 tuổi, nhằm xây dựng kế hoạch giáo ... THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Nội" Mục đích nghiên cứu - Xác định thực trạng phát triển thể chất học sinh trƣờng THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Nội thông qua đặc điểm...
 • 17
 • 253
 • 0

Chế tạo nghiên cứu một số tính chất của các màng mỏng bán dẫn dung dịch rắn a2b6

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của các màng mỏng bán dẫn dung dịch rắn a2b6
... din D l nhan dupe mang dung dich ran ban dan thi vat lieu bdc bay cd thi chinh la dung dich ran hoac cac hpp chit ban din phan cua dung dich Su bdc bay vat lieu xay dudi tic dung ciia nhiet dp Nhiet ... dd mang dung dich ran ban din Thanh phan cua mang d l dang thay ddi va dupe xac dinh bdi tuong quan giiia cac phan hpp chit tdn tai dung dich Khf nen dung d l tao ap suit d diu vdi phun dung dich ... 1.6, Tdng quan ve dung dich ran Zn^Cd^xS Nhfeu tic gia tren the gidi da quan tim d6*n viec ch^ tao, nghien ciiu va ling 39 dung dung dich ran ban din ZnxCdi.^S Dl nhan dupe dung dich rin ban...
 • 145
 • 146
 • 0

Nghiên cứu một số tính trạng sinh trưởng, phát triển, chất lượng tinh tỷ lệ phối chửa của bò đực lai hướng sữa 3/4 7/8HF

Nghiên cứu một số tính trạng sinh trưởng, phát triển, chất lượng tinh và tỷ lệ phối có chửa của bò đực lai hướng sữa 3/4 và 7/8HF
... Nam việc làm cần thiết Vì tiến hành đề tài: Nghiên cứu số tính trạng sinh trởng, phát triển, chất lợng tinh tỷ lệ phối chửa đực lai hớng sữa 3/4 7/8HF Vũ Hoàng Hà KN 901 Đồ án tốt nghiệp ... Các tiêu chất lợng tinh dịch đực giống 3/4HF 7/8HF .49 4.4 Tỷ lệ phối chửa đực giống 3/4HF 7/8HF .52 4.5 Xác định số đặc điểm di truyền khối lợng đực giống 3/4HF 7/8HF ... chiều đo 3/4HF 7/8 HF qua tháng tuổi Xác định khả tăng khối lợng 3/4HF 7/8HF qua tháng tuổi Các tiêu chất lợng tinh dịch 3/4HF 7/8HF Xác định tỷ lệ phối giống chửa 3/4HF 7/8HF Xác...
 • 62
 • 425
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi lợn do Mycoplasma

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do Mycoplasma
... trị bệnh cách có hiệu quả, đặt vấn đề nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm phổi lợn Mycoplasma số vùng phụ cận Hà Nội biện pháp phòng trị" 1.2 Tính cấp thiết đề tài Bệnh ... suyễn, diễn biến bệnh lý, triệu chứng lâm sàng chủ yếu lợn bị bệnh, số biến đổi sinh lý, sinh hoá máu, số biến đổi bệnh phổi lợn bệnh đặc biệt kế hoạch phòng trị bệnh cho lợn biện pháp tiên ... - Một số sở chăn nuôi thuộc vùng phụ cận Hà Nội 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu số triệu chứng biến đổi lâm sàng lợn bệnh ( Thân nhiệt, tần số hô hấp, tần số mạch) 3.3.2 Nghiên cứu số...
 • 56
 • 719
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi lợn do Mycoplasma tại một số vùng phụ cận Hà Nội biện pháp phòng trị

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do Mycoplasma tại một số vùng phụ cận Hà Nội và biện pháp phòng trị
... phòng trị bệnh cách có hiệu quả, đặt vấn đề nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm phổi lợn Mycoplasma số vùng phụ cận Nội biện pháp phòng trị" 1.2 Tính cấp thiết đề tài Bệnh ... gây bệnh suyễn, diễn biến bệnh lý, triệu chứng lâm sàng chủ yếu lợn bị bệnh, số biến đổi sinh lý, sinh hoá máu, số biến đổi bệnh phổi lợn bệnh đặc biệt kế hoạch phòng trị bệnh cho lợn biện pháp ... Nội - Bệnh viện thú y - Khoa chăn nuôi thú y - Trờng ĐHNNI - Nội - Trung tâm chẩn đoán - Cục thú y - Một số sở chăn nuôi thuộc vùng phụ cận Nội 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu...
 • 56
 • 1,190
 • 2

Nghiên cứu Một số Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh sản xuất XK tơ tằm tại Cty dâu tằm tơ 1

Nghiên cứu Một số Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh sản xuất và XK tơ tằm tại Cty dâu tằm tơ 1
... 12 140 2000 14 008 12 115 20 01 163 81 12689 2002 19 379 14 273 2003 215 52 16 782 - Vốn lu động - Vốn CSH 17 19 5205 18 19 6590 3629 9 818 510 6 13 744 5770 15 869 8 618 12 105 62% 7 418 12 114 81% Chỉ tiêu - Vốn ... b d 1m thép 10 0 55 4.5 9.46 270 13 5 33.9 12 0 64 4.8 11 .5 300 13 5 6.5 36.6 14 0 73 4.9 13 .7 300 14 5 6.5 39.2 16 0 81 15.9 330 14 0 42.2 18 0 90 18 .4 360 14 5 7.5 48.6 18 0 10 0 5.2 19 .9 400 15 5 56 .1 200 ... tốt nghiệp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Thép tròn 13 0x570 Thép tròn 14 0x25 Thép tròn 250x25 Thép tròn 280 30x120x160 Bulong M12x50 Bulong Hilti M24x290 Bulong M20x60 +1 đệm +1 êcu Bulong...
 • 56
 • 251
 • 0

