Nghiên cứu đặc điểm phân bố san hô, địa hình, đại chất và cấu tạo thạch học của các đảo vùng quần đảo trường sa và khu vực DKI

Nghiên cứu đặc điểm, phân bổ, giá trị sử dụng đối với loại thực vật họ hoàng đàn (cây hoàng đàn, cây trắc bách diệp)

Nghiên cứu đặc điểm, phân bổ, giá trị sử dụng đối với loại thực vật họ hoàng đàn (cây hoàng đàn, cây trắc bách diệp)
... LUẬN Nghiên cứu đặc điểm, phân bổ, giá trị sử dụng loại thực vật họ Hoàng Đàn (cây Hoàng Đàn, Trắc Bách Diệp) Nhóm thực tiểu luận: Nhóm 1, tổ 2; Lớp K4a _LTTC_QLTNR_Ninh Sơn_Ninh Thuận Số TT Họ ... phân bổ, giá trị sử dụng loại thực vật họ Hoàng Đàn, áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống… II Lời nói đầu Thực vật rừng hay rừng gồm tất loài cây, loài dây leo, loài cỏ thuộc thực vật bậc cao ... hoàng đàn Đặc điểm nhận biết thực vật họ Hoàng đàn: - Thực vật họ Hoàng đàn hay họ Bách (tên khoa học là: Cupressaceae Rich ex Bartl, thuộc ngành thông Pinophyta) họ thực vật hạt trần; gỗ thường xanh,...
 • 11
 • 460
 • 1

LUẬN ÁN TIẾN SỸ : Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái của quần thể tót ở vườn quốc gia Cát Tiên

 LUẬN ÁN TIẾN SỸ : Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia Cát Tiên
... sinh thái để bảo tồn quần thể tót sinh cảnh chúng VQG Cát Tiên - Mục đích nghiên cứu luận án: - Xác định trạng đặc điểm phân bố quần thể tót VQG Cát Tiên; - Mô tả đặc điểm dạng sinh cảnh phân ... phân bố theo sinh cảnh quần thể tót VQG Cát Tiên; - Tìm hiểu mối quan hệ sinh thái quần thể tót VQG Cát Tiên; - Đề xuất giải pháp quản lý bảo tồn quần thể tót VQG Cát Tiên - Nội dung nghiên ... HữU KHáNH NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM PHÂN Bố THEO SINH CảNH V MốI QUAN Hệ SINH THáI CủA QUầN THể TóT (BOS GAURUS H SMITH, 1827) VƯờN QUốC GIA CáT TIÊN PHụC Vụ CHO QUảN Lý V BảO TồN Chuyên ngành: Kỹ...
 • 125
 • 2,319
 • 17

Nghien cuu dac diem phan bo theo sinh canh va moi quan he sinh thai cua quan the bo tot

Nghien cuu dac diem phan bo theo sinh canh va moi quan he sinh thai cua quan the bo tot
... tối thiểu 78 km2 [62],[84] Conry (1989) quan sát Lepar Valley, Pahang, Ma-lai-xia, phạm vi sinh sống bò tót thay đổi theo tuổi, giới tính, theo mùa, vị trí theo khu vực kích thớc đàn, biến động ... sâu đặc điểm sinh cảnh mối quan hệ yếu tố sinh cảnh với đời sống bò tót VQG Cát Tiên Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái quần ... trồng; ix) Nơng rẫy - Mức độ sử dụng sinh cảnh đợc phân theo mức độ: Phổ biến, trung bình, không sử dụng sinh cảnh Định lợng mức độ sử dụng sinh cảnh bò tót theo nguyên tắc: i) Phổ biến: Các dấu...
 • 125
 • 310
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái của quần thể tót ở vườn quốc gia cá tiền phục vụ cho quản bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia cá tiền phục vụ cho quản lý và bảo tồn
... tài Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái quần thể tót (Bos gaurus H Smith, 1827) vờn quốc gia Cát Tiên phục vụ cho việc quản bảo tồn nhằm nghiên cứu nhân tố sinh ... PHạM HữU KHáNH NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM PHÂN Bố THEO SINH CảNH V MốI QUAN Hệ SINH THáI CủA QUầN THể TóT (BOS GAURUS H SMITH, 1827) VƯờN QUốC GIA CáT TIÊN PHụC Vụ CHO QUảN V BảO TồN Chuyên ngành: ... phân bố theo sinh cảnh quần thể tót VQG Cát Tiên; - Tìm hiểu mối quan hệ sinh thái quần thể tót VQG Cát Tiên; - Đề xuất giải pháp quản bảo tồn quần thể tót VQG Cát Tiên - Nội dung nghiên...
 • 125
 • 658
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm phân bố đánh giá các tầng chứa tiềm năng dầu khí trong trầm tích mioxen dưới khu vực bể Mã Lai - Thổ Chu

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đánh giá các tầng chứa tiềm năng dầu khí trong trầm tích mioxen dưới khu vực bể Mã Lai - Thổ Chu
... tớch Mioxen di khu vc Kim Long- b Mó Lai- Th Chu ỏnh giỏ cỏc thụng s ca tng cha du khớ trm tớch Mioxen di khu vc Kim Long- b Mó Lai- Th Chu thụng qua kt qu phõn tớch tng hp cỏc ti liu a cht- a ... ca cỏc tng cha du khớ trm tớch Mioxen di khu vc Kim Long- b Mó Lai- Th Chu ỏnh giỏ cỏc thụng s ca tng cha du khớ trm tớch Mioxen di khu vc Kim Long- b Mó Lai- Th Chu thụng qua kt qu phõn tớch ... 12,5m - Ti liu ging khoan: ging thm dũ l B-KL-1X, B-KL-2X, B-KL-3X, B-KL-4X - Cỏc ti liu a cht, a vt lý khỏc 3.2 Phõn tớch ti liu a vt lý ging khoan rng ca cỏc ỏ c xỏc nh theo phng phỏp neutron-...
 • 30
 • 616
 • 2

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiệ thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm dò đá quý ở quỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiệ thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm dò đá quý ở quỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an
... cáo Nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo đá quý vùng Châu Bình - Bản Ngọc làm sở xác lập diện tích triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm đá quý Quỳ Châu - Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ... Nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo đá quý vùng Châu Bình Bản Ngọc làm sở xác lập diện tích triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm đá quý Quỳ Châu - Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (Số ... 1277/QĐ - CNCL ngày 12/6/2001) Mục tiêu nhiệm vụ: - Nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo đá quý (ruby, saphir) - Xác lập tiền đề dấu hiệu tìm kiếm đá quý - Xác lập diện tích triển vọng...
 • 189
 • 1,182
 • 0

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm dò đá quý ở quỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an - phụ lục

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm dò đá quý ở quỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an - phụ lục
... Viện nghiên cứu Địa chất Khoáng sản - Báo cáo Nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo đá quý vùng Châu Bình - Bản Ngọc làm sở xác lập diện tích triển vọng phục vụ ... triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm đá quý Quỳ Châu - Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An Phụ lục số 1: Thống kê kết phân tích mẫu Phụ lục số 2: sổ thống kê mỏ điểm khoáng Viện trởng Chủ biên `TS Nguyễn ... Hà Nội - 2003 Mục lục Trang Phụ lục số 1: Thống kê kết phân tích mẫu Phụ lục số 2: sổ thống kê mỏ điểm khoáng 78 1 Phụ lục số 1: Thống kê kết phân tích mẫu 22 Mục lục Trang Các ký...
 • 30
 • 286
 • 0

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG LOÀI CÂY PƠMU TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, THƯỜNG XUÂN, THANH HÓA " pot

Nghiên cứu khoa học
... nguy bị tuyệt chủng loài khu BTTN Xuân Liên lớn KẾT LUẬN - Hiện tại, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên có Pơ mu phân bố rải rác độ cao 800m so với mực nước biển, loài có giá trị kinh tế cần bảo ... triển loài hạt trần quý + Đặc điểm tái sinh loài Pơmu Kết nghiên cứu đặc điểm tái sinh loài Pơ mu (Fokienia hodgisii) khu vực nghiên cứu thể qua bảng Bảng Mật độ tái sinh loài khu vực có Pơ mu phân ... trình nghiên cứu, nhận thấy số lượng mẹ Pơ mu không nhiều, điều ảnh hưởng lớn đến số lượng chất lượng tái sinh Pơ mu khu vực nghiên cứu Mối đe doạ đến nguy tuyệt chủng loài Pơmu Tại khu BTTN Xuân...
 • 5
 • 597
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố của loài thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w c cheng l k fu

Nghiên cứu đặc điểm phân bố của loài thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w c cheng l k fu
... tàn che, độ che phủ - C u tr c tầng thứ nơi loài Thiết sam giả ngắn phân bố - Phân bố số theo c p chiều cao 21 + Phân bố số theo c p chiều cao nơi c loài Thiết sam giả ngắn phân bố + Phân bố ... hình + Đ c điểm đất đai + Đ c điểm khí hậu - Đ c điểm thảm th c vật nơi loài Thiết sam giả ngắn phân bố + Đ c điểm c u tr c tổ thành, mật độ gỗ + Đ c điểm c u tr c tổ thành tái sinh + Đ c điểm ... c u • X c định trạng phân bố tự nhiên loài Thiết sam giả ngắn huyện Đồng Văn • X c định số đ c điểm địa hình, đất đai, khí hậu đ c điểm thảm th c vật khu v c loài Thiết sam giả ngắn phân bố...
 • 75
 • 1,480
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh trưởng của cây bương tại xã púng bánh – huyện sốp cộp – tỉnh sơn la

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và sinh trưởng của cây bương tại xã púng bánh – huyện sốp cộp – tỉnh sơn la
... hình phân bố đặc điểm hình thái Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh Sơn La - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng chiều cao đường kính cây/ số bụi theo tuổi Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh ... thứ i 20 21 PHẦN KẾT QỦA NGHIÊN CỨU VÀTHẢO LUẬN 4.1 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ CÂY BƯƠNG TẠI XÃ PÚNG BÁNH HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LA 4.1.1 Đặc điểm hình thái Thân Bương to khỏe, dài 15-20m, ... Tỉnh Sơn La 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Về nội dung Đặc điểm phân bố sinh trưởng: Đặc điểm phân bố, đặc điểm hình thái giá trị sử dụng, đặc điểm cấu trúc (chiều cao đường kính), đặc tính sinh...
 • 44
 • 2,882
 • 7

nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn phát triển loài

nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển loài
... Nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Fajon & Hiep) Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng làm cở sở cho việc bảo ... bảo tồn phát triển loài Mục tiêu nghiên cứu - Xác định địa điểm phân bố loài Bách vàng khu vực nghiên cứu; - Xác định số đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Bách vàng; - Tìm hiểu số đặc điểm sinh ... nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái học tái sinh tự nhiên Bách vàng (Callitropsis vietnamensis Fajon & Hiệp) trạng thái rừng Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Thời gian nghiên cứu...
 • 75
 • 597
 • 0

nghiên cứu đặc điểm phân bố, yêu cầu sinh thái loài cẩm lai vú (dalgergia oliveri gamble ex prain) phục vụ bảo tồn nguồn gen tại vườn quốc gia yok đôn

