Sự kế thừa và phát triển những tinh hoa của chủ nghĩa yêu nước truyền thống ở HCM, sự vận dụng của người trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước

luận án chuyên ngành lịch sử đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 1945

luận án chuyên ngành lịch sử đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 1945
... HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NG TH MINH PHNG ĐảNG VậN ĐộNG TRí THứC TRONG ĐấU TRANH GIảI PHóNG DÂN TộC Từ NĂM 1930 ĐếN NĂM 1945 LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S NG CNG SN VIT NAM Mó ... sau: Tỏc phm Lch s ng b Tha Thiờn Hu, (1930 - 1945) [3] l cụng trỡnh kho cu qui mụ, ton din v lch s ca ng b Tha Thiờn Hu t nm 1930 n nm 1945 Trong khc bc tranh ton cnh v nhng ngy lch s sụi ng ... s u tranh cỏch mng ca nhõn dõn Vit Nam, ú cú nhng kinh nghim v CTVTT ca ng thi k 1930 - 1945 Xut phỏt t nhn thc trờn, nghiờn cu sinh chn ti: ng ng trớ thc u tranh gii phúng dõn tc t nm 1930...
 • 191
 • 51
 • 0

Hồ Chí Minh kế thừa phát triển quan điểm của V.I.Lênin về giải phóng dân tộc

Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển quan điểm của V.I.Lênin về giải phóng dân tộc
... cho dân tộc khẳng định quyền dân tộc tự 35 Chương U N IỂM CỦ HỒ CHÍ MINH Ề GIẢI HÓNG DÂN TỘC 2.1 Bối cảnh l ch sử - xã hội việc Hồ Chí Minh kế thừa phát triển quan điểm giải phóng dân tộc V.I.Lênin ... quan hệ tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm I.Lênin giải phóng dân tộc Ý nghĩa luận văn Luân văn góp phần nhận thức r trình kế thừa phát triển Hồ Chí Minh quan điểm giải phóng dân tộc I.Lênin nghiệp ... luận trình nghiên cứu đề tài Hồ Chí Minh kế thừa phát triển quan điểm Lênin giải phóng dân tộc quan điểm lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin dân tộc giải phóng dân tộc; đường lối cách mạng ảng Cộng...
 • 97
 • 148
 • 0

Tìm hiểu quan hệ việt nam angiêri trong đấu tranh giải phóng dân tộc vầ xây dựng đất nước

Tìm hiểu quan hệ việt nam  angiêri trong đấu tranh giải phóng dân tộc vầ xây dựng đất nước
... nhân dân hai nước Việt Nam Angiêri 27 28 CHƯƠNG QUAN HỆ VIỆT NAM – ANGIÊRI TRONG SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 2.1 Việt Nam với đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Angiêri 2.1.1 ... 1.2.2 Việt Nam 17 1.3 Nhân tố lịch sử 20 Chương 2: Quan hệ Việt Nam Angiêri nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc 2.1 Việt Nam với đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Angiêri ... mặt đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Angêri Cách mạng Việt Nam đóng góp phần đáng kể vào nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Angêri 2.2 nhân dân Angêri đấu tranh giải phóng dân tộc...
 • 76
 • 542
 • 0

Sản phẩm thảo luận đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực Chuyên đề thơ ca yêu nước đầu thế kỉ 20 Ngữ văn 8 2014

Sản phẩm thảo luận đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực Chuyên đề thơ ca yêu nước đầu thế kỉ 20 Ngữ văn 8 2014
... với tình yêu nước XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ: THƠ HIỆN ĐẠI-LỚP A/ MA TRẬN ĐỀ Mức độ Chủ đề Đọchiểu văn Nhận biết Thông hiểu - Nhớ tên tác giả, tác phẩm, đặc điểm thể loại, hoàn cảnh đời văn - Nhận ... tình yêu nước giới trẻ ngày nay? Định hướng trả lời - Sử dụng phương thức tự nghị luận - Nội dung: + biểu yêu nước ……… + Bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ em: yêu mến, thích thú, gắn bó… Câu 3: Từ thơ ... lạc quan ,yêu đời chí sĩ yêu nước - Thể ý chí kiên cường chí sĩ yêu nước -Thể tinh thần yêu nước nồng nàn - Câu 2: Từ thơ “Đập đá Côn Lôn” “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” , viết đoạn văn bày...
 • 11
 • 781
 • 4

Trình bày nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc, chỉ ra sự sáng tạo sự phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh.

