THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH điện

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngànhđiện

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện
... Voltage (EHV): Siêu cao Điện áp danh định hệ thống điệnNominal voltage of a system) Giá trị định mứcRated value) Điện áp vận hành hệ thống điện (Operating voltage in a system) Điện áp cao (hoặc thấp ... a system) Điện áp cao thiết bị (Highest voltage for equipment) Cấp điện áp (Voltage level) Độ lệch điện áp (Voltage deviation) Độ sụt điện áp đường dây (Line voltage drop) Dao động điện áp (Voltage ... fluctuation) Quá điện áp (trong hệ thống) (Overvoltage (in a system)) Quá điện áp tạm thời (Temporary overvoltage) Quá điện áp độ (Transient overvoltage) Dâng điện áp (Voltage surge) Phục hồi điện áp...
 • 12
 • 120
 • 1

Tài liệu Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng pdf

Tài liệu Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng pdf
... máy kéo Th ng m h tín d gi tài tr giao d s séc su l ngân kh st ud 10 9 7 10 7 7 7 5 10 6 7 nk in ch tài tr tính h c phê chu bi b ru g doanh thu doanh s Ba c t ti ngân hàng bán s nhi of 344 The ... or person m Financial reliability th A bank account for day-to-day use tài kho ãng lai chi phí hi chi phí hi ch ch ngân hàng d g 91 Credit-worthiness (n) in 92 Current account (n) nk 7 8 10 8 ... of money from an account ghi n kho n s Failure to pay tr tài kho ti 6 of Debt (n) Debtor (n) 101 Decision (n) 102 Default (v) 8 ngân hàng có quan h Credit arrangement (n) Credit control (n) Credit...
 • 9
 • 966
 • 10

383 thuat ngu tieng anh chuyen nganh quan tri nhan luc

383 thuat ngu tieng anh chuyen nganh quan tri nhan luc
... Nhân Human resource development Phát tri n ngu n nhân lực Human resource managerment Quản trị ngu nnhân lực/ Quản trị nhân lực Human resource planning Kế hoạch ngu n nhân lực/kế hoạch nhân lực Immediate ... tiết công việc Edited by DANG | diendantienganh.net 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 181 18 18 18 18 18 18 188 18 19 19 19 19 19 19 Job title Chức danh công việc Key job Công việc chủ ... Pressure group Các nhóm gây áp lực Principle "Equal pay, equal work" Nguyên tắc công lương bổng(Theo lực) Edited by DANG | diendantienganh.net 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27...
 • 12
 • 2,231
 • 9

Tài liệu Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng doc

Tài liệu Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng doc
... Cốt liệu Aggregate blending .Trộn cốt liệu Aggregate content .Hàm lượng cốt liệu Aggregate gradation Cấp phối cốt liệu Aggregate interlock .Sự cài vào cốt liệu Aggregate, ... Aggregate, crusher-run Cốt liệu sỏi đá Aggregate-cement ratio .Tỉ lệ cốt liệu xi măng Agitating speed Tốc độ khuấy trộn Agitating truck Xe trộn xe chuyên chở Agitation ... neo giữ Nút neo(chêm mấu neo dự ứng lực) Thép góc Thép góc Thanh giằng góc giàn giáo Góc ma sát Góc nghỉ Cót liệu nhiều góc cạnh Cốt liệu thô nhiều góc cạnh Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm Cực...
 • 8
 • 3,450
 • 60

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kiến trúc

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kiến trúc
... độ đàn hồi thép lúc kéo Thuật ngữ chuyên ngành kết cấu Abraham’s cones: Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông Accelerator, Earlystrength admixture: Phụ gia tăng nhanh hóa cứng bê tông Anchorage ... tông Bored pile: Cọc khoan nhồi Bottom lateral: Thanh giằng chéo mọc hạ dàn Bottom reinforcement: Cốt thép bên (của mặt cắt) Braced member: Thanh giằng ngang Bracing: Giằng gió Carbon steel: Thép ... chịu kéo To extend reinforcement: Kéo dài cốt thép Top lateral strut: Thanh giằng ngang mọc thượng dàn Top lateral: Thanh giằng chéo mọc thượng dàn Top reinforcement: Cốt thép bên (của mặt cắt)...
 • 25
 • 1,413
 • 14

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thuế bảo hiểm chứng khoán ngân hàng

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thuế bảo hiểm chứng khoán ngân hàng
... lợi) bảo hiểm tín dụng xuất bảo hiểm lượng bảo hiểm hàng hải bảo hiểm kỹ thuật bảo hiểm người bảo hiểm y tế tự nguyện bảo hiểm chi phí y tế dòch vụ đòi người thứ Hiệp hội Viễn thơng tài liên Ngân ... sốt hữu hiệu cạnh tranh hữu hiệu phong tỏa hữu hiệu nhà ngân hàng thương mại ngân hàng ký quỹ; ngân hàng nhận gởi nhà ngân hàng thương mại ngân hàng thực nghiệp nhân viên kế tốn đào tạo tồn diện ... thuế thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập doanh nghiệp thuế khoản phải nộp nhà nước thuế khoản phải nộp nhànước thuế bổ sung thuế chuyển quyền sử dụng đất thuế giá trò gia tăng thuế môn thuế...
 • 136
 • 1,030
 • 1

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ sinh học

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ sinh học
... Statistics: ngành thống kế học phục vụ cho việc giải thích tượng sinh học, lĩnh vực di truyền số lượng, sở lấy mẫu để ước đoán qui mô toàn diện quần thể Hiện nay, người ta phát triển thành thuật ngữ ... số góp Population genetics: di truyền quần thể, ngành học di truyền sử dụng lý thuyết toán học để nghiên cứu giải thích tượng di truyền quần thể sinh vật Probability: xác suất Pure line selection: ... health: sức khỏe hạt giống Seed pathology: bệnh lý hạt giống Seed physiology: sinh lý hạt giống Seed technology: công nghệ hạt giống Selection criteria: tiêu chuẩn chọn lọc kết qủa nhân ma trận...
 • 8
 • 675
 • 9

Tuyển tập thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lọc hóa dầu và khí

Tuyển tập thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lọc hóa dầu và khí
... wonder who it was then (not "Who it has been") 11 Giáo trình Thu t ng chuyên ngành D u Khí 12 Giáo trình Thu t ng chuyên ngành D u Khí 13 UNIT CRUDE OIL DISTILLATION (FRACTIONATION) Description The ... reached FIGURE I ATMOSPHERIC DISTILLATION Giáo trình Thu t ng chuyên ngành D u Khí 14 VOCABULARY atmospheric / ,ætm s'ferik/ : khí quy n cause / k :z/ : gây classify /'klæsifai/ : phân lo i ... ng chuyên ngành D u Khí a which b who 20 c that d whose 41- And the Lake district, _ has so much wonderful scenery, will not disappoint you a where b who c that d which Giáo trình Thu t ng chuyên...
 • 47
 • 604
 • 0

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, kết cấu

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, kết cấu
... độ đàn hồi thép lúc kéo Thuật ngữ chuyên ngành kết cấu Abraham’s cones: Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông Accelerator, Earlystrength admixture: Phụ gia tăng nhanh hóa cứng bê tông Anchorage ... Framing – Hệ khung Các cấu kiện chịu tải hệ kết cấu, thường cột, kèo cấu kiện đỡ Primer Paint – Sơn lót Lớp sơn đầu tiên, thực xưởng, quét lên kết cấu nhà để bảo vệ cho cấu kiện khỏi điều kiện ... tự khác Foundation – Móng Kết cấu đất để đỡ nhà kết cấu khác Thường bêtông cốt thép Framed Opening – Ô cửa có khuôn Khuôn cửa (thanh đỉnh, đáy đứng) nẹp che nước bao quanh ô cửa nhà Thường cung...
 • 46
 • 512
 • 0

Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành kế toán
... Chi phí quản lý doanh nghiệp Goods in transit for sale Hàng gửi bán Gross revenue Doanh thu tổng H Historical cost: Giá phí lịch sử Horizontal accounts: Báo cáo toán dạng chữ T I Impersonal ... trị thực Nominal accounts: Tài khoản định danh Nominal ledger: Sổ tổng hợp Notes to accounts: Ghi báo cáo toán Net profit Lợi nhuận - Net revenue Doanh thu Non-business expenditure source ... sinh lời Profit and loss account: Tài khoản kết kinh doanh Prime cost: Giá thành Principle, error of: Lỗi định khoản Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ Product...
 • 6
 • 423
 • 3

Một số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành thông tin thư viện

Một số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành thông tin thư viện
... tiền xuất Một chương trình biên mục quan có thẩm quyền cung cấp cho nhà xuất gói thông tin, nhằm mục đích phát hành thư mục với gói thông tin Thông thư ng cụm từ công tác biên mục Thư viện Quốc ... xếp giá Số tài liệu, thư ng bao gồm số phân loại (mô tả nội dung tài liệu hay gói thông tin) số sách Card catalog: Mục lục thẻ Các biểu ghi in thẻ đựng ngăn kéo chuyên dụng Catalog: Thư mục/mục ... Bibliography: Thư mục Bảng liệt kê tất gói thông tin; Thư mục tổng hợp danh sách nguồn liệu theo chủ đề, tác giả, hay thời gian, v.v Book catalog: Mục lục Thư mục/ mục lục biểu ghi...
 • 4
 • 172
 • 1

381 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành quản trị nhân lực

381 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành quản trị nhân lực
... Thụ động Quản trị trực tuyến Môi trường vĩ mô Quản trị mục tiêu Phán đoán cấp quản trị Hồ sơ nhân lực Marketing managerment Maternity leave Sơ đồ xếp lại nhân lực Sự khéo léo tay Quản trị Marketing ... Nhu cầu kính trọng Envalution and follow-up Cẩm nang nhân viên Nhân viên ghi chép nhật ký công tác Nhờ nhân viên giới thiệu Dịch vụ tương quan nhân 93 Evalutionnof application/ Review of applicatio ... 153 154 155 156 157 Trả lương theo cá nhân Nhóm không thức Đầu vào/nhập lượng Integrated human resource managerment Kế hoạch bảo hiểm Quản trị Tài nguyên nhân tổng thể Interlligence tests Internal...
 • 32
 • 173
 • 0

824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc - Cầu đường (Phần 1)

824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc - Cầu đường (Phần 1)
... (tàu hỏa) 82 builder's hoist máy nâng dùng xây dựng 83 building site công trường xây dựng 84 building site latrine nhà vệ sinh công trường xây dựng 85 build-up girder dầm ghép 86 built up section ... (posttensioned bridge) cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông chỗ 112 cast-in-place bored pile cọc khoan nhồi đúc chỗ 113 cast-in-place concrete giếng chìm bê tông đúc chỗ caisson 114 cast-in-place concrete ... load tải trọng tổng, tải trọng toàn phần 329 ground floor tầng (tiếng nam), tầng (tiếng bắc) - (hoặc first floor tiếng anh mỹ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 330 grouting...
 • 15
 • 72
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành điệnthuật ngữ tiếng anh chuyên ngành điện tử viễn thôngthuật ngữ tiếng anh chuyên ngành cơ khíthuật ngữ tiếng anh chuyên ngành viễn thôngthuật ngữ tiếng anh chuyên ngành tài chính kế toáncác thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành tài chínhthuật ngữ tiếng anh chuyên ngành tài chínhthuật ngữ tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàngthuật ngữ tiếng anh chuyên ngành nhân sựthuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kinh tếthuật ngữ tiếng anh chuyên ngành khách sạncác thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành ngân hàngthuật ngữ tiếng anh chuyên ngành ngân hàngthuật ngữ tiếng trung chuyên ngành điệnmột số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toánBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 2. Chấtngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUNeoweb Cellular Confinement SystemCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIUnit 5. Study habitsUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Vận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIATìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG10 chiến lược facebook marketing