ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG nội THÀNH HÀ nội về THƯƠNG HIỆU THỰC PHẨM ORFARM

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... mục tiêu kinh doanh 1.1.2 Bản chất hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bản chất hiệu kinh doanh nâng cao suất lao động xã hội tiết kiệm lao động xã hội 1.1.3 Vai trò hiệu kinh doanh doanh nghiệp ... đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu  Xây dựng mô hình nghiên cứu nhân tố tác động đến hiệu ... hiệu hoạt động kinh doanh công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Luận văn “Các yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động...
 • 26
 • 459
 • 1

Phát triển thương hiệu sản phẩm săm lốp DRC tại công ty cổ phần cao su đà nẵng

Phát triển thương hiệu sản phẩm săm lốp DRC tại công ty cổ phần cao su đà nẵng
... a công ty CP cao su Đà N ng th i kỳ 2011-2015 3.1.1 Cơ s ñ xu t gi i pháp 3.1.1.1 S m nh t i công ty c ph n cao su Đà N ng Công ty c ph n cao su Đà N ng quy t tâm xây d ng m t công ty cao su ... NG PHÁT TRI N THƯƠNG HI U S N PH M SĂM L P DRC T I CÔNG TY C PH N CAO SU ĐÀ N NG 2.1 Gi i thi u v Công ty c ph n cao su Đà N ng 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n - Công ty Cao su Đà N ng tr ... thương hi u s n ph m săm l p DRC c a công ty CP cao su Đà N ng 2.4.1 Công tác nghiên c u th trư ng Hi n công tác nghiên c u th trư ng c a công ty phòng bán hàng th c hi n Công ty chưa có m t b ph...
 • 26
 • 1,099
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động ở Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách" pdf

Tài liệu Báo cáo
... thiên vị lao động nam ngời thu lao động Xét ngành nghề, tỷ lệ tham gia lao động nam lao động nữ làm công ăn lơng ngành nông, lâm, thủy sản tơng đơng Trong ngành xây dựng, lao động nam chiếm ... nhân viên kỹ thu t bậc cao Điều góp phần mức tăng lơng tơng đơng so với lao động nam Còn lao động giản đơn, tham gia lao động nam lao động nữ xấp xỉ Về kinh nghiệm làm việc, lao động nam thờng có ... lơng lao động nữ thấp lao động nam Mức lơng năm 2004 tăng hẳn so với năm 2002 tỷ lệ lơng lao động nữ /lao động nam nhìn chung có xu hớng tăng qua năm Điều thể chênh lệch mức lơng lao động nam lao...
 • 14
 • 357
 • 0

nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua iphone của người tiêu dùng tại đà nẵng

nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua iphone của người tiêu dùng tại đà nẵng
... sản phẩm Iphone Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài xác định nhân tố tác động đến ý định mua Iphone người tiêu dùng Đà Nẵng mức độ tác động nhân tố đến ý định mua Iphone người tiêu dùng ... CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Tìm nhân tố tác động đến ý định mua Iphone người tiêu dùng Đà Nẵng; - Tìm mức độ tác động nhân tố đến ý định mua Iphone người tiêu dùng Đà Nẵng ... tác động đến ý định mua Smartphone ngƣời tiêu dùng Qua nghiên cứu số lý thuyết liên quan đến hành vi người tiêu dùng số nghiên cứu có hành vi người tiêu dùng Smartphone, tóm tắt nhân tố tác động...
 • 26
 • 2,152
 • 6

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng
... 2.3.1 Thang đo thử cho nhân tố niềm tin người tiêu dùng vào rau an toàn 2.3.2 Thang đo thử cho nhân tố nhận thức giá người tiêu dùng rau an toàn 2.3.3 Thang đo thử cho nhân tố hình thức rau an toàn ... có quan hệ dương (+) với “Ý định mua rau an toàn” H2: “Nhận thức giá” có quan hệ dương (+) với “Ý định mua rau an toàn” H3: “Hình thức rau an toàn” có quan hệ dương (+) với “Ý định mua rau an toàn” ... quan hệ dương (+) với “Ý định mua rau an toàn” H5: “Ý thức sức khỏe” có quan hệ dương (+) với “Ý định mua rau an toàn” H6: “Lo ngại an toàn thực phẩm” có quan hệ dương (+) với “Ý định mua rau an...
 • 26
 • 767
 • 7

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xe hơi Mazda của người tiêu dùng tại Gia Lai