Trình bày nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc, chỉ ra sự sáng tạo và sự phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin và của Hồ Chí Minh.
... độc lập dân tộc đường cách mạng bạo lực Đánh giá chất phản động bọn đế quốc tay sai Hồ Chí Minh cho rằng: Trong đấu tranh gian khổ chống kẻ thù giai cấp dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống ... HCM vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, thắng lợi phong trào CM giải phóng dân tộc toàn giới gần kỷ qua chứng minh hoàn toàn đắn CMGPDT phải tiến hành đường CM bạo lực Bạo lực CM CM giải phóng ... người VN phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu nước Tính sáng tạo: Theo Lênin: lời kêu gọi, trg TTHCM, CMGPDT lực lượng toàn dân CMGPDT cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả giành thắng lợi trước...
 • 3
 • 28,025
 • 372

Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế biểu hiện trong lĩnh vực hình thành phân phối quỹ tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân nhằm xây dựng phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa.DOC

Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế biểu hiện trong lĩnh vực hình thành và phân phối quỹ tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân nhằm xây dựng và phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa.DOC
... dung Tài a) Khái niệm: Tài hệ thống quan hệ kinh tế biểu lĩnh vực hình thành phân phối quỹ tiền tệ kinh tế quốc dân nhằm xây dựng phát triển hội hội chủ nghĩa b) Bản chất tài Lịch sử hội ... tiết hình thành phát triển thị trờng tài chính, vừa chống lại tính tự phát lũng loạn thị trờng tài nhằm đa kinh tế phát triển theo phơng hớng định - Nhóm quan hệ tài nội chủ thể kinh tế Quan hệ biểu ... chất quan hệ sản xuất, quan hệ sở hữu quan hệ phân phối khác quy định - Nhóm quan hệ tài doanh nghiệp tổ chức hội, dân c với hệ thống ngân hàng, kinh tế thị trờng nhiều thành phần, hệ thống ngân...
 • 17
 • 521
 • 0

Giữ gìn phát huy những phẩm chất của người phụ nữ việt nam trong công tác phụ nữ huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ luận văn tốt nghiệp đại học

Giữ gìn và phát huy những phẩm chất của người phụ nữ việt nam trong công tác phụ nữ ở huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ luận văn tốt nghiệp đại học
... việc giữ gìn phát huy phẩm chất ng- 22 22 24 ời phụ nữ Việt Nam công tác phụ nữ huy n Thanh Sơn 1.3.4 Những vấn đề đặt việc giữ gìn phát huy phẩm chất ngời 25 phụ nữ Việt Nam công tác phụ nữ huy n ... phụ nữ Việt Nam 14 công tác phụ nữ huy n Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 1.3.1 Sự phát triển kinh tế- xã hội huy n Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 1.3.2 Công tác phụ nữ huy n Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 1.3.3 Những ... Cơ sở lý luận thực tiễn việc giữ gìn phát huy phẩm chất ngời phụ nữ việt nam công tác phụ nữ huy n sơn, tỉnh phú thọ 1.1 Vị trí, vai trò phẩm chất ngời phụ nữ Việt Nam cần đợc giữ gìn phát huy...
 • 65
 • 830
 • 0

TIỂU LUẬN: XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY docx

TIỂU LUẬN: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY docx
... nhà nước Xuất phát điểm đổi gì, từ người, đổi xã hội đổi từ người Một loạt vấn đề người, nhân cách người, trí tuệ người, tiềm năng, nguồn lực người, xây dựng phát triển người Việt Nam đầu kỷ XXI ... xây dựng xã hội chủ nghĩa Trong phạm vi viết này, muốn giới hạn vấn đề xây dựng phát triển người, nâng cao chất lượng nguồn lực người công đổi Việt Nam Thực ra, vấn đề người vấn đề mới, đến xây ... Xây dựng phát triển người, nâng cao chất lượng nguồn lực người trở thành nhân tố định sức mạnh công đổi Việt Nam Để thực thắng lợi công việc lớn lao này, cần phải: 1) Tiếp tục hoàn thiện...
 • 125
 • 636
 • 2

Vận dụng quan điểm toàn diện vào xây dựng phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa việt nam

Vận dụng quan điểm toàn diện vào xây dựng và phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam
... Quá trình xây dựng CNXH Việt nam từ trớc sau đổi đến nay, số kiến nghị vận dụng quan điểm toàn diện chủ nghĩa Mác-Lênin vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam Đề tài đợc nghiên cứu dựa sở nguyên lý ... Chơng 1: Lý luận chung quan điểm toàn diện Chơng 2: Vận dụng quan điểm toàn diện vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam Do điều kiện thời gian nh trình độ am hiểu vấn đề hạn chế, nên không tránh khỏi ... triệt t tởng đócủa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên CNXH, Đảng ta khẳng định: hội hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng hội: -Do nhân dân lao động làm chủ -Có...
 • 16
 • 422
 • 0

Giáo án lịch sử 9 - Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sự tan rã của hệ thống thuộc địa potx

Giáo án lịch sử 9 - Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa potx
... lập dân tộc - Xây dựng phát triển ? Thắng lợi có ý nghĩa ? - Tháng 1 1- 199 3 với trí hai đảng hiến pháp cộng hoà nam phi đựoc thông qua chấm dứt 431 năm J chế độ A- Phác Thai - Tháng 4- 199 1 Nen- ... quyền -Năm 194 5 ba nước tuyên bố độc lập Ngay sau PXN đầu hàng nhân dân + In đô nê xi a 1 7-8 - 194 5 nhiều nước Đông Nam làm ? + Việt Nam 2 -9 - 194 5 - Nổi dậy đấu tranh tiến hành khởi nghĩa ? Phong trào ... bị sụp đổ lúc hệ thống thuộc địa CNĐQ tồn hai hình thức +Các nước thuộc địa Bồ Đào Nha + Chế độ phân biệt chủng tọc A-pacthai phần lớn miền nam châu phi Đến năm 196 7 hệ thống thuộc địa 5,2 triệu...
 • 10
 • 1,065
 • 2

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sự tan rã của hệ thống thuộc địa pdf

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa pdf
... đổi không? Phong trào giải phóng dân tộc diễn nào? Hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc tan sao? Chúng ta tìm hiểu học hôm để trả lời cho nội dung Dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ BÀI GHI TRÒ ... Nâng cao lòng tự hào dân tộc nhân dân ta giành thắng lợi to lớn công đấu tranh giải phóng dân tộc, nửa sau kỉ XX mốt đóng góp to lớn, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc Về kĩ - Giúp HS ... hệ thống thuộc địa hệ thống thuộc địa tồn CNĐQ sụp đổ hình thức -Tổ chức thực - Cuối GV nhấn mạnh đến tới năm 60 hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ Lúc hệ thống thuộc địa CNĐQ tồn hai...
 • 10
 • 892
 • 0

Đề tài: " XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY " docx

Đề tài:
... XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY NGUYỄN THẾ KIỆT(*) Xây dựng phát triển người, nâng cao chất lượng nguồn lực ... lớn đe doạ sống chế độ ta Xem tiếp>>> XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY (tiếp theo) NGUYỄN THẾ KIỆT(*) Thực ... trình xây dựng xã hội chủ nghĩa Trong phạm vi viết này, muốn giới hạn vấn đề xây dựng phát triển người, nâng cao chất lượng nguồn lực người công đổi Việt Nam Thực ra, vấn đề người vấn đề mới, ...
 • 17
 • 160
 • 0

bài giảng lịch sử 9 bài 3 quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sự tan rã của hệ thống thuộc địa

bài giảng lịch sử 9 bài 3 quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
... TRUNG QUỐC Sự đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Mười năm đầu xây dựng chế độ ( 194 9- 195 9) Đất nước thời kì biến động ( 195 9- 197 8) Công cải cách-mở cửa (từ năm 197 8 đến nay) Tiết 5: Tiết 5: Bài 4: ... đời vào thời gian nào? a) 1/10/ 194 9 b) 1/10/ 195 0 c) 1/10/ 194 8 d) 1/10/ 195 2 Từ 197 9 đến năm 2000, tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tăng trung bình bao nhiêu? b) 9. 6% a) 9- 10% d) - 12% c) 7 -9% ... độc lập phát triển kinh tế nào? Tiết 5: Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á I TÌNH HÌNH CHUNG II TRUNG QUỐC S: 9. 596 .560 km2 Dân số: 1 ,3 tỷ (2002) Lược đồ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tiết 5: Bài 4: CÁC...
 • 16
 • 1,330
 • 0

phân tích để làm rõ quá trình hình thành phát triển đường lối cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm 1930 1945

phân tích để làm rõ quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm 1930 1945
... chiến lược cách mạng tư sản dân quyền để tập trung cho mục tiêu số giải phóng dân tộc. Đường lối dương cao cờ giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến ... cách mạng thổ địa phải đồng thời tiến, làm trước làm sau Khẩu hiệu cách mạng phản đế cách mạng giải phóng dân tộc cao 2-Lực lượng cách mạng: -Chủ lực cách mạng vô sản giai cấp gồm có vô sản thành ... vi giải vấn đề dân tộc: Tuyệt đối tôn trọng quyền dân tộc tự quyết, đấu tranh cho độc lập dân tộc Việt Nam nên đưa đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam đồng thời liên lạc với cách mạng...
 • 12
 • 5,283
 • 62

Xem thêm

Từ khóa: những quan điểm sáng tạo của hồ chí minh trong cách mạng giải phóng dân tộcsự sáng tạo trong luận điểm giải phóng dân tộckẻ thù trong quá trình giải phóng dân tộcvấn đề dân tộc và giai cấp trong cách mạng giải phóng dân tộcsự cần thiết  đào tạo  huấn luyện và phát triển nghề nghiệp của nhân viên  giải thích những tổ chức có thể phát triển những kỹ năng của nhân viêntình hình phát triển những đóng góp của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công nghiệp đối với đất nướctrình bày nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc chỉ ra sự sáng tạo và sự phát triển của chủ nghĩa máclênin và của hồ chí minhnhững luận điểm cơ bản của tư tưởng hcm về vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc và vận dụng của đảng vào tình hình nước ta hiện nayhội nhập và phát triển những cơ hội của các doanh nghiệp sản xuất hàng xk2 hồ chí minh vận dụng và phát triển chủ nghĩa mac lênin về vấn đề giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp giải phóng con người vào các nước thuộc địa nắm bắt chính xác đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại đặt cách mạng giải phóng dân tộc việt nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giớinhững nội dung chủ yếu tư tưởnghcm về cách mạng giải phóng dân tộc và ý nghĩa hiện naygiải pháp bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nước truyền thống tại làng nhân mục xã nhân mục huyện vĩnh bảo hải phòng cho phát triển du lịchbản kế hoạch marketing phát triển nội thất hòa phát docđồng chí hãy trình bày quá trình bổ sung phát triển và hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc giai đoạn 19391945Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho