Nghiên cứu giải pháp tăng cường sức chịu tải cọc khoan nhồi khu vực hà nội bằng phương pháp thổi rửa, bơm phụt vữa xi măng đáy cọc

Nghiên cứu tài nguyên nước mặt khu vực Nội bằng phương pháp viễn thám và GIS

Nghiên cứu tài nguyên nước mặt khu vực Hà Nội bằng phương pháp viễn thám và GIS
... kinh tế-xã hội Chương Nghiên cứu tài nguyên nước mặt khu vực Nội phương pháp viễn thám GIS 3.1 Dữ liệu sử dụng 3.2 Phán lích liệu 3.3 Kếl qu;i lliao luận Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo ... ngliiôn cứu ứng dụng cồng Iiuhê viễn thám GIS lĩnh vực lài nguyên môi trường DI1KIITN, ĐIIỌCỈIIN Nội dung: 1) Xác clịnh dặc trưng phàn xạ phổ nước mặt khu vực Nội ánh số vệ linh Spot da phổ (hu vào ... BÁO CÁO TÓM TẮT Tên dề tài: NGHIÊN c ú u TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT KHU v ụ c HÀ NỘI B Ằ N G PHƯƠNG PHÁP VIỄN THẢM VÀ GIS Mã số: QT-00-22 Chủ ì rì dề tài: Nguyễn Đình Minh Các cán tham gia:...
 • 87
 • 162
 • 1

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực nội

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực hà nội
... ng không khí ô nhi m không khí 15 1.1.2 Các y u t 1.1.3 ng không khí 15 n ch ng không khí 17 ng c a y u t xanh m i v i ch ng không khí 20 1.1.4 Qu n lý ch ng không khí ... n tr ng ch ng không khí thành ph N i .54 Ti u k t lu .57 NG H P CH NG KHÔNG KHÍ KHU V C HÀ N I .59 ng không khí 59 lý thuy t v lan truy n ch t ô nhi ng không khí ... 64] N ý nhà n cho HQG cá ì ôi tr ôi tr môi tr Nghiê ác ph ông khí n [6], Hoàng Xuân C b 41 ính toá ng cho CLKK nh giá CLKK à ì cá cho phép nh nh giá theo tiê nh giá nh giá cá v nh giá theo...
 • 166
 • 336
 • 7

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thổi rửa và bơm phụt vữa xi măng nâng cao khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi.DOC

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thổi rửa và bơm phụt vữa xi măng nâng cao khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi.DOC
... cử vài dự án tiêu biểu: − Tư vấn lập dự án khu nhà Ngã Tư Vọng 229 - Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội − Nghiên cứu chuyển giao công nghệ: Đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thổi rửa bơm vữa ... chuyển giao công nghệ: Đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thổi rửa bơm vữa xi măng nâng cao khả chịu tải cọc khoan nhồi” − Lập thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán khu nhà để bán 151A ... công nghệ; Công sử dụng; Phương án kiến trúc; Tuổi thọ công trình; Phương án kết cấu kỹ thuật; Phương án phòng chống cháy nổ; Phương án sử dụng lượng đạt hiệu suất cao; Giải pháp bảo vệ môi trường;...
 • 44
 • 1,199
 • 5

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng di động 3g

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng di động 3g
... chất lượng dịch vụ mạng 3G tác giả tập trung vào vấn đề nghiên cứu, phân tích, đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cho mạng 3G, sâu vào giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ Luận văn ... hưởng đến chất lượng dịch vụ mạng 3G đưa giải pháp để đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ Thông qua số ví dụ giải pháp khắc phục ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ mạng 3G để minh họa cho giải pháp ... đến dịch vụ, chất lượng mạng, phân bố lưu lượng, …vì mạng di động 3G cần nghiên cứu kỹ lưỡng để tăng chất lượng dịch vụ, mở rộng kinh doanh, phục vụ tốt khách hàng Ngoài bổ sung, mở rộng mạng...
 • 25
 • 200
 • 2

Nghiên cứu khoa học " TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CẢM ỨNG CHO CÂY KEO LAI BẰNG SỬ DỤNG VI KHUẨN NỘI SINH " doc

Nghiên cứu khoa học
... TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CẢM ỨNG CHO CÂY KEO LAI BẰNG SỬ DỤNG VI KHUẨN NỘI SINH Vũ Văn Định Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Lào Cai TÓM TẮT Vi sinh vật nội sinh vi sinh vật ... mật độ vi khuẩn nội sinh có hoạt tính đối kháng với nấm gây bệnh chủ cấp bệnh hại khác Sử dụng vi khuẩn nội sinh để tăng cường khả kháng bệnh, bảo vệ chủ, phòng chống xâm nhiễm sinh vật gây bệnh ... chủng vi khuẩn nội sinh bị bệnh cấp đến cấp - Xác định hiệu lực ức chế bệnh đốm khô cành, Keo lai thông qua chủng loại mật độ vi khuẩn nội sinh - Ứng dụng vi khuẩn nội sinh phòng chống bệnh đốm...
 • 8
 • 129
 • 1

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN NỀN MPLS DỰA TRÊN MÔ HÌNH DIFFSERV

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN NỀN MPLS DỰA TRÊN MÔ HÌNH DIFFSERV
... hàng Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lƣợng dịch vụ cho mạng MPLSVPN yêu cầu cấp bách xu hƣớng nghiên cứu phổ biến công nghệ mạng băng rộng Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thực giải pháp thực ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ VĂN ĐỨC NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN NỀN MPLS DỰA TRÊN MÔ HÌNH DIFFSERV Chuyên ngành : Kỹ thuật điện tử Mã số : ... MPLS, VPN, MPLS- VPN - Chất lƣợng dịch vụ (QoS) mạng băng rộng - Các hình đảm bảo QoS mạng IP mạng MPLS- VPN - Các giải pháp triển khai QoS MPLS- VPN Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu...
 • 115
 • 149
 • 1

Nghiên cứu giải pháp chống fouling cho quá trình lọc màng

Nghiên cứu giải pháp chống fouling cho quá trình lọc màng
... Trong trình lọc màng, tượng fouling xảy tích lũy cùa cấu tử màng lưu giữ bề mặt bên lỗ xốp, làm cho suất lọ c màng giảm mạnh theo thời gian lọc Việc nghiên cứu giải pháp chống fouling cho trình lọc ... cônẹ suât lớn KET LUẬN Đề tài dà nghiên cứu sổ giải pháp chống fouling cho trình lọc m àng ih giá hiệu giải pháp đến tính lọc màng Giải pháp biến tính bề mặt m àng lọc bàng kỳ thuật trùng hợp ghép ... định) Năng suât lọc yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu trình màng Do đó, vấn đề quan tâm lĩnh vực màng lọc nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao suất lọc hạn chế mức độ tắc màng (fouling) trình lọ c,...
 • 96
 • 376
 • 0

Nghiên cứu giải pháp triển khai IP CALL CENTER trên mạng viễn thông Việt Nam

Nghiên cứu giải pháp triển khai IP CALL CENTER trên mạng viễn thông Việt Nam
... a Call Center 51 2.4 IP Call Center 54 2.4.1 Thành ph n h th ng IP Call Center 55 2.4.2 L i lích c a IP Call Center 58 2.4.3 Nguyên t c t ch c c a h th ng IP Call ... tri n khai IP Call Center t i Vi t Nam c p thi t M c tiêu c a ñ tài gi i thi u khái ni m gi i pháp thi t k tri n khai IP Call Center cho doanh nghi p có nhu c u v d ch v khách hàng qua Call Center ... Call Center 56 Hình 2-4 Gi i pháp Call Center c a Ericsson 66 Hình 2-5 Gi i pháp Call Center c a Avaya 68 Hình 2-6 Gi i pháp Call Center c a IBM 70 Hình 2-7 Gi i pháp...
 • 109
 • 403
 • 2

Nghiên cứu giải pháp chống tấn công lỗ đen trong mạng không dây di động

Nghiên cứu giải pháp chống tấn công lỗ đen trong mạng không dây di động
... hiệu mạng bị ảnh hưởng công lỗ đen; giải pháp phát làm giảm ảnh hưởng công lỗ đen 8 CHƢƠNG MẠNG KHÔNG DÂY DI ĐỘNG VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ AN NINH TRONG MẠNG KHÔNG DÂY DI ĐỘNG ... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGÔ THÀNH HUYÊN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CHỐNG TẤN CÔNG LỖ ĐEN TRONG MẠNG KHÔNG DÂY DI ĐỘNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu Mạng máy tính Mã số: ... nghiên cứu giải pháp chống công lỗ đen giao thức định tuyến AODV Luận văn chọn hai giải pháp công bố Secure Ad hoc On-demand Distance Vector (SAODV) [8] Giải pháp chống hợp tác công lỗ đen dựa...
 • 59
 • 689
 • 4

NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM xác ĐỊNH sức CHỊU tải của cọc BẰNG THÍ NGHIỆM nén TĨNH và SO SÁNH với các QUY TRÌNH HIỆN HÀNH ở VIỆT NAM dohuudao

NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM xác ĐỊNH sức CHỊU tải của cọc BẰNG THÍ NGHIỆM nén TĨNH và SO SÁNH với các QUY TRÌNH HIỆN HÀNH ở VIỆT NAM dohuudao
... thức tính sức chịu tải cho cọc sử dụng quy trình quy phạm Việt Nam, tác giả vận dụng tính toán sức chịu tải cho cọc cho công trình thực tế Đồng thời tác giả nhóm nghiên cứu thực thí nghiệm thực tế ... hành thí nghiệm nén tĩnh cọc Trong đợt thí nghiệm thứ từ ngày 23 tháng 12 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, tổ thí nghiệm thực cho 05 cọc với đặc trưng bảng 2: Bảng 2: Số liệu cọc thí nghiệm ... kiện thí nghiệm nén tĩnh chi phí mặt - Nghiên cứu phương pháp tính toán sức kháng mũi sức kháng bên cọc đất khác loại cọc khác điều kiện nước ta - Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định sức chịu...
 • 8
 • 442
 • 6

Nghiên cứu giải pháp tích hợp dịch vụ WEB cho mạng cảm biến không dây

Nghiên cứu giải pháp tích hợp dịch vụ WEB cho mạng cảm biến không dây
... liệu mạng cảm biến thu trở nên đơn giản CoAP giải pháp tích hợp dịch vụ web cho mạng cảm biến không dây CHƯƠNG II IPv6 CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 12 Như trình bày chương I mạng cảm biến không dây ... trung nghiên cứu giới Các kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho quan tâm đến giải pháp tích hợp dịch vụ web cho mạng cảm biến không dây CHƯƠNG I MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY TRÊN NỀN ... giao thức cho mạng hạn chế tài nguyên có mạng cảm biến không dây 1.1 Giới thiệu chung mạng cảm biến không dây 1.1.1 Khái niệm Mạng cảm biến không dây (WSNs) cấu trúc, kết hợp khả cảm biến, xử...
 • 82
 • 229
 • 0

Nghiên cứu khả năng nhân nhanh và ra rễ chồi chuối tiêu từ nguồn nhập nội bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Nghiên cứu khả năng nhân nhanh và ra rễ chồi chuối tiêu từ nguồn nhập nội bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào.
... tài: Nghiên cứu khả nhân nhanh rễ chồi chuối tiêu từ nguồn nhập nội phương pháp nuôi cấy tế bào” 2 1.2 Mục đích đề tài Nghiên cứu khả nhân nhanh rễ chồi chuối tiêu từ nguồn nhập nội phương pháp ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VI THỊ NHUNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN NHANH RA RỄ CHỒI CHUỐI TIÊU TỪ NGUỒN NHẬP NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: ... LUẬN Trang Bảng 4.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng BAP đến khả nhân nhanh chồi chuối tiêu nhập nội 23 Bảng 4.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng Kinetin đến khả nhân nhanh chồi chuối tiêu nhập nội ...
 • 51
 • 349
 • 2

NGHIÊN CỨU SỬDỤNG ĐƯỜNG CONG TZ DỰBÁO QUAN HỆ TẢI TRỌNG ĐỘLÚN CỦA CỌC KHOAN NHỒI ỞKHU VỰC NỘI

NGHIÊN CỨU SỬDỤNG ĐƯỜNG CONG TZ DỰBÁO QUAN HỆ TẢI TRỌNG ĐỘLÚN CỦA CỌC KHOAN NHỒI ỞKHU VỰC HÀ NỘI
... chịu tải giới hạn cọc Pu  P1  Pp   Li  Di  f si (5) Độ lún cuối cọc hay giá giá trị chuyển vị đỉnh cọc ΔH là: H   y i (6) Từ ta xây dựng quan hệ độ lún – tải trọng cọc khoan nhồi chịu tải ... bố tải trọng theo độ sâu cấp tải trọng tương tự hình 4: Hình Biểu đồ phân bố tải trọng theo độ sâu (kết Indochina Plaza, Nội) Giá trị ma sát đơn vị huy động cọc đất đoạn cọc thứ i cấp tải trọng ... (14) Di  Li 2.4 Xây dựng đường cong T-Z Sau xác định phân bố tải trọng, giá trị ma sát bên huy động cọc khoan nhồi theo độ sâu, ta xây dựng đường cong quan hệ phản lực cọc (ma sát bên, sức kháng...
 • 8
 • 196
 • 1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM TẠI MỘT SỐ SÔNG KHU VỰC NỘI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NHỮNG BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ TRONG PHÂN BÀO CỦA CÂY HÀNH (ALLIUM) VÀ THÀI LÀI TÍM (TRADESCANTIA)

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM TẠI MỘT SỐ SÔNG KHU VỰC HÀ NỘI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NHỮNG BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ TRONG PHÂN BÀO CỦA CÂY HÀNH (ALLIUM) VÀ THÀI LÀI TÍM (TRADESCANTIA)
... vực Nội đến sinh trưởng bất thường nhiễm sắc thể phân bào hành (Allium) thài lài tím (Tradescantia) Mục đích nghiên cứu đề tài Phân tích ảnh hưởng nguồn nước tưới bị ô nhiễm đến bất thường ... hành ta, hành tây thài lài tím vào mùa khô Biểu đồ 3.2: Ảnh hưởng nước sôngTô Lịch nồng độ khác đến chiều dài rễ trung bình hành ta, hành tây thài lài tím vào mùa khô Biểu đồ 3.3: Ảnh hưởng nước ... dài rễ trung bình hành ta, hành tây thài lài tím vào mùa khô Trong nghiên cứu này, tiến hành khảo sát ảnh hưởng nước sông đến chiều dài rễ trung bình hành ta, hành tây thài lài tím độ pha loãng...
 • 84
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giải pháp chóng fouling cho quá trình lọc màngtính toán sức chịu tải của môi trường khu vực nghiên cứunhận xét về tính nhạy cảm và đánh giá sức chịu tải của môi trường khu vực dự ánnghiên cứu giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh phú thọnghiên cứu giải pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại chi cục thủy lợi quảng ninhnghiên cứu giải pháp đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người nhiễm hiv aids được điều trị arv tại thành phố hà nộiđề tài nghiên cứu giải pháp phủ sóng inbuilding trong các tòa nhà cao tầngnghiên cứu giải pháp và hệ thống bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình ip muticastnghiên cứu giải pháp sử dụng tuyến cáp ngầm trung áp liên thông giữa các trạm biến áp 110 kv nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại hà nộinghiên cứu giải pháp kiểm soátnghiên cứu giải pháp bảo vệ mạng nội bộnghiên cứu giải pháp mạng riêngnghiên cứu giải pháp giảm nghẽnnghiên cứu giải pháp bảo mật mạng không dâynghiên cứu giải pháp công nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treoufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan tri kinh doanh chat luong cao26431ufquan tri nhan luc26001[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A CHufcong nghe ky thuat hoa hoc26432ufngon ngu trung quoc26008Việt Nam học ufviet nam hoc26009Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lựcHỏi đáp 40 tại sao buộc đi lễ ngày chúa nhật2016 VEF Fellowship Announcement VN31f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 2015cbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 20157f1f6 2014 2015 HK1 CDCQab062 HD quy che 43 sua 2013[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LHỏi đáp 37 dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay khôngCổ đông và nhà đầu tưSinh 9 thiên thanh tiết 19 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạngHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xongHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không