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xe hơi Mazda của người tiêu dùng tại Gia Lai
... th trư ng xe ô tô xu t mô hình lý thuy t nghiên c u nh mua xe ô tô c a ngư i dân Gia Lai g m nhân t : thương hi u th ph n s n ph m Mazda t i Gia Lai, ch t lư ng hình th c s n ph m xe Mazda, giá ... MÔ HÌNH NGHIÊN C U 2.1.1 Mô hình nghiên c u Tác gi xu t ã k th a d a nh ng nghiên c u trư c vi c xây d ng mô hình nghiên c u v ý nh mua xe Mazda c a ngư i tiêu dùng t i Gia Lai Mô hình nghiên ... gi ch n nghiên c u: Nghiên c u nhân t nh hư ng ný tài nh mua xe Mazda c a ngư i tiêu dùng t i Gia Lai nh m khám phá o lư ng y u t tác dùng thái t ng c ah n xu hư ng ch n mua c a ngư i tiêu i...
 • 26
 • 343
 • 1

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xe hơi Mazda của người tiêu dùng tại Gia Lai (full)

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xe hơi Mazda của người tiêu dùng tại Gia Lai (full)
... nh c a ngư i tiêu i v i xe Mazda Các thành viên c a gia ình ng h mua m t chi c xe Mazda Tôi s mua xe Mazda gia ình mu n i u ó Thang o cho nhóm Chu n ch quan nh hư ng ný nh mua xe Mazda, c trình ... có ý tiêu dùng cá nhân có ý Mazda Ý n tâm lý mua xe c a ngư i tiêu nh mua xe Trong ph m vi nghiên c u c a ngư i liên quan an toàn c a xe, ný tài, tác gi ch t p trung nh ng ngư i nh mua xe Mazda ... hư ng ný tài nghiên c u: Nghiên c u nhân nh mua xe Mazda c a ngư i tiêu dùng t i Gia Lai nh m khám phá o lư ng y u t tác mua c a ngư i tiêu dùng thái ô tô Mazda, t i v i lo i xe c ah ng n xu...
 • 113
 • 1,365
 • 8

Nghiên cứu ảnh hưởng của tính vị chủng đến ý định mua hàng nội của người tiêu dùng- Trường hợp sản phẩm bánh kẹo tại thị trường Thành Phố Đà Nẵng

Nghiên cứu ảnh hưởng của tính vị chủng đến ý định mua hàng nội của người tiêu dùng- Trường hợp sản phẩm bánh kẹo tại thị trường Thành Phố Đà Nẵng
... định mua hàng nội người tiêu dùng – trường hợp sản phẩm bánh kẹo thị trường TP Đà Nẵng” Mục tiêu đề tài Đề tài đặt mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau: • Kiểm định thang đo tính vị chủng người tiêu ... tính vị chủng tiêu dùng tác động âm đến (1) thái độ, (2) niềm tin, (3) ý định mua (4) hành vi mua người tiêu dùng hàng ngoại Tuy nhiên, thái độ hàng ngoại ý định mua quan tâm kể nghiên cứu tiếp ... Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng: Nghiên cứu định tính thực thông qua việc tham khảo tài liệu nghiên cứu trước để...
 • 26
 • 315
 • 1

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của người tiêu dùng tại đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của người tiêu dùng tại đà nẵng
... đến ý định mua thực phẩm chức người tiêu dùng Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận khoa học ý định mua người tiêu dùng - Tìm hiểu nhân tố ảnh hướng đến ý định mua thực phẩm ... định mua thực phẩm chức đặc điểm cá nhân người tiêu dùng với mức tin cậy 95% Kết cho thấy khác biệt ý định mua thực phẩm chức đặc điểm cá nhân khác người tiêu dùng 4.1.2 Ý nghĩa nghiên cứu Nghiên ... tiễn lý luận nghiên cứu Kết nghiên cứu cung cấp cách tổng quan nhân tố khác ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chức người tiêu dùng Đà Nẵng Đồng thời nghiên cứu góp phần giúp người tiêu dùng có...
 • 26
 • 224
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng
... NẴNG VĂN THỊ KHÁNH NHI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ... rau an toàn Nhu cầu rau an toàn ngày tăng nhanh qua năm tạo nên hội thị trường lớn cho ngành hàng rau an toàn phát triển Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm rau an toàn gặp nhiều khó khăn rau an ... hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng -...
 • 112
 • 243
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến quyết định mua sữa của người tiêu dùng tại đà nẵng

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến quyết định mua sữa của người tiêu dùng tại đà nẵng
... hoạt động nghiên cứu tác động eWOM đến định mua ngƣời tiêu dùng nghiên cứu sau Cấu trú ủ luận văn  Chƣơng 1: Cơ sở lý luận truyền miệng điện tử (eWOM)  Chƣơng 2: Mô hình thiết kế nghiên cứu ... KHÁNH LINH NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN MIỆNG ĐIỆN TỬ (EWOM) ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SỮA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ... 2.1 Mô hình nghiên cứu tác động eWOM đến 38 định mua ngƣời tiêu dùng 2.2 Mô hình giả thuyết nghiên cứu tác động 42 eWOM đến định mua sữa 2.3 Quy trình nghiên cứu 44 3.1 Giới tính ngƣời tiêu dùng...
 • 115
 • 289
 • 4

Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing nghiên cứu thực tiễn tại thành phố đà nẵng

Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing nghiên cứu thực tiễn tại thành phố đà nẵng
... VỀ MOBILE MARKETING VÀ THÁI ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG 1.1 LÝ THUYẾT VỀ MOBILE MARKETING 1.1.1 Khái niệm Mobile Marketing Tổng kết lại, khái niệm Mobile Marketing bao gồm ba nội dung chính: - Mobile Marketing ... độ người tiêu dùng Đà Nẵng hoạt động Mobile Marketing - H4: Sự phiền nhiễu chương trình Mobile Marketing ảnh hưởng hưởng tiêu cực đến thái độ người tiêu dùng Đà Nẵng hoạt động Mobile Marketing ... Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài xác định yếu tố ảnh hưởng đến thái độ người tiêu dùng Đà Nẵng hoạt động Mobile Marketing mức độ tác động yếu tố đến thái độ người tiêu dùng...
 • 26
 • 217
 • 0

Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kênh tiêu thụ thịt lợn của công ty cổ phần thực phẩm nông sản Thái Bình

Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kênh tiêu thụ thịt lợn của công ty cổ phần thực phẩm nông sản Thái Bình
... 55 3.5 Công nghệ chế biến bảo quản 55 CHƯƠNG III Phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện kênh tiêu thụ thịt lợn của công ty cổ phần thực phẩm nông sản Thái Bình ... về kênh tiêu thụ sản phẩm thịt lợn của công ty cổ phần thực phẩm nông sản thái Bình CHƯƠNG III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kênh tiêu thụ thịt lợn nước và xuất khẩu ... CHƯƠNG II Thực trạng chung về kênh tiêu thụ sản phẩm thịt lợn của công ty cổ phần thực phẩm nông sản thái Bình I Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần thực phẩm nông sản...
 • 79
 • 593
 • 2

Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân, tâm lý và marketing mix đến hành vi mua các sản phẩm fast food thương hiệu nước ngoài của người tiêu dùng hà nội, việt nam

Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân, tâm lý và marketing mix đến hành vi mua các sản phẩm fast food thương hiệu nước ngoài của người tiêu dùng hà nội, việt nam
... behavior purchasing fast food in Hanoi, Vietnam H1.1: Frequency of fast food (with demographic variables) H1.2: Money spent fast food per month (with demographic variables, frequency of fast food ... factors relate to marketing- mix factors influence consumers‟ behavior purchasing fast food in Hanoi, Vietnam H2.1: Quality food and quality service relate to Frequency of fast food intake H2.2: ... personality, psychology and marketing- mix factors effect on foreign fast food; find out the influence of marketingmix on utilizing fast food enterprises in Hanoi, Vietnam Method: A descriptive,...
 • 117
 • 487
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề lý luận chung về thương hiệu đầu tư xây dựng và bảo hộ thương hiệu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếlời khuyên nấu ăn giúp người ta ăn nhiều thực vậttăng cường tự kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của người họciii phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kênh tiêu thụ thịt lợn của công ty cổ phần thực phẩm nông sản thái bìnhmột số giải pháp nhẳm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế quốc tếảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất qua tham vấn ý kiến của người dân ở tỉnh mondulkirigiảm cân theo kiểu của người nhậttuổi thọ của người giàbài thu hoạch vai trò nhiệm vụ của người đảng viênvăn hóa của người tham gia giao thôngnghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quáchiến tranh đông dương 1945 1954 qua một số công trình của người phápii thực trạng chung về kênh tiêu thụ sản phẩm thịt lợn của công ty cổ phần thực phẩm nông sản thái bình quan sát tranh tìm các bộ phận khác với ống tiêu hóa của người bộ phận đó có chức năng gìnhiệm vụ của người giáo viênNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbao cao khao sat nha in94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemtieu luan bds2003Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Prepare 4 work bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DO500 thế võ tự vệ vojtechl levskyVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014huong dan nhan co tuc bang tien matnq so 29 thanh lap cty sg riverviewA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013