Kế hoạch phát triển KTXH tỉnh Lào Cai

Việc làm và giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển KTXH

Việc làm và giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển KTXH
... Trang Chương Việc làm kế hoạch giải việc làm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Trang -Một số khái niệm lao động việc làm Trang -Kế hoạch giải việc làm kế hoạch phát triển kinh tế ... hội Kế hoạch giải việc làm giống kế hoạch khác đưa tiêu chí, mục tiêu hệ thống sách giải pháp, mặt khác, kế hoạch giải việc làm khác với kế hoạch khác chố kế hoạch vừa đảm bảo mục tiêu phát triển ... hoạch giải việc làm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2.1 Nội dung kế hoạch việc làm Kế hoạch việc làm dựa sở cân đối khả nhu cầu nguồn lực lao động kinh tế xem sở xây dựng kế hoạch việc làm, ...
 • 39
 • 152
 • 0

Việc làm và giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển KTXH

Việc làm và giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển KTXH
... hội Kế hoạch giải việc làm giống kế hoạch khác đa tiêu chí, mục tiêu hệ thống sách giải pháp, mặt khác, kế hoạch giải việc làm khác với kế hoạch khác chố kế hoạch vừa đảm bảo mục tiêu phát triển ... việc làm Vai trò kế hoạch giải việc làm đợc đánh giá mặt kinh tế xã hội Trớc hết kế hoạch giải việc làm phận quan trọng hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội đa mục tiêu sách phát triển ... Việc làm kế hoạch giải việc làm Trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội Môt số khái niệm lao động việc làm 1.1 Dân số hoạt động kinh tế Bao gồm toàn ngời từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm việc...
 • 32
 • 206
 • 0

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... sản Đói nghèo suy giảm đa dạng sinh học II Chiến lược quốc gia xóa đói giảm nghèo kế hoạch phát triển KTXH việc ứng phó với bảo tồn ĐDSH biến đổi khí hậu Chiến lược toàn diện tăng trưởng xóa đói ... I Tỏc ng qua li gia tng trng kinh t v cỏc xó hi vi bin i khớ hu v a dng sinh hc Vit Nam Phát triển công nghiệp xây dựng sở hạ tầng Phát triển thương mại, dịch vụ du lịch Phát triển nông lâm ... trưởng xóa đói giảm nghèo Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (Chương trình nghị 21 Việt Nam) III Chương trình hợp tác quốc tế nhằm thực lồng ghép môi trường nói chung bảo tồn ĐDSH nói...
 • 13
 • 546
 • 0

Kế hoạch phát triển lực lượng lao động cho Việt Nam giai đoạn 2001-2005

Kế hoạch phát triển lực lượng lao động cho Việt Nam giai đoạn 2001-2005
... lợng nguồn lao động Chơng iii Kế hoạch hoá phát triển lực lợng lao động việt nam giai đoạn 2001-2005 I.Mục tiêu phát triển Việt Nam giai đoạn 2001-2005 1.Mục tiêu tổng quát Kế hoạch năm (2001-2005) ... 0918.775.368 Đề án kế hoạch hoá phát triển Chơng i vấn đề kế hoạch hoá phát triển lực lợng lao động i khái niệm ý nghĩa kế hoạch hoá phát triển lực lợng lao động Quan niệm lao động việc làm 1.1.Quan ... thời kỳ kế hoạch 3.2.Y nghĩa Xét theo toàn hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch hoá lực lợng lao động phận kế hoạch biện pháp phục vụ cho số kế hoạch mục tiêu nh kế hoạch tăng...
 • 47
 • 183
 • 0

Báo cáo "Việc làm và giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển KTXH" docx

Báo cáo
... Trang Chương Việc làm kế hoạch giải việc làm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Trang - Một số khái niệm lao động việc làm .Trang - Kế hoạch giải việc làm kế hoạch phát triển kinh tế ... _ Kế hoạch giải việc làm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2.1 Nội dung kế hoạch việc làm Kế hoạch việc làm dựa sở cân đối khả nhu cầu nguồn lực lao động kinh tế xem sở xây dựng kế hoạch việc ... lược, kế hoạch cụ thể đáp ứng nhu cầu 2.2.2 Vai trò kế hoạch giải việc làm Vai trò kế hoạch giải việc làm đánh giá mặt kinh tế xã hội Trước hết kế hoạch giải việc làm phận quan trọng hệ thống kế hoạch...
 • 36
 • 302
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC CHỈNH SỬA, BỔ SUNG CÁC CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH NHẰM GIẢM THIỂU VÀ THÍCH ỨNG VỚI CÁC ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC CHỈNH SỬA, BỔ SUNG CÁC CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH NHẰM GIẢM THIỂU VÀ THÍCH ỨNG VỚI CÁC ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
... xuất chỉnh sửa, bổ sung chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH nhằm giảm thiểu thích ứng với ảnh hưởng tiêu cực BĐKH lĩnh vực tài nguyên nước, cụ thể đề xuất: Đề xuất giải pháp vào chiến lược, kế hoạch ... .10 CHƯƠNG 2.ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC CHỈNH SỬA, BỔ SUNG CÁC CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH NHẰM GIẢM THIỂU VÀ THÍCH ỨNG VỚI CÁC ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA BĐKH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGHUYÊN NƯỚC ... trình triển khai hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển kinh tế thích ứng với BĐKH lĩnh vực tài nguyên nước 1.6 ĐỀ XUẤT LỒNG GHÉP CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH VÀO CÁC KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN...
 • 28
 • 231
 • 1

Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 của huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái .DOC

Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 của huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái .DOC
... 266 2. 350 50 1 15. 750 1 95 14 ,5 283 2 .50 0 50 1 25. 000 200 15, 0 300 2 .50 0 50 1 25. 000 Con Con Con Con 20.229 2.987 74.8 45 520 .55 0 21.038 3.112 74.8 45 520 .56 7 21.880 3.268 74.8 45 530 .57 6 22. 755 3.431 ... 23. 250 24. 450 25. 650 26 .55 0 28.000 23. 250 24. 450 25. 650 26 .55 0 28.000 1.200 2.400 3.600 4 .50 0 5. 590 1.200 2.400 3.600 4 .50 0 5. 590 15. 000 20.000 20 .50 0 1.800 700 6.000 41 300 7.000 15. 500 22.000 21.000 ... 23 .52 0 2 45 117 1,00 5. 000 0 ,50 5. 500 0 ,50 6.000 0 ,50 6 .50 0 0 ,50 7.000 Xã % % % % 27 27 27 100 26 85 26 97 80 18 27 27 27 100 27 90 27 100 82 20 27 27 27 100 27 90 27 100 85 23...
 • 59
 • 744
 • 1

Các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 – 2010 của huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2006 - 2010.docx

Các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 – 2010 của huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2006 - 2010.docx
... cụ thể để thực kế hoạch phát triển kinh tế hội Huyện Phù Cừ giai đoạn kỳ kế hoạch 2006 2010 - Nhóm giải pháp chung nhằm thực kế hoạch phát triển kinh tế hội năm 2006 2010 Giải pháp ... ngành kinh tế Huyện Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2001 2005 (nguồn: Kế hoạch phát triển 2006 -2 010 huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên ) Biểu đồ 1.1.2 Tăng trưởng ngành kinh tế huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên ... hình thực kế hoạch phát triển kinh tế hội huyện Phù Cừ giai đoạn 200 1- 2005 năm 2006 I Tổng quan huyện Phù Cừ - Tỉnh Hưng Yên Quá trình hình thành phát triển huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên 1.1...
 • 70
 • 651
 • 1

Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005.doc

Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005.doc
... hoạch phát triển mạng lới viễn thông 28 Chơng III: Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lới viễn thông bu điện Giang 43 Định hớng chung 43 Các giải pháp phát triển mạng lới viễn thông ... tài: "Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lới viễn thông Tỉnh Giang giai đoạn 2003 - 2005" Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hớng dẫn tận tình TS Nguyễn Ngọc Huyền để em hoàn thành ... lợng thông tin, tính xác an toàn, khả cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển xã hội Em xin đề xuất giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng viễn thông Tỉnh Giang giai đoạn (200 3- 2005)...
 • 82
 • 335
 • 0

Những kiến nghị về cải cách khu vực tài chính trong kế hoạch phát triển kinh tế.pdf

Những kiến nghị về cải cách khu vực tài chính trong kế hoạch phát triển kinh tế.pdf
... trl1dng cua cac khu vl!c khac cua cac khu vl!c khac cua nen kinh te va mUc hQi nhc(:lpquoc te T~ ClIiNcAN IIANC - SC') CHUYtN NAM 2005 DE KE HOA-CH PHA T TRIEN KINH TE -xA H(n 2006 - 2010 TRONG LiNH ... toan di~n Trong KHPTKT -XH va m9t cach thfch h...
 • 4
 • 251
 • 0

Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang

Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang
... phát triển mạng lưới viễn thông 28 Chương III: Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông bưu điện Giang 43 Định hướng chung 43 Các giải pháp phát triển mạng lưới viễn thông ... 2.1.3 Nội dung kế hoạch 2.1.3.1 Kế hoạch phát triển mạng Các tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông năm 1993-2000 cấu hình mạng thông tin giang thiết bị thông tin mạng Tổng Công ... lý ứng cứu thông tin mạng lưới Bưu chính- Viễn thông + Dự báo lưu lượng nhu cầu dịch vụ viễn thông địa bàn tỉnh Giang Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới Bưu Viễn thông (ngắn...
 • 87
 • 310
 • 0

Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05

Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05
... viễn thông giai đoạn 2003-2005 Bảng 3: Mạng ngoại vi - Bu điện tỉnh Giang giai đoạn 2003-2005 Bảng 4: Chỉ số phát triển mạng lới viễn thông Tỉnh Giang giai đoạn 2003-2005 Trên sở thống kê ... đặt Thành phố Nội + Thực nhiệm vụ kinh doanh phục vụ Bu Viễn thông theo qui hoạch, kế hoạch sách phát triển Nhà nớc, bao gồm: Xây dựng kế hoạch phát triển, đầu t, tạo nguồn vốn đầu t; phát triển ... phát triển kế hoạch giai đoạn 1993 2000 theo đinh hớng chung toàn ngành thẳng vào đại hoá mạng lới kế hoạch phát triển Bu điện Tỉnh Giang theo hớng qui hoạch ngành đồng công nghệ Bu điện Hà...
 • 82
 • 266
 • 0

Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang

Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang
... III: Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông bưu điện Giang 43 Định hướng chung 43 Các giải pháp phát triển mạng lưới viễn thông 47 Kiến nghị 53 Kết luận 66 Tài liệu ... thực kế hoạch điều kiện quan trọng Chính khoá luận tốt nghiệp với đề tài: "Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông Tỉnh Giang giai đoạn 2003 - 2005" Em xin chân thành ... HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG HÀ GIANG Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến việc hoạch định kế hoạch Bưu điện tỉnh Giang 1.1 Tính chất sản phẩm dịch vụ Viễn thông...
 • 144
 • 277
 • 0

Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn

Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn
... phát triển mạng lưới viễn thông 28 Chương III: Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông bưu điện Giang 43 Định hướng chung 43 Các giải pháp phát triển mạng lưới viễn thông ... nhân dân tỉnh Giang gắn nhiệm vụ phát triển Bưu - Viễn thông với qui hoạch kế hoạch phát triển Tỉnh 1.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Bưu điện tỉnh Giang quy ... HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG HÀ GIANG Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến việc hoạch định kế hoạch Bưu điện tỉnh Giang 1.1 Tính chất sản phẩm dịch vụ Viễn thông...
 • 97
 • 358
 • 0

Giải pháp tăng cường công tác theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện phù yên – tỉnh sơn la giai đoạn 2011 – 2015

Giải pháp tăng cường công tác theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện phù yên – tỉnh sơn la giai đoạn 2011 – 2015
... TC THEO DếI V NH GI K HOCH PHT TRIN KINH T - X HI CA HUYN PH YấN TNH SN LA GIAI ON 2011 2015 Bi vit kt cu gm chng: CHNG I: C s lý lun cho cụng tỏc theo dừi v ỏnh giỏ k hoch phỏt trin kinh t - ... tỏc theo dừi v ỏnh giỏ k hoch nm ti huyn Phự Yờn - tnh Sn La giai on 2006 2010 CHNG III: nh hng v cỏc gii phỏp i mi cụng tỏc theo dừi v ỏnh giỏ k hoch phỏt trin ti huyn Phự Yờn tnh Sn La Tụi ... lai, l nhp cu ni t hin ti ti ch chỳng ta mun n tng lai K hoch phỏt trin l mt cụng c qun lý v iu hnh v mụ nn kinh t quc dõn, nú xỏc nh mt cỏch h thng nhng hot ng nhm phỏt trin kinh t - xó hi theo...
 • 110
 • 599
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh lào caimối quan hệ giữa kế hoạch phát triển ktxh và khhkdkế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh nghệ ankế hoạch phát triển thương mại điện tử của tỉnhhoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tếxã hội huyện yên châu tỉnh sơn laluận văn phương hướng và biện pháp nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh salavanđánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển ktxh tỉnh hải dươngmột số giải pháp huy động vốn đầu tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh thái bình giai đoạn 2011 2015kế hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh nghệ an năm 2013giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại tỉnh hà giang giai đoạn 2003 2005trò của kế hoạch lao động việc làm trong hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế xã hộicăn cứ xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnhđổi mới công tác quy hoạch đầu tư bảo đảm nguồn vốn nsnn được đầu tư đúng phù hợp với kế hoạch quy hoạch phát triển ktxh của đất nướckế hoạch phát triển nhà máy thuỷ điện cho có sử dụng của lào đến năm 2013xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm trình hđnd cùng cấp thông qua để trình ubnd cấp tỉnh phê duyệt tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đóGiáo án tuần 3 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 6 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMHãy nêu điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 so với Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về tội phạm tham nhũngBài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)Bài 20. Vùng Đồng bằng sông HồngBài 37. Dân cư Bắc MĩBài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaQuản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong huy động vốn tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt, CN Khánh Hoà.Bài 13. Trang trí cái bátBài 4. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị emBài 1. eHiện tượng phong hóaQuản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại NH TMCP đầu tư & phát triển VN, CN Bình Định.Bài 45. Lá câyBài 13. Hoạt động thần kinhTăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty TNHH Phú Sơn.Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển - chi nhánh Hải Vân.