nghiên cứu đặc điểm phân bố, yêu cầu sinh thái loài cẩm lai vú (dalgergia oliveri gamble ex prain) phục vụ bảo tồn nguồn gen tại vườn quốc gia yok đôn
... Các nghiên c u NGHIÊN C U nư c 1.1.1 Nghiên c u v loài C m lai (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) Nh ng thông tin nghiên c u th gi i v loài C m lai (Dalbergia oliveri) so v i nh ng nghiên ... di n tích phân b ngày b thu h p d n Chính th c ti n ó ã ch n tài: Nghiên c u c i m phân b , yêu c u sinh thái loài C m lai (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) ph c v b o t n ngu n gen t i Vư ... t n loài v m t sinh thái Do ó, c n có nghiên c u ti p theo v nhi u m t phát tri n C m lai Xu t phát t th c ti n ó, b o t n tài: Nghiên c u c i m phân b , yêu c u sinh thái loài C m lai vú...
 • 108
 • 466
 • 3

luận văn công nghệ hóa học Kết quả nghiên cứu đặc điểm phân bố, tồn lưu lan truyền Dioxin

luận văn công nghệ hóa học Kết quả nghiên cứu đặc điểm phân bố, tồn lưu và lan truyền Dioxin
... Khoa học Địa chất Khoáng sản Dự án "Điều tra, đánh giá tồn lưu Dioxin môi trường đất khác vùng Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước " Năm 2009 Tỷ lệ 1/25.000 Bản vẽ số: Tên vẽ: Sơ đồ trạng tồn lưu Dioxin ... tứ không phân chia 547 200 466 J Ôắ ặ 40 Sét kết màu đen, bột kết phân dải, cát kết màu xanh a 45 500 lâm trường Hạnh Phúc J Ôắ ặ 583 NÔ-QÊ 403 Đường lập mặt cắt Địa chất - Vỏ phong hóa AB 400 ... Fu Fu Fu 200 Kiểu vỏ phong hóa Ferosialit (FSA) 46 46 Phát triển đá trầm tích lục nguyên hệ tầng Dray Linh Sản phẩm phong hóa có màu đỏ vàng, xám vàng loang lổ, lẫn kết vón màu nâu đen.Cấu tạo...
 • 19
 • 165
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố teo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái của quần thể tót ở vườn quốc gia Cát Tiên nhằm phục vụ công tác bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm phân bố teo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia Cát Tiên nhằm phục vụ công tác bảo tồn
... quản lý bảo tồn quần thể tót VQG Cát Tiên - Đối tợng nghiên cứu: Đối tợng nghiên cứu loài tót VQG Cát Tiên đặc điểm phân bố theo sinh cảnh tót mối quan hệ sinh thái chúng VQG Cát Tiên - ... phân bố theo sinh cảnh quần thể tót VQG Cát Tiên; - Tìm hiểu mối quan hệ sinh thái quần thể tót VQG Cát Tiên; - Đề xuất giải pháp quản lý bảo tồn quần thể tót VQG Cát Tiên - Nội dung nghiên ... tài Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái quần thể tót (Bos gaurus H Smith, 1827) vờn quốc gia Cát Tiên phục vụ cho việc quản lý bảo tồn nhằm nghiên cứu nhân tố sinh...
 • 125
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnhnội dung nghiên cứu đặc điểm phân tử của một số loài sán lá nhỏnghiên cứu đặc điểm phân bốc cấu trúc rừngtổng quan tình hình nghiên cứu quy hoạch phân bổ tài nguyên nước ở việt nam và trên thế giớinghiên cứu đặc điểm hình thái phân loại các loài trong họ dicroglossidae ở khu vực bắc trung bộnghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây gạo bombax malabaricum dc họ gạonghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của giun đất ở xã chiềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn laluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôiluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaciphần 2 ứng dụng kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản để triển khai thí nghiệm sản xuất gióng cua xanh ở thể tích lớnnghiên cứu đặc điểm các chủng m tuberculosis phân lập ở trẻ em dướinghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây gạobước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học truyền máu trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogtkoyanagiharadanghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi haradaĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học