nghiên cứu một số tính trạng sinh trưởng, phát triển, chất lượng tinh tỉ lệ phối chửa của bò lai hướng sữa 3/4 7/8 HF

nghiên cứu một số tính trạng sinh trưởng, phát triển, chất lượng tinh và tỉ lệ phối có chửa của bò lai hướng sữa 3/4 và 7/8 HF
... tuổi đực giống Đơn vị tính: kg Tháng tuổi Giống Sơ Sinh 3/ 4HF 7/ 8HF 3/ 4HF 7/ 8HF 3/ 4HF 7/ 8HF 3/ 4HF 7/ 8HF 3/ 4HF 12 7/ 8HF 3/ 4HF 18 7/ 8HF 3/ 4HF 24 7/ 8HF n 13 13 13 12 10 5 LSM 33,69 34,20 102,58 99,80 ... chiều đo 3/ 4HF 7/8 HF qua tháng tuổi Xác định khả tăng khối lợng 3/ 4HF 7/ 8HF qua tháng tuổi Các tiêu chất lợng tinh dịch 3/ 4HF 7/ 8HF Xác định tỷ lệ phối giống chửa 3/ 4HF 7/ 8HF Xác ... việc làm cần thiết Vì tiến hành đề tài: Nghiên cứu số tính trạng sinh trởng, phát triển, chất lợng tinh tỷ lệ phối chửa đực lai hớng sữa 3/4 7/ 8HF Vũ Hoàng Hà KN 901 Đồ án tốt nghiệp 1.2...
 • 62
 • 296
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi lợn do Mycoplasma tại một số vùng phụ cận Hà Nội biện pháp phòng trị

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do Mycoplasma tại một số vùng phụ cận Hà Nội và biện pháp phòng trị
... dựng kế hoạch phòng trị bệnh cách có hiệu quả, đặt vấn đề nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm phổi lợn Mycoplasma số vùng phụ cận Nội biện pháp phòng trị" 1.2 Tính ... gây bệnh suyễn, diễn biến bệnh lý, triệu chứng lâm sàng chủ yếu lợn bị bệnh, số biến đổi sinh lý, sinh hoá máu, số biến đổi bệnh phổi lợn bệnh đặc biệt kế hoạch phòng trị bệnh cho lợn biện pháp ... số sở chăn nuôi tập trung vùng phụ cận Nội 3.2 Địa điểm nghiên cứu, vùng nghiên cứu - Bộ môn nội chẩn- Dược Khoa chăn nuôi thú y Trường ĐHNNIHà Nội - Bộ môn Vi sinh vật- Truyền nhiễm - Bệnh...
 • 59
 • 1,049
 • 1

Nghiên cứu một số mạng LAN tốc độ cao Fast Ethernet, 100Base-AnyLAN FDDI

Nghiên cứu một số mạng LAN tốc độ cao Fast Ethernet, 100Base-AnyLAN và FDDI
... Ethernet, 100Base-AnyLAN FDDI Theo xu hướng chuẩn công nghệ tương lai, việc nghiên cứu để hiểu áp dụng chúng vào thực tế điều cần thiết Vì vậy, chọn đề tài Nghiên cứu số mạng LAN tốc độ cao Fast Ethernet, ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Nguyễn Tiến Lâm NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MẠNG LAN TỐC ĐỘ CAO FAST ETHERNET, 100BASE-ANYLAN FDDI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ ... – ĐHCN Nghiên cứu số mạng LAN tốc độ cao Với chuẩn mạng LAN tốc độ cao nêu trên, trước tìm hiểu chuẩn tìm hiểu phương pháp truy cập đường truyền, phương pháp dùng chuẩn đặc điểm Với Fast Ethernet...
 • 67
 • 364
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số yếu tố vô sinh do tắc vòi tử cung và nhận xét kết quả can thiệp phẫu thuật thông vòi tử cungnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa jo2 và đs1 tại phú lương thái nguyênnghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịnghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh học sinh thái học và biện pháp phòng trừ ngài gạo corcyra cephalonicaluận văn nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym glucose oxydase từ chủng nấm mốc aspergillus nigernghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh thái của cây huỷnh và cây giổi xanh làm cơ sở xây dựng các giải pháp kỹ thuật gây trồngnghiên cứu một số tình huống dạy học theo mô hình kiến tạo và ứng dụng phần mềm maple trong dạy học nội dung quot nguyên hàm tích phân và ứng dụng quotnghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học và năng lực trí tuệ của học sinh miền núi từ 11 đến 17 tuổi tỉnh vĩnh phúc và phú thọnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số chế phẩm dược liệu có nguồn gốc từ nấm linh chi ở việt namnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emnghiên cứu một số chỉ số sinh học và hoạt động thần kinh cấp cao của học sinh tiểu học và trung học cơ sở xã đình tổ huyện thuận thành tỉnh bắc ninhnghiên cứu một số vấn đề về mục đích nội dung và phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp và xác suất trong môn toán ở trường trung học phổ thôngnghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học xã hội tại huyện bạch thông tỉnh bắc kạnnghiên cứu một số chỉ số thể lực và trí tuệ của học sinh từ 6 đến 17 tuổi tại quận cầu giấy hà nộiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả