tìm hiểu cấu tạo quang phổ UV VIS

Báo cáo đề tài tìm HIỂU cấu tạo máy QUANG PHỔ UV VIS

Báo cáo đề tài  tìm HIỂU cấu tạo máy QUANG PHỔ UV VIS
... truyền quang bước sóng khác nhau, nhờ kết thu nhanh xác MÁY QUANG PHỔ UV- VIS NỘI DUNG I Cấu tạo máy II Nguyên lý hoạt động III Ứng dụng MÁY QUANG PHỔ UV- VIS Máy quang phổ UV- VIS ( UV- VIS Spectrophotometer ... MÁY QUANG PHỔ UV- VIS Giới thiệu tổng quát Máy Quang Phổ UV- VIS Còn gọi máy quang phổ tử ngoại ,khả kiến ,là thiết bị dùng để định lượng phân tích định lượng Máy quang phổ UV - VIS vận ... từ Detector máy quang phổ Máy tính MÁY QUANG PHỔ UV- VIS Phân loại a Máy quang phổ hấp thụ - Hấp thụ chùm tia - Hấp thụ chùm tia b Máy quang phổ phát xạ MÁY QUANG PHỔ UV- VIS II Nguyên lý hoạt...
 • 25
 • 5,193
 • 29

Đề tài tìm HIỂU cấu tạo máy QUANG PHỔ UV VIS

Đề tài tìm HIỂU cấu tạo máy QUANG PHỔ UV VIS
... ghi phổ Thông thường người ta kết nối máy quang phổ UV- VIS với máy tính có ứng dụng chương trình đo quang phổ Ghi lại phổ qua tín hiệu phát từ Detector máy quang phổ • Phân loại a Máy quang phổ ... ,chuyển tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện Detector dùng cho vùng UV VIS detector phổ hấp thụ quang phân tử UV VIS Cấu tạo : - Nguồn sáng : đèn D2 hay đèn W – Halid - Buồng mẫu môi trường ... đơn sắc kính lọc Mẫu Chuẩn Mẫu đo Máy Thu Phổ Và Xử Lý Tín Hiệu • Sự khác máy quang phổ hấp thụ chùm tia chùm tia:  Máy quang phổ hấp thụ chùm tia: Máy hấp thụ chùm tia phải đo lần lần với mẫu...
 • 14
 • 938
 • 3

TÌM HIỂU cấu tạo máy QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI i r

TÌM HIỂU cấu tạo máy QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI i r
...  Máy quang phổ hồng ngo i chùm tia  Máy quang phổ hồng ngo i chùm tia  Máy quang phổ biến đ i hồng ngo i Fourier (Fourier Transformation infrared Spectrometer – FTIR Spectrometer) III.1.MÁY ... v i xạ hấp thụ nằm vùng hồng ngo i Dùng máy quang phổ hấp thụ hồng ngo i để nghiên cứu cấu trúc dao dộng phân tử III.CẤU TẠO MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGO I Các lo i máy quang phổ hồng ngo i gồm lo i: ... i n mạnh lên sau đưa vào máy tính để vẽ phổ đồ xử lý số liệu III.3.M ÁY QUANG PHỔ BIẾN Đ I HỒNG NGO I FOURIER Sơ đồ nguyên lý máy quang phổ biến đ i hông ngo i Fourier Các máy phổ hồng ngoại...
 • 15
 • 1,750
 • 11

TÌM HIỂU cấu tạo máy QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI IR

TÌM HIỂU cấu tạo máy QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI IR
...     Máy quang phổ hồng ngoại hấp thụ Fourier Bộ giao thoa kế Không có môi trường đo Cường độ xạ thay đổi theo thời gian MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ HỒNG NGOẠI MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ HỒNG NGOẠI Ưu ... QUANG PHỔ HẤP THỤ HỒNG NGOẠI Hình ảnh từ thu MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ HỒNG NGOẠI SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN:     Máy quang phổ hồng ngoại chùm tia Bộ tạo đơn sắc Có môi trường đo( dung dịch ) ... hấp thụ chọn lọc xạ hồng ngoại • phương pháp phân tích phổ hồng ngoại nói vùng phổ nằm khoảng 2,5 25Micro vùng có số sóng 4000 - 400 cm-1 MÁY QUANG PHỔ LÀ GÌ ? • Dụng cụ quang học dùng để phân...
 • 17
 • 1,496
 • 2

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P1

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P1
... max max max max CCT34 0.0 9-0 .15 CCT38 0.1 4-0 .22 0.2 5-0 .30 0.1 2-0 .30 0.04 0.4 0-0 .65 0.1 2-0 .30 0.04 0.05 0.05 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 Ghi chó: R0,2 -Giíi h¹n ch¶y quy íc, (0,2) ; Mpa; Rm –Giíi ... hƯ sè va ®Ëp K d , ΨI Qtd II a G K d , K d , Qtd II b III G Ib G K d G ΨII Qtd K d Q - - Pqt tv - - α2 - - PgIII K d, C¸c lùc qu¸n tÝnh theo ph¬ng ngang cđa cÇn trơc( t¨ng tèc hc h·m phanh c¬ ... lo¹i vËt liƯu d¹ng cơc lín - Theo c¸ch ®iỊu khiĨu ta cã thĨ chia lµm hai lo¹i : + Lo¹i ®iỊu khiĨn b»ng c¬ khÝ + Lo¹i ®iỊu khiĨn b»ng thủ lùc - Víi nhu cÇu bèc dì cã n¨ng st lín vµ sù linh ho¹t bèc...
 • 106
 • 2,118
 • 7

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.1

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.1
... Chi phối tất hoạt động cẩu thủy lực hệ thống thủy lực điều khiển,áp suất vận hành trung bình la 250 bar,kết hợp với động điện 275 kw chương trình điều khiển PLC Để cầu trục hoạt động an toàn ... hành,phòng lái,phòng máy thang,lối SVTH: LÊ THANH CẢNH THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.NGUYỄN HỮU QUẢNG 1.1.3 Nguyên lý hoạt động: Cẩu thủy lực hoạt động theo nguyên lý chuyển động quay tròn quanh ... chính,mọi hoạt động bốc dỡ cẩu thủy lực hai cần điều khiển này.Từ phòng lái,người vận hành quan sát cách tốt khu vực vận hành Cơ phận chủ yếu cho hoạt động bốc dỡ cẩu hai tay cần chuyển động gầu...
 • 4
 • 972
 • 6

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.2

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.2
... max 0.0 9-0 .15 0.2 5-0 .30 0.1 2-0 .30 0.04 max 0.05 max max 0.30 0.30 max 0.30 CCT3 0.1 4-0 .22 0.4 0-0 .65 0.1 2-0 .30 0.04 0.05 0.30 0.30 0.30 Ghi chú: R0,2 -Giới hạn chảy quy ước, (б0,2) ; Mpa; Rm –Giới ... THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP C45 GVHD:ThS.NGUYỄN HỮU QUẢNG 0.4 2- 0.5 0- 0.1 7- 0.04 0.50 0.80 0.37 0.040 0.25 0.25 - - Bảng 06 – Cơ tính thép 45 – (TCVN 1766 -7 5 ): Nhãn hiệu thép Đườngkính phôi 45 Thường hóa ... THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP GVHD:ThS.NGUYỄN HỮU QUẢNG - Với nhu cầu bốc dỡ có suất lớn linh hoạt bốc xếp ta chọn gầu ngoạm hai má dẫn động thuỷ lực 2.1.3 Cấu tạo gầu ngoạm: Chú thích 1: Má gầu 2: Xi lanh...
 • 16
 • 1,571
 • 3

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.3

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.3
... cấu cần phẳng để dể đánh rỉ dể sơn - Kết cấu kim lọai cổng trục phần lớn dùng thép tấm, liên kết với hàn hay đinh tán Vì mối ghép hàn gia công nhanh rẻ sử dụng rộng rãi nên ta chọn cách gia công ... hãm cấu Pqt _ Tải trọng gió tác dụng lên cấu n5.Pg Trong : n1 = 1,05 ÷ 1,1 : hệ số tải thân kết cấu n2 = 1,05 ÷ 1,5 : hệ số tải trọng lượng hàng nâng n3 = 1,1 ÷ : hệ số tải khởi động hãm cấu ... kết cấu thép cần có tính đến hệ số động kT, kT’, GC _ Trọng lượng toàn cần phụ có tnhs hệ số động ψ, kT, kT’ _ Lực quán tính khởi dộng Pqt=Pmaxqt.n3 hãm cấu Pqt _ Tải trọng gió tác dụng lên cấu...
 • 37
 • 566
 • 3

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.4

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.4
... - Ta có cấu quay hoạt động động hoạt động theo chế độ gián đoạn đóng mở liên tục nên thông số động ta lấy theo chế độ gián đoạn Như ta có Tint = 22791( Nmm ) lớn Tdc động chọn thỏa mãn - Lưu lượng ... suất van an toàn 380 (bar) 4.2 Cơ cấu quay 4.2.1 Sơ đồ động cấu : : động : hộp giảm tốc Trong : : lăn 21 : bánh bò động : bánh chủ động : trục Hình 4.3:Sơ đồ động cấu quay 4.2.2 Tính toán SVTH: ... 22 - Kết cấu bơm : Hình 4.9: Kết cấu bơm 4.2.2.5 Phân phối tỉ số truyền - cấu quay máy dẫn động qua hộp giảm tốc truyền bánh Vì ta phân phối tỉ số truyền sau : i = ihgt * ibr = 80* 4,9 - Ta...
 • 20
 • 538
 • 1

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.5

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.5
... 4.1.1.2 Kiểm tra động: • Đóng nguồn điện cho cẩu kiểm tra yếu tố vận hành • Kiểm tra hoạt động gầu:đóng-mở nhẹ nhàng êm,gầu hoạt động không bò giật,không gây tiếng động lớn • Thực động tác nâng,hạ,co,duỗi ... rò rỉ - Các chổ nối hỏng joint cáo cấp thay đoạn lúc vận hành làm kín Nhiệt độ động - đở động khô mỡ cao ống bò hỏng thay joint hỏng -Tra lại mỡ cho ổ -Dầu thủy lực không đỡ tiêu chuẩn -Kiểm ... GVHD: ThS NGUYỄN HỮU QUẢNG Xem xét công tắc,nút nhấn hay thiết bò an toàn có hoạt động không?(nhấn dừng khẩn cấp ,công tắc dới hạn hành trình ).Nếu chúng không động, báo cáo cấp xử lý sửa chữa.kính...
 • 8
 • 667
 • 1

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.6

Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.6
... kiểm tra: KCS - Chú ý: làm việc công nhân cần thực theo biện pháp an toàn lao động Hình: 6.2 6.1.3 Hàn nối tole hông 88 6.1.3.1 Chuẩn bò - Thiết bò dụng cụ: + Máy hàn bán tự động (máy hàn que): ... 6.1.5.3 Phương pháp thực - Tiến hành thực công việc theo vẽ - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Người kiểm tra: KCS - Chú ý: làm việc công nhân cần thực theo biện pháp an toàn lao động 6.1.6 Hàn hoàn ... người công nhân Ta lấy theo kinh nghiệm 0.1 ÷ 0.5 (m/ph) 6.1.6.3 Phương pháp thực - Tiến hành công việc theo vẽ - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Người kiểm tra: KCS - Chú ý: làm việc công nhân...
 • 22
 • 459
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cấu tạo máy quang phổ uv vistìm hiểu cấu tạo các loại chimtìm hiểu cấu tạo laptoptìm hiểu cấu tạo xe máytìm hiểu cấu tạo ô tôtìm hiểu cấu tạo máy ảnh dslrtìm hiểu cấu tạo trầm tíchtìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động và hiệu quả sử dụng bơm ly tâm điện chìm dùng trong khai thác dầu khímáy quang phổ uv vistim hieu cau tao ng tunguyen tac quang pho uv visthực hành tìm hiểu cấu tạo của tủy sốngứng dụng máy quang phổ uv vismáy quang phổ uv vis 1800giá máy quang phổ uv visPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học